Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské seskupení pro územní spolupráci EKONOMICKÉ FÓRUM ČR – SR 2010 Příhraniční spolupráce – perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské seskupení pro územní spolupráci EKONOMICKÉ FÓRUM ČR – SR 2010 Příhraniční spolupráce – perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu."— Transkript prezentace:

1 Evropské seskupení pro územní spolupráci EKONOMICKÉ FÓRUM ČR – SR 2010 Příhraniční spolupráce – perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu EU Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

2 Evropské seskupení pro územní spolupráci Zahraniční spolupráce Moravskoslezského kraje Polsko – Slezské vojvodství Polsko – Opolské vojvodství Slovensko – Žilinský samosprávný kraj Německo – Severní Porýní – Vestfálsko Francie – region Lotrinsko Velká Británie – region North East Rusko - Vologodská oblast Čína – provincie Jiangsu Vietnam - provincie Khanh Hoa Jižní Korea – provincie Jellanam Do Itálie - Benátský region (bude uzavřeno do konce r. 2009) Spolupráce je uzavřena formou dohod či smluv o spolupráci, memorand a prohlášení.

3 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávného kraje Dohoda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem, zastoupeným předsedou Žilinského samosprávného kraje Rok uzavření: 2003 Oblasti spolupráce: hospodářství, regionální rozvoj, územní plánování a cestovní ruch (se zvláštním zaměřením na agroturistiku), životní prostředí (výměna informací týkající se monitorování stavu životního prostředí, spolupráce chráněných krajinných oblastí), doprava a infrastruktura, kultura, odborné vzdělávání, sport, evropská integrace (výměna informací a zkušeností z oblasti realizace přizpůsobovacích procesů k Evropské unii a monitorování projektů financovaných Evropskou unií. Formy spolupráce: výměna informací a zkušeností týkající se výše zmíněných oblastí aktivní podpora ekonomické iniciativy spolu s výměnou hospodářských nabídek a právních informací, sloužících k rozvoji hospodářské spolupráce rozvoj institucionálních a osobních kontaktů propagace realizovaných akcí u mezinárodních regionálních organizací a evropských institucí.

4 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství Dohoda o spolupráci Moravskoslezského kraje se Slezským vojvodstvím, zastoupeným maršálkem Slezského vojvodství Podepsáno hejtmanem kraje a slezským maršálkem Rok uzavření: 2001 Oblasti spolupráce: hospodářství, ochrana životního prostředí, doprava a komunikace (silniční, železniční, vodní), restrukturalizace těžkého průmyslu, samospráva, kultura, věda a vzdělávání, cestovní ruch, sport a rekreace Formy spolupráce: výměna informací a zkušeností týkající se výše zmíněných oblastí aktivní podpora ekonomické iniciativy spolu s výměnou hospodářských nabídek a právních informací, sloužících k rozvoji hospodářské spolupráce rozvoj institucionálních a osobních kontaktů propagace realizovaných akcí u mezinárodních regionálních organizací a evropských institucí.

5 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství Dohoda o spolupráci Moravskoslezského kraje se Slezským vojvodstvím zastoupeným vojvodou Slezského vojvodství Podepsáno hejtmanem kraje a slezským vojvodou Rok uzavření: 2002 Oblasti spolupráce: krizové řízení, příhraniční spolupráce (hraniční přechody, regionální hraniční doprava na hraničníh přechodech), ochrana životního prostředí (výměna informací týkajících se monitorování stavu životního prostředí, spolupráce chráněných krajinných oblastí), evropská integrace (výměna informací a zkušeností z oblasti realizace přizpůsobovacích procesů k Evropské unii a monitorování projektů financovaných Evropskou unií) Formy spolupráce: výměna informací a zkušeností týkající se výše zmíněných oblastí aktivní podpora ekonomické iniciativy spolu s výměnou hospodářských nabídek a právních informací, sloužících k rozvoji hospodářské spolupráce rozvoj institucionálních a osobních kontaktů propagace realizovaných akcí u mezinárodních regionálních organizací a evropských institucí.

6 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích mezi Moravskoslezským krajem, Hasičským záchranným sborem MSK a Slezským vojvodstvím a Státní požární ochranou v Katovicích Podepsáno hejtmanem kraje, ředitelem Hasičského záchranného sboru MSK, slezským vojvodou a slezským krajským velitelem Státní požární ochrany v Katovicích Rok uzavření: 2008 Oblasti spolupráce: Strany se na sebe mohou obrátit s požadavkem o pomoc v případě katastrof, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, jestliže jim podřízené orgány a služby, určené k likvidaci následků těchto událostí, uznají za nezbytné podporu vlastních činností silami a prostředky druhé strany.

7 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích mezi Moravskoslezským krajem, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Opolským vojvodstvím a Státní požární ochranou v Opoli Podepsána hejtmanem kraje, ředitelem Hasičského záchranného sboru MSK, opolským vojvodou a velitelem Státní požární ochrany v Opoli Rok uzavření: 2008 Oblasti spolupráce: Strany se na sebe mohou obrátit s požadavkem o pomoc v případě katastrof, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, jestliže jim podřízené orgány a služby, určené k likvidaci následků těchto událostí, uznají za nezbytné podporu vlastních činností silami a prostředky druhé strany.

8 Evropské seskupení pro územní spolupráci Programovací období 2004-2006 Realizován 1 projekt v rámci INTERREG IIIA Česká republika – Polsko Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko – polské hranici Celkový rozpočet projektu: 8.515.000,- Kč 100% Příspěvek ze strukturálních fondů: 6.386.250,- Kč 75% Příspěvek ze státního rozpočtu: 425.750,- Kč 5% Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 1.703.000,- Kč 20% Nebyl realizován projekt Moravskoslezským krajem ve spolupráci s partnerem ze Žilinského samosprávného kraje.

9 Evropské seskupení pro územní spolupráci Programovací období 2007-2013 Nový cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti s názvem Evropská územní spolupráce realizovaný prostřednictvím přeshraniční formy spolupráce: Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – PR Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR realizovaný prostřednictvím nadnárodní formy spolupráce: Operační program Nadnárodní spolupráce realizovaný prostřednictvím meziregionální formy spolupráce: Operační program Meziregionální spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 a INTERACT II

10 Evropské seskupení pro územní spolupráci Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR Celková alokace na období 2007 – 2013: 92 740 141 € Celková výše schválených nákladů financovaných z ERDF na 2. společném monitorovacím výboru:35 614 665 € Celková výše schválených nákladů financovaných z ERDF na 3. společném monitorovacím výboru:15 239 570 € Zůstatek celkové alokace : 41 885 906 € Zůstatek celkové alokace : 45,16 %

11 Evropské seskupení pro územní spolupráci Seznam úspěšných projektů OP PS SR - ČR Počet schválených projektů v rámci MSK: 21 Financováno z ERDF v MSK: 9 716 383 € Procentní podíl MSK na celkové výši schválených nákladů financovaných z ERDF: 19,1 % MSK vedoucí partner: -Rekostrukce úseku silnice Bílá-Klokočov-Turzovka celkové náklady projektu: 3 153 185 € MSK partner: -Rekonštrukcia úseku cesty Čadca-Milošová-Mosty u Jablunkova celkové náklady projektu: 1 563 094 €

12 Evropské seskupení pro územní spolupráci Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - PR Celková alokace na období 2007 – 2013: 219 459 344 € Celková výše schválených nákladů financovaných z ERDF na 1. společném monitorovacím výboru:109 206 804 € Celková výše schválených nákladů financovaných z ERDF na 2. společném monitorovacím výboru: 46 217 930 € Zůstatek celkové alokace : 64 034 610 € Zůstatek celkové alokace : 29,2 %

13 Evropské seskupení pro územní spolupráci Seznam úspěšných projektů OP PS ČR - PR Počet schválených projektů v rámci MSK: 28 Financováno z ERDF v MSK: 30 529 071 € Procentní podíl MSK na celkové výši schválených nákladů financovaných z ERDF : 19,64 % MSK vedoucí partner: -Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom-Kietrz celkové náklady projektu: 2 401 241 € MSK partner: -Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov celkové náklady projektu: 681 255 € -Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciborzyce Wielkie-Hněvošice celkové náklady projektu: 1 599 899 €

14 Evropské seskupení pro územní spolupráci OP Nadnárodní spolupráce Projekt TRITIA MSK vedoucí partner Cíl : vznik silného a atraktivního seskupení "TRITIA" v centru Střední Evropy, které je založeno na spolupráci třech sousedících regionů MSK, ŽSK a SV. Tvorba společného akčního plánu pro oblasti spolupráce zaměřené na: -INOVACE (horizontální téma) -cestovní ruch, energetiku, životní prostředí, výzkum a vývoj, rozvoj lidských zdrojů

15 Evropské seskupení pro územní spolupráci ZAHÁJENÍ TRILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE Stálý sekretariát pro trilaterální spolupráci MSK, ŽSK a Slezského a Opolského vojvodství (právní subjekt; nařízení Evropského Parlamentu a Rady o evropském seskupení pro územní spolupráci – ESÚS ) Cíl: založení organizační jednotky, která by se obsahově zaměřila na trilaterální spolupráci

16 Evropské seskupení pro územní spolupráci ESÚS se po právní stránce řídí: nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropských sdruženích pro územní spolupráci (= základní legislativa k ESÚS), vnitrostátní normou, která provádí Nařízení, právem členského státu, v němž má sídlo, úmluvou (základní dohodou, kterou uzavírají budoucí členové ESÚS) a stanovami ESÚS (dokument který upravuje především organizační strukturu a vnitřní chod ESÚS).

17 Evropské seskupení pro územní spolupráci Zakládající členové Česká republika – Moravskoslezský kraj Slovenská republika – Žilinský samosprávný kraj Polská republika – Slezské a Opolské vojvodství Setkání vedoucích představitelů partnerských regionů dne 29.1.2010 v Žilině – dohoda o společném postupu.

18 Evropské seskupení pro územní spolupráci Mapa ESÚS

19 Evropské seskupení pro územní spolupráci Sídlo ESÚS Polská republika -členové nenesou žádnou odpovědnost za závazky společenství, -povinné orgány: valné shromáždění a ředitel, -možnost přistoupení k sídlu ESÚS na Slovensku pod podmínkou vyloučení jejich odpovědnosti za závazky společenství.

20 Evropské seskupení pro územní spolupráci Navrhovaná organizační struktura VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SEKRETARIÁT ( ne všechny pozice budou obsazeny od začátku): -asistentka - finanční manažer - projektový manažer - detašovaní pracovníci PRACOVNÍ SKUPINY: 1 DOPRAVA 2 HOSPODÁŘSTVÍ 3 CESTOVNÍ RUCH 4 ENERGETIKA

21 Evropské seskupení pro územní spolupráci Valné shromáždění (povinný orgán) schvaluje základní záležitosti ESÚS jako změnu Úmluvy a Stanov, vytyčuje cíle sdružení, členy jsou zejména političtí zástupci partnerských samospráv, s tím že v případě že se nemohou účastnit, mohou místo sebe zaslat zplnomocněnou osobu, předseda hejtman Moravskoslezského kraje.

22 Evropské seskupení pro územní spolupráci Ředitel (povinný orgán) statutární zástupce, ESÚS zastupuje a jedná jeho jménem, hlavní výkonný orgán – přijímá a provádí instrukce od shromáždění, ředitel zástupce Žilinského samosprávného kraje. Dozorčí rada (orgán povinný jen dle slovenské úpravy) kontroluje činnost ESÚS (zvláště hospodaření), každý člen v ní bude mít jednoho zástupce, předseda zástupce Opolského, popř. Slezského vojvodství.

23 Evropské seskupení pro územní spolupráci Sekretariát (volitelná součást organizační struktury) spolu s ředitelem je hlavním výkonným prvkem organizační struktury, členy sekretariátu budou detašovaní pracovníci z jednotlivých partnerských krajů, finanční manažer=účetní, apod. sekretariát na území České republiky (Český Těšín).

24 Evropské seskupení pro územní spolupráci Činnosti sekretariátu: sběr projektových záměrů, iniciace a zpracování projektů, jejichž žadatelem je ESÚS, realizace vlastních, zejména neinvestičních projektů nebo strategických projektů, jejichž nositeli budou partnerské kraje, vypracování strategie spolupráce příhraničních oblastí, organizace pravidelných setkávání zástupců všech členských regionů pro snadnější a účinnější zvolení priorit a návrhů pro možné projekty spolupráce, koordinace činností tématických pracovních skupin a zabezpečování jejich technického fungování, výměna zkušeností s jinými uskupeními v Evropě a příprava na další programovací období po roce 2013.

25 Evropské seskupení pro územní spolupráci Výbory – pracovní skupiny (volitelná součást organizační struktury) Pro každou ze 4 hlavních oblastí spolupráce 2 pracovníci z daného partnerského regionu.

26 Evropské seskupení pro územní spolupráci OBLASTI SPOLUPRÁCE Doprava a infrastruktura: zabezpečení kvalitního propojení regionů a dopravní dostupnosti území. Hospodářská spolupráce: zaměření na inovace a klastry, podpora inovačního a podnikatelského prostředí se zaměřením na malé a střední podniky, podpora aplikovaného výzkumu a vzdělávání, spolupráce hospodářských komor daných regionů, spolupráce při vyhledávání strategických investorů, organizace společných hospodářských misí.

27 Evropské seskupení pro územní spolupráci Cestovní ruch: společná propagace regionů (marketing, publicita a branding), tvorba a podpora efektivních činností organizací destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu jako hospodářského odvětví, tvorba konkrétních nadregionálních produktů a značky nadregionálního ESÚS jako konkurenceschopné destinace ve vztahu ke Střední Evropě. Energetika: společná energetická politika regionů, obnovitelné zdroje energie. OBLASTI SPOLUPRÁCE

28 Evropské seskupení pro územní spolupráci OBLASTI SPOLUPRÁCE Horizontální téma: inteligentní implementace programů/projektů územní spolupráce.

29 Evropské seskupení pro územní spolupráci Přidružená témata spolupráce: krizové řízení kultura životní prostředí lidské zdroje, vzdělávání včetně užší spolupráce v oblasti terciéru – vysoké školy spolupráce veřejných institucí – stáže sport

30 Evropské seskupení pro územní spolupráci Financování ESÚS Návrh Moravskoslezského kraje: každý partnerský region v rámci ESÚS zaplatí roční členský příspěvek tzn. příspěvek na provoz, spolufinancování aktivit ESÚS z EU v rámci úspěšných projektů Evropské územní spolupráce.

31 Evropské seskupení pro územní spolupráci Trilaterální spolupráce Podpora formou dílčích projektů 3 samostatné projekty: OP Přeshraniční spolupráce ČR-PR OP Přeshraniční spolupráce PR-SR OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR Cíl : Hlavní cíl projektů bude podpora spolupráce MSK, ŽSK, SV, OV v oblasti spolupráce orgánů veřejné správy. K podpoře spolupráce dojde díky vytvoření strategie, výměnným stážím, které budou mít za cíl podpořit stálou výměnu zkušeností a informací a povedou mimo jiné k vytvoření a budování společných cílů a spolupráci na strategií rozvoje těchto tří krajů a vytvoření stálého sekretariátu pro uskutečňování CBC.

32 Evropské seskupení pro územní spolupráci Projekty OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-PR: Strategie systémové spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Opolského vojvodství Cíl projektu: podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje vztahů orgánů veřejné správy a vypracování společné přeshraniční strategie. Projekt si rovněž klade za cíl zajistit institucionální fungování české a polské části sekretariátu Evropského sdružení pro územní spolupráci. Náklady projektu: 190 824,- EUR pro MSK, 144 821,- EUR pro SV a 52 656,- EUR pro OV Projektová žádost byla podána dne 17. listopadu 2009 na JTS v Olomouci.

33 Evropské seskupení pro územní spolupráci Projekty OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SR-ČR: Kooperace a posílení přeshraniční spolupráce regionálních samospráv a subjektů působících v Žilinském a Moravskoslezském kraji Cíl projektu: stimulovat zintenzivnění a prohloubení přeshraniční spolupráce mezi ŽSK a MSK ve všech strategických oblastech rozvoje obou regionů a s tím související vytvoření společné koncepce v rámci strategie systémové spolupráce a výměny zkušeností, která by měla paralelně podpořit založení ESÚS. Náklady projektu: 74 946,- EUR pro ŽSK, 74 036,- EUR pro MSK Projekt byl předložen 2. února 2010.

34 Evropské seskupení pro územní spolupráci Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropské seskupení pro územní spolupráci EKONOMICKÉ FÓRUM ČR – SR 2010 Příhraniční spolupráce – perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google