Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004."— Transkript prezentace:

1 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004

2 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 2 Fondy EU v sektoru dopravy Předvstupní pomoc – Phare – ISPA Po vstupu ČR do EU – Fond soudržnosti – TEN-T Budget – strukturální fondy

3 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 3 Pomoc EU - předvstupní Program Phare Od roku 1992 příspěvek na investice dopravní infrastruktury ve výši 136,170 mil. EUR ISPA Od roku 2000 schváleno 9 investičních projektů v dopravě ve výši 252 mil. EUR

4 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 4 Pomoc EU – po vstupu Fond soudržnosti Velké investiční projekty (nad 10 mil. EUR) Pro členské státy, jejichž HDP na 1 obyvatele je nižší než 90 % průměru EU Podpora ve výši 50-85 % Alokace na dopravu pro ČR na léta 2004-2006 činí cca 360 mil. EUR Doplnění chybějících článků TEN-T Strategický dokument pro Fond soudržnosti v dopravě zpracovalo MD v roce 2003 – seznam prioritních projektů

5 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 5 Výstavba TEN-T Rozhodnutím EP a Rady 1692/96/EC byl dán rámec pro rozvoj TEN-T do roku 2010 (seznam 14 prioritních projektů – Essen 1994) Investice do TEN-T v letech 1992-1997 činila 38 miliard EUR, finanční zdroje potřebné k dokončení TEN-T do roku 2010 byla v roce 1992 odhadnuta na 400 miliard EUR. Náklady na dokončení TEN-T do roku 2020 činí 600 mil. EUR snaha o urychlení výstavby 29 prioritních projektů – „Quick Start Projects“-projekty evropského zájmu

6 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 6 TEN-T budget Formy podpory přímé investiční dotace – až 10 % (návrh 20%) úrokové příspěvky na úvěry příspěvky na poplatky za záruky za úvěry spolufinancování studií týkajících se projektů Roční alokace pro všechny členské státy cca 600 MEUR. Na léta 2004-2006 vyčleněno 155 MEUR pro nové členské státy.

7 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 7 Pomoc EU – po vstupu Strukturální fondy v období 2000-2006 3 prioritní cíle – Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (méně než 75% průměru HDP v EU – celá ČR kromě Prahy) – Cíl 2: podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím (Praha) – Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (Praha)

8 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 8 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a financování investic do infrastruktury Podpora – 15% - 75% celkových přípustných nákladů v závislosti na typu projektu

9 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 9 Pomoc EU – po vstupu Strukturální fondy – podpora DI ProgramAlokace do sektoru dopravy v EUR OP Infrastruktura Priorita 1 84 070 218 Priorita 2 14 835 455 SROP – Priorita 2 196 998 604 JPD Cíl 2 – Opatření 1.1 21 448 051 Celkem317 352 328

10 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 10 Pomoc EU – po vstupu (možno čerpat od 1.1.2004) Strukturální fondy – podpora DI OP Infrastruktura – Priorita 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ – Priorita 2 „Snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ Společný regionální OP – Priorita 2 „Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií“ Jednotný programový dokument pro Prahu (Cíl 2) – Opatření 1.1 „Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí“

11 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 11 OP Infrastruktura Programový dokument pro využívání strukturálních fondů (ERDF) v oblasti dopravy a životního prostředí Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Realizace dopravní části – Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy

12 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 12 Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

13 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 13 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

14 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 14 Spojení PPP a fondů EU Myšlenka podporována Evropskou komisí Bílá kniha „Evropská dopravní politika do rokku 2010 – čas rozhodnout“ (2001) Guidelines for successful PPPs – DG REGIO (březen 2003) Evropská iniciativa růstu – prosinec 2003 – harmonogram vytvoření legislativních a institucionálních podmínek Plánované revize TEN-T Financial Regulation – Návrh nových finančních pravidel (až 30% podpora) – nový zajišťovací instrument Vláda ČR přijala v lednu 2004 usnesení 7/2004 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

15 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 15 Spojení PPP a fondů EU – otevřené otázky Časování projektů State Aid Vlastnictví výstupu projektu Příjemce pomoci Míra podpory Projekty generující výnosy

16 17.3.2004 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 16 Děkuji za pozornost Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, odbor mezinárodních vztahů a EU olga.pokorna@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google