Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004."— Transkript prezentace:

1 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU Konference PPP 2004

2 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 2 Fondy EU v sektoru dopravy Předvstupní pomoc – Phare – ISPA Po vstupu ČR do EU – Fond soudržnosti – TEN-T Budget – strukturální fondy

3 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 3 Pomoc EU - předvstupní Program Phare Od roku 1992 příspěvek na investice dopravní infrastruktury ve výši 136,170 mil. EUR ISPA Od roku 2000 schváleno 9 investičních projektů v dopravě ve výši 252 mil. EUR

4 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 4 Pomoc EU – po vstupu Fond soudržnosti Velké investiční projekty (nad 10 mil. EUR) Pro členské státy, jejichž HDP na 1 obyvatele je nižší než 90 % průměru EU Podpora ve výši % Alokace na dopravu pro ČR na léta činí cca 360 mil. EUR Doplnění chybějících článků TEN-T Strategický dokument pro Fond soudržnosti v dopravě zpracovalo MD v roce 2003 – seznam prioritních projektů

5 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 5 Výstavba TEN-T Rozhodnutím EP a Rady 1692/96/EC byl dán rámec pro rozvoj TEN-T do roku 2010 (seznam 14 prioritních projektů – Essen 1994) Investice do TEN-T v letech činila 38 miliard EUR, finanční zdroje potřebné k dokončení TEN-T do roku 2010 byla v roce 1992 odhadnuta na 400 miliard EUR. Náklady na dokončení TEN-T do roku 2020 činí 600 mil. EUR snaha o urychlení výstavby 29 prioritních projektů – „Quick Start Projects“-projekty evropského zájmu

6 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 6 TEN-T budget Formy podpory přímé investiční dotace – až 10 % (návrh 20%) úrokové příspěvky na úvěry příspěvky na poplatky za záruky za úvěry spolufinancování studií týkajících se projektů Roční alokace pro všechny členské státy cca 600 MEUR. Na léta vyčleněno 155 MEUR pro nové členské státy.

7 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 7 Pomoc EU – po vstupu Strukturální fondy v období prioritní cíle – Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (méně než 75% průměru HDP v EU – celá ČR kromě Prahy) – Cíl 2: podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím (Praha) – Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (Praha)

8 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 8 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a financování investic do infrastruktury Podpora – 15% - 75% celkových přípustných nákladů v závislosti na typu projektu

9 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 9 Pomoc EU – po vstupu Strukturální fondy – podpora DI ProgramAlokace do sektoru dopravy v EUR OP Infrastruktura Priorita Priorita SROP – Priorita JPD Cíl 2 – Opatření Celkem

10 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 10 Pomoc EU – po vstupu (možno čerpat od ) Strukturální fondy – podpora DI OP Infrastruktura – Priorita 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ – Priorita 2 „Snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ Společný regionální OP – Priorita 2 „Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií“ Jednotný programový dokument pro Prahu (Cíl 2) – Opatření 1.1 „Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí“

11 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 11 OP Infrastruktura Programový dokument pro využívání strukturálních fondů (ERDF) v oblasti dopravy a životního prostředí Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Realizace dopravní části – Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy

12 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 12 Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

13 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 13 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

14 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 14 Spojení PPP a fondů EU Myšlenka podporována Evropskou komisí Bílá kniha „Evropská dopravní politika do rokku 2010 – čas rozhodnout“ (2001) Guidelines for successful PPPs – DG REGIO (březen 2003) Evropská iniciativa růstu – prosinec 2003 – harmonogram vytvoření legislativních a institucionálních podmínek Plánované revize TEN-T Financial Regulation – Návrh nových finančních pravidel (až 30% podpora) – nový zajišťovací instrument Vláda ČR přijala v lednu 2004 usnesení 7/2004 o Partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

15 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 15 Spojení PPP a fondů EU – otevřené otázky Časování projektů State Aid Vlastnictví výstupu projektu Příjemce pomoci Míra podpory Projekty generující výnosy

16 Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy 16 Děkuji za pozornost Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, odbor mezinárodních vztahů a EU


Stáhnout ppt "Možnosti spojení PPP a fondů EU v sektoru dopravy Ing. Olga Pokorná Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU 17.3.2004 Konference PPP 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google