Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek"— Transkript prezentace:

1 Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek
facebook.com/prosportplzen

2

3

4

5

6

7

8

9 Důvod ke sponzoringu Financování sportu MŠMT Výdaje klubu
Barcelóna -Unicef

10 Sponzorský dar / Altruismus
Reklama Sponzoring

11 Sponzoring - charakteristika
Sponzorství sportovních aktivit může být do jisté míry velice atraktivní pro firmy s vysokým podílem komunikačního rozpočtu, u nichž se většinou jedná o sponzorování významných sportovních událostí či výjimečných sportovců známých svým jménem široké veřejnosti. Středním a malým podnikům může sponzorská aktivita především na regionální úrovni pomoci např. k vybudování firemní image v dané oblasti. Do partnerského vztahu tedy vstupuje firma s obchodním záměrem a sport či jiná společenská oblast, od kterých se očekává naplnění obchodního záměru. Výše finanční angažovanosti podnikatelských subjektů se liší od úrovně sportovního podniku a finančních prostředků od sponzorů je především využíváno k zabezpečení a rozvoji sportovní činnosti

12 Cíle sponzoringu Sponzorství je velmi flexibilní komunikační nástroj, který může být využit jak pro marketing (produkt a značku), budování povědomí, image tak i pro komunikační cíle firmy V Americe firmy sledují obvykle budování povědomí o značce nebo posílení loajality, ale prvotním cílem není prodej. U nás je sponzoring využíván pro zcela opačný výstup – nárůst prodeje

13 Typy (úrovně) sponzorství
Exkluzivní sponzorství Indiáni Plzeň (Straka, Škoda) Sponzor přejímá všechny navržené protivýkony Hlavní sponzor Přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony VEDLEJŠÍ sponzor – rozdělují si méně atraktivní reklamní možnosti Kooperační sponzorování Protivýkony jsou rozděleny na velký počet různých firem . Můžeme se setkat s pojmem „dodavatel“, což je firma podílející se na sponzorství dodáním produktů, které může sponzorovaný využít lépe než hotové peníze (sportovní vybavení, oblečení, nářadí).

14 Sponzorský balíček Co by měl sponzorský balíček obsahovat?
Souhrn nabídky/protivýkonů pro sponzora Je písemně dokumentován Doložen cenou Alternativy smluvního vztahu Jak budou využity prostředky, čím nám sponzor pomůže – apelace na jeho význam Jaké komunikační dopady by sponzorovi přineslo takové partnerství Sponzorský balíček slouží jako podkladový dokument pro jednání s potenciálním sponzorem Cena odráží především druh/typ sponzoringu, velikost sportovní události, klubu, kvalita závodníka a jeho dosažené výkony. Při tvorbě ceny také záleží na taktickém umění manažerů. Je třeba si uvědomit, že úspěšnost sponzorského projektu zaleží nejen na integraci do komunikačního mixu, ale i na vhodně zvoleném cíli a strategií k němu vedoucí. Identifikace klíčových sdělení je základem úspěchu

15 Odpovědnost značky reputace tvoří 80% tržní hodnoty firmy,
reputace má vliv na spotřebitelské rozhodování zákazníci očekávají od firem v 21. století úctu a závazky k hodnotám společnosti... 8 z 10 lidí v ČR chce, aby firmy přispívaly.

16 59 % lidí - pokud budou o firmě vědět, že je společensky odpovědná, zvýší se jejich celková důvěra k ní. 43 % lidí - by si na základě povědomí o společenské odpovědnosti zakoupily výrobky a služby od dané firmy. 26% občanů by výrobky či služby firmy začala aktivně doporučovat. Posilování customer relations, nové marketingové příležitosti, obchodní potenciál

17 Kolo pro život (zdroj: Kalousová, Konference Sponzoring, Praha, 2008)

18 Specifika sponzoringu pro jeho úspěšnost Sponzoring jako partnerství
Předpoklad pro úspěšný sponzoring: Zaměření na oboustranné dosažení cílů sponzora a sponzorovaného. Prospěch a spokojenost cílových skupin obou partnerů Dlouhodobá spolupráce - nárůst efektivity Sponzoring jako partnerství. Mtg. nástroj, který dobře a trvale zasahuje vybrané cílové skupiny a podniku přináší měřitelnou trvalou hodnotu. Důležitý aspekt – oboustranný respekt mezi sponzorem a sponzorovaným. Proces plánování

19 Členění konceptu sponzoringu
Úvod Analýza výchozí situace Analýza podniku Fakta a čísla Organizace sponzoringu Analýza silných a slabých Analýza okolí Trendy Analýza příležitostí a hrozeb Sponzoringová vize Cílové skupiny Cíle sponzoringu Sponzoringová strategie Poselství sponzoringu Opatření Rozpočet Kontrola úspěšnosti Respektování zákonů a legislativy týkající se sponzoringu v dané zemi. V každém kroku plánování by se mělo dbát na možnost ověření a měřitelnost stanovených cílů.

20 Kritéria hodnocení návrhů na sponzorování
Sponzorovaná událost Potenciální podpůrný růst Rozpočet typ události nebo účelu kvalita nebo úroveň události cílové skupiny soulad mezi sponzorovanou událostí a firemní podpůrnou strategií strategický soulad mezi událostí nebo účelem a jménem značky nebo firmy výlučnost sponzorství nebo místo na seznamu sponzorů délka dopadu geografický rozměr úloha firmy při rozhodování Ochrana proti ambush marketingu komunikační plán události odhad pokrytí médií kvalita a kvantita expozice soulad mezi komunikační strategií firmy a události ohled na zaměstnance potenciální pohostinnost firmy růstový potenciál podpory prodeje růstový potenciál kampaní PR rozsah nezbytné podpory reklamou a PR možnost negativního nebo žádného zájmu médií měření a hodnocení efektivnosti finanční a jiné náklady alternativní možnosti investice do rozpočtu a očekávaný výnos rozpočet na podpůrné marketingové aktivity časové nároky na vlastní zaměstnance

21 Formy sponzorování ve sportu
Sponzorování tělovýchovných jednot, sportovních klubů, svazů, organizací Tato forma přináší nejširší možnosti, z hlediska činnosti jde šířka nabízených protivýkonů do velkého rozmezí. Nabídka vztahující se k TV - různé TV služby, sportovní akce, rozličné druhy činnosti (rehabilitace) a zvláštní akce (soustřední) Nabídka vztahující se k ostatním, většinou obchodním, činnostem – zprostředkovatelské služby, provoz CK, ubytovací a stravovací služby Sponzorování sportovních týmů (Messi/Cola, Götse / Addidas) Tato forma je rozšířená i ve výkonnostním a rekreačním sportu Finance, služby, materiální vybavení X reklama, opatření na podporu prodeje Sponzorování sportovních akcí Stoupají možnosti nabídky pro sponzora z hlediska reklamy + další manažerské náměty (akce V.I.P., speciální propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora Sponzorování jednotlivých sportovců Nejčastěji se objevuje ve vrcholovém sportu, kde se záruka kvalit sportovce a jeho výkonů promítá do image sponzora, do kvality jeho výrobků a služeb. Reklama ve formě vyobrazení sportovce na produktech firmy a poskytnutí jeho času při akcích na podporu prodeje (autogramiády, akce pro spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků) X finance, oblečení, sportovní náčiní, automobil Riziko spojené s vazbou na jednu osobu, jejíž sportovní výsledky mohou být ovlivněny

22 Druhy sportovní reklamy
Reklama na dresech Doba působení je dána délkou tréninku, závodu Účinnost působení se zvyšuje TV přenosem Efekt závislý na obsahu a velikosti nápisu Reklama na startovních číslech Text nebo motiv spadá do rozhodovací pravomoci pořadatele závodu. Působení přímé při sportovní akci, TV přenosem se zvyšuje účinnost reklamy a vyobrazením soutěžícího v médiích Efekt na velikosti samotné reklamy, rychlosti pohybu a frekvence výskytu v médiích Reklama na mantinelu (pásu) Stabilní reklama. Přímé působení na diváka / potenciálního zákazníka při utkání, závodu. Při TV přenosu záleží na četnosti, účinnost se zvyšuje při interviewu před mantinelem Konečný efekt závislý na velikosti, barevném znázornění, čitelnosti, dosavadní známosti loga, jména, značky Reklama na sportovním náčiní a nářadí Působení na zákazníka je vhodné podpořit nastavením na diváka Reklama výrobce + reklama sponzora Reklama na výsledkových tabulích, propozicích Efekt je dán frekvencí upozornění na výsledky Frekvence upozornění velmi závisí na sportovním odvětví Frekvence může být vyvolána záměrně

23 ProSport Sponzoring Ochrana sportovce-ztráta sponzorů
Udržení sponzora - výsledky

24 Seminární práce téma: Sponzorský balíček pro můj klub
Obsah práce: Specifikace mého klubu (rozpočet, dosah, komunikace, fan klub, reklama, počet členů, výsledky, apod) Specifikace prosportu (společné cílové skupiny, proč by prosport měl přispívat právě nám) Návrh sponzorského balíčku SWOT analýza zaměřená na sponzorský plán Formy partnerství (má li klub sponzora, jaké místo by prosport zaujal) Návrhy protiplnění (prostor na dresu, na mantinelech, v oktagonu, -finanční rozvaha Výstup prezentace cca 5-10 min, text 3-5 stran normotextu

25 Co za to? Oznámkování v rámci předmětu
Nejlepší projekty mohou být realizovány 5ti nejlepším studentům bude nabídnuta placená stáž s možností dlouhodobé spolupráce


Stáhnout ppt "Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek"

Podobné prezentace


Reklamy Google