Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek https://www. facebook.com/prosportplzen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek https://www. facebook.com/prosportplzen."— Transkript prezentace:

1 Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek https://www. facebook.com/prosportplzen

2

3

4

5

6

7

8

9 Důvod ke sponzoringu  Financování sportu MŠMT  Výdaje klubu  Barcelóna -Unicef

10 Sponzorský dar / Altruismus  Reklama  Sponzoring

11 Sponzoring - charakteristika  Sponzorství sportovních aktivit může být do jisté míry velice atraktivní pro firmy s vysokým podílem komunikačního rozpočtu, u nichž se většinou jedná o sponzorování významných sportovních událostí či výjimečných sportovců známých svým jménem široké veřejnosti.  Středním a malým podnikům může sponzorská aktivita především na regionální úrovni pomoci např. k vybudování firemní image v dané oblasti.  Do partnerského vztahu tedy vstupuje firma s obchodním záměrem a sport či jiná společenská oblast, od kterých se očekává naplnění obchodního záměru.  Výše finanční angažovanosti podnikatelských subjektů se liší od úrovně sportovního podniku a finančních prostředků od sponzorů je především využíváno k zabezpečení a rozvoji sportovní činnosti

12 Cíle sponzoringu  Sponzorství je velmi flexibilní komunikační nástroj, který může být využit jak  pro marketing (produkt a značku), budování povědomí, image  tak i pro komunikační cíle firmy  V Americe firmy sledují obvykle budování povědomí o značce nebo posílení loajality, ale prvotním cílem není prodej.  U nás je sponzoring využíván pro zcela opačný výstup – nárůst prodeje

13 Typy (úrovně) sponzorství  Exkluzivní sponzorství Indiáni Plzeň (Straka, Škoda)  Sponzor přejímá všechny navržené protivýkony  Hlavní sponzor  Přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony  VEDLEJŠÍ sponzor – rozdělují si méně atraktivní reklamní možnosti  Kooperační sponzorování  Protivýkony jsou rozděleny na velký počet různých firem.  Můžeme se setkat s pojmem „dodavatel“, což je firma podílející se na sponzorství dodáním produktů, které může sponzorovaný využít lépe než hotové peníze (sportovní vybavení, oblečení, nářadí).

14 Sponzorský balíček  Co by měl sponzorský balíček obsahovat?  Souhrn nabídky/protivýkonů pro sponzora  Je písemně dokumentován  Doložen cenou  Alternativy smluvního vztahu  Jak budou využity prostředky, čím nám sponzor pomůže – apelace na jeho význam  Jaké komunikační dopady by sponzorovi přineslo takové partnerství  Sponzorský balíček slouží jako podkladový dokument pro jednání s potenciálním sponzorem Cena odráží především druh/typ sponzoringu, velikost sportovní události, klubu, kvalita závodníka a jeho dosažené výkony. Při tvorbě ceny také záleží na taktickém umění manažerů. Je třeba si uvědomit, že úspěšnost sponzorského projektu zaleží nejen na integraci do komunikačního mixu, ale i na vhodně zvoleném cíli a strategií k němu vedoucí. Identifikace klíčových sdělení je základem úspěchu

15 Odpovědnost značky  reputace tvoří 80% tržní hodnoty firmy,  reputace má vliv na spotřebitelské rozhodování  zákazníci očekávají od firem v 21. století úctu a závazky k hodnotám společnosti...  8 z 10 lidí v ČR chce, aby firmy přispívaly.

16  59 % lidí - pokud budou o firmě vědět, že je společensky odpovědná, zvýší se jejich celková důvěra k ní.  43 % lidí - by si na základě povědomí o společenské odpovědnosti zakoupily výrobky a služby od dané firmy.  26% občanů by výrobky či služby firmy začala aktivně doporučovat. Posilování customer relations, nové marketingové příležitosti, obchodní potenciál

17 Kolo pro život (zdroj: Kalousová, Konference Sponzoring, Praha, 2008)

18 Specifika sponzoringu pro jeho úspěšnost Sponzoring jako partnerství  Předpoklad pro úspěšný sponzoring:  Zaměření na oboustranné dosažení cílů sponzora a sponzorovaného.  Prospěch a spokojenost cílových skupin obou partnerů  Dlouhodobá spolupráce - nárůst efektivity  Sponzoring jako partnerství.  Mtg. nástroj, který dobře a trvale zasahuje vybrané cílové skupiny a podniku přináší měřitelnou trvalou hodnotu.  Důležitý aspekt – oboustranný respekt mezi sponzorem a sponzorovaným.  Proces plánování

19 Členění konceptu sponzoringu 1. Úvod 2. Analýza výchozí situace 1. Analýza podniku 1. Fakta a čísla 2. Organizace sponzoringu 3. Analýza silných a slabých 2. Analýza okolí 1. Trendy 2. Analýza příležitostí a hrozeb 3. Sponzoringová vize 4. Cílové skupiny 5. Cíle sponzoringu 6. Sponzoringová strategie 7. Poselství sponzoringu 8. Opatření 9. Rozpočet 10. Kontrola úspěšnosti  Respektování zákonů a legislativy týkající se sponzoringu v dané zemi.  V každém kroku plánování by se mělo dbát na možnost ověření a měřitelnost stanovených cílů.

20 Kritéria hodnocení návrhů na sponzorování Sponzorovaná událostPotenciální podpůrný růstRozpočet typ události nebo účelu kvalita nebo úroveň události cílové skupiny soulad mezi sponzorovanou událostí a firemní podpůrnou strategií strategický soulad mezi událostí nebo účelem a jménem značky nebo firmy výlučnost sponzorství nebo místo na seznamu sponzorů délka dopadu geografický rozměr úloha firmy při rozhodování Ochrana proti ambush marketingu komunikační plán události odhad pokrytí médií kvalita a kvantita expozice soulad mezi komunikační strategií firmy a události ohled na zaměstnance potenciální pohostinnost firmy růstový potenciál podpory prodeje růstový potenciál kampaní PR rozsah nezbytné podpory reklamou a PR možnost negativního nebo žádného zájmu médií měření a hodnocení efektivnosti finanční a jiné náklady alternativní možnosti investice do rozpočtu a očekávaný výnos rozpočet na podpůrné marketingové aktivity časové nároky na vlastní zaměstnance

21 Formy sponzorování ve sportu Sponzorování tělovýchovných jednot, sportovních klubů, svazů, organizací Tato forma přináší nejširší možnosti, z hlediska činnosti jde šířka nabízených protivýkonů do velkého rozmezí. Nabídka vztahující se k TV - různé TV služby, sportovní akce, rozličné druhy činnosti (rehabilitace) a zvláštní akce (soustřední) Nabídka vztahující se k ostatním, většinou obchodním, činnostem – zprostředkovatelské služby, provoz CK, ubytovací a stravovací služby Sponzorování sportovních týmů (Messi/Cola, Götse / Addidas) Tato forma je rozšířená i ve výkonnostním a rekreačním sportu Finance, služby, materiální vybavení X reklama, opatření na podporu prodeje Sponzorování sportovních akcí Stoupají možnosti nabídky pro sponzora z hlediska reklamy + další manažerské náměty (akce V.I.P., speciální propagace dle priorit obchodní, resp. výrobní orientace sponzora Sponzorování jednotlivých sportovců Nejčastěji se objevuje ve vrcholovém sportu, kde se záruka kvalit sportovce a jeho výkonů promítá do image sponzora, do kvality jeho výrobků a služeb. Reklama ve formě vyobrazení sportovce na produktech firmy a poskytnutí jeho času při akcích na podporu prodeje (autogramiády, akce pro spotřebitele, hry o zisk, předvádění výrobků) X finance, oblečení, sportovní náčiní, automobil Riziko spojené s vazbou na jednu osobu, jejíž sportovní výsledky mohou být ovlivněny

22 Druhy sportovní reklamy  Reklama na dresech  Doba působení je dána délkou tréninku, závodu  Účinnost působení se zvyšuje TV přenosem  Efekt závislý na obsahu a velikosti nápisu  Reklama na startovních číslech  Text nebo motiv spadá do rozhodovací pravomoci pořadatele závodu.  Působení přímé při sportovní akci, TV přenosem se zvyšuje účinnost reklamy a vyobrazením soutěžícího v médiích  Efekt na velikosti samotné reklamy, rychlosti pohybu a frekvence výskytu v médiích  Reklama na mantinelu (pásu)  Stabilní reklama. Přímé působení na diváka / potenciálního zákazníka při utkání, závodu.  Při TV přenosu záleží na četnosti, účinnost se zvyšuje při interviewu před mantinelem  Konečný efekt závislý na velikosti, barevném znázornění, čitelnosti, dosavadní známosti loga, jména, značky  Reklama na sportovním náčiní a nářadí  Působení na zákazníka je vhodné podpořit nastavením na diváka  Reklama výrobce + reklama sponzora  Reklama na výsledkových tabulích, propozicích  Efekt je dán frekvencí upozornění na výsledky  Frekvence upozornění velmi závisí na sportovním odvětví  Frekvence může být vyvolána záměrně

23 ProSport  Sponzoring  Ochrana sportovce-ztráta sponzorů  Udržení sponzora - výsledky

24 Seminární práce téma: Sponzorský balíček pro můj klub  Obsah práce:  Specifikace mého klubu (rozpočet, dosah, komunikace, fan klub, reklama, počet členů, výsledky, apod)  Specifikace prosportu (společné cílové skupiny, proč by prosport měl přispívat právě nám)  Návrh sponzorského balíčku  SWOT analýza zaměřená na sponzorský plán  Formy partnerství (má li klub sponzora, jaké místo by prosport zaujal)  Návrhy protiplnění (prostor na dresu, na mantinelech, v oktagonu, -finanční rozvaha  Výstup prezentace cca 5-10 min, text 3-5 stran normotextu

25 Co za to?  Oznámkování v rámci předmětu  Nejlepší projekty mohou být realizovány  5ti nejlepším studentům bude nabídnuta placená stáž s možností dlouhodobé spolupráce


Stáhnout ppt "Prezentace SPASS Sponzoring ve sportu Prezentuje: Ing. Maxim Sládek https://www. facebook.com/prosportplzen."

Podobné prezentace


Reklamy Google