Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Mgr. Miloslav Kvapil30. 8. 2011 RK-30-2011-24, př. 1a počet stran 1 Neveřejná příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Mgr. Miloslav Kvapil30. 8. 2011 RK-30-2011-24, př. 1a počet stran 1 Neveřejná příloha."— Transkript prezentace:

1 Řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Mgr. Miloslav Kvapil30. 8. 2011 RK-30-2011-24, př. 1a počet stran 1 Neveřejná příloha

2 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 2 Cíl „krajského“ projektu (širší rámec pro realizaci „evropského“ = prezentovaného projektu) Zkvalitnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem - Krajem Vysočina

3 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 3 Cíle krajského projektu Cíle týkající se předmětu činnosti příspěvkových organizací (potřeba přesněji definovat smysl existence příspěvkové organizace, zadání resp. objednávku od žřizovatele, upřesnit obsah, rozsah, kvalitu a základní podmínky tvorby veřejných statků a poskytování veřejných služeb klientům, přesněji vymezit hlavní a doplňkové činnosti a definovat vztahy mezi nimi).

4 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 4 Cíle krajského projektu – hospodářská oblast  Zvýšení efektivnosti hospodaření  Lepší využívání dostupných zdrojů  Dosažení úspor  stejné množství stejně kvalitních produktů za nižší cenu anebo  vyšší rozsah či kvalita veřejných služeb při udržení současných nákladů)

5 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 5 Cíle krajského projektu – oblast omezování rizik  Právní rizika (trestněprávní odpovědnost apod.)  Rizika nenaplňování smyslu existence organizace (nestabilita činnosti organizace, nižší rozsah či kvalita poskytování veřejných služeb obecně či indivindy selhání vůči jednotlivému klientovi),  Ekonomická rizika  Rizika v oblasti vztahů s veřejností  a další rizika

6 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 6 Cíl evropského projektu Identifikace příležitostí v oblasti možného zlepšení řízení organizací zřizovaných krajem Vysočina s důrazem na strategické řízení zřizovatelem. Termín realizace projektu: Zahájení: 3. 9. 2010 Ukončení: 30.11.2011

7 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 7 Etapy projektu  Část A) Zpracování vstupní analýzy stávajícího fungování procesu řízení příspěvkových organizací (31. 10. 2010).  Část B) Zpracování návrhové části Souhrnné rozvojové strategie, včetně podrobného implementačního dokumentu (31. 5. 2011).  Část C) Vzdělávací aktivity pro vybrané zaměstnance KrÚ kraje Vysočina, pro ředitele zřizovaných příspěvkových organizací a vybrané zástupce managementu úřadu a zastupitelstva kraje (30. 11. 2011).

8 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 8 Projektový tým kraje Vysočina  Vedoucí projektu – Eva Janoušková  Garant za oblast Hodnocení organizací – Miroslav Březina  Garant za oblast Stanovení vize a strateticckých cílů – Zdeněk Kadlec  Garant za oblast Plánování – Eva Janoušková, Martin Černý  Garant za oblast Schvalování vnitřních směrnic – Karel Kotrba  Garant za oblast metodické funkce – Miroslav Březina  Garant za oblast podpůrné a kontrolní funkce – Eva Janoušková  Garant za oblast IT – Petr Pavlinec  Garant za oblast rozpočtových procesů – Anna Krištofová  Garanti za resory – Lukáš Kettner, Věra Švarcová, Hana Strnadová, Katina Lisá, Miroslav Pech

9 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 9 Etapa A) „Vstupní analýza“ – výstupy  PROCESY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  PROCESY PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ČINNOSTI PO  PROCESY SPRÁVY ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE  SYSTÉM ŘÍZENÍ PO SYSTÉMOVÉ UKOTVENÍ (ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY)  OBLAST PODPORY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  OBLASTI NÁKUPŮ

10 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 10 Etapa B) „Návrhová část “ - výstupy  doplnit

11 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 11 Etapa C) „Školení “ - výstupy  doplnit

12 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 12 Doporučení ze strany externího konzultanta (po projednání a akceptaci projektového týmu)

13 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 13 Doporučení (12.)  2011

14 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 14 Doporučení (1.) Definovat „interní“ projekt Řízení PO a zřídit krajský implementační tým  Cíle  Implementavat vybrané změny v praxi řízení PO  Nastavit systémové prostředí pro efektivní řízení PO  Obsah činnosti  doplnit  Personální obsazení  Vedení a koordinace – odbor analýz (posílený)  Zástupci zřizovatelských odborů  Zástupci „podpůrných- provozních“ odborů

15 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 15 Doporučení (3.)  Organizačně zajistit řízení PO = Zřídit organizační útvar zodpovědný za řízení PO (mimo kompetencí odvětvových odborů)  Náplň činnosti:  administrativní podpora řízení PO zřizovatelem (evidence činností, ukládání dokumentů a jejich správa, hlídání termínů, řízení základní komunikace mezi PO a zřizovatelem /správa portálu pro řízení PO/,...)  podpora individuální řídící činnosti "zřizovatelských" odborů  podpora společné, obecné řídící činnosti rady kraje a úřadu vůči všem PO nebo jejich skupinám - metodické vedení, standardizace napříč úřadem (napříč resorty), data a jejich zpracovávání do manažerských sestav pro potřeby rady kraje příp. úřadu, informační podpora,...  Personální obsazení - ideální stav - 3 úvazky (nyní 0,5 úvazku na OA, potřeba posílit v krátké době nejméně o 1,0 úvazku)

16 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 16 Doporučení (9.)  Připravit pravidla rady kraje pro komplexní úpravu vztahu Zřizovatel a Organizace  Informační povinnosti  Plánování a výkaznictví  Pracovně-pravní vtzahy statutárních zástupců organizaci  Řízení interní dokumentace organizace (interní právní předpisy)  Definování kompetencí a odpovědnosti Zřizvatel x organizace  Podpora dobrého jména kraje a PO, společné PR  Péče o majetek a jeho správa

17 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 17 Doporučení (8.)  Sjednotit účetní analytiku PO  Lepší plánování  Efektivnější řízení a kontrola

18 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 18 Doporučení (12.)  Implementovat vybrané indikátory do hodnocení ředitelů PO

19 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 19 Doporučení (6.)  Zřídit Portál pro PO - úlohy  Zajištění komunikační a řídící funkce - tam a zpět - Zřizovatel x organizace, organizace  Žádanky na doplňkové služby  Podpora společných nákupů  Materiálu  Zboží  Služeb (Žádanky na provozní služby + řízení procesu jejich vyřizování)  Sdílení a výměna dokumentů vč. pokynů zřizovatele + plnění informačních povinností Rejstřík PO je určený pro veřejnost = Internet x Portál PO je určen pro KrÚ, Kraj a PO tj. Extranet

20 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 20 Doporučení (11.)  Připravit rukojeť ředitele PO  Základní metodická podpora – rozsah a obsah činností a povinností  Nastavit metodickou podporu ze strany KrÚ

21 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 21 Doporučení (12.)  2012

22 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 22 Doporučení (4.)  Zpracovat podrobnou analýzu provozních služeb s cílem zajištění společných nákupů (forma a zadávací podmínky VZ)  IT Služby  Základní HW a SW podpora (IT na PO, IT na KrV, IT pohotovost)  Speciální SW podpora  Společné nákupy IT produktů (HW a SW)  Autoprovoz  Stravování (mimo nemocnice)  Revize elektrických zařízení (revize všech zařízení), plyn komíny  Finanční účetnictví a personalistika  Bankovní účty a bankovní služby  Společné nákupy produktů (IT, Auta - nebylo předmětem zakázky)

23 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 23 Doporučení (1.) Organizace jsou zřizovány, aby vytvářely veřejné statky a poskytovaly svým klientům (veřejnosti) veřejné služby = definovat veřejné služby  Podrobně definovat požadované výstupy, zejména v měřitelných parametrech (pro obsah, rozsah, kvalitu a základní podmínky poskytování)  Hlavní oblasti, které by měly být definovány, jsou:  podrobné obsahové určení veřejné služby  podrobné rozsahové určení veřejné služby, definování cílové skupiny, definování způsobu výběru, komu službu poskytnout, není-li možné poskytovat všem potenciálním indikovaným klientům  specifikace požadované kvality výstupů  určení základních podmínek poskytování veřejné služby (cena resp. poplatek atd.)

24 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 24 Doporučení (2.) Pro každou jednotlivou organizaci: Podrobněji specifikovat (upřesnit) "objednávku" zřizovatele, stanovit přesněji, co se od organizace očekává v hlavní a příp. i v doplňkových činnostech (= redefinice poslání /smyslu existence/ organizace Definovat a nastavit právní vztah mezi zřizovatelem a organizací (= náhrada vlastnické vazby investora a výkonné organizace, pravomoci, odpovědnost, řízení činností a jejich kontrola, komunikace,...)

25 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 25 Doporučení (7.)  Zavést a aktualizovat katalogy  Veřejných služeb  Doplňkových služeb  Provozních služeb  Společně nakupovaných (doporučení)  Materiálů  Produktů  Služeb

26 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 26 Doporučení (10.)  Úpravit vnitřní předpisy PO  Nastavit jednotná pravidla pro vznik, úpravy a zánik, včetně schvalovacích procesů a procesů seznamování se se změnami  Připravit šablony základních vnitřních předpisů  Nastavit metodickou a právní podporu ze strany KrÚ

27 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 27 Doporučení (12.)  Pro vybrané položky zavést věcné střednědobé plánování  Možnost dlouhodobě plánovat  Možnost společný nákupů  Možnost ovlivnit finanční náročnost a „nutnost“ investic  Nastavit vazbu na finanční plánování (rozpočtový výhled a rozpočet)

28 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 28 Doporučení (12.)  průběžně

29 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 29 Doporučení (12.)  Zlepšit řídící a veřejnosprávní kontrolu PO  Zákon 320/2001 Sb.  Minimalizace rizik  Zefektivnění činností (3E)  Celý nákupní proces  Náklady na realizaci  Reference  ÚOOÚ  KR-S  MPO

30 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 30 Doporučení (13.) Pokračovat v řešení problematiky společných nákupů:  Centrálně (elektrika, plyn, telefonie, pojištění majetku a odpovědnosti)  Samostatně (zdravotnictví,….)  Po částech  Nastavení systémového prostředí  Sběr požadavků a potřeb  Přiměřená SW a konzultační podpora  Přínosy = proces zavedení změny má Kraj plně pod kontrolou  Změny jsou zaváděny postupně  K dispozici je kvalitní zpětná vazba  Vyhodnocení a řízení zavedných změn  Možnost průběžného zlepšování nastavených procesů  „Know-how“ je získáváno a rozvíjeno v souladu s potřebami kraje

31 30. 8. 2011Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH s.r.o. 31 Děkuji Vám za pozornost! Dotazy? Připomínky? Návrhy?


Stáhnout ppt "Řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Mgr. Miloslav Kvapil30. 8. 2011 RK-30-2011-24, př. 1a počet stran 1 Neveřejná příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google