Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos gymnázií pro vzdělání české společnosti 4/4/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos gymnázií pro vzdělání české společnosti 4/4/2013."— Transkript prezentace:

1 Přínos gymnázií pro vzdělání české společnosti 4/4/2013

2

3 Škola 1774 2008 Školy

4 Vzdělávání pro koho? Proč máme problém s vizí vzdělání?

5 Tři zájmové skupiny, které chtějí vzdělání Rodiče Společnost, stát Zaměstnavatelé

6 Jaké chcete děti? Většina z Vás jsou rodiče, co byste si přáli – jaké by měly být a co by měly umět vaše děti? zapojit diodu rozlišit přívlastkovou a podmětnou větu vedlejší objasnit funkci dvou organismů ve stélce lišejníků vypočítat složení roztoků, připravit prakticky roztok daného složení využívat Ohmův zákon při řešení praktických problémů formulovat a řešit reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav využívat při tvořivých činnostech prvky lidových tradic Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

7 Jaké chcete děti? Většina z Vás jsou rodiče, co byste si přáli – jaké by měly být a co by měly umět vaše děti? umí se radovat ze života umí a chce se stále učit má kritické myšlení, nenechá se sebou manipulovat je sebevědomé, věří si je své a jedinečné rozumí samo sobě je odvážné, nebojí se chybovat umí překonávat překážky, je vytrvalé umí anglicky umí vidět věci v souvislostech dobré známky

8 Jaké chcete zaměstnance? Zaměstnavatelé, co by si přáli – jací by měly být a co by měli umět vaši zaměstnanci? umějí se radovat ze života umějí a chtějí se stále učit jsou sebevědomí, věří si jsou sví a jedineční rozumějí sami sobě jsou odvážní, nebojí se chybovat umějí překonávat překážky, jsou vytrvalí umějí anglicky

9 Jaké chcete zaměstnance? Zaměstnavatelé, co by si přáli – jací by měly být a co by měli umět vaši zaměstnanci? zvládat mezilidské vztahy a umění jednat s lidmi jsou loajální k zaměstnavateli jsou samostatní umějí řešit stresové situace jsou empatičtí umějí cizí jazyky jsou ukáznění a ochotní podřídit se jsou ochotní se učit jsou adaptabilní více učňů Projekt MPO a HK ČR - aktuální potřeby zaměstnavatelů na trhu práce

10 Jaké vzdělání chce společnost (stát)? Všichni žijeme v této společnosti a budou v ní žít i moje děti. Proto si to překládám takto: (Jaké vzdělání bych si přál) Jací by měli být budoucí spoluobčané mých dětí…

11 Jaké chcete spoluobčany? Všichni žijeme v této společnosti, co byste si přáli – jací by měly být a co by měli umět spoluobčané vašich dětí? jsou slušní a poctiví (nejsou to gauneři), pomohou bližnímu mají kritické myšlení, nenechají se sebou manipulovat (nevolí VV) jsou připraveni se celý život učit jsou tolerantní jsou aktivními občany jsou sebevědomí, věří si jsou sví a jedineční jsou odvážní, nebojí se chybovat jsou ochotní se podřídit více učňů

12 Tři zájmové skupiny Rodiče – aby děti byly dobře připraveny do života a prožily spokojený (šťastný, naplněný) život Společnost, stát – dobrý (spolu)občan mých dětí Zaměstnavatelé – dobře připravený, pracovitý (a levný) zaměstnanec

13 Jaká je zadání pro školy - gymnázia? … přínos pro vzdělání … vzdělání, které chcete jako rodič vzdělání, které chcete jako občan vzdělání, které chce zaměstnavatel

14 Proč máme problém s vizí vzdělání? Rodiče – nemají jasno, nejsou zastoupeni, ale zlepšuje se to Společnost, stát – nikoho to nezajímá! nikdo se nestará Zaměstnavatelé – dobře organizováni (HK, SPD, MPO), mají peníze a PR. EU!

15 Jak vzdělávají víceletá gymnázia

16 ? zdroj: kea_analyza.pdfkea_analyza.pdf Relativní posun (přidaná hodnota) mezi primou a kvartou je pro osmiletá gymnázia ve všech testech výrazně větší než mezi 6. a 9. ročníkem na ZŠ. (str. 31–32, 55–56) Relativní posun (přidaná hodnota) žáků na 2. stupni ZŠ nezávisí v češtině ani v matematice na tom, jaký podíl žáků ze školy po 5. ročníku odešel na gymnázium. (str. 64–66) Mezi víceletými gymnázii a ZŠ je rozdíl v přísnosti klasifikace na konci tercie, resp. 8. ročníku dva stupně. (str. 62–63)

17 Přínos VG

18 Úrovně PISA

19 Přínos VG úroveň01b1a23456 čtenářská1%7%22%34%26%9%1%0% matematická1%5%19%34%29%11%2%0% přírodovědná1%4%16%31%29%15%4%0% úroveň01b1a23456 čtenářská0% 5%24%45%23%3% matematická0% 3%17%38%32%9% přírodovědná0% 3%16%39%31%10% Základní školy Víceletá gymnázia

20 Přínos VG x1b1a23456 Česká republika10099,293,776,949,522,55,10,4 Finsko10099,898,391,975,245,114,51,6 Singapur10099,596,887,56941,415,72,6 Nový Zéland10099,195,985,766,440,615,82,9 Víceletá gymnázia100 100,099,594,871,026,33,1

21 Proč nebyl Karel Schwarzenberg zvolen prezidentem

22 Jaká je zadání pro školy - gymnázia? … přínos pro vzdělání … vzdělání, které chcete jako rodič vzdělání, které chcete jako občan vzdělání, které chce zaměstnavatel

23 Ondřej Šteffl, Scio steffl@scio.cz

24 Informační revoluce Historie komunikace a získávání informací by Kryšpín on 18. 5. 2009 …chybí škola…

25 … ale POZOR! (velmi nevědecké) Školy jsou různé … (Chodil jsem 17 let do školy... ale POZOR školy jsou různé! ZŠ 1/4000, SŠ 1/1200, VŠ 2/100 ) Děti jsou různé! A dospělí taky! V tomhle mi škola pomohla (uškodila)… ale POZOR! Učitelé jsou různí

26 Interpersonální: komunikace, spolupráce, vedení, podřízení, empatie, partnerství, rodičovství, motivace druhých, prezentace Intrapersonální: umět se učit, sebeřízení, sebedůvěra, znalost vlastních možností, sebemotivace, víra, Praktický život: osobní finance, daně, řízení auta, ovládání ITC, mateřský jazyk (cizí jazyky) znalostidoved - nosti postojehodnoty Přírodovědné a technické PtZPtDPtPPtH Společenskovědní SvZSvDSvPSvH Umělecké UZUDUPUH Praktické PrZPrDPrPPrH Interpersonální IeZIeDIePIeH Intrapersonální IaZIaDIaPIaH

27 Interpersonální: komunikace, spolupráce, vedení, podřízení, empatie, partnerství, rodičovství, motivace druhých, prezentace Intrapersonální: umět se učit, sebeřízení, sebedůvěra, znalost vlastních možností, sebemotivace, víra, Praktický život: osobní finance, daně, řízení auta, ovládání ITC, mateřský jazyk (cizí jazyky) znalostidoved - nosti postojehodnoty Přírodovědné a technické Škola/Zkuš enost/VP Společenskovědní Škola/Zkuše nost/VP Umělecké Škola/Zkuše nost/VP Praktické Škola/Zkuše nost/VP Interpersonální Škola/Zkuše nost/VP Intrapersonální Škola/Zkuše nost/VP

28 Medicína x vzdělávání Testováním ke kvalitě vzdělávání ? Laboratorními rozbory ke zdraví ?

29 Formativní x sumativní hodnocení Medicína x vzdělávání Diagnóza x pitva

30 Proč jde vzdělávání ze škol? Není jasné, o které vzdělávání jde –pro jednotlivce? pro společnost? pro zaměstnavatele? –anebo možná pro učitele a pro školu… Chybí cíl!

31 Veřejný prostor

32 Kde se bere vzdělávání ve veřejném prostoru? Wikipedie, Google, BBC, Dietlovy seriály Business & Information Forum 2012 Khan Academy http://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations/v/solving-for-a-variable http://www.khanacademy.org/math/algebra/solving-linear-equations/v/solving-for-a-variable TED.com http://www.ted.com/talks/lang/en/stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived.html http://www.ted.com/talks/lang/en/stacey_kramer_the_best_gift_i_ever_survived.html World of Warcraft (zkráceně WoW) je fantasy MMORPG http://us.battle.net/wow/en/ http://us.battle.net/wow/en/ Homeschooling USA (1999, 2003, 2007) 1,7%, 2,2%, 2,9% … (v roce 2058 to bude 100%) NSZ, um21 http://www.scio.cz/skoly/ss/maturita21/index.asp http://www.scio.cz/skoly/ss/maturita21/index.asp Platformy paralelního vzdělávání: http://www.kickstarter.com/projects/1528125592/dont-go-back-to-school-a-handbook-for-learning-anyhttp://www.kickstarter.com/projects/1528125592/dont-go-back-to-school-a-handbook-for-learning-any; http://www.uncollege.org/; http://edupunksguide.org/tutorials http://www.uncollege.org/http://edupunksguide.org/tutorials

33 Lze testovat výsledky vzdělávání veřejného prostoru? Koho? Jak? Proč? Co uděláme, až budeme něco vědět?

34 Jaký je vliv (podíl) institucí na vzdělávání?

35 Doprava

36 Medicína

37 Zbraně

38 Škola 1774 2008

39 Proč jde ze škol? Neodpovídá poptávce: obsahem chybí: co je potřeba, ale např. i složité životní situace (partnerství, rodičovství, stáří, zdraví) přebývá: znalosti s nejasným smyslem někdy jde i proti: je své a jedinečné (G&A); je odvážné, nebojí se chybovat formou nuda, hromadnost, jednotnost

40 Informace

41

42

43 Špatná zpráva pro školy

44 Dobrá zpráva pro byznys Celkové výdaje na školy ve světě činí zhruba 2 500 000 000 000 USD ročně, tj. asi HDP Francie a je to víc než automobilový, farmaceutický a kosmetický průmysl dohromady. Plus výdaje na neškolní vzdělávání, které ve vyspělých zemích rostou rychle (10 % ?) Příležitost pro investory! (… a péče o staré)

45 Vzdělávání se odehrává čím dál víc někde jinde než ve školách

46 Tanzánie

47 Nepál

48 Skills for 21st Century, podle WP Cisco Shromažďování, syntéza a analýza informací Autonomní práce s vysokým standardem a minimální kontrolou Vedení a usměrňování dalších autonomních pracovníků Kreativita a přetváření kreativity v činy Kritické myšlení a kladení správných otázek Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět problému v jeho celistvosti Účinně komunikovat, často používat technologie Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní společnosti a ve světě jako celku Nekognitivní skills Sociální inteligence Emoční inteligence Iniciativní chování Vnitřní disciplína.

49 Dobrá zpráva pro vzdělávání Zájem o vzdělávání roste a poroste: nezbytný předpoklad dobrého zaměstnání (Španělsko) vzdělávání pro poznání a potěšení (U3V, scholé) vzdělávání pro volný čas (Španělsko) scholé: Rozjímání nad světem (Aristoteles), vyšší činnosti volného času pro dosahování duševního blaha

50 Špatná zpráva pro společnost Protože škola novou (jinou) poptávku po vzdělávání nezajistí, zajistí ji trh. Částečně sice neplaceně (TED, Google…) Částečně placeně Stejně povede k růstu nerovnosti

51 Špatná zpráva pro společnost Vlády: Nemají peníze a investice do vzdělávání mají příliš dlouhou návratnost Jsou v zajetí výsledků PISA (jako HDP) Mohli by zavést vouchery, ale neudělají to

52 Špatná zpráva pro společnost Příležitost pro globální hráče, kteří budou potřebovat vysoce kvalifikované pracovníky (Gates)

53 Dobrá zpráva pro byznys Vzdělávání celkově bude přibývat Rostoucí poptávka v rychle se rozvíjejících zemích

54 54 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání platný v ČR – Očekávané výstupy zapojí správně polovodičovou dioduzapojí správně polovodičovou diodu Žák po absolvování základní školy: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řečiv krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníkůobjasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

55 55 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířatyprokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole na vznik indukovaného napětívyužívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole na vznik indukovaného napětí orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxiorientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. Žák po absolvování základní školy:

56 56 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích orientuje se v základním vybavení kuchyněorientuje se v základním vybavení kuchyně provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorováníprovádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémůvyužívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradicvyužívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustavformuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. Žák po absolvování základní školy:

57 Měkké dovednosti Ve středních a vyšších manažerských funkcích budete z měkkých dovedností potřebovat především analytické a komplexní myšlení, schopnost řešení konfliktů, umění myslet podnikatelsky nebo schopnost sebereflexe. Zaměstnanci v oblasti informačních systémů se neobejdou bez analytického a koncepčního myšlení, ale také schopnosti týmové práce nebo ochoty zvyšovat si kvalifikaci. Obchodní a marketingová činnost zase vyžaduje komunikativnost, schopnost vytvářet a udržovat kontakty, sociální empatii nebo efektivně využívané organizační schopnosti. Budete-li se věnovat činnostem kreativního charakteru, budou pro vás nezbytné vlastnostijako je otevřenost novým věcem nebo koncepční a komplexní myšlení. Pokud je vaše pracovní náplň administrativního charakteru, budou si vás cenit pro vaši komunikativnost, organizační dovednosti, schopnosti týmové práce nebo výkonnost.


Stáhnout ppt "Přínos gymnázií pro vzdělání české společnosti 4/4/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google