Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenský proces a poradenské služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenský proces a poradenské služby"— Transkript prezentace:

1 Poradenský proces a poradenské služby
Pavel Beňo, PhDr. Práce & vztahy

2 Poradenství je … … aktivita, která v sobě soustřeďuje:
Poskytování informací (inform. giving) Nabízení doporučení (advice) Vedení (guidance) a Poradenství v užším slova smyslu (counselling) Watts, 1966

3 Poradenské vedení… Je něco více než „face to face“ interview!
14. prvků-činností v poradenství: Informování (informing) Poskytování rad (advicing) Hodnocení (assessing) Učení (teaching) Zmocňování (enabling) Podporování – hájení (advocating) Navazování kontaktů (networking)

4 Poradenské vedení… 14. prvků-činností v poradenství (pokrač.):
8. Poskytování zpětné vazby (feeding back) 9. Řízení (managing) 10. Inovace / změna systému (systém change) 11. Usměrňování (signposting) 12. Mentorování (mentoring) 13. „Ochutnávky“ – pracovních zkušeností či výuky (sampling work experience or learning tasters) 14. Další / doplňující sledování (following up)

5 Poradenské služby & proces
Smyslem poradenských služeb a poradenského procesu je podpora autonomie podpora kvality života podpora osobního růstu uschopňování k řízení vlastního života

6 Podpora vs. péče Podpora = intervence směrující k získání či
udržení autonomie a začlenění do olečnosti. Péče = intervence orientovaná na úlevu od nepříjemných prožitků bez zaměření na změnu ve směru větší autonomie

7 Výchozí model … TRH PRÁCE CÍLOVÁ INFORMAČNÍ SKUPINA A PORADENSKÉ
SLUŽBY Z pohledu CŽU je potřeba tento model rožšířit! - Co navrhujete?

8 Uživatelé & klienti poradenských služeb
Uživatelé: lidi, organizace, sdružení ..., kteří potencionálně mohou využívat porad. služby Klienti: osoby, které projeví zájem o PS Úkolem poradenských služeb je pomoci klientovi k jeho optimálnímu uplatnění a reálné orientaci ve společnosti.

9 Legislativa… Národní program rozvoje vzdělávání – tzv. Bílá kniha (MŠMT 2001) Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon Zákon č. 435/2004 Sb. (Profesní a kariérové poradenství - role ÚP) Zákon č. 317/2005 Sb. o dalším vzděl. a kariér. systému pedagog. pracovníků - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání… - Zák.č. 179/2006 Sb. Usnesení vlády č. 761 ze dne

10 Co je poradenský proces?
Poradenský proces charakterizujeme jako snahu o cílenou změnu činností – hlavních i podpůrných -tzn. změnu jistého procesu. Taková změna se neobejde bez rozpoznání problému návrhů řešení implementace (zavedení) do praxe.

11 Strategie poradenského procesu
Poradenský proces má zpravidla tyto fáze: Fáze plánování Fáze realizace Fáze ověřování

12 Fáze PP dle LIPPITa (1977) F. kontaktu, navazování a budování vztahu / vztahů F. formulování kontraktu („smlouvy“) a budování pracovního vztahu F. plánování cílů a kroků řešení problému (usilování o změnu) F. provedení a kontinuita úsilí

13 Fáze PP dle ELFGEN & KLAIE (1977)
Identifikace problémové oblasti Strukturace problému Popis/stanovení cíle (cílů) PP Plán provedení Sestavení kontraktu Sběr informací Zpracování informací

14 Fáze PP dle ELFGEN & KLAIE (1977) - 2 část
8. Generování možností/alternativ řešení 9. Posouzení možností/alternativ řešení 10. Prezentace výsledků a doporučení 11. Implementace 12. Realizace

15 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996)
Orientace Vyjasňování Změna Ukončení

16 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač.
Fáze ORIENTACE (1.) Společně definovat P-situaci a P-proces - Problém klienta (zadavatele) Odpovědnost klienta za řešení problému Podpůrná funkce poradce Možnost klienta akceptovat či odmítat návrhy poradce Určení formy poradenství (expertní, procesní, porady typu lékař/pacient …)

17 Orientační Fáze PP (Koenig & Volmer)
Klíčovou formou je poradenský rozhovor! Kromě vzájemného poznávání zde klient očekává obvykle vhodnou nabídku : Zda a jakým způsobem bude podporován? Obě strany mají možnost PP odmítnout! Nestane-li se tak, mělo by dojít k uzavření KONTRAKTU. Zde by mělo být uvedeno: Téma, cíl, rámcové podmínky, čas (termín) povinnost mlčenlivosti, atp. .

18 Orientační Fáze PP - pokrač. (Koenig&Volmer)
Další důležité otázky: V čem jsou těžiska poraden. procesu? Vidí to obě dvě strany stejně? Jaké služby a v jaké kvalitě nabízí poradce a jaký rozpočet zde má klient k dispozici ? Jak bude probíhat komunikace mezi poradcem a klienten v průběhu PP? Kontrakt má být jednoznačný a závazný!

19 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač.
Fáze VYJASŇOVÁNÍ (2.) objasnění situace klienta (ptáme se na problém, cíl, příp. i na řešení, která již byla…) 2 významné aspekty: a) klient prezentuje svůj subjektivní názor b) subjektivita = omezené vidění možností (Problémy nejsou rozpoznány ani akceptovány.) Poradce je průvodcem k jinému vidění reality! (Instrumenty: fokusování, dotazování, zrcadlení..)

20 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač.
Fáze ZMĚNY (3.) cílem je rozvoj a diskuse nových možností řešení termíny změn určuje pouze klient! pouze připravený klient je otevřený novým možnostem řešení a změna se může uskutečnit…

21 Fáze změny (3.) v PP - pokrač. dle Koenig&Volmer
F. změny má 2 centrální témata: Sběr nových řešení (vše: možná řešení) Posouzení a zhodnocení takových možností řešení. (Role externích poradců – procesních expertů - je u takové činnosti důležitá!)

22 Fáze PP dle KOENIG & VOLMER (1996) - pokrač.
Fáze UKONČENÍ (4.): cílem je předložení výsledku úspěch je měřitelný v tom, do jaké míry bylo nalezeno vhodné řešení řešení má být natolik konkrétní, aby jej klient mohl využít ve své praxi na konci procesu je opět kontrakt nyní ale klienta se sebou samým!


Stáhnout ppt "Poradenský proces a poradenské služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google