Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení změn Vedení změn. Jak reagujeme na změnu Změny se odehrávají ve všech oblastech lidského společenství, i v lidech samotných, jedná se o permanentní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení změn Vedení změn. Jak reagujeme na změnu Změny se odehrávají ve všech oblastech lidského společenství, i v lidech samotných, jedná se o permanentní."— Transkript prezentace:

1 Řízení změn Vedení změn

2 Jak reagujeme na změnu Změny se odehrávají ve všech oblastech lidského společenství, i v lidech samotných, jedná se o permanentní vývojový proces s positivními či negativními projevy změn, s omezenými či dalekosáhlými vlivy na společnost

3 Jak reagujeme na změnu Postoj ke změnám: Reaktivní – jedinci či celé skupiny reagují na události (projevy změn) až když přijdou – když už se jich dotýkají. Což je ve většině případů opožděná reakce, vyvolávající mnohem vyšší objem nákladů na náhradu ztracené pozice a vzniklých škod Proaktivní – změny jsou cílevědomě připravovány – plánovány, pokud možno v předstihu ( „o krok vpředu“), tak aby nedocházelo k nečekaným, či krizovým situacím Ignorování změny – pasivní resistence, resp. omezení činnosti na míru nezbytně nutnou – často mylná naděje, že změnu lze přečkat bez úhony

4 Jak reagujeme na změnu Každá změna by měla být řízena a přitom chápána jako proces (souvislý, resp. celostní řetězec aktivit). Jinak může dojít ke ztrátám či zničení dosavadních tržních či společenských pozic, majetku, k neřízeným - negativním převratům v chování subjektů. Řízení změn je vázáno na žádoucí úroveň pochopení podstaty a specifických rysů změny, což umožní určit cíle řešení a rovněž metodické přístupy a nástroje řízení. Řízení změn je složitý a komplexní proces.

5 Příprava na změnu SUCCESS – podmínky úspěchu Úspěšnost realizace změny je podmíněna dodržením následujících zásad :

6 S – (Shared vision) - Sdílená vize U – (Uderstand the organisation)- Porozumnění organizaci C – (Cultural alignement) – Soulad s podnikovou kulturou C – Communication) – Komunikace E – ( Experienced help where necessary) – Pomoc zkušených lidí v případě potřeby S - (Strong leadership) – Silné vedení S – (Stakeholder buy-in) – Získání všech, jichž se změna týká Příprava na změnu

7 Příprava na změnu- podmínky úspěchu Principy SUCCESS S – sdílená vize Management musí zajistit, aby bylo jasně vyjádřeno, kam se lze pomocí změny posunout vyjádření cíle změny musejí všichni rozumět

8 Principy SUCCESS U - porozumění organizaci Management musí provést analýzu společnosti, určit její klíčové charakteristiky a aspekty, kterým je nutné se věnovat zvláštní pozornost Příprava na změnu- podmínky úspěchu

9 Principy SUCCESS C – soulad s podnikovou kulturou Management musí zajistit, aby realizace změny probíhala způsobem podobným tomu, jak se podnikové aktivity běžně provádějí Příprava na změnu- podmínky úspěchu

10 Principy SUCCESS C - Communication Management by měl začít komunikovat s pracovníky podniku co nejdříve komunikovat vždy, když je co říci

11 Příprava na změnu- podmínky úspěchu Principy SUCCESS E - pomoc zkušených lidí v případě potřeby Management by měl používat zaručené a vyzkoušené metody, protože jedině projekt změny probíhat podle jeho očekávání a nebude přinášet nepříjemná překvapení. Pokud bude při přípravě změny zapotřebí externí pomoci,, není možno ji odmítat kvůli obavám z vývoje změny

12 Příprava na změnu- podmínky úspěchu Principy SUCCESS S - Silné vedení Je důležité, aby změnu viditelně podporoval silný a vlivný jedinec a byl jejím sponzorem. Sponzor musí být zaměřen na jediný cíl – na úspěšné dokončení projektu změny.

13 Příprava na změnu- podmínky úspěchu Principy SUCCESS S - získání všech, jichž se změna týká ZaměstnanciDodavatelé Akcionáři Zákazníci Vláda Externí investoři Management taktický a operativní

14 Příprava na změnu- překážky změny Jakákoli změna bude mít dopady na fungování společnosti Než bude zahájena realizace změny, je zapotřebí se soustředit na 2 faktory, které spolu těsně souvisí Podnikovou kulturu Lidské zdroje ve firmě

15 Příprava na změnu- překážky změny Výzkumy pomáhají identifikovat závažné překážky při realizaci změn Pořadí podle závažnosti  Odpor zaměstnanců  Nevhodná podniková kultura  Nesprávná – nevhodná komunikace / plán  Nedotažení změn do konce  Nedostatečný souhlas vedoucích pracovníků se strategií  Nedostatečné dovednosti managementu

16 Příprava na změnu Potlačení překážek bránících změně Překonávat bariéry získáním lidí Pochopení podnikové kultury Připravenost na změnu Získávat podporu lidí

17 PODNIKOVÁ KULTURA  Způsoby, jakými se podnikové děje v dané společnosti odehrávají … provádějí  Pravidla ( vymezení prostoru) pro uvažování o tom co je přijatelné a co nikoli  Zjevná i skrytá pravidla, zvyky, normy chování

18 Projevy podnikové kultury Styl oblékání Postoje, chování Styl kanceláří, pracovišť a rozmístění pracovnách prostředků Typy podnikových budov Typy zaměstnanců Styl práce PODNIKOVÁ KULTURA

19 Klíčové prvky  Minulost podniku  Vlastnictví a jeho historie  Oblast působnosti  Mise  Lidé  Styl vedení  IT/IS PODNIKOVÁ KULTURA

20 MOC  zvětšuje se směrem ke středu, obdobně jako vibrace v pavučině  je v rukou jedinců v centru (př.: vlastníci malé firmy) Rozhodnutí jsou přijímána relativně snadno, ale nemusí být vždy správná Podmínka úspěšné realizace změny: získat podporu centrálního vedení Typy podnikové kultury

21 ROLE….“řecký chrám“ Je založena na funkcích_rolích (dělbě řídící práce) Je běžná v podnicích, kde komunikace „proudí“ zdola nahoru (v různé míře), ale nikdy nebo jen zřídka napříč společností Základem je stabilita podniku Pokud je ohrožena, „chrám“ se hroutí

22 ROLE….“řecký chrám“ Podmínky úspěšné realizace změny: Změna řídící struktury zvýšení kvality kompetentnosti managementu podniku Vedení řízení lidských zdrojů komunikace shora dolů a napříč organizací Odstranit tlak od základů jednotlivých sloupů nahoru pod střechu důsledek nekompetentosti managementu

23 Typy podnikové kultury ÚKOL …… vlivy proudí „v síti“napříč a dolů organizační strukturou Možnosti:  ve firmě funguje projektové řízení  je zaměřena na splnění úkolu  organizační struktura je dostatečně volná Poradenské firmy Inovační společnosti

24 Typy podnikové kultury ČLOVĚK ….“souhvězdí“ Každý jedinec v rámci podnikatelského subjektu má své místo Řízení takové společnosti je obtížné Inovativní společnosti zabývající se komercionalizací výsledků vědeckého výzkumu Podmínky úspěšnosti realizace změny Získat pro změnu naprosto všechny pracovníky

25 Typ : ÚKOL Podmínky úspěšné realizace změny Je nezbytné získat manažery, odpovědné za klíčová rozhodnutí při plnění úkolů, řízení projektů (vlastníky procesů; vedoucí týmů v projektech) Zároveň je nutno získat podporu většiny ostatních zainteresovaných pracovníků


Stáhnout ppt "Řízení změn Vedení změn. Jak reagujeme na změnu Změny se odehrávají ve všech oblastech lidského společenství, i v lidech samotných, jedná se o permanentní."

Podobné prezentace


Reklamy Google