Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení změn Vedení změn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení změn Vedení změn."— Transkript prezentace:

1 Řízení změn Vedení změn

2 Jak reagujeme na změnu Změny se odehrávají ve všech oblastech lidského společenství, i v lidech samotných, jedná se o permanentní vývojový proces s positivními či negativními projevy změn, s omezenými či dalekosáhlými vlivy na společnost

3 Jak reagujeme na změnu Postoj ke změnám: Reaktivní –
jedinci či celé skupiny reagují na události (projevy změn) až když přijdou – když už se jich dotýkají. Což je ve většině případů opožděná reakce, vyvolávající mnohem vyšší objem nákladů na náhradu ztracené pozice a vzniklých škod Proaktivní – změny jsou cílevědomě připravovány – plánovány , pokud možno v předstihu ( „o krok vpředu“), tak aby nedocházelo k nečekaným, či krizovým situacím Ignorování změny – pasivní resistence, resp. omezení činnosti na míru nezbytně nutnou – často mylná naděje, že změnu lze přečkat bez úhony

4 Jak reagujeme na změnu Řízení změn je složitý a komplexní proces.
Každá změna by měla být řízena a přitom chápána jako proces (souvislý, resp. celostní řetězec aktivit). Jinak může dojít ke ztrátám či zničení dosavadních tržních či společenských pozic, majetku, k neřízeným - negativním převratům v chování subjektů. Řízení změn je vázáno na žádoucí úroveň pochopení podstaty a specifických rysů změny, což umožní určit cíle řešení a rovněž metodické přístupy a nástroje řízení. Řízení změn je složitý a komplexní proces.

5 Úspěšnost realizace změny je podmíněna dodržením následujících zásad :
Příprava na změnu SUCCESS – podmínky úspěchu Úspěšnost realizace změny je podmíněna dodržením následujících zásad :

6 Příprava na změnu S – (Shared vision) - Sdílená vize
U – (Uderstand the organisation)- Porozumnění organizaci C – (Cultural alignement) – Soulad s podnikovou kulturou C – Communication) – Komunikace E – ( Experienced help where necessary) – Pomoc zkušených lidí v případě potřeby S - (Strong leadership) – Silné vedení S – (Stakeholder buy-in) – Získání všech, jichž se změna týká

7 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS S – sdílená vize Management musí zajistit, aby bylo jasně vyjádřeno, kam se lze pomocí změny posunout vyjádření cíle změny musejí všichni rozumět

8 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS U - porozumění organizaci Management musí provést analýzu společnosti, určit její klíčové charakteristiky a aspekty, kterým je nutné se věnovat zvláštní pozornost

9 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS C – soulad s podnikovou kulturou Management musí zajistit, aby realizace změny probíhala způsobem podobným tomu, jak se podnikové aktivity běžně provádějí

10 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS C - Communication Management by měl začít komunikovat s pracovníky podniku co nejdříve komunikovat vždy, když je co říci

11 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS E - pomoc zkušených lidí v případě potřeby Management by měl používat zaručené a vyzkoušené metody, protože jedině projekt změny probíhat podle jeho očekávání a nebude přinášet nepříjemná překvapení. Pokud bude při přípravě změny zapotřebí externí pomoci, , není možno ji odmítat kvůli obavám z vývoje změny

12 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS S - Silné vedení Je důležité, aby změnu viditelně podporoval silný a vlivný jedinec a byl jejím sponzorem. Sponzor musí být zaměřen na jediný cíl – na úspěšné dokončení projektu změny.

13 Příprava na změnu- podmínky úspěchu
Principy SUCCESS S - získání všech, jichž se změna týká Zaměstnanci Dodavatelé Akcionáři Zákazníci Vláda Externí investoři Management taktický a operativní

14 Příprava na změnu- překážky změny
Jakákoli změna bude mít dopady na fungování společnosti Než bude zahájena realizace změny, je zapotřebí se soustředit na 2 faktory, které spolu těsně souvisí Podnikovou kulturu Lidské zdroje ve firmě

15 Příprava na změnu- překážky změny
Výzkumy pomáhají identifikovat závažné překážky při realizaci změn Pořadí podle závažnosti Odpor zaměstnanců Nevhodná podniková kultura Nesprávná – nevhodná komunikace / plán Nedotažení změn do konce Nedostatečný souhlas vedoucích pracovníků se strategií Nedostatečné dovednosti managementu Viz Jones, str.43

16 Příprava na změnu Potlačení překážek bránících změně
Překonávat bariéry získáním lidí Pochopení podnikové kultury Připravenost na změnu Získávat podporu lidí

17 PODNIKOVÁ KULTURA Způsoby, jakými se podnikové děje v dané společnosti odehrávají … provádějí Pravidla ( vymezení prostoru) pro uvažování o tom co je přijatelné a co nikoli Zjevná i skrytá pravidla, zvyky, normy chování

18 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Styl oblékání
Postoje, chování Styl kanceláří, pracovišť a rozmístění pracovnách prostředků Typy podnikových budov Typy zaměstnanců Styl práce Viz str.46

19 PODNIKOVÁ KULTURA Klíčové prvky Minulost podniku
Vlastnictví a jeho historie Oblast působnosti Mise Lidé Styl vedení IT/IS Viz str.47

20 Typy podnikové kultury
MOC zvětšuje se směrem ke středu, obdobně jako vibrace v pavučině je v rukou jedinců v centru (př.: vlastníci malé firmy) Rozhodnutí jsou přijímána relativně snadno, ale nemusí být vždy správná Podmínka úspěšné realizace změny: získat podporu centrálního vedení

21 Typy podnikové kultury
ROLE….“řecký chrám“ Je založena na funkcích_rolích (dělbě řídící práce) Je běžná v podnicích, kde komunikace „proudí“ zdola nahoru (v různé míře), ale nikdy nebo jen zřídka napříč společností Základem je stabilita podniku Pokud je ohrožena, „chrám“ se hroutí

22 ROLE….“řecký chrám“ Podmínky úspěšné realizace změny:
Změna řídící struktury zvýšení kvality kompetentnosti managementu podniku Vedení řízení lidských zdrojů komunikace shora dolů a napříč organizací Odstranit tlak od základů jednotlivých sloupů nahoru pod střechu důsledek nekompetentosti managementu

23 Typy podnikové kultury
ÚKOL …… vlivy proudí „v síti“napříč a dolů organizační strukturou Možnosti: ve firmě funguje projektové řízení je zaměřena na splnění úkolu organizační struktura je dostatečně volná Poradenské firmy Inovační společnosti

24 Typy podnikové kultury
ČLOVĚK ….“souhvězdí“ Každý jedinec v rámci podnikatelského subjektu má své místo Řízení takové společnosti je obtížné Inovativní společnosti zabývající se komercionalizací výsledků vědeckého výzkumu Podmínky úspěšnosti realizace změny Získat pro změnu naprosto všechny pracovníky

25 Podmínky úspěšné realizace změny
Typ : ÚKOL Podmínky úspěšné realizace změny Je nezbytné získat manažery, odpovědné za klíčová rozhodnutí při plnění úkolů, řízení projektů (vlastníky procesů; vedoucí týmů v projektech) Zároveň je nutno získat podporu většiny ostatních zainteresovaných pracovníků


Stáhnout ppt "Řízení změn Vedení změn."

Podobné prezentace


Reklamy Google