Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skladovací systémy Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skladovací systémy Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."— Transkript prezentace:

1 Skladovací systémy Ivan Gros

2 Skladování Sklad Základní funkce skladu
Skladování je soubor činností, které mají za následek účelné přerušení materiálových toků v logistickém systému na stanoveném místě a po stanovenou dobu Sklad Sklad je prvek logistického systému ve kterém je udržována zásoba Základní funkce skladu Základní funkce: Dodávka zboží v požadovaném množství, struktuře, balení, přepravních prostředcích (palety, přepravky, kontejnery…) a čase podle požadavků zákazníků Vedlejší funkce: Udržování zásob

3 Role skladu v logistickém systému
Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě 1.Vyrovnávací Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce Vyrovnávání geografických rozporů mezi umístěním center spotřeby a center výroby Řešení rozporu mezi omezeným sortimentem výrobců a pestrou strukturou požadavků prodejců. 2. Kompletační 3.Technologická Skladování jako prostředí pro realizaci technologické operace Udržování pojistné zásoby pro krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce, poruch ve výrobním procesu, dopravě atd. 4. Pojistná Skladování surovin, výrobků ze spekulativních důvodů 5. Spekulativní

4 Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě
Při operativním řízení výroby řešíme často problém spojený s nevyváženým výkonem na sebe navazujících zařízení Výroba polotovaru Výroba výrobku zásobník V období délky T vyrábí polotovar v množství K polotovar spotřebovává v množství S linka vyvážená, platí, že S = K linka nevyvážená, např. výroba polotovaru bude větší než jeho spotřeba, tedy S < K. Pokud bude výroba i spotřeba lineární v čase, bude postupně mezi narůstat zásoba polotovaru, kterou je třeba skladovat!

5 Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě
směrnice přímky znázorňující postupný růst výroby je rovna podílu K/T směrnice přímky znázorňující postupnou spotřebu polotovaru je rovna S/T zásoba vzroste za jednotku času o podíl (K  S)/T. q velikost dávky ns náklady skladovací nj náklady na zahájení výroby doba výroby dávky polotovaru tv, doba spotřeby dávky q polotovaru tv xmax = (K  S)tv /T xmax tv = qT/K tv ts tv xmax = (1  S/K)q

6 Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce
Řešení problému zabezpečení pokud možno rovnoměrné využití kapacit u výrobků jejichž poptávka má sezónní výkyvy vytvořením vhodné velikosti zásoby mezi zdroji a konečnou spotřebou v logistickém systému Příklady výrobků a služeb se sezónní spotřebou: Spotřeba plynu, elektřiny, tepla Potraviny, např. drůbeží maso, vánoční kolekce, mražené smetanové krémy, nápoje Stavebniny Pohonné hmoty Požadavky na přepravní kapacity …

7 Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce
Do podzemního zásobníku

8 Vyrovnávání geografických rozporů mezi umístěním center spotřeby a center výroby
Výrobní lokalita Regionální sklady Konkurenti

9 Řešení rozporu mezi omezeným sortimentem výrobců a pestrou strukturou požadavků prodejců.
Výrobce Výrobce Výrobce Distribuční sklad Prodejna Prodejna Prodejna Toky zboží Toky objednávek Prodejna

10 Těžba mining doprava transport Skladování e homogenizace
Skladování jako prostředí pro realizaci technologické operace Les forrest Sklad pro zraní sýrů, uzenin Skládky pro homogenizaci kvality suroviny Sklady vína Těžba mining doprava transport Skladování e homogenizace Výroba papíru

11 Základní skupiny činností ve skladu
Skladování doprava z příjmu na skladovací místo umístění na skladovací místo Kompletace doprava ze skladovacího místa do kompletačního prostoru vlastní kompletace výstupní kontrola balení Příjem zboží vykládka kvalitativní a kvantitativní přejímka (třídění zboží) (uložení na palety, do přepravek) Expedice nakládka zpracování dokumentace

12 Hlavní otázky spojené s volbou skladovacího systému:
Jak velký sklad potřebujeme? Jaký typ skladu zvolit? Jaký stupeň automatizace vybrat? Vybudovat vlastní sklad, nebo skladovací kapacity najmout? Použít jeden centrální sklad, nebo skladovací kapacity dislokovat? Kde sklad umístit? Faktory, které je třeba brát v úvahu: Dostupné pozemky, budovy Použitelné zařízení Dostupné finance a požadavky na rentabilitu kapitálu Dostupný software Předpisy, normy (zdravotní, bezpečnostní, požární) Dostupnost komunikací (silnice, dráhy, vodní cesty aj.)

13 Klasifikace skladovaných položek
Podle stupně zhodnocení: Suroviny Polotovary Hotové výrobky Podle skupenství, manipulačních obalů: Plyny Volně ukládané v podzemních zásobnících, skladovacích nádržích, plynovodech Stlačené (zkapalněné) v tlakových lahvích, Dewarových nádobách, kontejnerech Kapaliny Volně skladované ve skladovacích nádržích, produktovodech Plněné do sudů, kontejnerů, lahví z plastů, skla (demižony) Pevné látky Sypké látky volně ložené, skladované v silech, plněné do pytlů, bigbagů, kontejnerů Kusové zboží: Volně ukládané po kusech, uložené v kartonech, přepravkách, bednách, kontejnerech, na paletách

14 Determinují požadavky na kompletaci
špagety 250g vruty 8mm, cement 250 šampon 150ml školní sešit linkovaný… Skladované položky Determinují požadavky na kompletaci kartony , palety , sudy… Skladovací jednotky Determinují typ skladu, mechanizační prostředky SKU těstoviny, mražené zeleninové směsi , nátěrové hmoty Skladované skupiny zboží Determinují skladovací podmínky

15 Typy skladů Nezastřešené skladovací plochy Samostatné skladovací
Nádrže Sila Plynojemy Podzemní zásobníky Skladovací kapacita produktovodních sítí Sklady v budovách s podlažním skladováním regálové sklady

16 Regálové sklady: Policové Policové patrové Paletové regály
Vjezdové, průjezdové regály Mobilní regály Gravitační regály Krabicové regály Stromečkové, konzolové regály Páternosterové regály Horizontální karuselové regály

17 Nezastřešené skladovací plochy
Zabezpečené zpevněné plochy s příslušnou mechanizací (zakladače, portálové nebo mobilní jeřáby, mechanizační vozíky, dopravníky…) Způsob uložení: Sypané hromady (sypké suroviny, stavebniny) Ukládání v manipulačních obalech (sklady kontejnerů, palet…) v řadách nestohované v blocích v řadách stohované v blocích stohované

18 Podzemní zásobníky Zásobníky V porézním a puklinovém prostředí
Vytěžená ložiska plynu, nafty, zvodněné geologické vrstvy V neporézním prostředí Solné kaverny, důlní prostory, kaverny po podzemních jaderných výbuších Použití Skladování velkých množství zemního plynu pro krytí sezónních spotřebitelských špiček Kapacity Stovky milionů m3 plynu (ČR:Lobodice 110, Tvrdonice 430, Štramberk 420, D.Dunajovice 700…) Technologické vybavení: Vtláčecí a odběrové sondy, odvodňovací sondy, kompresory, zařízení pro sušení, filtraci a ohřev plynu, tlakovou regulaci a měření

19 Podzemní zásobníky Vtláčecí sondy Nepropustné vrstvy
Porézní vrstvy, plyn vytlačuje vodu

20 Policové regály Základní rozměry Použití Výška max 2m
Hloubka 0,4-0,8m Šířka uliček 0,8m při ruční manipulaci Použití Pro skladování různých skupin se širokým sortimentem výrobků v malých až středních množstvích různé velikosti a tvaru s nižší obrátkovostí Nevýhody Vysoká náklady na mzdy Obtížnější ruční manipulace Vysoké požadavky na skladovací plochy při manuální obsluze Omezené možnosti mechanizace a automatizace Obtížnější uplatnění FIFO Výhody Přímý přístup k položkám Bezporuchová provoz Jednoduchá evidence Dobrá kontrola Průměrné skladovací náklady

21 Policové patrové Výhody Základní rozměry
Dtto jako policové Vyšší využití plochy a prostor než u policových Výška pater 2m 2-3 patra

22 Paletové regály Základní rozměry Výška 7 – 45 m
Hloubka podle velikosti palet cca 1m Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku Použití Pro skladování jedné skupiny výrobků ve velkých množstvích Výhody Přímý přístup k položkám, dobré využití ploch i prostor skladu, možnost automatizace, vyšší produktivita práce než u policových schopnost měnit sortiment skladovaného zboží, uplatnění FIFO, dobré podmínky pro kompletace, vysoká obrátkovost podle použité mechanizace Nevýhody Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků, nutnost předem ukládat zboží na palety, vyšší pořizovací náklady

23 1Profit by Optimizing the Organisation of Logistics)
POOL systém1 Kolejové dráhy Výtahy 1Profit by Optimizing the Organisation of Logistics) Výtahy

24 Vjezdové, průjezdové regály
Základní rozměry Použití Výška max na 8 palet nad sebou Pro skladování jen omezeného sortimentu výrobků ve velkých množstvích různé velikosti s nižší obrátkovostí, pro zboží, které nesnese tlak. Pro vysoké využití prostor vhodné pro mrazírenské sklady ! Výhody Vysoké využití ploch i prostor Pokud je regál plně průjezdný, lze uplatnit FIFO Nízké pořizovací náklady Nevýhody Nízká obrátkovost Nemožnost přímého přístupu k jednotlivým paletám U vjezdových regálů jen systém LIFO Nutnost jednotných rozměrů palet a dodržení maximální výšky uloženého zboží na paletě

25 BT Radioshuttle systém
Vjezdové regály Dálkově řízené vozíky

26 Gravitační regály Použití
Pro skladování velkého množství jedné skupiny o nevelkém sortimentu. Výhodné také pro příruční krabicové regály pro kompletace ! Výhody Vysoké využití ploch a prostor Možnost automatizace Lze uplatnit FIFO Nevýhody Obtížnější kompletace zboží na paletách Možnost poruch válečkových tratí Vysoké pořizovací náklady Základní rozměry Sklon cca 5-8 stupňů

27 Mobilní regály Použití Pro malá až střední množství jedné skupiny
výrobků s nevelkým sortimentem. Vynikající systém pro skladování knih, písemností! Mobilní regály Výhody Vysoké využití ploch a prostor Možnost omezení přístupu ke skladovanému zboží (bezpečnostní požadavky) Přímý přístup ke zboží Lze uplatnit FIFO Nevýhody Nízká obrátkovost Špatné podmínky pro kompletace Omezené možnosti automatizace Základní rozměry Výška nižší než u paletových, cca do 10m

28 Krabicové regály Použití Pestrý sortiment drobných dílů
Elektronika, autodíly, boty, knihy … Výhody Přímý přístup k položkám Dobré využití ploch i prostor skladu Možnost automatizace Vyšší produktivita práce než u 1. Schopnost měnit sortiment skladovaného zboží Uplatnění FIFO Dobré podmínky pro kompletace Vysoká obrátkovost podle použité mechanizace, vysoký výkon ! Nevýhody Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků Nutnost předem ukládat zboží do přepravek, krabic. Vyšší pořizovací náklady Základní rozměry Výška 7 – 30 m Hloubka podle velikosti krabic Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku

29 Stromečkové, konzolové regály
Použití Pro skladování dlouhých předmětů, rour, profilů z různých materiálů, podlouhlých dílů (nárazníky, listová pera..), řeziva, ale i rolí papíru, kabelů na cívkách atd. Výhody Snadná přehlednost a dostupnost položek Dobré využití prostoru Nevýhody Specializované konstrukce pro jednoúčelové použití Potřeba speciálních palet nebo přípravků pro manipulaci Základní rozměry Podle rozměrů skladovaných položek Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku

30 Páternosterové regály
Výhody Vysoké využití ploch i prostor, možnost automatizace, vysoký stupeň ochrany zboží Lze uplatnit FIFO Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů. Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, spisové materiály, projektovou dokumentaci, ale také pro parkování aut ! Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod. Nevýhody Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích, kompletace je pomalá, velmi vysoké pořizovací náklady

31 Páternosterové regály horizontální
Výhody Vysoké využití ploch i prostor Možnost automatizace Vysoký stupeň ochrany zboží Lze uplatnit FIFO Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu Nevýhody Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích Vhodné pro kompletaci Velmi vysoké pořizovací náklady Použití Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů. Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, boty, konfekce … Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.

32 Systémy řízení zásob ve skladech
Hlavní řídící veličina Signální stav zásob xs (Dolní objednací mez) Q systém Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka 3 Stav zásob tc1 tc2 Velikost dodávky q = konst. Signální stav xs tp1 tp2 tp3 čas

33 Systémy řízení zásob ve skladech
Hlavní řídící veličina Horní objednací mez xh P systém Pevné objednací termíny Stav zásob x q3 q4 q5 q2 Horní objednací mez xh q1 x5 x4 x3 x2 x1 tc tc tc tc4 tp tp tp tp tp5 čas


Stáhnout ppt "Skladovací systémy Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google