Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skladovací systémy Ivan Gros Skladování Skladování je soubor činností, které mají za následek účelné přerušení materiálových toků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skladovací systémy Ivan Gros Skladování Skladování je soubor činností, které mají za následek účelné přerušení materiálových toků."— Transkript prezentace:

1 Skladovací systémy Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 Skladování Skladování je soubor činností, které mají za následek účelné přerušení materiálových toků v logistickém systému na stanoveném místě a po stanovenou dobu Sklad Sklad je prvek logistického systému ve kterém je udržována zásoba Základní funkce skladu Základní funkce: Dodávka zboží v požadovaném množství, struktuře, balení, přepravních prostředcích (palety, přepravky, kontejnery…) a čase podle požadavků zákazníků Vedlejší funkce: Udržování zásob

3 Role skladu v logistickém systému 1.Vyrovnávací 2. Kompletační 3.Technologická 4. Pojistná 5. Spekulativní Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce Vyrovnávání geografických rozporů mezi umístěním center spotřeby a center výroby Řešení rozporu mezi omezeným sortimentem výrobců a pestrou strukturou požadavků prodejců. Skladování jako prostředí pro realizaci technologické operace Udržování pojistné zásoby pro krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce, poruch ve výrobním procesu, dopravě atd. Skladování surovin, výrobků ze spekulativních důvodů

4 Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě Při operativním řízení výroby řešíme často problém spojený s nevyváženým výkonem na sebe navazujících zařízení Výroba polotovaruVýroba výrobku zásobník V období délky T vyrábí polotovar v množství K polotovar spotřebovává v množství S linka vyvážená, platí, že S = K linka nevyvážená, např. výroba polotovaru bude větší než jeho spotřeba, tedy S < K. Pokud bude výroba i spotřeba lineární v čase, bude postupně mezi narůstat zásoba polotovaru, kterou je třeba skladovat!

5 x max tvtv tvtv tsts Vyrovnávání kapacitních rozporů ve výrobě, dopravě směrnice přímky znázorňující postupný růst výroby je rovna podílu K/T směrnice přímky znázorňující postupnou spotřebu polotovaru je rovna  S/T zásoba vzroste za jednotku času o podíl (K  S)/T. q velikost dávkyn j náklady na zahájení výroby n s náklady skladovací doba výroby dávky polotovaru t v,doba spotřeby dávky q polotovaru t v x max = (K  S)t v /T t v = qT/K x max = (1  S/K)q

6 Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce Řešení problému zabezpečení pokud možno rovnoměrné využití kapacit u výrobků jejichž poptávka má sezónní výkyvy vytvořením vhodné velikosti zásoby mezi zdroji a konečnou spotřebou v logistickém systému Příklady výrobků a služeb se sezónní spotřebou: Spotřeba plynu, elektřiny, tepla Potraviny, např. drůbeží maso, vánoční kolekce, mražené smetanové krémy, nápoje Stavebniny Pohonné hmoty Požadavky na přepravní kapacity …

7 Vyrovnávání sezónních výkyvů v poptávce Do podzemního zásobníku

8 Vyrovnávání geografických rozporů mezi umístěním center spotřeby a center výroby Výrobní lokalita Regionální sklady Konkurenti

9 Výrobce Distribuční sklad Prodejna Toky zboží Toky objednávek Řešení rozporu mezi omezeným sortimentem výrobců a pestrou strukturou požadavků prodejců.

10 Les forrest Těžba mining doprava transport Skladování e homogenizace Výroba papíru Skladování jako prostředí pro realizaci technologické operace Sklad pro zraní sýrů, uzenin Skládky pro homogenizaci kvality suroviny Sklady vína …

11 Příjem zboží vykládka kvalitativní a kvantitativní přejímka (třídění zboží) (uložení na palety, do přepravek) Skladování doprava z příjmu na skladovací místo umístění na skladovací místo Kompletace doprava ze skladovacího místa do kompletačního prostoru vlastní kompletace výstupní kontrola balení Expedice nakládka zpracování dokumentace Základní skupiny činností ve skladu

12 Hlavní otázky spojené s volbou skladovacího systému: Jak velký sklad potřebujeme? Jaký typ skladu zvolit? Jaký stupeň automatizace vybrat? Vybudovat vlastní sklad, nebo skladovací kapacity najmout? Použít jeden centrální sklad, nebo skladovací kapacity dislokovat? Kde sklad umístit? Faktory, které je třeba brát v úvahu: Dostupné pozemky, budovy Použitelné zařízení Dostupné finance a požadavky na rentabilitu kapitálu Dostupný software Předpisy, normy (zdravotní, bezpečnostní, požární) Dostupnost komunikací (silnice, dráhy, vodní cesty aj.)

13 Suroviny Polotovary Hotové výrobky Podle skupenství, manipulačních obalů: Plyny Volně ukládané v podzemních zásobnících, skladovacích nádržích, plynovodech Stlačené (zkapalněné) v tlakových lahvích, Dewarových nádobách, kontejnerech Kapaliny Volně skladované ve skladovacích nádržích, produktovodech Plněné do sudů, kontejnerů, lahví z plastů, skla (demižony) Pevné látky Sypké látky volně ložené, skladované v silech, plněné do pytlů, bigbagů, kontejnerů Kusové zboží: Volně ukládané po kusech, uložené v kartonech, přepravkách, bednách, kontejnerech, na paletách Klasifikace skladovaných položek Podle stupně zhodnocení:

14 Skladované položky Skladovací jednotky Skladované skupiny zboží špagety 250g vruty 8mm, cement 250 šampon 150ml školní sešit linkovaný… kartony, palety, sudy… těstoviny, mražené zeleninové směsi, nátěrové hmoty … Determinují skladovací podmínky Determinují typ skladu, mechanizační prostředky Determinují požadavky na kompletaci SKU

15 Typy skladů Nezastřešené skladovací plochy Samostatné skladovací Nádrže Sila Plynojemy Podzemní zásobníky Skladovací kapacita produktovodních sítí Sklady v budovách s podlažním skladováním regálové sklady

16 Policové Policové patrové Paletové regály Vjezdové, průjezdové regály Mobilní regály Gravitační regály Krabicové regály Stromečkové, konzolové regály Páternosterové regály Horizontální karuselové regály Regálové sklady:

17 Nezastřešené skladovací plochy Zabezpečené zpevněné plochy s příslušnou mechanizací (zakladače, portálové nebo mobilní jeřáby, mechanizační vozíky, dopravníky…) Způsob uložení: Sypané hromady (sypké suroviny, stavebniny) Ukládání v manipulačních obalech (sklady kontejnerů, palet…) v řadách stohované v blocích stohované v řadách nestohované v blocích

18 Podzemní zásobníky Zásobníky V porézním a puklinovém prostředí Vytěžená ložiska plynu, nafty, zvodněné geologické vrstvy V neporézním prostředí Solné kaverny, důlní prostory, kaverny po podzemních jaderných výbuších Použití Skladování velkých množství zemního plynu pro krytí sezónních spotřebitelských špiček Kapacity Stovky milionů m 3 plynu (ČR:Lobodice 110, Tvrdonice 430, Štramberk 420, D.Dunajovice 700…) Technologické vybavení: Vtláčecí a odběrové sondy, odvodňovací sondy, kompresory, zařízení pro sušení, filtraci a ohřev plynu, tlakovou regulaci a měření

19 Podzemní zásobníky Nepropustné vrstvy Porézní vrstvy, plyn vytlačuje vodu Vtláčecí sondy

20 Policové regály Základní rozměry Výška max 2m Hloubka 0,4-0,8m Šířka uliček 0,8m při ruční manipulaci Nevýhody  Vysoká náklady na mzdy  Obtížnější ruční manipulace  Vysoké požadavky na skladovací plochy při manuální obsluze  Omezené možnosti mechanizace a automatizace  Obtížnější uplatnění FIFO Použití Pro skladování různých skupin se širokým sortimentem výrobků v malých až středních množstvích různé velikosti a tvaru s nižší obrátkovostí Výhody  Přímý přístup k položkám  Bezporuchová provoz  Jednoduchá evidence  Dobrá kontrola  Průměrné skladovací náklady

21 Policové patrové Základní rozměry Výška pater 2m 2-3 patra Dtto jako policové Vyšší využití plochy a prostor než u policových Výhody

22 Paletové regály Výška 7 – 45 m Hloubka podle velikosti palet cca 1m Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku Základní rozměry Přímý přístup k položkám, dobré využití ploch i prostor skladu, možnost automatizace, vyšší produktivita práce než u policových schopnost měnit sortiment skladovaného zboží, uplatnění FIFO, dobré podmínky pro kompletace, vysoká obrátkovost podle použité mechanizace Výhody Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků, nutnost předem ukládat zboží na palety, vyšší pořizovací náklady Nevýhody Pro skladování jedné skupiny výrobků ve velkých množstvích Použití

23 POOL systém 1 Výtahy Kolejové dráhyVýtahy 1 Profit by Optimizing the Organisation of Logistics)

24 Vjezdové, průjezdové regály Vysoké využití ploch i prostor Pokud je regál plně průjezdný, lze uplatnit FIFO Nízké pořizovací náklady Výhody Nízká obrátkovost Nemožnost přímého přístupu k jednotlivým paletám U vjezdových regálů jen systém LIFO Nutnost jednotných rozměrů palet a dodržení maximální výšky uloženého zboží na paletě Nevýhody Pro skladování jen omezeného sortimentu výrobků ve velkých množstvích různé velikosti s nižší obrátkovostí, pro zboží, které nesnese tlak. Pro vysoké využití prostor vhodné pro mrazírenské sklady ! Výška max na 8 palet nad sebou Základní rozměry Použití

25 BT Radioshuttle systém Dálkově řízené vozíky Vjezdové regály

26 Gravitační regály Základní rozměry Použití Výhody Nevýhody Sklon cca 5-8 stupňů Pro skladování velkého množství jedné skupiny o nevelkém sortimentu. Výhodné také pro příruční krabicové regály pro kompletace ! Vysoké využití ploch a prostor Možnost automatizace Lze uplatnit FIFO Obtížnější kompletace zboží na paletách Možnost poruch válečkových tratí Vysoké pořizovací náklady

27 Základní rozměry Použití Výhody Nevýhody Vysoké využití ploch a prostor Možnost omezení přístupu ke skladovanému zboží (bezpečnostní požadavky) Přímý přístup ke zboží Lze uplatnit FIFO Nízká obrátkovost Špatné podmínky pro kompletace Omezené možnosti automatizace Mobilní regály Výška nižší než u paletových, cca do 10m Pro malá až střední množství jedné skupiny výrobků s nevelkým sortimentem. Vynikající systém pro skladování knih, písemností!

28 Krabicové regály Základní rozměry Použití Výhody Nevýhody Výška 7 – 30 m Hloubka podle velikosti krabic Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku Pestrý sortiment drobných dílů Elektronika, autodíly, boty, knihy … Přímý přístup k položkám Dobré využití ploch i prostor skladu Možnost automatizace Vyšší produktivita práce než u 1. Schopnost měnit sortiment skladovaného zboží Uplatnění FIFO Dobré podmínky pro kompletace Vysoká obrátkovost podle použité mechanizace, vysoký výkon ! Možnost poruch systému, mechanizačních prostředků Nutnost předem ukládat zboží do přepravek, krabic. Vyšší pořizovací náklady

29 Stromečkové, konzolové regály Základní rozměry Použití Výhody Nevýhody Podle rozměrů skladovaných položek Šířka uliček podle druhu mechanizačního prostředku Snadná přehlednost a dostupnost položek Dobré využití prostoru Pro skladování dlouhých předmětů, rour, profilů z různých materiálů, podlouhlých dílů (nárazníky, listová pera..), řeziva, ale i rolí papíru, kabelů na cívkách atd. Specializované konstrukce pro jednoúčelové použití Potřeba speciálních palet nebo přípravků pro manipulaci

30 Páternosterové regály Výhody Nevýhody Vysoké využití ploch i prostor, možnost automatizace, vysoký stupeň ochrany zboží Lze uplatnit FIFO Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích, kompletace je pomalá, velmi vysoké pořizovací náklady Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů. Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, spisové materiály, projektovou dokumentaci, ale také pro parkování aut ! Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.

31 Páternosterové regály horizontální Použití Výhody Nevýhody Vysoké využití ploch i prostor Možnost automatizace Vysoký stupeň ochrany zboží Lze uplatnit FIFO Možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu Obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích Vhodné pro kompletaci Velmi vysoké pořizovací náklady Pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů. Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, boty, konfekce … Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.

32 Systémy řízení zásob ve skladech Q systém Hlavní řídící veličina Signální stav zásob x s (Dolní objednací mez) Objednávka 1Objednávka 2Objednávka 3 Stav zásob čas Signální stav x s Velikost dodávky q = konst. t p1 t p2 t p3 t c2 t c1

33 Systémy řízení zásob ve skladech P systém Hlavní řídící veličina Horní objednací mez x h Stav zásob x Pevné objednací termíny q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 q5q5 Horní objednací mez x h čas t p1 t p2 t p3 t p4 t p5 t c1 t c2 t c3 t c4 x2x2 x3x3 x4x4 x5x5 x1x1


Stáhnout ppt "Skladovací systémy Ivan Gros Skladování Skladování je soubor činností, které mají za následek účelné přerušení materiálových toků."

Podobné prezentace


Reklamy Google