Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Syntetický pohled na finanční zdraví podniku Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du Pont diagram Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Syntetický pohled na finanční zdraví podniku Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du Pont diagram Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du."— Transkript prezentace:

1 Syntetický pohled na finanční zdraví podniku Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du Pont diagram Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du Pont diagram Analýza vývojových trendů Analýza vývojových trendů Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti – Altmanovo Z scóre Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti – Altmanovo Z scóre

2 Du Pont diagram 1 Vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Ukazuje, jak je výnos na jmění akcionářů (ROE) určen ziskovou marží, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu jmění – viz obr. Ukazuje, jak je výnos na jmění akcionářů (ROE) určen ziskovou marží, obratem aktiv a poměrem celkových aktiv k vlastnímu jmění – viz obr.

3 Du Pont diagram 2 Levá strana diagramu – údaje z výsledovky. Levá strana diagramu – údaje z výsledovky. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Ve spodní levé části jsou nejprve vyčísleny nákladové položky, které jsou pak sečteny do položky celkových nákladů. Čistý zisk = tržby – náklady Zisková marže = čistý zisk/tržbami Pokud je zisková marže nízká nebo několik let klesá, je nutné se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Ve spodní levé části jsou nejprve vyčísleny nákladové položky, které jsou pak sečteny do položky celkových nákladů. Čistý zisk = tržby – náklady Zisková marže = čistý zisk/tržbami Pokud je zisková marže nízká nebo několik let klesá, je nutné se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů.

4 Du Pont diagram 3 Pravá strana diagramu – údaje z rozvahy. Pravá strana diagramu – údaje z rozvahy. Pravá strana diagramu vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Pravá strana diagramu vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Du Pont rovnice = níže uvedená část Du Pont diagramu ROA = zisk. marže x obrat celk.aktiv = = čistý zisk/tržby x tržby/celk.aktiva Du Pont rovnice = níže uvedená část Du Pont diagramu ROA = zisk. marže x obrat celk.aktiv = = čistý zisk/tržby x tržby/celk.aktiva Pokud by podnik používal pro financování svých aktivit jen vlastní jmění, pak ROA = ROE. Pokud by podnik používal pro financování svých aktivit jen vlastní jmění, pak ROA = ROE.

5 Du Pont diagram 4 Pokud je část finančních zdrojů (např. 55%)poskytnuto věřiteli, projeví se v hospodaření podniku finanční páka. Výnos na aktiva jde celý ve prospěch akcionářů, kteří poskytli pouze 45 % finančních zdrojů. Pokud je část finančních zdrojů (např. 55%)poskytnuto věřiteli, projeví se v hospodaření podniku finanční páka. Výnos na aktiva jde celý ve prospěch akcionářů, kteří poskytli pouze 45 % finančních zdrojů. ROE = čistý zisk/celk.aktiva x celk.aktiva/jmění akcionárů ROE = čistý zisk/celk.aktiva x celk.aktiva/jmění akcionárů Pokud je ve firmě lepší výnosnost aktiv než vlastního kapitálu, je slabší finanční páka (firma používá méně cizích aktiv) Pokud je ve firmě lepší výnosnost aktiv než vlastního kapitálu, je slabší finanční páka (firma používá méně cizích aktiv)

6 Du Pont diagram 5 ROE (míra zisku na vlastní jmění) může být vypočítána přímo jako čistý příjem po zdanění/jmění akcionářů. Du Pont rovnice však ukazuje jednotlivé složky, tj. jak zisková marže, obrat celkových aktiv a použití dluhu spolupůsobí při určování výnosu na jmění akcionářů. ROE (míra zisku na vlastní jmění) může být vypočítána přímo jako čistý příjem po zdanění/jmění akcionářů. Du Pont rovnice však ukazuje jednotlivé složky, tj. jak zisková marže, obrat celkových aktiv a použití dluhu spolupůsobí při určování výnosu na jmění akcionářů. Du Pont systém poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku a uvádí základní interakce mezi jednotlivýnmi složkami financování. Du Pont systém poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku a uvádí základní interakce mezi jednotlivýnmi složkami financování.

7 Du Pont diagram 6 – příklady využití Marketing – analýza efektu zvyšování či snižování ceny na objem prodeje (informace z levé strany D.P.diagramu) Marketing – analýza efektu zvyšování či snižování ceny na objem prodeje (informace z levé strany D.P.diagramu) Účetní, zásobovači – analýza různých nákladových položek s cílem najít způsoby snížování nákladů Účetní, zásobovači – analýza různých nákladových položek s cílem najít způsoby snížování nákladů Finanční odborníci – cesty k minimalizaci investic do různých typů aktiv (data z pravé strany diagramu) Finanční odborníci – cesty k minimalizaci investic do různých typů aktiv (data z pravé strany diagramu)

8 Du Pont diagram 7 – př. využití Finanční odborníci – mohou analyzovat efekt různých finančních strategií a snažit se o nalezení optimální volby mezi dluhem a vlastním jměním, tj. minimalizovat dlužnické riziko a zároveň využít dluh jako finanční páku ke zvyšování výnosu na jmění akcionářů. Finanční odborníci – mohou analyzovat efekt různých finančních strategií a snažit se o nalezení optimální volby mezi dluhem a vlastním jměním, tj. minimalizovat dlužnické riziko a zároveň využít dluh jako finanční páku ke zvyšování výnosu na jmění akcionářů. Na základě fin.analýzy může management rozhodnout o změně produkce, o zavedení nových výrobků nebo o přesunu do těch oblastí, kde je zisková marže dostatečně vysoká. Na základě fin.analýzy může management rozhodnout o změně produkce, o zavedení nových výrobků nebo o přesunu do těch oblastí, kde je zisková marže dostatečně vysoká.

9 Analýza vývojových trendů Popisuje vývoj finanční situace firmy základními statistickými metodami – výpočtem procentuálních poměrů a indexů růstu. Popisuje vývoj finanční situace firmy základními statistickými metodami – výpočtem procentuálních poměrů a indexů růstu. Analýza trendů především ukazuje, jestli se poměrové ukazatele dané firmy v čase zlepšují nebo zhoršují. Analýza trendů především ukazuje, jestli se poměrové ukazatele dané firmy v čase zlepšují nebo zhoršují. Trend poměrového ukazatele je také užitečné srovnat s odvětvovým trendem. Trend poměrového ukazatele je také užitečné srovnat s odvětvovým trendem. Viz příklad Viz příklad

10 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 1 Finanční těžkosti je možné rozpoznat před tím, než se skutečné potíže plně projeví podle změn v určitých finančních nebo poměrových ukazatelích. Jde o to aplikovat model, který je schopen vydávat varovné signály s časovým předstihem. Finanční těžkosti je možné rozpoznat před tím, než se skutečné potíže plně projeví podle změn v určitých finančních nebo poměrových ukazatelích. Jde o to aplikovat model, který je schopen vydávat varovné signály s časovým předstihem. Společnost přivádí do potíží nikoli jedno chybné rozhodnutí, ale obyčejně je to celá série chybných rozhodnutí, které se projeví v čase. Společnost přivádí do potíží nikoli jedno chybné rozhodnutí, ale obyčejně je to celá série chybných rozhodnutí, které se projeví v čase.

11 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 2 Profesor financí E.I.Altman aplikoval přímou statistickou metodu (tzv. násobnou diskriminační analýzu), která byla schopna odhadnout váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele. Ty byly do modelu zahrnuty jako proměnné. Profesor financí E.I.Altman aplikoval přímou statistickou metodu (tzv. násobnou diskriminační analýzu), která byla schopna odhadnout váhy pro jednotlivé poměrové ukazatele. Ty byly do modelu zahrnuty jako proměnné. Altman použil této metody k předpovědi nadměrného podnikatelského rizika. Jeho cílem bylo zjistit, jak lze použít model pro odlišení firem, které nezbankrotují od těch, u nichž je vyšší pravděpodobnost úpadku. Altman použil této metody k předpovědi nadměrného podnikatelského rizika. Jeho cílem bylo zjistit, jak lze použít model pro odlišení firem, které nezbankrotují od těch, u nichž je vyšší pravděpodobnost úpadku.

12 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 3 Altmanova metodologie se zakládá především na kvantitativních ukazatelích a tzv. finanční filozofii, tj. postoje, přístupy a soulad chování managementu s finančními možnostmi firmy – analyzuje jen zčásti, a to především v případech sporných nebo nejasných výsledků. Altmanova metodologie se zakládá především na kvantitativních ukazatelích a tzv. finanční filozofii, tj. postoje, přístupy a soulad chování managementu s finančními možnostmi firmy – analyzuje jen zčásti, a to především v případech sporných nebo nejasných výsledků.

13 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 4 Altmanův „Z scóre model“: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5, kde X1 = pracovní kapitál/celková aktiva X2 = nerozdělený zisk/celková aktiva X3 = EBIT(provozní zisk)/celková aktiva X4 = tržní hodnota vl.jmění/účetní hodnota dluhu X5 = tržby (celk.výnosy)/celková aktiva a koeficienty jsou váhy jednotlivých proměnných Altmanův „Z scóre model“: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5, kde X1 = pracovní kapitál/celková aktiva X2 = nerozdělený zisk/celková aktiva X3 = EBIT(provozní zisk)/celková aktiva X4 = tržní hodnota vl.jmění/účetní hodnota dluhu X5 = tržby (celk.výnosy)/celková aktiva a koeficienty jsou váhy jednotlivých proměnných

14 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 5 Čím je Z skore Z vyšší, tím je společnost „zdravější“. Čím je Z skore Z vyšší, tím je společnost „zdravější“. Dle Altmana: Z je vyšší než 2,99 – zdravé podniky Z je nižší než 1,81 – dříve či později podnik zbankrotuje Z mezi 1,81 a 2,99 – neexistuje statisticky průkazná prognóza Dle Altmana: Z je vyšší než 2,99 – zdravé podniky Z je nižší než 1,81 – dříve či později podnik zbankrotuje Z mezi 1,81 a 2,99 – neexistuje statisticky průkazná prognóza Výše uvedený model je použitelný pro podniky kótované na kapitálovém trhu. Výše uvedený model je použitelný pro podniky kótované na kapitálovém trhu.

15 Identifikace symptomů budoucí nesolventnosti 6 Pro podniky nekótované na kapitálovém trhu je třeba použít jinou variantu Altmanova modelu: Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 Pro podniky nekótované na kapitálovém trhu je třeba použít jinou variantu Altmanova modelu: Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 Proměnné jsou totožné jako v základním modelu, s výjimkou X4 = zákl.jmění/celkové dluhy Proměnné jsou totožné jako v základním modelu, s výjimkou X4 = zákl.jmění/celkové dluhy Zde platí: Z větší než 2,70 - min.pravděpodobnost bankrotu Z menší než 1,20 – náchylnost k bankrotu Zde platí: Z větší než 2,70 - min.pravděpodobnost bankrotu Z menší než 1,20 – náchylnost k bankrotu

16 Altmanův model upravený pro podmínky českých podniků 1 Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,7 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 + 1,0 X6 Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,7 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 + 1,0 X6 X6 = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy X6 = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy Problémy při aplikaci v ČR: Problémy při aplikaci v ČR: jak naplnit ukazatele z Altmanova modelu z našich finančních výkazů jak naplnit ukazatele z Altmanova modelu z našich finančních výkazů

17 Altmanův model upravený pro podmínky českých podniků 2 závazky po lhůtě splatnosti nejsou veřejně publikovaným údajem, jsou však povinnou součástí přílohy k účetní závěrce, která je pro zájemce dostupným pokladem závazky po lhůtě splatnosti nejsou veřejně publikovaným údajem, jsou však povinnou součástí přílohy k účetní závěrce, která je pro zájemce dostupným pokladem velmi problematický je ukazatel X4, tj. podíl tržní hodnoty vlastního jmění k účetní hodnotě dluhu, a to jednak vzhledem k deformovaným tržním cenám na českém kapitálovém trhu a jednak k tomu, že celá řada podniků není veřejně obchodována. velmi problematický je ukazatel X4, tj. podíl tržní hodnoty vlastního jmění k účetní hodnotě dluhu, a to jednak vzhledem k deformovaným tržním cenám na českém kapitálovém trhu a jednak k tomu, že celá řada podniků není veřejně obchodována.


Stáhnout ppt "Syntetický pohled na finanční zdraví podniku Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du Pont diagram Pyramidové struktury poměrových ukazatelů - Du."

Podobné prezentace


Reklamy Google