Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace ohledání účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných předmětech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace ohledání účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných předmětech."— Transkript prezentace:

1 Dokumentace ohledání účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných předmětech a stopách vytváří názornou představu o situaci v době ohledání i osobám, které nebyly při ohledání přítomny obsahuje jen skutečnosti zjištěné při ohledání změny vzniklé na MČ před ohledáním se uvedou zvlášť, zpravidla v záznamech policistů kteří provedli první zásah a změny pozorovali za obsahovou část dokumentace odpovídá policejní orgán za kvalitu provedení technických úkonů a zpracování příslušné dokumentace odpovídá technik pokud bude ohledání špatně zadokumentováno, ohrožuje to jeho procesní význam.

2 Právní vymezení dokumentace
Základní zásady dokumentování - objektivnost dokumentace - srozumitelnost dokumentace - úplnost dokumentace - komplexnost dokumentace Právní vymezení dokumentace Trestní řád ZPPP č. 100/2001 Protokol § 55 - § 58 § 113 odst. 2 prot. o ohledání § 158 odst. 3 zahájení tr. řízení čl. 19, 20, 25 – 46 čl. 338 – 364 (foto a videodokumentace)

3 DRUHY DOKUMENTACE PROTOKOL TOPOGRAFICKÁ FOTOGRAFICKÁ jiná:
povinná (obligatorní) forma TOPOGRAFICKÁ přílohy náčrtek schéma plánek FOTOGRAFICKÁ jiná: VIDEODOKUMENTACE AUDIODOKUMENTACE

4 PROTOKOL sepisuje se zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm zásady: zákonnost – dodržení všech podmínek stanovených trestním řádem (§ 55 TŘ a jiné) výstižnost – podání úplné a kvalitní informace o úkonu objektivnost – v protokolu jako důkazu se nesmí objevit subjektivní názor orgánu činného v trestním řízení přesnost – volit nejvýstižnější vyjádření zaznamenávané skutečnosti jednoznačnost – volit výrazy , které připouští jedinou interpretaci zřejmost – srozumitelnost jazykového vyjadřování

5 Protokol o ohledání místa činu ZPP č. 100/2001 čl. 26
útvar č.j. v …………….. dne ZÁHLAVÍ Protokol o ohledání místa ……………………. úvodní část I. stručné označení trestní věci a bližší popis události funkci, hodnost, jméno a příjmení osob, které se na ohledání podílely jméno, příjmení, bydliště a zaměstnání přítomné nezúčastněné osoby podnět k ohledání místo ohledání datum a přesný čas zahájení a ukončení ohledání podmínky ohledání způsob ohledání

6 popisná část II. změny vzniklé před ohledáním (svědci, policisté, zdravotníci, hasiči,…) změny a úkony provedené při prohlídce a přípravě ohledání popis prostor a objektů na MČ s uvedením hranic a VBM popis přístupových cest a všeho, co na nich bylo zjištěno či nalezeno v místnostech popis podlahy, stěn, stropu, oken, vchodu, zařízení, dalších předmětů apod. v terénu popis dominantních či orientačních objektů popisy míst, kde byly zjištěny předměty a stopy popisy míst s negativními okolnostmi popisy nalezených předmětů a stop zvláštnosti objasňované trestní věci (např. obtížné překonání odporu)

7 závěrečná část III. Seznam dokumentů připojených k protokolu Seznam nalezených předmětů a stop s číselným označením (shodným s částí popisnou), s místem nálezu a uvedením , jak s nimi bylo naloženo, Topografická dokumentace, Fotografická dokumentace a videodokumentace, Další dokumenty a materiály s ohledáním související Nasazení speciálních prostředků (jeřáby, plošiny,…) s uvedením účelu a času použití Důležitá rozhodnutí v průběhu ohledání týkající se zajištěných předmětů a stop , způsobu a doby ohledání apod., Místa, kam byly zraněné a usmrcené osoby převezeny Rozhodnutí týkající se zajištění dalších míst ohledání, majetku apod., Podpisové doložky (včetně podpisů) všech osob, které ohledání prováděly nebo byly ohledání přítomny !!!

8 TOPOGRAFICKÁ DOKUMENTACE
náčrtek plánek schéma zhotovuje jí kriminalistický technik nebo expert, je-li ohledání přítomen, jinak policejní orgán

9 Pomůcky a pojmy krim. topografie
Výchozí bod měření (VBM), pomocný bod měření (PBM): základní body měření jednoznačně určitelné i v budoucnu (např. roh domu, pilíř mostu …), - nejde o krajnice silnice, stromy … Měření délek: pomocí metrů, pásem či ultrazvukových a laserových dálkoměrů POZOR! Tzv. kolečko (na nehody) je velice nepřesné Měřítko: číselné (numerické): např. 1:100 udává stonásobné zmenšení grafické (poměrové): přímo v plánku ukazuje, jak dlouhá je daná jednotka měření v daném plánku

10 NÁČRTEK – čl. 28 ZPPP č. 100/2001 Druhy:
grafické znázornění místa v přibližném měřítku ke skutečnosti zpracováván v průběhu ohledání u méně závažných skutků nahrazuje plánek u závažných skutků je podkladem pro plánek vzájemná poloha předmětů a stop – vymezení kótováním Druhy: orientační – místo ohledání s nejbližším okolím situační – konkrétní situace na MČ, předměty, stopy.. polodetailní a detailní – menší úseky MČ nebo konkrétní předměty případně stopy Schéma: obdoba náčrtku – větší zjednodušení, znázornění základního uspořádání v prostoru (poloha kostry, rozvody elektřiny, plynu …)

11 Náčrtek

12 PLÁNEK – čl. 30 ZPPP č. 100/2001 přesné, narýsované grafické znázornění místa je rýsován v měřítku, které je vyjádřeno numericky i graficky kótování se obvykle nepoužívá k vyznačování objektů předmětů se používají smluvené symboly údajná jiná poloha určitého předmětu nebo stopy, než jaká byla zjištěna při ohledání, se vyznačí přerušovanými čárami s uvedením zdroje této informace Náležitosti: nápis označující objasňovanou trestní věc název útvaru, č. j., datum zpracování, funkce, hodnost, jm. a příjmení zpracovatele vysvětlivky, měřítko (poměrové – grafické, numerické) vyznačení severu (i směr větru – u požáru) FOTOKRES a DMU – fotogram- metrické metody zpracování + počítač, CAD a jiné metody zpracování plánků pomocí počítače SPHERON

13 Plánek

14 Vyměřovací metody Druhy: pravoúhlých souřadnic (+ křížová projekce)
polárních souřadnic protínání (trjúhelníková) trojúhelníková metoda protínání

15 Fotogrammetrie - DMU FOTOKRES
pro závažné trestné činy, složité situace vyžadující větší přesnost o použití rozhoduje policejní orgán Systém DMU: pro místo události: - geodetické výtyčky -upravený fotoaparát - pásmo či jiné měřidlo do kanceláře: - PC se speciálními programy (Geodet, CAD) + tablet (resp. skener) + tiskárna

16 GPS - Global Positioning System
globální polohovací systém založený na družicích obíhajících kolem Země a na pozemních stanicích spojených signálem s družicemi poloha udávaná pomocí zeměpisných souřadnic (např.: 30°22' s. š., 49°15' v. d.) pro závažné trestné činy, složité situace vyžadující větší přesnost o použití rozhoduje policejní orgán zaměřování odlehlých míst (v lese, na poli, špatná možnost VBM …) zaměřování rozlehlých míst (např. letecké nehody) zaměřování tras, rychlosti, délek pohybu osob apod. (rekonstrukce, vyšetřovací pokus apod.) Příslušnost znalců: (příloha č. 2 písm. k) ZPPP č. 135/2001) pouze Kriminalistický ústav Praha

17 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE
provádí kriminalstický technik nebo expert, je-li ohledání místa činu přítomen. Jinak jí zhotoví policejní orgán. Druhy fotografií pořizovaných na MČ: orientační fotografie: místa s okolím (místo + souvislosti) celková situační: před zahájením samotného ohledání polodetailní: soubory předmětů a stop a jejich vzájemná poloha detailní: jednotlivé předm. a stopy (vždy s číslem a měřítkem) celková přehledná: nakonec-s čísly-postup jako celková situační

18 Některé zvláštní způsoby fotodokumentace
Panoramatická fotografie: kruhová nebo lineární – složení několika snímků podle přesných pravidel (stanoviště fotoaparátu, překrývání snímků a další) Měrná fotografie: pro dokumentaci detailů a stop (zásady: kolmost objektivu ...) patří k detailní fotografii (s měřítkem, číslem …) Fotografie v šikmém osvětlení: pro zajišťování stop ve spojení s měrnou fotografií zajišťování mechanoskopických, trasologických a jiných stop fotografování osob se provádí podle hl. IV. čl. 332 – 335 ZPPP č. 100/2001

19 Administrativní zpracování fotodokumentace
vyhotovuje se dvakrát – v odůvodněných případech dle rozhodnutí policejního orgánu i vícekrát fotografie se vlepují do listů, očíslují, listy se prošijí vysvětlivky k fotografiím přední strana: - název trestní věci - počet fotografií - počet listů - počet příloh negativ založen u kopie spisu CD (DVD) za archivaci zodpovídá pracovník, který je pořídil

20 VIDEODOKUMENTACE o pořízení a rozsahu rozhoduje a řídí policejní orgán, provádí jí kriminalistický technik nebo expert kriminalistický technik nebo expert určí technické podmínky po seznámení se s místem policejní orgán komentuje videozáznam videozáznam procesního úkonu se vždy zaznamená na novou videokazetu, která může obsahovat více procesních úkonů stejné objasňované věci při dokumentaci jednotlivých úkonů vhodně používat stativ, správného osvětlení, mikrofonů a jiných zařízení.

21 VIDEODOKUMENTACE náležitosti
Úvodní část: obecné náležitosti protokolace dle § 55 trestního řádu druh použité dokumentační techniky, popis pomůcek, zvláštnosti atd. případné námitky obviněného (či ostatních přítomných osob) k úkonu Popisná část: přesné zachycení místa a průběhu (OMČ nebo jiného úkonu) Závěrečná část: návrhy a námitky přítomných osob a jejich vyjádření k průběhu místo, datum a čas ukončení


Stáhnout ppt "Dokumentace ohledání účelem je objektivní zachycení průběhu a výsledků ohledání umožňuje zachycení objektivního obrazu situace na MČ a zajištěných předmětech."

Podobné prezentace


Reklamy Google