Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POPIS OSOBY vychází z poznání, že...... není možné, aby existovali na světě dva lidé, kteří by měli naprosto stejné morfologické a metrické znaky. morfologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POPIS OSOBY vychází z poznání, že...... není možné, aby existovali na světě dva lidé, kteří by měli naprosto stejné morfologické a metrické znaky. morfologické."— Transkript prezentace:

1 POPIS OSOBY vychází z poznání, že...... není možné, aby existovali na světě dva lidé, kteří by měli naprosto stejné morfologické a metrické znaky. morfologické a metrické znaky = tělesné znaky - s individuálními znaky se člověk rodí a tyto se dále vyvíjí v průběhu života - důležité jsou individuální znaky získané (jizvy po poraněních, operacích, tetování, kulhání, nářečí...) Využití - při rekognicích, pátráních po pachatelích, po pohřešovaných osobách apod. (slovní portrét)

2 DRUHY POPISNÝCH ZNAKŮ ● Anatomické (statické) ● Funkční a dynamické - stavba lidského těla - délka, šířka, výška jednotlivých částí těla - nejdůležitější jsou viditelné části těla (hlava) - projevují se při pohybu člověka, řečí a pod. - mimika, gestikulace Zvláštní znakyDoprovodné znaky vrozené: - rozštěp, růže, amputace, pigmentové znaky, … získané: - tetováže, amputace, úrazové změny, … oblečení, šperky, brýle, …

3 DRUHY POPISŮ Podle osoby interpretující popis rozlišujeme tyto druhy popisů laický popisúřední popis - podává občan (svědek...) - občan běžně nemá znalosti nutné pro kvalitní popis - získává policista (výslechem...) - zpracovává policista - popis je prováděn do stanoveného předtisku podle předepsaných po- stupů - je prováděn v úřední místnosti za kvalitních podmínek - na kvalitu tohoto popisu působí několik faktorů (viz dále) - osoba popisovaná NENÍ před policistou - osoba popisovaná JE před poli- cistou

4 FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA KVALITU LAICKÉHO POPISU – čl. 329 ZPPP č. 100/2001 ● OBJEKTIVNÍ ● SUBJEKTIVNÍ nezávislé na popisující osobě (na jeho vůli, schop- nostech, znalostech...) závislé na popisující osobě (schopnostech, znalostech...) například: - osvětlení místa činu - vzdálenost od pozorované osoby - rychlost pohybu pozorované osoby - délka kontaktu - činnost svědka například: - kvalita paměti popisující osoby - všímavost - specifické zaměstnání popisující osoby (kadeřník, krejčí...) - věk svědka ● OKOLNOSTI SOUVISEJÍCÍ S POZDĚJŠÍM OVLIVNĚNÍM SVĚDKA zejména poskytnutí předběžných informací o popisu policistům, kteří provedli první zásah na MČ, rozhovory mezi několika poznávacími svědky, atp.

5 Postup při získávání popisu osoby podle výpovědi poznávajícího svědka - čl. 329-331 ZPPP č. 100/2001 ● popisování se provádí do elektronického formuláře v informačním systému FODAGEN - zjišťují a do protokolu nebo úředního záznamu se poznamenají subjektivní a objektivní faktory a okolnosti související s pozdějším ovlivněním svědka – ještě před výslechem k popisu osoby - uvede-li svědek, že by mohl hledanou osobu poznat... výslech se přeruší a přistoupí se k využití portrétního identifikátoru - dbá se, aby poznávající svědek nepřišel do styku s portréty hledaných osob, zejména se mu nedovolí nahlédnout do fotoalba pachatelů a provede se rekognice. pro popis je nutné užívat vzorkovnic, např. z Kriminalistické příručky č. 2 nebo z formuláře popisu osob

6 ÚŘEDNÍ POPIS (čl. 331 ZPPP č. 100/2001) ● provádí jej policejní orgán nebo kriminalistický technik ● za denního světla ● popisovaná osoba stojí (řídí se pokyny popisujícího) ● dbá se co možná nejmenšího narušení důstojnosti osoby ● prohlídku a popis skryté části těla provádí osoba stejného pohlaví ● popisování se provádí do elektronického formuláře v informačním systému FODAGEN !!!formulář popisu osoby je stejný pro laický i úřední popis!!!

7 Formulář popisu – 1. list

8 Formulář popisu – 2. list

9 Formulář popisu – 3. list

10 Formulář popisu – 4. list

11 SKLÁDANÝ PORTRÉT ● jsou počítačové programy ● možnost sestavení obličejů mužů i žen ● sestavení se provádí postupným doplňováním jednotlivých částí obličeje z fotografií (nákresů) zadaných v systému ● výsledný obrázek je možné korigovat jednoduchými grafickými nástroji ● s obrázkem lze pracovat jako s digitální fotografií - slouží pro vytvoření portrétu hlavy z pohledu en face [án fas], z paměťových stop vyslýchaných osob (svědek, poškozený) PORIDOS (FACETTE)

12 SKLÁDANÝ PORTRÉT - slouží pro zajištění paměťové stopy k popisu osoby (např. svědka, který viděl pa- chatele), tedy pouze hlavy z pohledu en face [án fas] (většina současných zařízení) - je jednou z možností zachycení (zaznamenání, zadokumentování) laického popisu.

13 PORIDOS

14 FACETTE

15 Metoda promítání obrazu lebky do portrétu pohřešované osoby Využívá se k identifikaci mrtvol neznámé totožnosti SUPERPROJEKCE


Stáhnout ppt "POPIS OSOBY vychází z poznání, že...... není možné, aby existovali na světě dva lidé, kteří by měli naprosto stejné morfologické a metrické znaky. morfologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google