Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015"— Transkript prezentace:

1 Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015
Kateřina Melenová Vážené dámy, vážení pánové, V následujících minutách bych Vás ráda seznámila s návrhem zapojení plzeňského regionu do programu EHMK Plzeň 2015.

2 EHMK Plzeň 2015 a region POD POJMEM REGION VE VZTAHU K PROJEKTU EHKM
PLZEŇ 2015 ROZUMÍME: Oblast vymezenou správním územním celkem Plzeňského kraje zahrnující 7 okresů a okresních měst: Domažlice Klatovy Rokycany Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Tachov Oblast tvořenou 500 obcemi s cca obyvateli Ta tuto stručnou rekapitulaci bych chtěla navázat několika čísly. Českou republiku ročně navštíví okolo 20 milionů návštěvníků. Plzeňský kraj má na tomto počtu bohužel jen malý podíl. Podaří se projektem EHMK tuto situaci změnit? Jsme přesvědčeni, že potenciál regionu je veliký. Záměr se může povést maximálním využitím stávajícího potenciálu lidí a území. Stovky neziskových organizací jsou dosud nevyužitým kapitálem, ŽÁDNÉ INVESTICE SAMY O SOBĚ NEMOHOU NIC ROZVINOUT. ROZVÍJET A TVOŘIT MOHOU JEN LIDÉ. Zcela zásadní jsou investice do lidí a o tom především by měl celý projekt EHMK být. Možná je lepší v této souvislosti hovořit spíše o pochopení role kultury, která s sebou nese ohromný potenciál. Plzeň a celý plzeňský region má teď jedinečnou příležitost vytvořit velký precedent. Prozatím můžeme jen poukazovat na zkušenosti již realizovaných projektů EHMK. Ambicí projektu je tuto situaci změnit. Potenciál má dostatečný. K jeho aktivaci není ani tak potřeba velkých investic, jako spíše

3 Hlavní řešené otázky Proč rozšiřovat program EHMK do většího území?
Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Jak budeme postupovat a program naplňovat? Kdy se zahájí přípravy a jaký bude harmonogram? Kdo se může zapojit? Zdroje financování Podmínky realizace navrženého regionálního programu

4 Proč? www.plzen2015.cz Proč rozšiřovat program EHMK do většího území?
Dvacetipětiletou anabází projektu EHMK dospěli pořadatelé k mnoha zkušenostem, projekt se rok od roku proměňuje, reflektuje společenskou situací jednotlivých pořadatelských měst a zemí, stejně jako globální proměny společnosti. Jedním z důležitých milníků EHMK bylo i zapojení regionu do programu. Zvětšením území došlo k výraznému nárůstu dopadu projektu. Jak již bylo zmíněno, cílem projektu je rozvoj území. Cíle se naplňují ve dvou rovinách – první / řekněmě externí/ – evropská dimenze a druhá / interní/ občan a město / v případě regionu také občan a místo/. Externí linie / propagační/ se naplňuje zatraktivněním města a regionu prostřednictvím kultury pro rozvoj cestovního ruchu a služeb s ním souvisejících. Interní linie / participační/ sleduje rozvoj lokalit, komunit, občanské společnosti, rovněž prostřednictvím kultury.

5 Zapojení regionu zvyšuje dopady projektu
- Rozšiřuje programovou nabídku - Zvyšuje atraktivitu pro návštěvníky - Pomáhá vyrovnávat rozdíly mezi městem a venkovem - Přináší synergie při společné propagaci a marketingu - Vytváří příležitost ke kulturnímu rozvoji dalších míst - Zmírňuje „gravitaci“ Plzně - chrání region před odlivem turistů i vlastních občanů Nemůžeme prozatím doložit žádnými vlastními výstupy. Možné je pouze vyhodnocovat výsledky již úspěšně zakončených projektů. Za všechny uvedu příklad francouzského města Lille z roku

6 Příklad dobré praxe Lille EHMK 2004
Zahájení projektu návštěvníků

7 Projekt EHMK v Lille zaznamenal
- 9, návštěvníků - přes zapojených dobrovolníků a ambasadorů - 30% nárůst cestovního ruchu - 193 samostatně zapojených obcí - vznik 12 Maisons folies /Domů bláznů/ komunitních kulturních center v periferních oblastech a v Belgii Celé území dnes z tohoto rozhodnutí těží, turisté se vracejí. Rok 2004 je považován za přelomové období v moderní historii města, které se stalo od té chvíle vyhledávanou turistickou destinací a zcela se proměnilo. Mimo agendu EHMK příklad Itálie: 2500 divadelních letních festivalů / placených cechy ubytovatelů a vinařů

8 Co? Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu?
Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

9 Regionální programové linie
ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ Celé území dnes z tohoto rozhodnutí těží, turisté se vracejí. Rok 2004 je považován za přelomové období v moderní historii města, které se stalo od té chvíle vyhledávanou turistickou destinací a zcela se proměnilo.

10 I. ZÁPADOČESKÉ BAROKO od drobné sakrální architektury k Santinimu Aichlovi Celé území dnes z tohoto rozhodnutí těží, turisté se vracejí. Rok 2004 je považován za přelomové období v moderní historii města, které se stalo od té chvíle vyhledávanou turistickou destinací a zcela se proměnilo.

11 „Evropský kulturní objev“
Navrhujeme téma BAROKO jako hlavní „brand“ regionu pro projekt EHMK Plzeň 2015

12 - plzeňský region bude prezentován jako open air galerie
Evropská dimenze - plzeňský region bude prezentován jako open air galerie barokního umění - cílená propagace nové kulturní evropské destinace pro kulturní turisty - produkce umělců evropského významu v klíčových památkách, kulturní animace barokních lokalit Občan a místo zapojení veřejnosti, škol, spolků a sdružení do propagace památek a míst formou hledání starých příběhů a pověstí - lokální průvodci návštěvníků a poutníků Spolupráce na projektu se Západočeskou galerií, NPÚ, s muzei a galeriemi PK, s občanskými aktivitami EVROPSKÁ DIMENZE: ZÁPADOČESKÉ BAROKO jako evropský kulturní objev OBČAN A MÍSTO: PŘÍBĚHY MÍST – propagace památek a míst očima dětí, studentů, seniorů – aktivní zapojení veřejnosti – sběr materiálů – příběhy – pověsti

13 obnova míst umění v krajině vzkříšení poutních cest
II. LAND ART

14 „Krajina po bouři“ Nedozírná území skladů
.. „Krajina po bouři“ Nedozírná území skladů a průmyslových zón na orné půdě... Města rozlehlá do všech stran v podobě zrůdných satelitů... Zoufalé kousíčky země stříhané jako koberec...

15 - umělecké projekty evropského významu v krajině Občan a místo
Evropská dimenze - obnova starých lokálních i evropských poutních cest, obnova sakrálních míst, ohrožených kostelů jako dokladů historie evropské spirituality - umělecké projekty evropského významu v krajině Občan a místo - prostřednictvím obnovy „krajiny po bouři“ posilovat komunitní život a vztahy k místu - principy Land Art využívat pro spojení estetické a ekologické výchovy dětí a mládeže c Spolupráce na projektu s Ústavem umění a designu ZČU v Plzni ateliér Prof. Jiřího Beránka EVROPSKÁ DIMENZE: MONUMENTY KRAJINY- představení klíčových krajinných dominant kraje a vznik nových výtvarných monumentů / objektů – nová poutní místa. Pouť po ohrožených kostelech s animací OBČAN A MÍSTO: Spojení estetické a ekologické výchovy / hra/ vztah k místu/ otisky do krajiny / obnova cest, lokálních krajinných dominant

16 III. INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ

17 „Recyklace prostorů“ Obnovené prostory pro komunitní a kulturní účely
Hledání modelu trvale udržitelné kultury Inspirace příklady dobré praxe ze zahraničí Maisons Folies / Lille 2004 Nutnost hledání zdrojů investic / nové plánovací období / ROP

18 Evropská dimenze - obnova nevyužitých památek industriálního dědictví – zapojení do sítě ERIH - záchrana objektů průmyslové historie kraje Občan a místo - prostřednictvím obnovy prostorů vznik kulturních a komunitních center na principu udržitelnosti - obnova kulturní infrastruktury, profesionalizace NNO, vznik nových pracovních příležitostí c

19 Jak? Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu?
Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

20 Majáky Záchytné body projektu v regionu / primární spojenci.
Majáky mohou být : - obce, MAS, mikroregiony, NNO, umělci, jednotlivci Majáky budou ve spolupráci s týmem Plzeň 2015 zajišťovat: - obousměrnou výměnu informací o projektu /o důležitých termínech, o možnosti zapojení, financování/ - informace o potenciálu lokalit a významných kulturních událostech - prostory pro setkávání a komunitní práci s občany - propagaci projektu v rámci místního tisku - propagaci významných místních aktivit prostřednictvím komunikačních nástrojů projektu Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

21 Cesty Cesty chápeme jako osy programu zapojení regionu
- Obnovené cesty poutní historické - Obnovené staré cesty v krajině - Nově vzniklé cesty / spojnice míst barokních památek, Land Artu, industriálního dědictví Cesty vytváří sítě míst, ve kterých budou ukotveny všechny zapojené osady, obce, města. Součástí map základních tematických a programových cest budou vznikat mapy ubytovacích, stravovacích možností, které umožní návštěvníkům vydat se po vybraných trasách pěšky, na kole, autem, veřejnou dopravou. Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

22 Síť 2015 / Synapsis Malý, operativní tým dynamických arts managerů a koordinátorů - akční jednotka pohybující se v terénu plzeňského regionu za účelem: - tvoření „Cest“ a péče o „Majáky“ - vytváření vazeb, synergií, synapsí - osobní komunikace s regionální kulturní sférou, neziskovým sektorem, místní samosprávou, poskytovateli služeb pro cestovní ruch za účelem jejich propojování - správy a vytvoření živé a funkční databáze a kulturní mapy - účinných nástrojů pro realizaci regionálního programu v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu - propagace projektu / jak na úrovni místní, regionální, tak na celostátní a Evropské / Sídlo / srdce / sítě 215 bude v 4x4 CF Světovar Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

23 Autobus bláznů pojízdné kulturní a informační centrum projektu
- autobus bude fungovat pod hlavičkou EHMK Plzeň 2015 jako HLAVNÍ AKTIVNÍ PROPAGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ určený především pro region/ využitelný také na úrovni ČR a EU - cílem je komunitní práce v nejmenších, „zapomenutých“ místech regionu bez kulturní infrastruktury - na „oživení“ autobusu se bude podílet řada umělců /divadelníků, tanečníků, akrobatů, muzikantů a výtvarníků/ z Plzně a Plzeňského kraje - bude využíván k činnosti SYNAPSIS / motivační výjezdy, inspirační prezentace pro cílové skupiny / „zkuste si to představit“ Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

24 Kdy? Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu?
Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

25 Harmonogram 2012 I. Q - ustavení pracovních skupin BAROKO, LAND ART,
INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ - hledání MAJÁKŮ projektu - příprava SÍTĚ 2015 / SYNAPSIS / výběrové řízení na tým - návrhy technického a výtvarného řešení AUTOBUSU B. - Open call / výzva březen 2012 / pro celý projekt - Světovar open – zahájení dočasného provozu 4x4 CF Světovar výstavou Prof. Jiřího Beránka a slavnostní zahájení programové linie LAND ART II. Q - smlouvy s manažery SYNAPSIS - síť MAJÁKŮ ustavena / zahájení přenosu informací - práce pracovních skupin BROKO, LAND ART, ID - první výstupy projektu LAND ART - realizace a přestavba AUTOBUSU bláznů Průběžná medializace a propagace regionálních aktivit Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

26 Harmonogram 2012 III. Q - zahájení práce skupiny Síť 2015 / SYNAPSIS
- pokračování práce sítě MAJÁKŮ, regionální setkávání - práce pracovních skupin BROKO, LAND ART, ID - programové výstupy LAND ART - realizace a přestavba AUTOBUSU B. - produkční fáze projektu AUTOBUS B. IV. Q - práce skupiny Síť 2015 / SYNAPSIS - dokončovací práce a výtvarné řešení AUTOBUSU B. - produkční fáze projektu AUTOBUS - programové výstupy BAROKO Průběžná medializace a propagace regionálních aktivit Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

27 Kdo? Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu?
Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

28 Kdo se může zapojit Do projektu se mohou zapojit všechny společenské skupiny Jednotlivci, NNO, veřejná správa, podnikatelé a živnostníci, firmy, instituce Předkladatele dělíme na : - subjekty již zapojené / projekty v přihlášce/ - nově zapojené do programových linií vlastním projektem / individuální přístup k předkladatelům/ projekty místu na míru - účelová sdružení pro realizaci významných projektů - subjekty chtějící pouze spojit projekt se značkou EHMK - subjekty s jiným projektem využívající Open call Na základě probíhajícího průzkumu uvažujeme o iniciaci místních kreativních týmů, otevření poboček Banky kreativního kapitálu atd. Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

29 Možnosti financování Možnosti financování regionálních projektů jsou shodné s podmínkami pro celý projekt EHMK Plzeň Zdroje: - grantová schémata Plzeňského kraje - finanční podpora ve městech regionu - grantová schémata města Plzně - Open call - Banka kreativního kapitálu - evropské regionální operační programy administrované ČR - IOP pro období - evropské programy administrované EU / Culture 2000 atd. Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

30 Podmínky realizace regionálního programu
- Politická podpora realizace navrženého programu - Pochopení významu příležitosti EHMK pro rozvoj území - Vytváření zázemí pro rozvoj NNO, nepeněžní podpora /nevyužité prostorové kapacity obcí/ - Maximální využití finančních mechanismů EU - Ochota podnikatelského sektoru /především služeb cestovního ruchu/ - Nutnost zapojení komunit Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie

31 Děkuji Vám za pozornost MgA
Děkuji Vám za pozornost MgA. Kateřina Melenová manažerka pro regiony Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Návrh je výsledek práce pracovní skupiny region K návrhu jsme dospěli po důkladném zhodnocení stávajícího potenciálu / s čím je možné pracovat prakticky okamžitě, bez nutných investic Občanské aktivity, spolky, sdružení, MAS, síť regionálních institucí Kulturní a industriální dědictví / revitalizace, oživení Rozmanitost krajiny / potřeba jejího zachování Hledali jsme silná a nosná témata s evropskou i participativní dimenzí Čtyři programové proudy projektu Plzeň 2015 jsme doplnili o tři regionální programové linie


Stáhnout ppt "Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google