Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015 www.plzen2015.cz Kateřina Melenová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015 www.plzen2015.cz Kateřina Melenová."— Transkript prezentace:

1 Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015 www.plzen2015.cz Kateřina Melenová

2 EHMK Plzeň 2015 a region www.plzen2015.cz POD POJMEM REGION VE VZTAHU K PROJEKTU EHKM PLZEŇ 2015 ROZUMÍME: Oblast vymezenou správním územním celkem Plzeňského kraje zahrnující 7 okresů a okresních měst: Domažlice Klatovy Rokycany Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Tachov Oblast tvořenou 500 obcemi s cca 572 000 obyvateli

3 Hlavní řešené otázky www.plzen2015.cz Proč rozšiřovat program EHMK do většího území? Co navrhujeme realizovat v rámci regionálního programu? Jak budeme postupovat a program naplňovat? Kdy se zahájí přípravy a jaký bude harmonogram? Kdo se může zapojit? Zdroje financování Podmínky realizace navrženého regionálního programu

4 Proč? www.plzen2015.cz

5 Zapojení regionu zvyšuje dopady projektu www.plzen2015.cz -Rozšiřuje programovou nabídku -Zvyšuje atraktivitu pro návštěvníky -Pomáhá vyrovnávat rozdíly mezi městem a venkovem -Přináší synergie při společné propagaci a marketingu -Vytváří příležitost ke kulturnímu rozvoji dalších míst -Zmírňuje „gravitaci“ Plzně - chrání region před odlivem turistů i vlastních občanů

6 Příklad dobré praxe Lille EHMK 2004 Zahájení projektu 750 000 návštěvníků

7 Lille 2004 www.plzen2015.cz Projekt EHMK v Lille zaznamenal -9,000.000 návštěvníků -přes 17000 zapojených dobrovolníků a ambasadorů -30% nárůst cestovního ruchu -193 samostatně zapojených obcí -vznik 12 Maisons folies /Domů bláznů/ komunitních kulturních center v periferních oblastech a v Belgii

8 Co? www.plzen2015.cz

9 Regionální programové linie www.plzen2015.cz ZÁPADOČESKÉ BAROKO LAND ART INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ

10 I. ZÁPADOČESKÉ BAROKO od drobné sakrální architektury k Santinimu Aichlovi

11 „Evropský kulturní objev“ Navrhujeme téma BAROKO jako hlavní „brand“ regionu pro projekt EHMK Plzeň 2015

12 Evropská dimenze -plzeňský region bude prezentován jako open air galerie barokního umění -cílená propagace nové kulturní evropské destinace pro kulturní turisty -produkce umělců evropského významu v klíčových památkách, kulturní animace barokních lokalit Občan a místo - zapojení veřejnosti, škol, spolků a sdružení do propagace památek a míst formou hledání starých příběhů a pověstí -lokální průvodci návštěvníků a poutníků

13 II. LAND ART obnova míst umění v krajině vzkříšení poutních cest

14 .. „Krajina po bouři“ Nedozírná území skladů a průmyslových zón na orné půdě... Města rozlehlá do všech stran v podobě zrůdných satelitů... Zoufalé kousíčky země stříhané jako koberec...

15 Evropská dimenze -obnova starých lokálních i evropských poutních cest, -obnova sakrálních míst, ohrožených kostelů jako dokladů historie evropské spirituality -umělecké projekty evropského významu v krajině Občan a místo -prostřednictvím obnovy „krajiny po bouři“ posilovat komunitní život a vztahy k místu -principy Land Art využívat pro spojení estetické a ekologické výchovy dětí a mládeže c

16 III. INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ

17 Obnovené prostory pro komunitní a kulturní účely Hledání modelu trvale udržitelné kultury Inspirace příklady dobré praxe ze zahraničí Maisons Folies / Lille 2004 Nutnost hledání zdrojů investic / nové plánovací období 2014 - 2019 / ROP „Recyklace prostorů“

18 Evropská dimenze -obnova nevyužitých památek industriálního dědictví – zapojení do sítě ERIH -záchrana objektů průmyslové historie kraje Občan a místo -prostřednictvím obnovy prostorů vznik kulturních a komunitních center na principu udržitelnosti -obnova kulturní infrastruktury, profesionalizace NNO, vznik nových pracovních příležitostí c

19 Jak? www.plzen2015.cz

20 Majáky www.plzen2015.cz Záchytné body projektu v regionu / primární spojenci. Majáky mohou být : -obce, MAS, mikroregiony, NNO, umělci, jednotlivci Majáky budou ve spolupráci s týmem Plzeň 2015 zajišťovat: -obousměrnou výměnu informací o projektu /o důležitých termínech, o možnosti zapojení, financování/ -informace o potenciálu lokalit a významných kulturních událostech -prostory pro setkávání a komunitní práci s občany -propagaci projektu v rámci místního tisku -propagaci významných místních aktivit prostřednictvím komunikačních nástrojů projektu

21 Cesty www.plzen2015.cz Cesty chápeme jako osy programu zapojení regionu -Obnovené cesty poutní historické -Obnovené staré cesty v krajině -Nově vzniklé cesty / spojnice míst barokních památek, Land Artu, industriálního dědictví Cesty vytváří sítě míst, ve kterých budou ukotveny všechny zapojené osady, obce, města. Součástí map základních tematických a programových cest budou vznikat mapy ubytovacích, stravovacích možností, které umožní návštěvníkům vydat se po vybraných trasách pěšky, na kole, autem, veřejnou dopravou.

22 Síť 2015 / Synapsis www.plzen2015.cz Malý, operativní tým dynamických arts managerů a koordinátorů - akční jednotka pohybující se v terénu plzeňského regionu za účelem: - tvoření „Cest“ a péče o „Majáky“ -vytváření vazeb, synergií, synapsí -osobní komunikace s regionální kulturní sférou, neziskovým sektorem, místní samosprávou, poskytovateli služeb pro cestovní ruch za účelem jejich propojování -správy a vytvoření živé a funkční databáze a kulturní mapy - účinných nástrojů pro realizaci regionálního programu v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu --propagace projektu / jak na úrovni místní, regionální, tak na celostátní a Evropské / Sídlo / srdce / sítě 215 bude v 4x4 CF Světovar

23 Autobus bláznů www.plzen2015.cz pojízdné kulturní a informační centrum projektu -autobus bude fungovat pod hlavičkou EHMK Plzeň 2015 jako HLAVNÍ AKTIVNÍ PROPAGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ určený především pro region/ využitelný také na úrovni ČR a EU -cílem je komunitní práce v nejmenších, „zapomenutých“ místech regionu bez kulturní infrastruktury -na „oživení“ autobusu se bude podílet řada umělců /divadelníků, tanečníků, akrobatů, muzikantů a výtvarníků/ z Plzně a Plzeňského kraje -bude využíván k činnosti SYNAPSIS / motivační výjezdy, inspirační prezentace pro cílové skupiny / „zkuste si to představit“

24 Kdy? www.plzen2015.cz

25 Harmonogram 2012 www.plzen2015.cz I. Q -ustavení pracovních skupin BAROKO, LAND ART, INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ -hledání MAJÁKŮ projektu -příprava SÍTĚ 2015 / SYNAPSIS / výběrové řízení na tým -návrhy technického a výtvarného řešení AUTOBUSU B. -Open call / výzva březen 2012 / pro celý projekt - Světovar open – zahájení dočasného provozu 4x4 CF Světovar výstavou Prof. Jiřího Beránka a slavnostní zahájení programové linie LAND ART II. Q -smlouvy s manažery SYNAPSIS - síť MAJÁKŮ ustavena / zahájení přenosu informací -práce pracovních skupin BROKO, LAND ART, ID -první výstupy projektu LAND ART -realizace a přestavba AUTOBUSU bláznů Průběžná medializace a propagace regionálních aktivit

26 Harmonogram 2012 www.plzen2015.cz III. Q -zahájení práce skupiny Síť 2015 / SYNAPSIS - pokračování práce sítě MAJÁKŮ, regionální setkávání - práce pracovních skupin BROKO, LAND ART, ID -programové výstupy LAND ART -realizace a přestavba AUTOBUSU B. -produkční fáze projektu AUTOBUS B. IV. Q -práce skupiny Síť 2015 / SYNAPSIS - pokračování práce sítě MAJÁKŮ, regionální setkávání -práce pracovních skupin BROKO, LAND ART, ID -programové výstupy LAND ART -dokončovací práce a výtvarné řešení AUTOBUSU B. -produkční fáze projektu AUTOBUS -programové výstupy BAROKO Průběžná medializace a propagace regionálních aktivit

27 Kdo? www.plzen2015.cz

28 Kdo se může zapojit www.plzen2015.cz Do projektu se mohou zapojit všechny společenské skupiny Jednotlivci, NNO, veřejná správa, podnikatelé a živnostníci, firmy, instituce Předkladatele dělíme na : -subjekty již zapojené / projekty v přihlášce/ -nově zapojené do programových linií vlastním projektem / individuální přístup k předkladatelům/ projekty místu na míru -účelová sdružení pro realizaci významných projektů -subjekty chtějící pouze spojit projekt se značkou EHMK -subjekty s jiným projektem využívající Open call Na základě probíhajícího průzkumu uvažujeme o iniciaci místních kreativních týmů, otevření poboček Banky kreativního kapitálu atd.

29 Možnosti financování www.plzen2015.cz Možnosti financování regionálních projektů jsou shodné s podmínkami pro celý projekt EHMK Plzeň 2015. Zdroje: -grantová schémata Plzeňského kraje -finanční podpora ve městech regionu -grantová schémata města Plzně -Open call -Banka kreativního kapitálu -evropské regionální operační programy administrované ČR -IOP pro období 2014-2019 -evropské programy administrované EU / Culture 2000 atd.

30 Podmínky realizace regionálního programu www.plzen2015.cz -Politická podpora realizace navrženého programu -Pochopení významu příležitosti EHMK pro rozvoj území -Vytváření zázemí pro rozvoj NNO, nepeněžní podpora /nevyužité prostorové kapacity obcí/ -Maximální využití finančních mechanismů EU -Ochota podnikatelského sektoru /především služeb cestovního ruchu/ -Nutnost zapojení komunit

31 Děkuji Vám za pozornost MgA. Kateřina Melenová manažerka pro regiony www.plzen2015.cz melenova@plzen2015.cz www.plzen2015.cz melenova@plzen2015.cz www.plzen2015.cz


Stáhnout ppt "Zapojení regionu do projektu Plzeň EHMK 2015 www.plzen2015.cz Kateřina Melenová."

Podobné prezentace


Reklamy Google