Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos a úskalí antikoagulační léčby Robert Náplava IK KNTB Zlín „Nová perorální antikoagulancia aneb návod na použití v praxi“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos a úskalí antikoagulační léčby Robert Náplava IK KNTB Zlín „Nová perorální antikoagulancia aneb návod na použití v praxi“"— Transkript prezentace:

1 Přínos a úskalí antikoagulační léčby Robert Náplava IK KNTB Zlín „Nová perorální antikoagulancia aneb návod na použití v praxi“

2 Ideální antikoagulační lék  vysoká specificita účinku v koagulační kaskádě  rychlý a spolehlivý účinek  široká terapeutická šíře  parenterální i perorální aplikace  fixní dávka bez nutnosti složité titrace  bez nutnosti pravidelné monitorace  bez lékových a potravinových interakcí  možnost rychlého ukončení účinku ( antidotum )  příznivá ekonomika

3 Warfarin  Warfarin užívá pouze polovina indikovaných pacientů ( Go A et al. Ann Intern. Med 1999; 131: 927-34  Úspěšná kontrola INR ( v th.mezích ) je jen 66% ve studiích a ještě méně v klinické praxi ( jen 44% )  Nízké náklady

4 Co máme nyní k dispozici  Warfarin  Pradaxa (dabigatran)  Xarelto (rivoraxaban)  Eliquis (apixaban)  UFH, LMWH, Fondaparinux NOAC

5 Kolik pacientů dlouhodobě léčíte novými antikoagulancii ? ( NOAC ) 1.0 pacientů 2.méně než 10 3.10 – 20 4.20 – 30 5.více než 30

6 Mechanismus působení

7 Farmakologická charakteristika nových perorálních antikoagulancií Dabigatran ( Pradaxa )Rivoraxaban ( Xarelto )Apixaban ( Eliquis ) mechanismus účinkuinhibice trombinuinhibice Xa nástup účinku30-60 minut maximiální efekt2-3 h2-4 h poločas12 - 14 h7 - 11 h12 h Dávka Ortopedie:1 x 220 mg, 1 x 150mgOrtopedie : 1 x 10 mgOrtopedie 2 x 2,5 mg Fibrilace síní 2 x 150 mg nebo 2 x 110 mg Fibrilace síní : 1 x 10 mg nebo 1 x 15 mg Fibrilace síní : 2 x 5 mg nebo 2 x 2,5 mg Žilní tromboza : 2 x 15 mg 3 týdny potom 1 x 10 mg Renální vylučování 80% ( dialyzovatelný )35% (dualní )25% (dualní )

8 NOAC – lékové interakce

9 Kdo, kdy a jak ?  Preskripční omezení : INT, NEU, KAR, HEM, ORT, CHI  Non-valvulární FS v sekundární prevenci  Non-valvulární FS v primární prevenci ( + ≥ 2 faktory : srdeční selhání/≤ EF40%, hypertenze, věk ≥70 let, DM)  Trombóza žilní ( 3-6-12 M dle typu ) jen Xarelto ! Jen pří kontraindikaci Warfarinu !! :  Nemožnost pravidelných kontrol INR  Nežádoucí účinky pří léčbě W  Nemožnost udržet INR v th mezích ( 2 ze 6 měření )  Rezistence na warfarin ( denní dávka 10 mg)

10 Pradaxa – dávkování  Doporučená denní dávka pro většinu pacientů : 2 x 150 mg  Redukce dávky na 2 x 110 mg - U starších pacientů nad 80 let -Užívajících verapamil -Vyšší riziko krvácení -Vysoké náklady ( 2 200 Kč/1M vs. 50-80 Kč/1M )

11 Xarelto : dávkování  U fibrilace síní -1 x 20 mg -1 x 15 mg pří snížené funkci ledvin (15 -50 ml/min ) -Užívat s jídlem U žilní trombozy : 3 týdny 2 x 15 a dále 1 x 20 mg

12 NOAC : přechod z LMWH Podat 0 - 2 hod. před časem, na který připadá následující dávka alternativní léčby NOAC -2 - 0 hodiny

13 Přechod z warfarinu na NOAC NOAC Přerušit léčbu warfarinem, přípravek Pradaxa/ Xarelto podat jakmile je hodnota INR < 2,0 INR< 2 Warfarin

14 Přechod na parenterální antikoagulační léčbu z NOAC NOAC STOP 12 hodin (24 hodin)

15 Jak u kardioverze  Data jsou známa jen pro dabigatran ( studie RE-LY )  Kardioverze je pří léčbě dabigatranem bezpečná  Doporučení : 3 týdny před ≥ 4 týdny po kardioverzi

16 Jak u AKS a po PCI  Dočasně vysadit NOAC pří AKS  Zahájit léčbu DAPT ( ASA 150-300 mg loading a 100 mg udržovací dávka + ticagrelol/prasugrel/clopidogrel. Nejsou data pro NOAC a dlouhodobé podávání nových ADP inhibitorů.  Po odeznění efektu NOAC parenteralní antikoagulace cca za 12 hodin, fondaparinux je preferován pro nižší riziko krvácení v našich podmínkách lze i UFH/LMWH ( enoxaparin), nepodávat IIB/IIIA.  Preference radiálního přístupu, BMS stenty eventuelně i POBA/CABG. Periprocedurálně pří PCI heparin nebo bivaluridin dle zvyklostí cathlab bez ohledu na poslední podání NOAC. Vyvarovat se IIB/IIIA mimo „bail-out“ indikaci.  Po PCI zkrátit co nejvíce délku podávání DAPT event triple therapie  Nejsou data pro ticagrelol/prasugrel + W/NOAC  Jsou data pro clopidogrel + warfarin ( WOEST study ), pro kombinaci s NOAC je méně dat.

17 Jak před operací  Peroperační režim ovlivňuje : farmakokinetika, renální funkce, riziko operačního krvácení ( neurochirurgie, kardiochirurgie, cévní operace )  Pradaxa : ( vylučován ledvinami )  Stop 24 hodin před operací s běžným rizikem krvácení  Stop 48 hodin při vyšším riziku pooperačního krvácení  Stop déle : přes snížené funkci ledvin ( až 4 dny )  Xarelto : ( duální vylučování )  Stop 24 – 48 hodin před operací  Znovu nasadit v nižší dávce po operaci a pokud není zvýšeno riziko krvácení obnovit původní dávku NOAC jako před operací

18 Pacient krvácí  Není antidotum – vyvíjí se  Nedostupnost monitorace ( Hemoclot, aPTT u dabigatranu )  Zastavit podávání NOAC  Léčit krvácení dle standardních pravidel  Koncentráty protrombinového komplexu ( FEIBA ), rFVIIa ( NovoSeven)  Hemodialýza u dabigatranu  Nefunguje vit.K, protamin sulfát, nejsou zkušenosti s antifibrinolytiky ( tranexamova k, aminokaproova k.)

19 Závěr 1.Nové antikoagulancia jsou potenciálně vhodné pro mnoho našich pacientů s fibrilací síní. 2.Jsou účinné a bezpečné. V mnoha ohledech jsou stejné nebo lepší než konvenční warfarin. 3.Při úhradě ZP je nutné dodržovat a sledovat aktuální preskripční omezení.

20 Použitá literatura  Monografie : Fibrilace síní - novinky v léčbě 2013, Táborský M. a kol., nakladatelství Axonite  European Heart Rhytm Association, Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patiens with non- valvular atrial Fibrillation. Heidbuchel H. et all. Europace (2013) 15, 625–651  ESC guidelines pro léčbu FS  Úhradová vyhláška 4-2013


Stáhnout ppt "Přínos a úskalí antikoagulační léčby Robert Náplava IK KNTB Zlín „Nová perorální antikoagulancia aneb návod na použití v praxi“"

Podobné prezentace


Reklamy Google