Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva v EU a USA Seminář „Co nového v soutěžním právu?“ Brno, 25.10.2007 Martin Nedelka, Gleiss Lutz Praha/Brusel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva v EU a USA Seminář „Co nového v soutěžním právu?“ Brno, 25.10.2007 Martin Nedelka, Gleiss Lutz Praha/Brusel."— Transkript prezentace:

1 Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva v EU a USA Seminář „Co nového v soutěžním právu?“ Brno, 25.10.2007 Martin Nedelka, Gleiss Lutz Praha/Brusel

2 2 Vývoj ovlivněn intenzivnější spoluprací mezi soutěžními orgány EU a USA? Každoroční konference vysokých představitelů soutěžních orgánů EU a USA Průběžné konzultace/spolupráce při posuzování spojení soutěžitelů ohlášených v EU i USA, jakož i při šetření kartelů Běžné kontakty mezi pracovníky soutěžních orgánů EU a USA k důležitým otázkám soutěžního práva a politiky Neformální výměna návrhů soutěžních předpisů a výkladových stanovisek/příprava společných stanovisek (např. US-EU Merger Working Group - Best Practices on Cooperation in Merger Investigations) Výměna názorů v rámci International Competition Network

3 3 Kartelové dohody Prosazuje se v EU americký rule of reason? EU: čl. 81 SES x USA: § 1 Sherman Act Rozdílná filozofie právní úpravy: –EU: dohody omezující soutěž jsou neplatné, pokud nespadají pod výjimku dle čl. 81 odst. 3 SES –USA: dohoda je přípustná, ledaže je prokázán její protisoutěžní charakter (výjimka – tvrdé kartely)

4 4 Kartelové dohody Změny v EU na základě nařízení 1/2003 - v zásadě analýza podobná rule of reason? –individuální výjimky dle čl. 81 odst. 3 SES se již nepovolují - nutnost vlastního posouzení –Oznámení Komise k aplikaci čl. 81 odst. 3 SES: zákaz dle čl. 81 odst. 1 SES se vztahuje pouze na dohody, které „omezují existující nebo možnou hospodářskou soutěž, která by jinak bez nich existovala“ (bod 18/1)

5 5 Kartelové dohody Vertikální dohody EU: – zakázány dle čl. 81 odst. 1 SES, ale výjimky dle čl. 81 odst. 3 SES USA: –původně zakázány per se –rozsudek GTE-Silvania (NS USA 1977): zákaz neplatí pro necenové vertikální dohody, aplikuje se rule of reason –rozsudek Leegin Creative (NS USA 2007): zákaz per se neplatí ani pro vertikální dohody o minimálních prodejních cenách, aplikuje se rule of reason

6 6 Kartelové dohody Představuje nařízení 2790/1999 (bloková výjimka pro kategorie vertikálních dohod) a nařízení 1/2003 posun k rule of reason i v EU? Dohody o poskytnutí duševního vlastnictví EU: čl. 81 SES/nařízení 772/2004 x USA: § 1 Sherman Act/Antitrust Guidelines for the Licencing of the Intellectual Property V zásadě v obou jurisdikcích rule of reason?

7 7 Dominantní postavení EU: čl. 82 SES x USA: § 2 Sherman Act Rozdíly v základní právní úpravě: –EU: zakázáno zneužití dominantního postavení –USA: zakázán i pokus o vytvoření dominantního postavení („attempt to monopolize“) Jiný pohled na zkoumání důvodů chování dominantního soutěžitele: –EU: menší důraz na zkoumání skutečných důvodů - srov. např. rozsudek ESD Michelin I (C-322/81): „závěr,

8 8 Dominantní postavení že podnik má dominantní postavení… znamená, že bez ohledu na důvod svého dominantního postavení, má dotčený podnik zvláštní odpovědnost nedovolit svým chováním narušení řádné soutěže na společném trhu“ –USA: postihováno je zneužívání dominantního postavení, které není motivováno oprávněnými důvody – srov. např. rozsudek Trinko (NS USA 2003) – zneužití dominantního postavení je chování, které nemá jiný ekonomický důvod, než eliminovat nebo omezit hospodářskou soutěž Případ Microsoft – důkaz rozdílného přístupu v EU a USA, zejména posuzování zpřístupnění technických informací a vázaných prodejů

9 9 Dominantní postavení Predátorské ceny – další rozdíl? –USA: rozsudek Brooke (NS USA 1993) – predátorské ceny jsou nepřípustné, pokud jde o ceny pod výrobními náklady a lze důvodně očekávat, že dominant si bude chtít vzniklé ztráty nahradit Další šetřené případy, které mohou ukázat rozdílný přístup v EU a USA: Intel, Rambus, Qualcom, Apple

10 10 Fúze Formální rozdíly –EU: ohlášení fúze velmi rozsáhlé již v první fázi –USA: mimořádně rozsáhlá až druhá fáze Materiálněprávní stránka –shodnost „testů“ pro hodnocení účinků fúze (EU: SIEC-test x USA: SLC-test) –podobnost v EU Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers a US Horizontal Merger Guidelines –US-EU Merger Working Group – Best Practices on Cooperation in Merger Investigations

11 11 Fúze Rozdílné přístupy: –USA: liberálnější při posuzování účinku fúze v oligopolistických podmínkách (srov. např. USA: American Tobacco x EU: Philip Morris) –USA: menší zohlednění stížností konkurentů na ohlášenou fúzi (srov. věc GE/Honeywell) –EU: více akceptovány teoretické dopady fúze (srov. např. věc GE/Honeywell – „mixed bundling“) Věc GE/Honeywell – rozdílné posouzení fúze v EU a USA

12 12 Veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování soutěžního práva Základní vymezení EU: –takřka výlučně veřejnoprávní prosazování (soukromoprávní prosazování spíše „follow on cases“) –trestněprávní sankce výjimkou (Irsko, Velká Británie) –administrativní sankce/pokuty podnikům USA: –jednoznačně převládá soukromoprávní prosazování –trestní sankce běžné EU: komisařka Neelie Kroes – „soukromoprávní prosazování soutěžního práva je jednou z nejvyšších priorit Komise“

13 13 Veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování soutěžního práva Situace v USA Soukromoprávní prosazování –Clayton Act (1914) –„Recover threefold the damages by him sustained“ – tremble damages –soukromoprávní prosazení – hlavní způsob –prokazuje žalobce –žalobce – každá osoba či společnost, která utrpěla škodu –výše škody „a just and reasonable estimate“ ale ne „based upon speculation or guesswork“ „a reasonable attorneys‘ fee“

14 14 Veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování soutěžního práva –hromadné žaloby –společná a nerozdílná odpovědnost žalovaných – celou částku lze žalovat např. jen po jednou členu kartelu –lze žalovat škodu vzniklou z prodejů mimo USA? (rozsudek NS USA 2004 – Empagran) –promlčení – 4 roky –možnost vzájemných dohod velmi časté spory velmi nákladné pro obě strany

15 15 Veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování soutěžního práva Veřejnoprávní prosazování v USA –Sherman Act –pokuta/vězení právnické osoby – pokuta až do 100 milionů USD fyzické osoby – pokuta až do 10 milionů USD nebo vězení do 10 let –promlčení – 5 let –fyzické osoby – možnost odmítnout vypovídat, pokud hrozí trestnost –časté dohody formou tzv. „guilty pleas“

16 16 Veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování soutěžního práva –občané jiných států podléhají jurisdikci USA ale nelze zadržet v zahraničí vlastními agenty a deportovat do USA snaha o (i) zadržení v USA nebo (ii) zadržení a vydání v zemi, s níž má USA dohodu nebo (iii) dohodu o výkonu trestu v USA

17 17 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva v EU a USA Seminář „Co nového v soutěžním právu?“ Brno, 25.10.2007 Martin Nedelka, Gleiss Lutz Praha/Brusel."

Podobné prezentace


Reklamy Google