Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup Milan Brouček hlavní ekonom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup Milan Brouček hlavní ekonom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE."— Transkript prezentace:

1 1 Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup Milan Brouček hlavní ekonom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE ÚOHS POSLEDNÍ TRENDY A VÝVOJ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA 2009 Brno, 11. listopadu 2009

2 2 Více ekonomický přístup Komise, Úřad  Komise - 12/2008 Guidance Komise o prioritách v oblasti vylučovacích praktik základní principy:  Jak? effect based approach (EBA) oproti formálnímu hodnocení  ochrana konkurence jako procesu (nikoliv konkurentů) a spotřebitelského blahobytu  (ne) vázanost NCA a soudů  Úřad rozhodnutí aplikovat více ekonomický přístup/EBA

3 3 Více ekonomický přístup Effect Based Approach  Výhody EBA: harmonizace přístupu k posuzování různých praktik v různých jurisdikcích (faktor zvyšující jistotu soutěžitelů) eliminace příliš formálního postupu (form based approach) ochrana konkurence on merits (běžného konkurenčního procesu)

4 4 Více ekonomický přístup Effect Based Approach  Souvislosti EBA: prioritou je určení dopadu (skutečného, pravděpodobného) na trh a na spotřebitele (teorie újmy) individuální přístup k případům (stejná praktika-různý dopad, různé praktiky-stejný dopad) neexistuje jeden test přes všechny praktiky větší prostor pro možná ospravedlnění potřeba aplikace analytických metod, vyšší náročnost na ekonomická data (více údajů, delší časové řady)

5 5 Více ekonomický přístup Effect Based Approach  EBA je koncepční záležitost (změna přístupu): form based approach („zaškatulkování“ praktiky, per se rules)  prodej produktu pod cenou/vázaný prodej/podmíněný rabat je považován za zakázaný  vysoký tržní podíl – indikátor tržní síly effect based approach (ekonomická analýza dopadů, rule of reason)  je dané chování součástí běžného soutěžního procesu? může být odůvodněno vyšší efektivností?  může se soutěžitel chovat nezávisle na ostatních subjektech na trhu?  dochází k eliminaci efektivních konkurentů?

6 6 Více ekonomický přístup Effect Based Approach  u praktik založených na cenovém jednání je uplatňování více ekonomického přístupu nevyhnutelné:  predátorské ceny  margin squeeze  bundling  rabaty

7 7 Více ekonomický přístup Úřad  ustavení týmu hlavního ekonoma ekonomové, finanční analytik, statistik školení (obecná a soutěžní ekonomie, ekonometrie, statistika, finanční analýza) softwarové vybavení role:  implementace/aplikace/prosazování více ekonomického přístupu absorbce ekonomických přístupů a jejich předávání pracovní skupina Hlavních ekonomů ECN  participace na nejsložitějších případech  součást poradního sboru (stanoviska k případům)  konzultační a metodická

8 8 Více ekonomický přístup Úřad  „první more economic“ případy, potenciální ZDP: margin squeeze v telekomunikacích predatory pricing v autobusové dopravě  finanční analýza – modely hodnocení firem  sektorová šetření/analýzy (novela, § 20) detekce nefunkční soutěže (analýza dat) pravomoci téměř jako v řízení připravováno ve vybraných sektorech

9 9 Více ekonomický přístup Úřad  externí spolupráce: důvody:  účinnější implementace/aplikace EBA  zpětná vazba identifikace potenciálních zdrojů dat ČSÚ, statistická pracoviště  větší požadavky na ekonomická data od soutěžitelů

10 10 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza právní problém  ekonomická teorie předpoklady metody data (data request)  výsledky analýzy

11 11 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza  bez dat se nelze obejít: čím lepší data, tím komplexnější analýza i s omezenými daty lze pracovat (popsat omezení) věrohodnost dat, vyčištění dat (popsat způsob)  analytické metody maximálně srozumitelné a jasné vysvětlení (soudy) měly by být používány všeobecně uznávané metody (neměly by být využívány nejnovější ekonomické poznatky a teorie)

12 12 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza  výsledky analýzy maximálně srozumitelné a jasné vysvětlení (soudy) vysvětlení a zdůvodnění předpokladů vysvětlení statistického významu a míry citlivosti výsledků na změny v:  datech  použitých předpokladech  analytických metodách

13 13 Více ekonomický přístup Závěr  soutěžní právo vychází z ekonomické teorie (efektivnost, celkový a spotřebitelský přebytek) a má podporovat ekonomickou výkonnost  soutěžní právo má být založeno především na ekonomických úvahách a důkazech  nutnost aplikace více ekonomického přístupu pro správné posuzování soutěžních případů/problémů  efektivní používání (prioritizace)

14 14 Více ekonomický přístup Závěr  odezva soudů: evropské soudy (CFI, ECJ)  požadavky na správné ekonomické odůvodnění a důkazy v rozhodnutích Komise  urychlení implementace/aplikace více ekonomického přístupu české soudy?

15 15 Děkuji Vám za pozornost… Další informace: Milan Brouček milan.broucek@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "1 Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup Milan Brouček hlavní ekonom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google