Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup"— Transkript prezentace:

1 Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup
Milan Brouček hlavní ekonom Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže SVATOMARTINSKÁ KONFERENCE ÚOHS POSLEDNÍ TRENDY A VÝVOJ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA 2009 Brno, 11. listopadu 2009

2 Více ekonomický přístup Komise, Úřad
Guidance Komise o prioritách v oblasti vylučovacích praktik základní principy: Jak? effect based approach (EBA) oproti formálnímu hodnocení ochrana konkurence jako procesu (nikoliv konkurentů) a spotřebitelského blahobytu (ne) vázanost NCA a soudů Úřad rozhodnutí aplikovat více ekonomický přístup/EBA

3 Více ekonomický přístup Effect Based Approach
Výhody EBA: harmonizace přístupu k posuzování různých praktik v různých jurisdikcích (faktor zvyšující jistotu soutěžitelů) eliminace příliš formálního postupu (form based approach) ochrana konkurence on merits (běžného konkurenčního procesu)

4 Více ekonomický přístup Effect Based Approach
Souvislosti EBA: prioritou je určení dopadu (skutečného, pravděpodobného) na trh a na spotřebitele (teorie újmy) individuální přístup k případům (stejná praktika-různý dopad, různé praktiky-stejný dopad) neexistuje jeden test přes všechny praktiky větší prostor pro možná ospravedlnění potřeba aplikace analytických metod, vyšší náročnost na ekonomická data (více údajů, delší časové řady)

5 Více ekonomický přístup Effect Based Approach
EBA je koncepční záležitost (změna přístupu): form based approach („zaškatulkování“ praktiky, per se rules) prodej produktu pod cenou/vázaný prodej/podmíněný rabat je považován za zakázaný vysoký tržní podíl – indikátor tržní síly effect based approach (ekonomická analýza dopadů, rule of reason) je dané chování součástí běžného soutěžního procesu? může být odůvodněno vyšší efektivností? může se soutěžitel chovat nezávisle na ostatních subjektech na trhu? dochází k eliminaci efektivních konkurentů?

6 Více ekonomický přístup Effect Based Approach
u praktik založených na cenovém jednání je uplatňování více ekonomického přístupu nevyhnutelné: predátorské ceny margin squeeze bundling rabaty

7 Více ekonomický přístup Úřad
ustavení týmu hlavního ekonoma ekonomové, finanční analytik, statistik školení (obecná a soutěžní ekonomie, ekonometrie, statistika, finanční analýza) softwarové vybavení role: implementace/aplikace/prosazování více ekonomického přístupu absorbce ekonomických přístupů a jejich předávání pracovní skupina Hlavních ekonomů ECN participace na nejsložitějších případech součást poradního sboru (stanoviska k případům) konzultační a metodická

8 Více ekonomický přístup Úřad
„první more economic“ případy, potenciální ZDP: margin squeeze v telekomunikacích predatory pricing v autobusové dopravě finanční analýza – modely hodnocení firem sektorová šetření/analýzy (novela, § 20) detekce nefunkční soutěže (analýza dat) pravomoci téměř jako v řízení připravováno ve vybraných sektorech

9 Více ekonomický přístup Úřad
externí spolupráce: důvody: účinnější implementace/aplikace EBA zpětná vazba identifikace potenciálních zdrojů dat ČSÚ, statistická pracoviště větší požadavky na ekonomická data od soutěžitelů

10 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza
právní problém  ekonomická teorie předpoklady metody data (data request)  výsledky analýzy

11 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza
bez dat se nelze obejít: čím lepší data, tím komplexnější analýza i s omezenými daty lze pracovat (popsat omezení) věrohodnost dat, vyčištění dat (popsat způsob) analytické metody maximálně srozumitelné a jasné vysvětlení (soudy) měly by být používány všeobecně uznávané metody (neměly by být využívány nejnovější ekonomické poznatky a teorie)

12 Více ekonomický přístup Ekonomická analýza
výsledky analýzy maximálně srozumitelné a jasné vysvětlení (soudy) vysvětlení a zdůvodnění předpokladů vysvětlení statistického významu a míry citlivosti výsledků na změny v: datech použitých předpokladech analytických metodách

13 Více ekonomický přístup Závěr
soutěžní právo vychází z ekonomické teorie (efektivnost, celkový a spotřebitelský přebytek) a má podporovat ekonomickou výkonnost soutěžní právo má být založeno především na ekonomických úvahách a důkazech nutnost aplikace více ekonomického přístupu pro správné posuzování soutěžních případů/problémů efektivní používání (prioritizace)

14 Více ekonomický přístup Závěr
odezva soudů: evropské soudy (CFI, ECJ) požadavky na správné ekonomické odůvodnění a důkazy v rozhodnutích Komise urychlení implementace/aplikace více ekonomického přístupu české soudy?

15 Děkuji Vám za pozornost…
Další informace: Milan Brouček


Stáhnout ppt "Co nového v hospodářské soutěži? Více ekonomický přístup"

Podobné prezentace


Reklamy Google