Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPM Česká praxe Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 12. listopadu 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPM Česká praxe Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 12. listopadu 2008."— Transkript prezentace:

1 1 RPM Česká praxe Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 12. listopadu 2008

2 2 Obsah  Právní režim  Případy  Současná strategie rozhodovací praxe ÚOHS  Úvahy do budoucna  Pohled právníka

3 3 Právní režim RPM  Právní režim RPM v českém a evropském soutěžním právu je podobný/shodný: dohoda narušující soutěž  čl. 81 SES, § 3 ZOHS blokové výjimky nelze aplikovat nelze aplikovat pravidlo de minimis vyvratitelná domněnka, že podmínky pro vynětí podle čl. 81/3 SES (§ 3/4 ZOHS) nejsou splněny  Závěr RPM není per se zakázané, jde o hard-core ustanovení

4 4 Případy  Tradičně RPM je zakázáno pro svůj protisoutěžní cíl spíše formální přístup, de facto per se zákaz soudní přezkum – prokazování skutečného dopadu na soutěž není vyžadováno  V poslední době škodlivý dopad na soutěž je presumován možnost vynětí ze zákazu na základě prokázání přínosů dohody pro spotřebitele je připuštěna  doposud bez úspěchu

5 5 Soutěžní politika I.  ÚOHS v posledním období vyšetřoval několik případů RPM některé ukončeny rozhodnutím s pokutou, jiné stále v běhu  Dellux, Esteé Lauder (parfémy, 2008)  Kofola (nealko nápoje, narovnáno, 2008)  outdoorové vybavení (internetové obchodování, neukončeno)  Harry Potter (knihy, neukončeno)

6 6 Soutěžní politika II. Kontext  2007 – ÚOHS strategické rozhodnutí zaměřit se více na RPM několik případů, pokuty  2007 – USA – rozsudek Leegin první komentáře  obrat hodnocení RPM  někteří autoři: domněnka zákonnosti  Vydal se Úřad špatnou cestou? … snad ne!

7 7 Soutěžní politika III. Důvody  Právní hard-core ustanovení s omezenou možností vynětí ze zákazu tuzemská judikatura potvrzuje nezákonnost RPM  Soutěžně politické shovívavý přístup vedl k všudypřítomnému RPM potřeba obnovit věrohodnost vynucování zákazů zvěsti: „Již netřeba aplikovat compliance programy“  Hospodářské podle zpráv jsou maloobchodní ceny řady v různých sektorech nejvyšší v regionu  známka nedostatečně účinné soutěže (inter-brand and intra-brand)?

8 8 Soutěžní politika IV. Důvody  Dopady rozsudku Leegin střízlivé hodnocení bez přímého dopadu – spíše harmonizace než důvod změn přístupu v EU a ČR  Ekonomické teorie teorie o prosoutěžních dopadech RPM zůstávají jen teoriemi, nebyly empiricky ověřeny, pochybnosti  tvrzené přínosy ve skutečnosti neexistují nebo nejsou zaměřeny na spotřebitele kdežto protisoutěžní dopady byly v praxi prokázány  experimenty v praxi – knihy ve Švýcarsku, UK, situace v některých státech USA  RPM – vyšší ceny, zákaz RPM nemá žádný dopad na kvalitu či šíři nabídky

9 9 Závěry a úvahy do budoucna I.  Je nezbytné rozlišovat mezi (ne)zákonností RPM a prioritizací vymáhání soutěžního práva  Současný hard-core systém nevylučuje zohlednění skutečných dopadů na soutěž avšak RPM je v drtivé většině případů protisoutěžní  Posun k jinému režimu (přesun důkazního břemena, presumpce legality, rule of reason přístup): snížení právní jistoty žádný bezpečný přístav (ani pro podniky, ani pro soutěžní úřady) dramatický nárůst nákladů vymáhání soutěžního práva – rezignace – de facto legalizace nebezpečí nesprávného výkladu („RPM je per se povoleno“) nebezpečí ohrožení přísného zákazu nejzávažnějších deliktů

10 10 Závěry a úvahy do budoucna II.  Návrh zachovat současný systém nevyvratitelné domněnky protisoutěžních dopadů a vyvratitelné domněnky nesplnění podmínek pro vynětí (který odpovídá ekonomické teorii a empirickým zkušenostem) s břemenem prokázání jejich splnění na soutěžitelích „zachovat pravidla“

11 11 Důsledky pro rozhodovací činnost  Strategie Úřadu vyšetřit několik významných případů RPM s cílem obnovit povědomí o obecném zákazu vertikálního určování cen pro další prodej posléze se věnovat závažnějším deliktům

12 12 Děkuji za Vaši pozornost! Další informace: Robert Neruda robert.neruda@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "1 RPM Česká praxe Robert Neruda místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poslední trendy a vývoj soutěžního práva Brno, 12. listopadu 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google