Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holocenní dynamika vegetace Hodonínské Dúbravy: Reliktnost a stabilita nebo proměnlivost vlivem hospodaření? Andrea Gálová Radim Hédl Eva Jamrichová Péter.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holocenní dynamika vegetace Hodonínské Dúbravy: Reliktnost a stabilita nebo proměnlivost vlivem hospodaření? Andrea Gálová Radim Hédl Eva Jamrichová Péter."— Transkript prezentace:

1 Holocenní dynamika vegetace Hodonínské Dúbravy: Reliktnost a stabilita nebo proměnlivost vlivem hospodaření? Andrea Gálová Radim Hédl Eva Jamrichová Péter Szabó Přemysl Bobek Petr Kuneš Peter Tkáč

2 Hodonínská Dúbrava Specifické půdní podmínky –Váté písky na jílech Vegetace –Teplomilné doubravy –Dubohabřiny –Olšiny Alnion glutinosae –porosty vysokých ostřic a rákosin –Výsadby borovice lesní Rozsáhlý komplex nížinného lesa Nadmořská výška kolem 200 m Průměrná roční teplota 9,5 °C Roční úhrn srážek cca 500 mm

3 Hlavní objekt zájmu: Teplomilné doubravy na vátých píscích

4 Motivace našeho výzkumu Lokalita je považována za významnou z hlediska ochrany přírody – vzácná a specifická vegetace, druhy. Chceme vědět nakolik představují cenné teplomilné doubravy „reliktní společenstvo“ (H 0 ), případně zda se historicky měnily pod vlivem hospodaření (H A ) Přístup Integrace několika disciplín a zdrojů dat o minulosti.

5 Přístup tzv. „forest hollows“ „mělké sníženiny“, MS

6 Metodika Výběr lokalit dle obsahu pylů a stáří profilů –4 mělké profily odebrány do krabic Palynologie, makrozbytky, antrakologie Historický výzkum –Hospodaření v minulosti –Historie odvodňování

7

8

9 MS3 50 cm 2000 BP MS15 88 cm 10280 BP Analyzované profily MS4 50 cm 6420 BP(?) MS6 30 cm 760 BP

10 Pozdní glaciál – Raný holocén (pyl) Profil MS 15 Chladná lesostep: Pinus, Betula, Juniperus; Artemisia, Helianthemum, Chenopodiaceae Iniciální dystrofní prostředí: řasy (P. integrum, P. longicorne ) 10100 BC – 4800 BC

11 Střední holocén – Vrcholný středověk (pyl) Expanze mezofilních dřevin; dominance lísky První obiloviny a indikátory pastvy – osídlení Zvýšená trofie 4800 BC – 1500 AD

12 Zákaz těžby dubů ve 14. stol. Analýza psaných dokumentů: –Zákaz kácení dubů kolem roku 1350 –Změna názvu: Klečka -> Dúbrava Palynologie: –Výrazný vzestup Quercus ve všech 4 profilech

13 Vrcholný středověk – recent (pyl) Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě Výsadby Pinus 1500 AD – 2000 AD

14 Jak vznikla a byla udržována vegetace cenných teplomilných doubrav? Různorodý management pařezení pastva lesní louky kosení sena zákaz těžby dubů kolem roku 1350

15 Antropogenní vlivy v posledních 200 letech Třetí výrazná změna = komplex změn v průběhu 19. až 20. století –v souvislosti s novými typy hospodaření Výsadby Pinus sylvestris (zachyceno v pyl. diagramech) Historicky doloženo budování odvodňovacích kanálů –Konec 19. a začátek 20. století –Pozůstatky kanálů v terénu zasahují do všech čtyř lokalit –Opuštění kanálů kolem poloviny 20. stol. – dočasně vyšší vodní hladina, recentně opět pokles Eutrofizace a postupné zazemňování mokřadů –Zarůstání rákosem, ústup kompetičně slabších druhů

16 Vrcholný středověk – polovina 20. stol. makrozbytky Carex vesicaria, C. acuta, Potamogeton natans: mezotrofní až eutrofní prostředí Calamagrostis canescens: přechodné snížení vodní hladiny

17 Polovina 20. století – recent makrozbytky Carex riparia, Lemna gibba, Oenanthe aquatica: hypertrofie, zazemňování Hottonia palustris: Dočasně vyšší abundance, souvislost s opuštěním kanálů a eutrofizací, slabý kompetitor Potamogeton natans: opuštění kanálů?

18 Závěr Holocénní vývoj Hodonínské Dúbravy: zachyceny tři výrazné změny oddělující dlouhá období stabilní vegetace Dvě mladší změny prokazatelně souvisí s činností člověka (změna hospodaření ve vrcholném středověku a koncem 19. stol.) Dlouhodobá dominance lísky ve středním a mladším holocénu – nejasné jestli přirozená nebo vlivem hospodaření Zákaz těžby dubů ve 14. stol. se výrazně projevil na druhovém složení lesa Mokřadní vegetace v minulosti relativně stabilní, změny v posledních staletích vlivem antropogenního odvodnění a eutrofizace

19 Děkujeme za pozornost

20 Střední holocén – Vrcholný středověk (pyl) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Výrazné zastoupení lísky Obiloviny a indikátory pastvy - osídlení

21 Střední holocén – Vrcholný středověk (pyl) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Výrazné zastoupení lísky Obiloviny a indikátory pastvy – osídlení

22 Střední holocén – vrcholný středověk (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3 Alisma sp., dlouhé období beze změn, pomalá sedimentace

23 Střední holocén – vrcholný středověk (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3 Alisma sp., dlouhé období beze změn, pomalá sedimentace

24 Vrcholný středověk – recent (pyl) Profil MS 15, MS 3, MS 4, MS6 Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě

25 Vrcholný středověk – recent (pyl) Profil MS 15, MS 3, MS 4, MS6 Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě

26 Vrcholný středověk – recent (pyl) Profil MS 15, MS 3, MS 4, MS6 Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě

27 Vrcholný středověk – polovina 20. stol. (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Carex vesicaria, C. acuta, Potamogeton natans: mezotrofní až eutrofní prostředí Calamagrostis canescens: přechodné snížení vodní hladiny

28 Vrcholný středověk – polovina 20. stol. (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Carex vesicaria, Juncus effusus, Potamogeton sp., Typha sp.: Mezotrofní až eutrofní prostředí, přechodné snížení vodní hladiny na přelomu 19.-20. stol.

29 Vrcholný středověk – polovina 20. stol. (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Carex acuta, C. vesicaria, Potamogeton natans, Calamagrostis canescens: mezotrofní až eutrofní prostředí, přechodné snížení vodní hladiny na přelomu 19.-20. stol.

30 Polovina 20. století – recent (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Carex riparia, Lemna gibba, Oenanthe aquatica: hypertrofie, zazemňování Hottonia palustris: Dočasně vyšší abundance, souvislost s opuštěním kanálů a eutrofizací, slabý kompetitor Potamogeton natans: opuštění kanálů?

31 Polovina 20. století – recent (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Phragmites australis: eutrofizace, zarůstání Lemna gibba: hypertrofie Hottonia palustris, Utricularia vulgaris: Vzestup vodní hladiny po opuštění kanálů Později vytlačeny konkurenčně silnějšími druhy

32 Polovina 20. století – recent (makrozbytky) Profil MS 15, MS 3, MS 4 Phragmites australis: eutrofizace, zarůstání Utricularia vulgaris, později Typha sp., Juncus effusus: vzestup a opět pokles vodní hladiny

33 The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC Grant agreement no 278065.


Stáhnout ppt "Holocenní dynamika vegetace Hodonínské Dúbravy: Reliktnost a stabilita nebo proměnlivost vlivem hospodaření? Andrea Gálová Radim Hédl Eva Jamrichová Péter."

Podobné prezentace


Reklamy Google