Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost OP – stručný náhled Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost OP – stručný náhled Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost OP – stručný náhled Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Příprava Strategie regionu Jihovýchod na nové programové období 2014 - 2020 Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod 2014–2020 Východiska pro tvorbu regionální strategie pro SF 2014+ Soulad s cíli EU 2020 Cíl 1Smart growth for smart, efficient and more competitive economy Cíl 2Sustainable growth for a resource efficient, greener and sustainable economy Cíl 3Inclusive growth high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion

3 European Union Cohesion Policy │ 3 Yet gaps between regions remain Average 2006 ‒ 2007 ‒ 2008 ►Closing these gaps remains a key objective GDP/capita* *index EU27=100 < 5075-90100-125 50-7590-100> 125 Regional GDP figures: 2006-07-08 © EuroGeographics Association for the administrative boundaries

4 Příprava Strategie regionu Jihovýchod na nové programové období 2014 - 2020 Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod 2014–2020 Východiska pro tvorbu regionální strategie pro SF 2014+ Soulad s investičními prioritami ERDF a ESF 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 2.Zlepšení přístupu k ICT, jejich využití a kvality. 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, odvětví zemědělství a rybářství. 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik. 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (TEN-T). 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil. 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

5 Příprava Strategie regionu Jihovýchod na nové programové období 2014 - 2020 Index konkurenceschopnosti

6 Příprava Strategie regionu Jihovýchod na nové programové období 2014 - 2020 Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod 2014–2020 Národní úroveň: Příprava na období 2014+ - řada strategických a rozvojových dokumentů: a)Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR – MŽP (aktualizace 2015) b)Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (+ Rámec strategie konkurenceschopnosti) – MPO, do 2013, přesah dále c)Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ - MMR

7 Příprava Strategie regionu Jihovýchod na nové programové období 2014 - 2020 Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod 2014–2020 Tvorba regionální strategie: Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod (PS SJV) se za účelem realizace činností vedoucích k přípravě regionu Jihovýchod sešla do dnešního dne dvacetkrát, zasedání se účastnili i ad-hoc přizvaní experti na problematiku kohezní politiky a souvisejících témat. Pracovní skupina pro Strategii Jihovýchod je složena ze členů: ― Politická reprezentace obou krajů regionu ― Odborníci na regionální rozvoj z krajských úřadů ― Představitelé největších měst v regionu ― Zástupci regionálních rozvojových agentur ― Členové krajských sdružení obcí ― Zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihovýchod ― dále jsou zváni ad-hoc experti (školství, inovace, cestovní ruch)

8 Příprava regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 2014-2020 Pracovní skupina pro strategii Jihovýchod Konec roku 2010 - založení „Pracovní skupiny pro strategii Jihovýchod“ (PSSJV) Backofficem PSSJV je ÚRR, členy jsou kraje, RRA, svazy měst a obcí, města Brno a Jihlava, politici, celkem 17 osob ad-hoc experti (školství, inovace, cestovní ruch, zemědělství a venkov, podnikání) Rok 2011 – vydefinováno pět prioritních oblastí: ― Mobilita a dopravní infrastruktura ― Voda a vodní hospodářství ― Zemědělství a venkov ― Inovace a konkurenceschopnost ― Integrovaný rozvoj společnosti Prioritní okruhy byly vydefinovány metodou expertních posouzení (a konsenzů) a vycházely ze strategických dokumentů krajů

9 Příprava regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 2014-2020 Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020 Rok 2012, rozpracování aktivit tak, aby: ― byly popsány s maximální mírou detailu, tj. do úrovně intervencí, ― byly popsány výsledky, jichž se musí pomocí aktivit (intervencí) dosáhnout, ― aktivity (intervence) byly prověřeny vůči požadavkům a podmínkám, které vyplývají z návrhů Nařízení EK, ― existovala poptávka cílových skupin, ― byla prověřena připravenost a realizovatelnost intervencí. => Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020 (k dispozici na www.jihovychod.cz, LZE SE ZAPOJIT DO ELEKTORONICKÉ DISKUZE!)www.jihovychod.cz

10 Příprava regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 2014-2020 Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020 K čemu je Analýza dobrá ? Vyjednávání s MMR a sektorovými ministerstvy o zaměření budoucích operačních programů, včetně základu pro vypracování regionálního operačního programu, Aktivace všech stakeholderů v regionu, shoda nad tématy a jejich prioritizace, Vymezení „polí působnosti“ mezi operačními programy (setkání se zástupci programů přeshraniční spolupúráce nás teprve čeká), Splnění podmínky kondicionality EK.

11 Příprava regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 2014-2020 Jednodušší pravidla V ČR je 22 + 4 operačních programů Samotný počet programů není špatně! Vadí nejednotnost pravidel pro žadatele a příjemce (zejména obcím), Největší jednotnost pravidel je u regionálních programů, Neexistuje reálná provázanost projektů (1+1=3), respektive chybí nástroje koordinace mezi operačními programy.

12 Příprava regionu soudržnosti Jihovýchod na nové programové období 2014-2020 Co v budoucím programovém období potřebujeme ? Operační programy (včetně programů řešící regionální témata) Jednodušší pravidla Spolehlivý informační systém pro monitoring strukturálních fondů Peníze

13 Evropská úroveň

14

15 09/2012 – 12/2012 Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU 05/2012 – 12/2012 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 07/2012 – 12/2012 Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) 01/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání s Evropskou komisí - Dopracování Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Odsouhlasení Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí 2014 Zahájení realizace operačních programů v programovém období 2014-2020 Harmonogram přípravy

16 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel. 532 193 543 hubl@jihovychod.cz www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Budoucnost OP – stručný náhled Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google