Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Genderové aspekty mobility mladých vědeckých pracovníků a pracovnic Mgr. Marcela Linková Sociologický ústav AV ČR Projekt je financován Evropskou komisí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Genderové aspekty mobility mladých vědeckých pracovníků a pracovnic Mgr. Marcela Linková Sociologický ústav AV ČR Projekt je financován Evropskou komisí."— Transkript prezentace:

1 1 Genderové aspekty mobility mladých vědeckých pracovníků a pracovnic Mgr. Marcela Linková Sociologický ústav AV ČR Projekt je financován Evropskou komisí v rámci 6. Rámcového programu FP6 v programu Structuring the ERA.

2 3. 12. 2004 2 Central European Centre for Women and Youth in Science Specifická podpůrná akce (SSA), FP6 Partnerské země: Francie, Itálie, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko 3 hlavní cíle: podpora žen ve vědě v pronikání do vědeckých struktur podpora mladých lidí ve vědě s cílem udržet mladé lidi ve vědě přispívat k rozvoji genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

3 3. 12. 2004 3 Specifické cíle vytvořit regionální databázi žen vědkyň zviditelňovat badatelky a zvyšovat zastoupení vědkyň v odborných orgánech a komisích zahrnutí genderové dimenze do evropských výzkumných projektů „soft skills“ training pro mladé výzkumné pracovnice monitorovat implementaci doporučení expertní zprávy ENWISE

4 3. 12. 2004 4 Podpora mladých lidí ve vědě zpráva z workshopu Young Scientists (23.4.2003, Praha pod záštitou MŠMT) analýza dotazníkového šetření mezi účastníky a účastnicemi workshopu přehled aktivit EK na podporu mladých lidí ve vědě studie týkající se genderových aspektů v mobilitě mladých vědeckých pracovníků a pracovnic příklady dopadu cen udílených EK na kariérní rozvoj oceněných vědců a vědkyň juniorské kategorie přehled evropských podpůrných programů pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice se střední a východní Evropy pohled z jižní Evropy – bývalá Jugoslávie

5 3. 12. 2004 5 Podpora mladých lidí ve vědě Young Scientists website debatní a networkovací fórum představení mezinárodních mobilitních programů představení organizací podporující mladé lidí v rozvoji vědecké kariéry příklady úspěšných mladých vědců a vědkyň ze střední a východní Evropy

6 3. 12. 2004 6 Podpora mladých lidí ve vědě Young Scientists website národní politiky VaV podporující rozvoj vědeckých kariér ve střední a východní Evropě programy a ceny Evropské komise konference pro mladé lidi ve vědě Bukurešť – podzim 2006

7 3. 12. 2004 7 www a kontakty NKC-ŽV http://www.zenyaveda.cz adresa: Husova 7, Praha 1 tel: 222 222 322 fax: 222 220 143 email: info@zenyaveda.czinfo@zenyaveda.cz CEC-WYS http://www.cec-wys.org email:info@cec-wys.orginfo@cec-wys.org

8 3. 12. 2004 8 Genderové aspekty mobility Antonio Coutinho (ředitel Goulbenkian Science Institute v Portugalsku) o mobilitním PhD. programu financovaném Goulbenkian Foundation v oblasti přírodních a lékařských věd, jejíž cílem je vysílat talentované španělské vědce a vědkyně na prestižní zahraniční pracoviště a posléze je úspěšně integrovat zpět do portugalských výzkumných infrastruktur: „Program je určen pro mladé motivované lidi, kteří jsou schopni odjet během 24 hodin, jsou ochotni pracovat dlouho a za málo peněz a alespoň 2 roky si nebrat dovolenou.“

9 3. 12. 2004 9 Genderové aspekty mobility Z hlediska genderového mainstreamingu je takový program nepřijatelný: diskriminuje implicitně z hlediska genderu a pohlaví vhledem ke stávajícímu genderovému pořádku diskriminuje explicitně z hlediska rodinného stavu (z hlediska genderového kontraktu větší dopad má na ženy) Pokud by byla prováděna genderová analýza, potom by takový program měl být z hlediska genderového mainstreamingu upraven tak, aby neměl jednoznačně negativní dopad na jedno pohlaví.

10 3. 12. 2004 10 Genderové aspekty mobility Program je založen na mýtu vědecké kariéry: jednosměrné orientaci, ideji hluboké znalosti pouze v jedné oblasti lidské činnosti, nepřerušené kariérní dráze. Předpokládá, že dovednosti, které člověk získá v jiných oblastech, nejsou relevantní pro výzkumnou a intelektuální činnosti. Předpokládá, že časová investice = efektivita.

11 3. 12. 2004 11 Strukturální překážky nastavení programů Stávající mobilitní programy neberou v potaz sociální zkušenost vědkyň a vědců a zejména v oblasti harmonizace vědecké kariéry a rodinných povinností staví na předpokladu, že soukromé záležitosti nejsou pro vědu relevantní. To vede k tomu, že ženy vědkyně ve vědeckých institucích problém harmonizace internalizují a vnímají jako svůj osobní, a ne strukturální bariéru, jež je inherentní součástí vědecké struktury.

12 3. 12. 2004 12 Rodinné aspekty Marie Curie Fellowships: rodinné aspekty Na základě údajů RKO v ČR až 50% českých vědkyň, jež získají MCF, nakonec na stáž neodjedou, neboť nejsou schopné zajistit péči o děti (manžel není ochotný se o děti starat v ČR během stáže manželky, není možné zajistit dostatečné finanční prostředky na zajištění péče o děti v zahraničí). Pokud se domluva s manželem podaří, jsou vědkyně v zahraničí někdy ostrakizovány za to, že se o děti pořádně nestarají, když je jsou schopné opustit. Problém zajistit vhodnou péči o děti v zahraničí (jazykové otázky, časová náročnost, dopad na výsledky stáže)

13 3. 12. 2004 13 Rodinné aspekty Negativní dopad: nižší účast žen na mobilitě pocit sociálního vyloučení žen individuální pocity viny z neplnění mateřské funkce výsledná nedostatečná možnost využití ženského potenciálu z hlediska zásadní role mobility při budování vědecké kariéry – negativní dopad na možnost žen postupovat po kariérním žebříku vzhůru

14 3. 12. 2004 14 Partnerské aspekty Marie Curie Fellowships: partnerské aspekty V případě dual-career couples je problematické zajistit vhodný kariérní rozvoj partnera/partnerky. Na základě genderového kontraktu mají ženy větší tendenci (a navíc se to od nich společensky očekává) svoji kariéru upozadňovat před partnerovou.

15 3. 12. 2004 15 Partnerské aspekty Negativní dopad: na kariérní rozvoj jednoho z partnerů zejména na kariérní rozvoj žen, jež jsou spíše ochotné svého partnera doprovázet i bez zajištění odpovídají výzkumné pozice

16 3. 12. 2004 16 Kulturně-sociální aspekty Marie Curie Fellowships: kulturně-sociální aspekty U žen se projevuje větší loajalita zaměstnavatelovi, neboť vyhledávají spíše pracovní jistotu, pokud mají děti – možnost skloubit rodinný a pracovní život je pro ženy velice cenné a motivující. Ženy mají větší tendenci se po stážích vracet než muži na základě genderově podmíněné výchovy, jež u žen – zejména ve střední a východní Evropě – zdůrazňuje svázanost s rodinnou a do určité míry předpokládá, že ženy se budou o své rodiče do určité míry starat.

17 3. 12. 2004 17 Kulturně-sociální aspekty Potenciál pro stabilitu výzkumných institucí z hlediska rozvoje lidských zdrojů Barcelonský a Lisabonský cíl zvýšení kompetitivnosti

18 3. 12. 2004 18 Závěry Genderový mainstreaming není důsledně aplikován ani v programech Evropské komise (MCF) ani v dalších programech v EU25 Přetrvává tendence vnímat vědce a vědkyně odděleně od jejich soukromého života, což má zvýšený negativní dopad na ženy vědkyně a jejich možnosti mobility, a tím i uplatnění a kariérního rozvoje Je nutné brát v potaz: nároky (nejen finanční) na zajištění péče o děti nároky na rozvoj duálních kariér (důležité zejména z hlediska žen vědkyň, jež mají větší tendenci si hledat partnera mezi vědci) věnovat větší pozornost soukromé roli mužů vědců

19 3. 12. 2004 19 I am a father, so I will say something about family and having a career. Because if you are in academia, in Slovenia you collect points and it is a system that makes it possible to be compared with colleagues, and the number of points gives you access to the next step - for a habilitation. Now, being a father it also means that I cannot engage myself ten hours or twelve hours a day in work but only eight if I want to be a father also, not just a working man… This also means that I cannot compare with my colleagues that just work because they collect more points than I do. Now, being a mother, this is at least ten times more problematic than being a father. [male, physicist, Slovenia]


Stáhnout ppt "1 Genderové aspekty mobility mladých vědeckých pracovníků a pracovnic Mgr. Marcela Linková Sociologický ústav AV ČR Projekt je financován Evropskou komisí."

Podobné prezentace


Reklamy Google