Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od 1. 1. 2014 jsme spolek. A co teď? Mgr. Jaroslav Benák jaroslav.benak@law.muni.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od 1. 1. 2014 jsme spolek. A co teď? Mgr. Jaroslav Benák jaroslav.benak@law.muni.cz."— Transkript prezentace:

1 Od jsme spolek. A co teď? Mgr. Jaroslav Benák

2 OBSAH Proč to měníme? Jak se v tom vyznat?
Co pro to musíme/máme/můžeme udělat? Spolkový rejstřík! Co s tím teď dál?

3 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zákon o sdružování občanů Dopady, problémy Rok 1990
Pár paragrafů Problémy s tím, co v zákoně není Dopady, problémy Pestrá paleta občanských sdružení Rozhodovací praxe MVČR

4 Jak se v tom vyznat?

5 NOVÉ PŘEDPISY Občanský zákoník – 89/2012 Sb. (NOZ)
Zákon o obchodních korporacích – 90/2012 Sb. „Rejstříkový zákon“ – 304/2013 Sb. (RejstřZ) Daňové změny – zejména – 344/2013 Sb. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

6 ? OBECNÉ ZÁSADY NOZ § 1 - 14 SPOLEK § 214 - 302 PRÁVNICKÉ OSOBY
§ ? SPOLEK § PRÁVNICKÉ OSOBY § KORPORACE §

7

8 Co pro to musíme máme můžeme udělat?

9 ONO SE TO SAMO NĚJAK… Sdružení = automaticky spolek (§ 3045 NOZ)

10 MUSÍME do dvou let upravit název (§ 3042 NOZ)
do tří let upravit stanovy (§ 3041 NOZ ) do tří let upravit údaje v rejstříku (§ 122 RejstřZ)

11 MÁME Minimalistická varianta 1 až 2 odpoledne

12 MŮŽEME Celková revize poslání a fungování organizace 1 až 2 roky

13 A chceme být spolek?

14 PRO SPOLEK TYPICKÉ Členská základna Společná činnost
Vzájemně či veřejně prospěšná Hlavní činnost + vedlejší činnost (i podnikání)

15 SPOLEK – HLASY PRO SPOLEK - HLASY PROTI
Je jednodušší zůstat spolkem než se transformovat Kdokoliv může být členem spolku Správa spolku je snadná a levná Spolek je častá právní forma (literatura, lobbing) SPOLEK - HLASY PROTI Pravidla pro účetnictví a určení základu DPPO Nelze rozdělovat zisk Neustálá diskuse o (ne)vhodnosti spolkové formy

16 NECHCEME BÝT SPOLKEM transformace založení nového subjektu s případnou likvidací spolku

17 Jak se budeme jmenovat?

18 NÁZEV SPOLKU Musí obsahovat Příklad „spolek“ „zapsaný spolek“ „z.s.“
K vzniklo občanské sdružení Dobře zapsaný spolek. Co musí udělat do konce roku 2015?

19 NÁZEV SPOLKU Na změnu názvu jsou jen dva roky.
Výjimka pro tradiční názvy (§ 3042 NOZ)

20 Mají se členové podílet na rozhodování?

21 PARTICIPATIVNÍ DIREKTIVNÍ organizační struktura spolku
O všem rozhoduje shromáždění členů O všem rozhoduje vůdce postavení členů, práva a povinnosti Nejsou rozdílné druhy členství Členové musí poslouchat Rozlišují se druhy členství Členové mají právo na info

22 Jaké máme mít orgány?

23 SPOLEK MUSÍ MÍT Nejvyšší orgán Statutární orgán Příklad
nejdůležitější koncepční záležitosti spolku Statutární orgán zastupuje spolek navenek Příklad Jak to bude vypadat ve vůdcovském spolku? Jak to bude vypadat ve 100% participativním spolku? Jak to může vypadat v půlce osy?

24 SPOLEK MŮŽE MÍT Kontrolní komisi Rozhodčí komisi Jakýkoli další orgán

25 POKUD STANOVY MLČÍ, TAK nejvyšším orgánem je členská schůze
členská schůze se schází jednou za rok statutární orgán má 5leté funkční období

26 POKUD STANOVY MLČÍ, TAK Pravidla pro svolávání a jednání orgánů
Pozvánka na schůzi nejméně měsíc dopředu Pozvánka musí obsahovat program schůze Změna programu schůze jen se souhlasem všech členů orgánu Pravidla pro jednání orgánů Usnášeníschopnost – nadpoloviční většina členů orgánu Pro přijetí rozhodnutí – nadpoloviční většina přítomných

27 POBOČNÝ SPOLEK

28 Členství

29 CO SE ČLENŮ TÝČE K čemu máme členy? Budeme vybírat členské příspěvky?
Máme zájem přijímat další členy? Budeme zájemce vybírat nebo bereme kohokoli? Budeme vybírat členské příspěvky? Jak a proč vyloučit člena spolku?

30 POKUD STANOVY MLČÍ, TAK O přijetí za člena rozhoduje nejvyšší orgán
Členské příspěvky se nevybírají Vyloučení člena Závažně porušil povinnost Spolek ho vyzval k nápravě Uličník v přiměřené lhůtě Nezjednal nápravu NEBO bez výzvy pokud to nelze odčinit nebo způsobil zvlášť závažnou újmu O vyloučení člena rozhoduje statutární orgán

31 Peníze tedy majetek a financování

32 NUTNO ROZHODNOUT Co s vneseným majetkem při zániku členství?
Mohou členové užívat majetek spolku pro osobní účely? Co s likvidačním zůstatkem?

33 POKUD STANOVY MLČÍ, TAK STANOVY NEMLČÍ, POKUD
Likvidační zůstatek připadne jinému spolku nebo obci STANOVY NEMLČÍ, POKUD Určí konkrétní vypořádání nebo Popíší způsob rozhodnutí o vypořádání např. „o likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou“

34 FINANCOVÁNÍ Nemění se Nově jiný daňový režim Členské příspěvky
Podnikatelská vedlejší činnost Sponzorské „dary“ Nově jiný daňový režim Dary Úroky z vkladů

35 Dispozitivní ustanovení NOZ

36 DISPOZITIVNÍ USTANOVENÍ NOZ
Přečíst zákon nebo Projít manuál ČRDM Vyloučit, co se spolku nehodí

37 Přechod do nového režimu

38 JAK NEZAČÍT OD NULY Přechodná ustanovení stanov
„Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov.“

39 Spolkový rejstřík

40 CO TO JE? Něco jako obchodní rejstřík
Řeší to krajské soudy podle sídla spolku Přístupný bezplatně na internetu Zapisují se tam stanovené informace Prokazuje komukoli Že spolek existuje Kdo ho zastupuje Kde sídlí Co dělá

41 JAK TO FUNGUJE? Žádosti na elektronickém formuláři
Interaktivní vyplnění na webu MSp

42 KDO A KDY PODÁVÁ NÁVRH? Kdo a kdy to musí podat? Když to neudělá?
statutární orgán hned (bez zbytečného odkladu) Když to neudělá? po uplynutí 15 dnů kdokoli, kdo doloží právní zájem

43 CO DĚLÁ REJSTŘÍKOVÝ SOUD?
Lhůty 3 pracovní dny na výzvu k doplnění žádosti (§ 88 RejstřZ) 5 pracovních dní na rozhodnutí (§ 96 RejstřZ) Pokud ve lhůtě nevydají žádné rozhodnutí, zapisují se skutečnosti 6. den po doručení žádosti (§ 98 RejstřZ) Peníze (soudní poplatek) Za každý dopis soudu (libovolný počet změn) 1000 Kč (zatím)

44 OVĚŘOVAT PODPISY? pro řadu věcí úředně ověřené podpisy
osvobození pro NNO od poplatku za ověřování POZOR – prohlášení nového statutára není osvobozeno

45 ČASU ZATÍM DOST Přechodné období 3 roky (§ 122 odst. 3 RejstřZ)
Uvést obsah rejstříku do souladu s realitou

46 Co s tím dál?

47 JAK NA TO? Projednám možné změny stanov ve spolku
Rozhodnu se pro MUSÍM – MÁM – MŮŽU Připravím návrh nových stanov a prodiskutuji návrh s ostatními Podle starých stanov svolám orgán oprávněný měnit stanovy Postupem podle starých stanov schválíme nové stanovy

48 Obstarám podklady pro zápis do rejstříku
Prohlášení vlastníka nemovitosti, kde sídlíme, že souhlasí s tím, že tam sídlíme, s úředně ověřeným podpisem Prohlášení členů nového statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem Vyplním formulář na zápis změn do spolkového rejstříku Vytisknu formulář Nechám úředně ověřit podpis na formuláři Koupím kolek (1000 Kč) a nalepím jej na formulář Doručím vše na podatelnu příslušného soudu Spokojeně si oddechnu


Stáhnout ppt "Od 1. 1. 2014 jsme spolek. A co teď? Mgr. Jaroslav Benák jaroslav.benak@law.muni.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google