Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky Model logistického zajištění Technologická a personální infrastruktura MZ Maturitní generálka Související.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky Model logistického zajištění Technologická a personální infrastruktura MZ Maturitní generálka Související."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky Model logistického zajištění Technologická a personální infrastruktura MZ Maturitní generálka Související problematiky (výzvy a rizika) Projekt PRO.MZ www.novamaturita.cz

2 3.POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA S P O L E Č N Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y P R O F I L O V Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y 1.–3. NEPOVINNÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší S P O L E Č N Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y P R O F I L O V Á Č Á S T M A T U R I T N Í Z K O U Š K Y 1.–3. NEPOVINNÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI: základní vyšší PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy 3. POVINNÁ ZKOUŠKA (S VOLBOU) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (S VOLBOU) CIZÍ JAZYK (komplexní zkouška) MATEMATIKA CIZÍ JAZYK (komplexní zkouška) MATEMATIKA OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD INFORMATIKA, Zkoušky z českého jazyka literatury a z cizího jazyka jsou vždy zkouškami komplexními a obsahují tyto dílčí zkoušky:didaktický test(v cizím jazyce vč.poslechového subtestu),písemnou práci a dílčí ústní zkoušku MODEL NOVÉ MATURITY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komplexní zkouška) ROK2012 ROK2010 Ředitel školy rozhodne,zda se profilová část MZ bude skládat ze2 či3povinných zkoušek 1. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) 1. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) 2. POVINNÁ ZKOUŠKA (BEZ VOLBY) MATEMATIKA(Z/V),FYZIKA,CHEMIE,BIOLOGIE, DĚJEPIS,ZEMĚPIS,OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(V),CIZÍ JAZYK(Z/V), DĚJINY UMĚNÍ, ČJL NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 3.POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA PŘEDMĚTY: stanoví ředitel školy Ředitel školy rozhodne,zda se profilová část MZ bude skládat ze2 či3povinných zkoušek MATEMATIKA(Z/V),FYZIKA,CHEMIE,BIOLOGIE, DĚJEPIS,ZEMĚPIS,OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD(V),CIZÍ JAZYK(Z/V), INFORMATIKA(Z/V),DĚJINY UMĚNÍ

3 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ CO JE KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška u zkoušky z cizích jazyků je součástí didaktického testu tzv. poslechový subtest PROČ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA? nutno ověřit všechny složky jazykových dovedností, a tím omezit riziko, že se výuka zaměří pouze na některé složky jazykových dovedností

4 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA didaktický test – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání písemná práce – 25+60 (Z) / 25+90 (V) min, výběr z nabídky 10 zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut, losuje pracovní list (ke svému seznamu literárních děl) CIZÍ JAZYK didaktický test má 2 části (poslechový subtest a gramatiku) – 30+60 (Z) /40+60 (V) min písemná práce – 60 (Z) / 90 (V) min, jednotné zadání ústní zkouška – 20 min příprava + 15 minut; losuje z pracovních listů (unikátních kombinací třech úloh) + jedna profilově orientovaná – tvoří škola

5 SPOLEČNÁ ČÁST MZ KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY A CIZÍCH JAZYKŮ KDO HODNOTÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST:plně automatizované hodnocení uzavřených úloh, úzce otevřené úlohy – dvěma hodnotiteli (RATER) PÍSEMNÉ PRÁCE:každou práci hodnotí na škole 2 hodnotitelé, hodnotitele (písemných prací) jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován požadována je shoda hodnotitelů ÚSTNÍ ZKOUŠKA:před zkušební maturitní komisí, členem komise je zkoušející hodnotitel a přísedící hodnotitel hodnotitele (dílčí ústní zkoušky) jmenuje ředitel školy hodnotitel musí být vyškolen a certifikován hodnotitelé připravují podklady, komise rozhoduje hlasováním

6 „MATURITNÍ KALENDÁŘ“ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE K jarnímu zkušebnímu období: Termín podání přihlášky žákem: 15. listopadu Termín podání přihlášek za školu: 30. listopadu K podzimnímu zkušebnímu období: Termín podání přihlášky žákem: 25. června Termín podání přihlášek za školu: 30. června Konání SPOLEČNÉ ČÁSTI Didaktické testy a písemné práce termín: od 1. 4. do 20. 4. (7 pracovních dní) Konkrétní termín stanoví MŠMT do 31. 3. školního roku předcházejícího Ústní dílčí zkoušky (ČJL a CJ) termín: třetí týden května až druhý týden června (v termínu společně s ústními profilovými zkouškami) Konkrétní termíny stanoví ředitel

7

8 OPRAVNÉ ZKOUŠKY žák má možnost konat až 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (žák si může zvolit jinou úroveň obtížnosti) opravné zkoušky se konají pouze v případě povinných zkoušek nepovinné zkoušky se neopakují (žák má možnost konat tzv. jednotlivou zkoušku) opravné zkoušky je možné konat v období do 5 let od ukončení studia SŠ NÁHRADNÍ ZKOUŠKY koná žák v případě, že se ke zkoušce nedostavil, řádně se omluvil a ředitel školy omluvu přijal konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo konat až 2 opravné zkoušky ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ opravné a náhradní zkoušky

9 OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY testy a písemné práce společné části MZ se konají na vybraných středních školách; žák koná tyto zkoušky na škole, kterou mu určí CERMAT dílčí ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka společné části MZ koná žák na své kmenové škole profilové zkoušky se konají na kmenové škole opravné a náhradní zkoušky možno konat v podzimním termínu nebo jarním termínu žák se musí k opravným a náhradním zkouškám přihlásit k podzimnímu termínu do 25. června k jarnímu termínu do 15. listopadu ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ opravné a náhradní zkoušky

10 TECHNOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA MZ INFORMAČNÍ SYSTÉM a)informační systém CERTIS b)dohledové a řídící centrum c) datové centrum INFORMAČNÍ SYSTÉM BANKY TESTOVÝCH ÚLOH (IS BTÚ) VÝROBNÍ A KOMPLETAČNÍ INFRASTRUKTURA TPKC a)TPKC (tisk, kompletace, balení, expedice) b)AVM (multiplikace datových nosičů) c)TDTP (tyflografické pracoviště)

11 PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURA MZ VÝVOJ ZADÁNÍ a)Autoři testových úloh a zadání b)Revizoři testových úloh a zadání c)Autoři a revizoři modifikací ADMINISTRACE ZKOUŠEK a)Ředitelé škol b)Školní maturitní komisaři c)Zadavatelé zkoušek d)Předsedové maturitních komisí e)Hodnotitelé ústních zkoušek HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ a)Hodnotitelé písemných prací b)Hodnotitelé ústních zkoušek c)Rateři OSTATNÍ SERVISNÍ FUNKCE a)Pracovníci veřejné správy – MŠMT, kraje b)Pracovníci České školní inspekce c)Pracovníci poradenských zařízení PŘÍPRAVA PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURY a)Lektoři PŘÍPRAVA ŽÁKŮ a)Třídní učitelé a výchovní poradci b)Učitelé českého jazyka a literatury c)Učitelé cizích jazyků d)Učitelé ostatních předmětů

12 PERSONÁLNÍ INFRASTRUKTURA MZ 1.VZDĚLÁVÁNÍ, INSTRUKTÁŽE, OVĚŘENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI, CERTIFIKACE (KROK + CISKOM) a) dáno přímo zákonem (komisař, hodnotitel, zadavatel) b) dáno nepřímo zákonem (ředitel, ČŠI, předseda ZMK) c) dáno reálnou potřebou (ATÚ, RTÚ, rater, PPP + SPC) 2.INFORMAČNÍ A PORADENSKÝ SERVIS (IKONA) a)ředitelé škol, třídní učitelé, výchovní poradci b)učitelé ČJL a CJ – konzultační semináře (KOS) c)žáci a rodiče

13 Organizace vzdělávání rolí

14 ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění TESTY A PÍSEMNÉ PRÁCE SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘ řídí průběh zkoušek ve škole je proškolen a pro výkon funkce certifikován CERMATem; funkci vykonává na jiné škole, než na které učí (v případě opravných a náhradní zkoušek nikoli) do funkce jmenován CERMATem na návrh ředitele školy ZADAVATEL řídí administraci zkoušek v učebně jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; jmenován ředitelem školy administruje zkoušky z předmětů, na které nemá aprobaci a které neučí HODNOTITEL (PÍSEMNÉ PRÁCE) – český jazyk a literatura / cizí jazyk jde o učitele příslušné školy, který je pro výkon funkce vyškolen a certifikován CZVV; plně kvalifikovaný učitel pro příslušný předmět každá práce hodnocena 2 hodnotiteli dle metodiky jmenován ředitelem školy

15 DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY (český jazyk a literatura, cizí jazyky) ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE ústní dílčí zkouška se koná před zkušební maturitní komisí; předseda maturitní komise jmenován krajským úřadem členy komise jsou 2 hodnotitelé, zkoušející a přísedící podklady pro hodnocení připraveno těmito 2 hodnotiteli o výsledku rozhoduje komise hlasováním zkoušející i přísedící jmenováni ředitelem školy hodnotitel musí být pro tuto funkci proškolen a certifikován CERMATem ORGANIZACE A LOGISTIKA SČ MZ provedení zkoušek ve škole – personální zajištění

16 Koncept nového logistického modelu MZ 16

17 LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ A)ŠKOLSKÝ ZÁKON B)PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS nová „maturitní“ vyhláška C)METODIKY A NORMY (směrnice, manuály) procesní (např. manuál logistického zajištění MZ) bezpečnostní (směrnice pro řízení bezpečnostních rizik) funkční (metodiky pro výkon jednotlivých funkcí)

18 PŘÍPRAVA REFORMY MZ PRO.MZ Projekt přípravy reformované maturitní zkoušky Financování – ESF OP VK www.novamaturita.cz

19 Na co projekt navazuje? Cyklus programů MATURITA NANEČISTO Projekt KVALITA I – zejména v oblasti evaluačních nástrojů aktivity ÁMOS, BTÚ, MAHEN Projekt zpracovaný v roce 2008 – s výjimkou aktivit STEP a LEXUS 19

20 V čem je projekt nový? Řeší absenci technologické infrastruktury MZ – KISS náhrada postupným rozvojem SW CERTIS Stal se scénářem přípravy MZ v době, kdy technologické lhůty jsou na hranici únosnosti rizika neúspěšnosti se každým dne zvyšují Dělí kompetence na dva partnery Pro aktivitu CISKOM vstupuje do projektu další partner NIDV (od 1.4.2009 NPI) 20

21 V čem je projekt nový? Pokračování 1 Původní model – skenování na škole – tisk kompletní dokumentace v TPKC – integrovaný komplexní informační systém MZ včetně dohledového centra – časově konzistentní harmonogram vzdělávání Nový model – skenování mimo školu – nutná redistribuce – tisk jedné varianty externím partnerem – informační systém MZ zajišťovaný postupným rozvojem CERTIS a jeho integrací na samostatné datové centrum a další IS – dělený harmonogram vzdělávání Řeší transformaci logistických modelů 21

22 CÍLE GENERÁLKY: 1.ověřit obsahovou stránku zadání zkoušek, metodiku jejich konání a vyhodnocování 2.ověřit funkčnost a spolehlivost logistické infrastruktury a systému řízení bezpečnostních rizik 3.ověřit způsob organizace a řízení celé maturitní zkoušky 4.příprava učitelů pro výkon funkce komisař, zadavatel a hodnotitel 5.informace a přímá zkušenost pro žáky, učitele i školu – podklad pro školu, jak se vyhnout rizikům, pro žáky, jako volit strategii MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09 22

23 3 ETAPY GENERÁLKY: 1.ETAPA – DUBEN 2009 metodika obsahu zkoušek a hodnocení na vybraných školách 2.ETAPA – ZÁŘÍ až ŘÍJEN 2009 testy na všech školách a všech žácích posledních ročníků 3.ETAPA – LEDEN 2010 písemné práce na všech školách a všech žácích posledních ročníků 2. a 3. ETAPA - MŠMT - VYHLÁŠENÍ POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ NOVÉ FORMY UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA MZ MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09 23

24 MATURITNÍ GENERÁLKA – MAG09: 1. etapa 1.ETAPA: DUBEN 2009 předpokládaná účast 70 škol, cca 9.000 žáků, účastnit se budou žáci nynějších posledních ročníků všechny zkušební předměty a zkoušky, každý na vzorku 200- 1000 žáků) zaměřeno na ověření metodik obsahu a hodnocení zkoušek specifická pozornost věnována žákům s přiznaným uzpůsobením pro vykonání MZ 2. a 3. etapa – upřesněny podle definitivní podoby logistického modelu 24

25 Stigmata projektu Projekt je příliš drahý! Koncept MZ je komplikovaný! Objektivní, státní maturita je zbytečný luxus! Pedagogická veřejnost není připravena na nový koncept MZ! Projekt generuje extrémní náklady na vzdělání rolí! Projekt přináší nadměrnou zátěž pro pedagogickou zainteresovanou veřejnost! 25

26 Projekt je příliš drahý! Kolik tedy stojí příprava? 416 mil. Kč na 4 roky 104 mil. Kč na průměrný rok cca 1000 Kč na maturujícího žáka – Je to vysoká cena? 26

27 Co za tuto cenu nabízí (přináší): Garantovanou udržitelnost 36 tisíc vyškolených rolí Ověřenou architekturu (MAG09) Vybudovaný základ BTÚ Vybudovaný aparát HELP DESKu a CALL CENTRA MZ a vyškolený personál Ověřená technologie tisku a speciální technologie pro žáky s přiznaným uzpůsobením pro vykonání MZ Maximalizaci rovného přístupu Identifikovaná rizika segmentové neúspěšnosti Vybudovaná teoretická základna pro rozvoj modelu na úroveň 2012 Informovanou veřejnost Ověřené využití synergických efektů MZ Projekt je příliš drahý! Pokračování 1 27

28 Koncept MZ je komplikovaný! Žáci nebudou schopni se na MZ připravit Katalogy požadavků jsou známé od roku 2006, jejich aktualizace od března 2008 Handicap prvního maturitního ročníku bude eliminován praktickou zkušeností z MAG09-2 a MAG09-3 K dispozici je dvouúrovňová obtížnost Objektivní hodnocení ve srovnatelných podmínkách pro všechny a po dlouhou dobu není jednoduchým úkolem 28

29 Pedagogická veřejnost není připravena na nový koncept! Učitelům zkušebních předmětů konaných formou komplexní zkoušky bude věnováno široké spektrum konzultačních seminářů Publicita témat je škálována podle obtížnosti Koncept vede k naplnění kurikulární reformy 29

30 Objektivní, státní maturita je zbytečný luxus! Když to šlo dodnes, tak proč to nemůže pokračovat dál? – Stát vynakládá nemalé prostředky na školství – jaký má prostředek pro ověření jejich návratnosti? Evaluaci v uzlových bodech k ověření kvality vzdělávání Každý dobrý hospodář pěstuje plodiny podle bonity půdy – stát se tedy MZ ptá, jaká je bonita škol? 30

31 Projekt generuje extrémní náklady na vzdělání rolí! – 108 mil. Kč – 36 tis. rolí v prvém roce – 25% update ve druhém roce = 8 tis. rolí Z toho – 13 tis. kvalifikovaných hodnotitelů PP – 13 tis. kvalifikovaných hodnotitelů ÚZ – cca 2,5 tis. Kč na roli – infrastruktura, know-how zůstávají a zlevňují další rozvoj a obnovování 31

32 Projekt přináší nadměrnou zátěž pro pedagogickou zainteresovanou veřejnost! Ano, ale: – dává jí do ruky kvalitní a objektivizované nástroje hodnocení – nabízí možnost aktivní spoluúčasti na tvorbě zadání – zejména ÚZ – podporuje platformu rozvoje dalšího vzdělávání – má pozitivní vliv na kvalitu výuky; zavádění nových forem 32

33 Rámec realizace projektu Počáteční a okrajové podmínky 33

34 VÝZVY A RIZIKA MATURITA A VYSOKÉ ŠKOLY a) jednotlivá „maturitní“ zkouška (JAZZ) b) komunikace s VŠ (MATES) RIZIKO KONCENTROVANÉ SYSTÉMOVÉ NEÚSPĚŠNOSTI (HELP) MATURITA Z CIZÍHO JAZYKA - mezinárodně srovnatelné zkoušky (ÁMOS-CERT) SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KNOW-HOW A INFRASTRUKTURY PRO POTŘEBY ŠKOL ZAJIŠTĚNÍ SOULADU REFORMY MATURIT S POSTUPEM KURIKULÁRNÍ REFORMY (IKONA) RIZIKO PROLOMENÍ ZKUŠEBNÍHO TAJEMSTVÍ (zveřejnění informace neveřejné - §80b) SROVNATELNÉ PODMÍNKY 34

35 Architektura projektu PRO.MZ Cesta k dosažení očekávaných výsledků 35

36 ÁMOS ÁMOS- CERT MAHEN BTÚ LOBSTR JAZZ CISKOM IKONA HELP MATES MAG 09 TPKC Prostředí – aktivity projektu Očekávaný výsledek Funkční, ověřené, objektivní metodiky hodnocení výsledků vzdělávání využitelné pro MZ Srovnatelné podmínky provádění MZ a identifikovaná rizika realizace MZ Bezpečně proveditelná MZ Efektivně využitelné výstupy MZ ALFABETAGAMA DELTA Vytvoření metodik hodnocení kvality vzdělávání Dosažení objektivního koordinovaného hodnocení Vysoká míra korelace výsledků hodnocení Garance rovných příležitostí Maximální míra ochrany neveřejných informací Proveditelnost Identifikace rizika segmentové neúspěšnosti Přímá využitelnost výstupů Dosažení vysoké míry odbornosti hodnocení Cíle Plná informovanost cílových skupin Absence aplikovatelných standardů hodnocení kvality vzdělávání Nedostatečné zajištění rovných příležitostí a nízké povědomí o riziku plošného hodnocení Nedostatečná ochrana proti prozrazení Aktuální stav KISS

37 Teoretická základna (rámec, požadavky) Teoretická základna (rámec, požadavky) Model (návrh řešení) Technologie (techn.infrastruktura) Technologie (techn.infrastruktura) Ověření Výstupy ÁMOSMAHEN JAZZ HELP LOBSTR KISSBTÚCISKOMTPKC MAG09 MATESMZ Informační podpora, publicita IKONA STRUKTURA PROJEKTU 37


Stáhnout ppt "NOVÁ MATURITA JAKO CÍL Model maturitní zkoušky Model logistického zajištění Technologická a personální infrastruktura MZ Maturitní generálka Související."

Podobné prezentace


Reklamy Google