Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI Management talentů v Iveco Czech Republic, a.s. Alena Kozáková Ředitelka lidských zdrojů Konference ČMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI Management talentů v Iveco Czech Republic, a.s. Alena Kozáková Ředitelka lidských zdrojů Konference ČMA."— Transkript prezentace:

1 BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI Management talentů v Iveco Czech Republic, a.s. Alena Kozáková Ředitelka lidských zdrojů Konference ČMA & SP ČR, Praha, 13.9.2007

2 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 2 Las Vegas (US) Barcelona Madrid Rorthais Paris Mainz Lyon (Headquarters) Torino Annonay Praha Vysoké Mýto Budapest Valle Ufita Watford Modena Athens Bruxelles IRISBUS VE SVĚTĚ Výrobní závody Obchodní kanceláře Výrobní závody Obchodní kanceláře Konstrukční vývojová centra IB : - Vysoké Mýto (CZ) - Lyon (F) - Valle Ufita (I) - Rorthai (F) - Barcelona (E) Konstrukční vývojová centra IB : - Vysoké Mýto (CZ) - Lyon (F) - Valle Ufita (I) - Rorthai (F) - Barcelona (E)

3 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 3 Vozidla nad 3,5 tuny 2006 – prodáno 2438 vozů do: PRO KTERÉ TRHY VYRÁBÍME?

4 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 4 Iveco Czech Republic,a.s.(dříve KAROSA a.s.) Majoritní vlastník IVECO, součást skupiny FIAT (od 1.1.2003) Nositel ocenění „Zaměstnavatel Pardubického kraje“ pro rok 2005 (1. místo) a 2006 (2. místo) a 2007 ( 1. místo) 1995 zaměstnanců Růstový trend výroby : rok 2005 1883 autobusů, rok 2006 2437 autobusů, rok 2007 očekávání 2700 autobusů a plán roku 2008 3 000 autobusů

5 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 5 PRVKY FIREMNÍ KULTURY Dobré vztahy s odbory Etický kodex Měření sociálního klimatu Práce s Talenty Komunikace Vizuální managemen t Firemní znaky Recepce

6 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 6 JAK MŮŽE PRÁCE S TALENTY OVLIVNIT FIREMNÍ KULTURU ? ORIENTACE NA TALENTY – firma přemýšlí o budoucnosti ROZVOJ TALENTŮ – firma dává jasnou informaci o klíčových způsobilostech a žádoucích hodnotách PLÁNOVANÉ NÁSTUPNICTVÍ – příležitost pro úspěšné a způsobilé Správně vybraný talent je jako nositel inovací, firemního know – how, způsobilostí a znalostí jedním ze základních faktorů pozitivně ovlivňujících firemní kulturu. VÝBĚR TALENTŮ - firma ví koho potřebuje, dává jasnou informaci o klíčových způsobilostech a hodnotách     

7 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 7 PROČ POTŘEBUJEME MANAGEMENT TALENTŮ ? Máme náročné cíle a podnikatelské plány, k jejichž splnění… … jsou lidé a jejich způsobilosti naprosto zásadní! Management talentů je prostředkem, díky němuž budou správní lidé na správných místech se správnou mírou potenciálu k požadovanému výkonu Ke správnému fungování managementu talentů je důležité řízení a vedení středního managementu ve spolupráci se specialisty v HR

8 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 8 ROZLIŠOVÁNÍ TALENTŮ Je nutno zaměřit se na identifikaci osob s vysokým potenciálem a budoucí vedoucí pracovníky a zároveň určit další osoby s klíčovým přínosem pro společnost. Hypoteticky můžeme určit 4 skupiny v rámci společnosti: osoby s vysokým potenciálem a osoby, které je možno povýšit, vysoce profesionální zaměstnance a osoby se základním přínosem. Naší odpovědností je motivovat a udržet všechny zaměstnance, je však třeba se zaměřit zejména na osoby s vysokým potenciálem a ty, které je možno povýšit Základní přínos Málo výkonní Vysoce profesionální Povýšitelní Vysoký p otenciál

9 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 9 PŘÍNOS MANAGEMENTU TALENTŮ … pro společnost …pro jednotlivce  Konkurenční výhoda díky řízení skupiny talentovaných zaměstnanců  Rychlejší, účinnější rozhodování o zařazení zaměstnanců  Větší schopnost vnitřního povyšování  Globální, konzistentní přístup podporující přesun mezi funkcemi a sektory  Zlepšená image na trhu práce  Posílená kultura trvalého rozvoje  Umožňuje převzít odpovědnost za vlastní ambice a naplnit je  Transparentní, konzistentní, viditelná dráha kariéry a rozhodovací kritéria  Zvýšená motivace dobře pracovat, zůstat a podporovat ostatní  Lepší znalosti o příležitostech k růstu a rozvoji  Konkrétní požadavky na tvorbu vlastního rozvojového plánu

10 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 10 PYRAMIDA TALENTŮ - zdroje tzv. „Co.Re.“ Vrcholové vedení(Direttori) CoRe “Senior” (Professional Senior a Professional Master) CoRe “Junior” (Professional, Professional Expert) Absolventi / GRADUATES Nemají žádné specifické pracovní zkušenosti Nastupují do firem skupiny IVECO po konkrétním selektivním výběru Začínají pracovat po dráze strukturovaného výcviku Mají postavení s vysokou odpovědností, jejich práce má přímý vliv na dosažení cílů společnosti Řídí strategické scénáře společnosti Rozhodují o organizační a firemní kultuře a ovlivňují klima ve společnosti. Po úspěšné zkušenosti v důležitých funkcích dosáhli významné úrovně všeobecných a technických znalostí ve svém oboru Mají pozitivní přístup k vedení a schopnosti, které lze využít na vyšších úrovních odpovědnosti Mohou se stát členy vrcholového vedení společnosti Dosáhli významného a uznávaného příspěvku pro společnost a prokázali schopnosti vedení, inovací a týmové práce Ještě nemají významnou a dlouhou praxi v důležitých a vysoce odpovědných funkcích ve společnosti Prokázali vysoké schopnosti dále se učit a přizpůsobovat se novým lokálním i mezinárodním kontextům

11 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 11 GRADUATES / ABSOLVENTI Věkový limit pro zařazení do skupiny ABSOLVENTŮ / GRADUATES je max. 28 let Absolvent by neměl mít v době zařazení do skupiny ABSOLVENTŮ / GRADUATES praxi delší než 1 rok od ukončení studia VŠ Nemají žádnou specifickou pracovní zkušenost

12 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 12 FIP - FEEDBACK INTENSIVE PROGRAM Feedback Intensive Program je praktický trénink trvající minimálně dva dny. Jeho cílem je odhalit schopnosti a osobní kvality účastníků. Na konci F.I.P. účastníci je zpracována hodnotící zpráva a účastníci jsou seznámeni se svými výsledky (osobní feedback). Celý proces poskytne komplexní obraz o člověku, jeho začlenění do společnosti dva roky od uzavření pracovního poměru. 4Hry 4Role play 4Pohyb skupiny 4Dotazníky 48 účastníků 44 asistenti 4Feedback týkající se silných stránek a oblastí zlepšení 4Pochopení preferencí, potřeb a motivací zdroje

13 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 13 FIP – OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVY OVERVIEW - všeobecné hodnocení, charakteristika absolventa FIPu INTELECTUAL AREA – schopnost analyzovat, strategicky přemýšlet, inovovat, schopnost dělat kompromisy, atp. MANAGEMENT AREA – schopnost vést, řídit týmy, činit rozhodnutí, brát na sebe rizika, atp. RELATIONAL AREA – schopnost stmelovat členy týmu, nabádat ke společnému řešení, kapacita motivovat, pobízet, atp. MOTIVATION – sdělení zda je / není účastník FIPu motivován svoji prací, zda je spokojen či nespokojen, nakolik je schopen se zařadit do mezinárodní mobility, atp. STRENGHTS – silné stránky, významné rysy osobnosti, atp. AREAS FOR IMPROVEMENT – možnosti pro zlepšení, slabé stránky, atp. FIP SCORE

14 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 14 PROFESSIONALS / PROFESIONÁLOVÉ

15 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 15 PERFORMANCE & LEADERSHIP EVALUATION Cílový bonus a koeficient Skupina / Sektor Cíle a vážené hodnoty Výsledky společnosti Matice PERFORMANCE a LEADERSHIP Vyplacení individuálního bonusu

16 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 16 Hodnocení LEADERSHIP Matice PERFORMANCE a LEADERSHIP Plán rozvoje SkupinaUnit Jednotlivé cíle Sector Bonus ový systém Formulář hodnocení LEADERSHIP PERFORMANCE LEADERSHIP Individuální cíle Matice PERFORMANCE a LEADERSHIP Plán rozvoje PERFORMANCE LEADERSHIP Hodnocení LEADERSHIP Formulář managementu PERFORMANCE & LEADERSHIP 2006 2007 INTEGRACE HODNOCENÍ „PERFORMANCE“ DO SYSTÉMU LEADERSHIP Bonusový systém (Výsledky společnosti = Skupina + Sector)

17 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 17 Náš model vyžaduje, aby Profesionálové prokazovali své dovednosti a schopnosti při řízení procesu změny a vedení a řízení lidí. Profesionálové ve společnosti IVECO musí zvládnout obojí. PERFORMANCE & LEADERSHIP Řízení a vedení lidí 1.Vede lidi tak, aby dokázali to, co považují za nemožné a dává jim prostor k seberealizaci 2.Nebrání toku informací 3.Přijímá odpovědnost svou i ostatních 4.Vyžaduje, sdílí a oceňuje úspěch 5.Šíří optimismus pomocí zákaznicky orientované vize / strategie 6.Je schopen vést složitá jednání, stanovuje výzvy 7.Vytváří pouze ty nejlepší týmy a rozvíjí lídry 8.Jedná s lidmi důstojně a čestně Jednotlivé cíle Matice PERFORMANCE a LEADERSHIP Plán rozvoje PERFORMANCE LEADERSHIP Hodnocení LEADERSHIP Formulář managementu PERFORMANCE & LEADERSHIP Řízení změny 1.Podporuje a rozvíjí soutěživost 2.Zaměřuje se na diskontinuitu 3.Má zanícení pro dosahování cílů 4.Disponuje energií pro splnění cíle 5.Splnění cíle bere jako způsob života (splní, to co slíbí) 6.Nekomplikuje věci 7.Jedná rychle a rozhodně 8.Jedná poctivě

18 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 18 PERFORMANCE & LEADERSHIP - MATICE Poznámka: Každý koeficient může kolísat v rozsahu -5 až + 5 procentních bodů PERFORMANCE LEADERSHIP HIGH MEDIUM LOW HIGHMEDIUMLOW 7 5 3 4 2 1 89 6 Žluté kvadranty: Koeficient v rozsahu 0,6 až 1 (60 % - 100 %) Oranžové kvadranty: Koeficient v rozsahu 0,5 až 0,75 (50 % - 75 %) Červený kvadrant: KOeficient je 0,1 (10 %) Zelené kvadranty: Koeficient v rozsahu 1,05 až 1,25 (105 % - 125 %)

19 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 19 PERFORMANCE & LEADERSHIP - MATICE HIGH: Překročena očekávání MEDIUM: Splněna očekávání LOW: Částečně splněna očekávání LEADERSHIP (Vedení změny / Vedení lidí) PERFORMANCE LOWMEDHIGH LOW MEDIUM HIGH Trvale přispívá k vynikající úrovni provedení u všech cílů. Chování však nesplňuje očekávání položek vedoucího postavení společnosti FIAT. Trvale přispívá k vynikající úrovni provedení u všech cílů. Plně splňuje očekávání položek vedoucího postavení společnosti FIAT. Trvale přispívá k očekávané úrovni provedení u všech cílů a položek vedoucího postavení. Považuje se za příklad. Této úrovně provedení dosahuje několik zaměstnanců. Plně splňuje očekávání u všech prcovních cílů. Chování však nesplňuje očekávání norem vedoucího postavení společnosti FIAT. Plně splňuje očekávání u všech pracovních cílů a položek vedoucího postavení společnosti FIAT. Pozitivní a plně přijatelná úroveň provedení. Plně splňuje očekávání u všech pracovních cílů. Trvale vykazuje vynikající chování z hlediska norem vedoucího postavení společnosti FIAT. Provedneí výrazně nesplňuje položky pracovních cílů a vedoucího postavení. Plně splňuje očekávání u položek vedoucího postavení společnosti FIAT. Provedení cílů však nesplňuje očekávání.. Trvale vykazuje vynikající chování z hlediska norem vedoucího postavení společnosti FIAT. Provedení pracovních cílů však nesplňuje očekávání.

20 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 20 PERFORMANCE & LEADERSHIP - MATICE Bonus se vypočítá na základě pozice jednotlivé položky v matici PERFORMANCE a LEADERSHIP. Tato pozice je výsledkem celkového hodnocení PERFORMANCE a LEADERSHIP. Bonus se vypočítá na základě pozice jednotlivé položky v matici PERFORMANCE a LEADERSHIP. Tato pozice je výsledkem celkového hodnocení PERFORMANCE a LEADERSHIP. Celkové hodnocení PERFORMANCE MEDIUM HIGH Celkové hodnocení LEADERSHIP Vyplacení bonusů 2007 Objektivní stanovení a hodnocení PERFORMANCEKalibrace LEADERSHIP PERFORMANCE LEADERSHIP NedostatečnéStředníVynikající Nedostatečné Střední Vynikající x NedostatečnéStředníVynikající Nedostatečné Střední Vynikající x LOWMEDIUMHIGH LOW MEDIUM HIGH x X NedostatečnéStředníVynikající Nedostatečné Střední Vynikající x NedostatečnéStředníVynikající Nedostatečné Střední Vynikající x NedostatečnéStředníVynikající Nedostatečné Střední Vynikající x Výsledek Očekávaný výsledek Dosažený výsledek PoznámkaHodnocení 30% Zde vložte komentáře nebo kvantitativní prvky související s jedn. cílem HIGH 20% MEDIUM LOW MEDIUM Zajištění aktuálnějšího a přesnějšího oceňování zaměstnanců (kvalitativní cíl) Celkové hodnocení provedení Jednotlivé cíle 2007 Popis cílů Proniknutí na trh o 30 % Zajištění 20 hodin školení pro zákazníky

21 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 21 PROČ SE VYPLATÍ INVESTOVAT DO TALENTŮ?

22 Filename Classification data: Company Presentation Konference ČMA & SP ČR, Praha 13.9.2007 22 ZÁVĚR Děkuji za pozornost ! Alena Kozáková alena.kozakova@irisbus.iveco.com


Stáhnout ppt "BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI Management talentů v Iveco Czech Republic, a.s. Alena Kozáková Ředitelka lidských zdrojů Konference ČMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google