Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc.Březen 2013 10. PŘEDNÁŠKA Modelování – 2 …. SW

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 březen 2013 Využití speciálních SW pro modelování a simulace …. ☺ ☺ ☺ Modelování a simulace

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 Co je to simulace? V roce 1687 publikoval Sir Isaac Newton dílo Matema- tické základy přírodní filozofie, kde byly poprvé formu- lovány tři základní pohybové zákony: zákon setrvač- nosti, zákon síly, zákon akce a reakce. Poprvé použil metodu analýzy systémů, jejíž základem je vytvoření abstraktního modelu reálného systému. Od té doby uběhlo více než 300 let - prostředky a mož- nosti simulace se změnily, principy však nikoliv. březen 2013 Modelování a simulace

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 Co je to simulace? Dnes považujeme za samozřejmé, že je ověřena správ- nost budoucí reálné struktury na modelu a že je shoda modelu s reálným systémem (verifikace modelu) a že můžeme pomocí experimentování s různými variantami modelu nalézt takové uspořádání, které nejlépe vyhovuje našim požadavkům na systém. březen 2013 Modelování a simulace

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 Co je to simulace? Existuje několik důvodů, proč dát simulaci přednost před získáváním zkušeností experimentováním s reálným systémem - je levnější, rychlejší (simulační čas může plynout mnohem rychleji než skutečný), můžeme testovat mnohem více možných variant, je bezpečná (lze testovat i katastrofické varianty), můžeme analyzovat i neexistující plánované systémy a podobně. březen 2013 Modelování a simulace

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 Co je to simulace? V současnosti se využívají zejména tyto simulace - té- měř bez výjimky realizované s využitím počítačů: - simulace dynamických a fyzikálních systémů (diferen- ciální rovnice, metoda konečných prvků,...) - simulace systémů diskrétních událostí (teorie sítí front, teorie hromadné obsluhy, teorie her,...) - simulace zaměřená na výcvik osob (letecké simulátory a trenažéry, operátorské simulátory,...) březen 2013 Modelování a simulace

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 Simulace a logistika Návrh a analýza logistických systémů využívá různé metody – včetně simulačních a modelovacích technik. Lze simulovat statické i dynamické stavy a chování, včetně dynamických souvislostí. Simulace je zaměřena zejména na nalezení optimálního rozvržení systému, identifikaci a odstranění úzkých míst, dimenzování a umístění výrobních a skladových kapacit a podobně. březen 2013 Modelování a simulace

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 Simulace a logistika Uvažujeme-li logistický systém jako celek zejména hmot- ných toků, informačních toků a včetně jeho řídicí logiky, pak v závislosti na logistických aktivitách, které se mají analýzou řešit. jsou používány následující metody: - statické výpočty - metody operační analýzy - dynamická simulace. březen 2013 Modelování a simulace

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 Požadavky na simulační systémy Hierarchické modelování Objektově orientované modelování Simulace na WWW stránkách Optimalizace procesů Zjednodušení tvorby modelů (zpřístupnění simulačních technik širšímu okruhu uživatelů) Zlepšování vizualizačních prostředků Interoperabilita březen 2013 Modelování a simulace

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 Požadavky na simulační systémy Aplikační oblasti - Logistické řetězce se vyvinuly v mnohem větší sítě nezávislých subjektů, které mají různé priority, motivy spolupráce a často protikladné zájmy – včetně koordinace mezi organizacemi. - Simulace musí postihovat outsourcing, strategické aliance, konkurenci v rámci podniků i distribučních řetězců, logistické systémy zabezpečované "třetími stranami" a pod. březen 2013 Modelování a simulace

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 Požadavky na simulační systémy Aplikační oblasti - Paradigma logistických systémů se posouvá od nabíd-ky k poptávce, na strukturu a řízení logistických systémů mají rozhodující vliv požadavky zákazníků. - Simulace je schopna porovnat tahové a tlakové strate-gie, dodavatelský a odběratelský přístup k distribučním řetězcům, výrobu na sklad a na zakázku, vyhodnotit systémy efektivní odezvy na požadavky zákazníků a podobně. březen 2013 Modelování a simulace

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 Požadavky na simulační systémy Aplikační oblasti - Prudce vzrůstá rozsah a složitost logistických systémů, což vede k nutnosti jejich decentralizovaného řízení. - Simulační modely musí být schopny postihovat glo- bální distribuční řetězce. - V důsledku krátkých dodacích lhůt a životních cyklů výrobků se zrychluje dynamika distribučních řetězců. - V mnoha případech jsou "ad hoc" vytvářeny často se měnící vztahy mezi partnery. březen 2013 Modelování a simulace

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 Požadavky na simulační systémy Aplikační oblasti - Je potřeba simulovat systémy s dynamickou alokací zdrojů, online rozvrhováním a robustním plánováním. - Používá se koncept virtuálního podniku. - Modelují se procesy související s e-businessem. - Testuje se vliv různých synergických efektů. březen 2013 Modelování a simulace

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 Příklady využití simulace WITNESS britské společnosti Lanner Group. Jedním z předního nástrojů pro interaktivní simulaci a optimalizaci procesů, vhodný právě pro logistiku je pro-gram WITNESS britské společnosti Lanner Group. Byl již použit při návrhu a optimalizaci dosti velkého počtu logistických systémů v nejrůznějších odvětvích – průmyslových, dopravních, zdravotnických aj. březen 2013 Modelování a simulace

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 Příklady využití simulace Byl použit v automobilovém průmyslu - v ČR je připra- vila a následně realizovala konzultační společnost Dynamic Future: - ověření činnosti nově navržené výrobní linky - porovnání staré organizace řízení výroby s navrhova- nou založenou na systému KANBAN - návrh optimální výrobní dávky při dodržení daného taktu výroby a množství výrobků - optimalizace počtu pracovníků v systému, ……. březen 2013 Modelování a simulace

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 Příklady využití simulace Příklady úspěšného využití simulačních metod v oblasti logistických systémů v zahraničních projektech: - návrh obslužných zón letišť, systémů manipulace se zavazadly a systémů odbavování letů – pro španělskou a britskou správu letišť (AENA, BAA) + v poslední době při návrhu letišť v Miláně, Tokiu, Düsseldorfu, Birminghamu - simulační podpora návrhu a logistického řízení unikát-ního systému podzemní dopravy OLS u letiště Amster-dam Schiphol. březen 2013 Modelování a simulace

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 Příklady využití simulace Klasickou aplikací je návrh řešení logistických center a skladů obecně + nejrůznějších obslužných provozů. Další klasickou aplikací je realizovaná simulace globál- ních dopravních systémů pro společnost Shell – kom- plexní simulační model přepravy ropy a zemního plynu, umožňující průběžnou optimalizaci využití flotily tankerů společnosti. březen 2013 Modelování a simulace

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 Příklady využití simulace Použití simulace pro řešení – zde uvedených, i řady jiných – dílčích i ucelených aplikačních a reálných problémů, se již stalo standardem. Další aplikace a projekty lze najít v různých publikacích – časoposech, sbornících, na webu a i v knihách. březen 2013 Modelování a simulace

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 Obecné nástroje simulace (MATLAB, COSMOL, FreeMat, SIMPLE++,…) Nástroje kontinuální simulace (AUTOSIM, Simula67, Simscript, DYMOLA,… ) Diskrétní simulační nástroje (ARENA, Promodel, QUEST, Simula67, Witness, Simul8,… ) Simulační nástroje systémové dynamiky (iThink, Powersim, Stella, Systems dynamics, Vensim,… ) březen 2013 Modelování a simulace Příklady simulačního SW

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programu Jméno výrobce Internetová adresa AMEsimIMAGINE SA http://www.amesim.com/ ArenaSystems Modeling Corp. http://www.arenasimulatio n.com AutomodBrooks Software http://www.brookssoftware.com/ DOSIMIS-3SDZ GmbH http://www.sdz.de/inhalt/pr odukte_dosimis.html DynaWiz Concurrent Dynamics International http://www.concurrent- dynamics.com/

21 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programuJméno výrobce Internetová adresa EASY5 Mechanical Dynamics Inc. (MDI), a subsidiary of MSC.software http://www.boeing.com/ass ocproducts/easy5/ emPlantTecnomatix Technologies Inc. http://www.ugs.com/produc ts/tecnomatix/ Enterprice Dynamics Incontrol Enterprise Dynamics http://incontrol.nl/

22 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 22 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programuJméno výrobce Internetová adresa Flexsim Flexsim Software Products, Inc. http://www.flexsim.com/ gPROMS Process Systems Enterprise (PSE) Ltd.} http://www.psenterprise.co m/ HCADWinNEM b.v. http://www.hcadwin.com/ ITI-SIM ITI GmbH http://www.iti.de/simulation /sim_about_e.htm ML DesignerMLDesign Technologies, Inc. http://www.mldesigner.com

23 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 23 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programuJméno výrobce Internetová adresa MMSnHance Technologies http://www.nhancetech.co m/nht_web.nsf/WebPage!o penform&p=Productsx ProDynIngenious Inc. http://www.ingenious.cc/pr oducts/prodyn.htm PromodelProModel Corporation http://www.promodel.com/ QUESTDELMIA GmbH http://www.delmia.de/ ReThinkGensym http://www.gensym.com/ SES / Workbench Scientific and Engineering Software, Inc., MM Solutions Group http://www.mmsolutions.co m/index.htm

24 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 24 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programuJméno výrobceInternetová adresa ShowFlow Webb Systems Limited Distriburor v ČR VSP DATA a.s. http://www.showflow.co.uk /default2.htm SchedulaCodework Italia srl http://www.codework- it.com/schedula/ SIMAS IICIMPACT Sarl http://www.cimpact.ch/pro ducts/products.html SimBaxAICOS Technologies AG http://www.aicos.com/Prod uction- logistics/Simbax.html

25 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 25 Příklady simulačního SW březen 2013 Modelování a simulace Název programuJméno výrobceInternetová adresa SimFlexFlextronics Corporation http://www.flextronics.com /ValueAdded/SimFlex/simf lex.asp SIMPLORERAnsoft Corporation http://www.ansoft.com/pro ducts.cfm Universal Mechanism Laboratory of Computational Mechanics http://umlab.ru/ WitnessLanner Group Limited http://www.lanner.com/ho me/the_value_of_knowing. php

26 březen 2013 Rozpoznání a definování problému Volba metody řešení Je vhodné použít simulací? Ne Ano Vymezení cílů Návrh a konstrukce simulačního modelu Verifikace a validace modelu Simulační běhy Experimentování s modelem Vyhodnocení výsledků Ověření a schválení výsledků projektu Nutnost aktualizace modelu? Ano Ne Konec Užití jiných metod Rozpoznání a definování problému Volba metody řešení Je vhodné použít simulací? Ne Ano Vymezení cílů Návrh a konstrukce simulačního modelu Verifikace a validace modelu Simulační běhy Experimentování s modelem Vyhodnocení výsledků Ověření a schválení výsledků projektu Nutnost aktualizace modelu? Ano Ne Konec Užití jiných metod Vývojový diagram použití simulačních a modelovacích technik Modelování a simulace

27 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 27 Příklady využití simulace březen 2013 Modelování a simulace

28 březen 2013 WITTNESS * řešení výroby

29 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 29 Simul8 Úvod a základní ovládání SW prostředku Simul8 Zdroj: Simul8 - guide Položky, které prochází simulací v SW SIMUL8 se nazývají pracovní položky. Hlavní simulační objekty, ze kterých je v základě sestaven každý model, jsou základní prvky – lze je jednoduše umístit na pracovní plochu (working window) pouhým tažením z menu na levé straně pracovní plochy – viz další obrázek Modelování a simulace březen 2013

30 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 30 Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS Základní lišta simulačních nástrojů Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide

31 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 31 Základní pracovní okno Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

32 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 32 Základní pracovní okno – vložené prvky Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

33 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 33 Základní pracovní okno – box volby parametrů daného prvku Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

34 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 34 Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS Lišta simulačních nástrojů - transport Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide

35 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 35 Základní pracovní okno – funkční schrma Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

36 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 36 Základní pracovní okno – funkční schema ve 3D Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

37 Základní pracovní okno – výroba chladičů Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide

38 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 38 Jeden z výsledných grafů Modelování a simulace březen 2013 WITTNESS Zdroj: WITTNESS - guide Úvod a základní ovládání SW prostředku WITTNESS

39 Základní obrazovka Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

40 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 40 Simulace v SIMUL8 se skládá z objektů uložených ve struktuře odpovidající modelovanému reálu. Struktura je zastoupena na obrazovce několik objektů a linek, směrování šípy, spojující tyto objekty. Simulace se děje pomocí zobrazovacího pracovního okna, kde je nakreslena simulace. Každá ikona představuje objekt v simulaci. Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

41 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 41 Pro kontrolu a detailní nastavení parametrů jakéhokoli objektu = stačí na něj dvakrát kliknout. Hodiny určují pracovní dobu simulace a výsledky sběru výstupů za toto období. Při opakování simulačního běhu se parametry ani náhodný vstup nemění – není-li určeno jinak. Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

42 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 42 Simulace v SIMUL8 má 5 základních objektů …. Jsou označeny těmito ikonami: Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

43 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 43 Work Entry Points - where work enters the simulation Vstupní bod modelu Storage Bins - where work waits to be processed Zásobník - fronta Work Centers - where work has something done to it Pracovní (zpracovatelské) centrum Work Exit Points - where work leaves the process Výstup z modelu Resources - Items, people or parts - are needed to help process work Zdroje – potřebné k funkci Pracovního centra Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

44 Results Manager Výsledkový manager Centrální sloupec dává vypočtený výsledek, tj. co očekáváme, za dlouhodobý průměr ( byl-li čas za 1000 běhů ? if we had time to do 1000's of runs). Levé a pravé sloupce dávají údaj o tom, jak spolehlivá střední (průměrná) hodnota je. Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 - guide březen 2013

45 Základní obrazovka – HO benzinka Modelování a simulace Simul8 Zdroj: Simul8 březen 2013

46 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 46 …..… cw13 – 10. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. To bylo o SW zaměřeném na použití při modelování a simulacích. březen 2013

47 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 47 Děkuji za pozornost. březen 2013


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google