Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2012 S1. CVIČENÍ 1. Úvod k Simul8 CW – 13 LOGISTIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2012 S1. CVIČENÍ 1. Úvod k Simul8 CW – 13 LOGISTIKA."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2012 S1. CVIČENÍ 1. Úvod k Simul8 CW – 13 LOGISTIKA + CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

2 SW a SIMULACE – Simul8 Úvod a základní ovládání SW prostředku Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Položky, které prochází simulací v SW SIMUL8 se nazývají pracovní položky. Hlavní simulační objekty, ze kterých je v základě sestaven každý model, jsou základní prvky – lze je jednoduše umístit na pracovní plochu (working window) pouhým tažením z menu na levé straně pracovní plochy – viz další obrázek

3 SW a SIMULACE – Simul8 Základní obrazovka Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide

4 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Simulace v SIMUL8 se skládá z objektů ulo- žených ve struktuře odpovidající modelova- nému reálu. Struktura je zastoupena na obrazovce několik objektů a linek, směrování šípy, spojující tyto objekty. Simulace se děje pomocí zobrazovacího pracovního okna, kde je nakreslena simulace. Každá ikona představuje objekt v simulaci.

5 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Pro kontrolu a detailní nastavení parametrů jakéhokoli objektu = stačí na něj dvakrát kliknout. Hodiny určují pracovní dobu simulace a vý- sledky sběru výstupů za toto období. Při opakování simulačního běhu se parametry ani náhodný vstup nemění – není-li určeno jinak.

6 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Simulace v SIMUL8 má 5 základních objektů …. Jsou označeny těmito ikonami:

7 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Work Entry Points - where work enters the simulation Vstupní bod modelu Storage Bins - where work waits to be processed Zásobník - fronta Work Centers - where work has something done to it Pracovní (zpracovatelské) centrum Work Exit Points - where work leaves the process Výstup z modelu Resources - Items, people or parts - are needed to help process work Zdroje – potřebné k funkci Pracovního centra

8 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Chcete-li zkontrolovat nebo změnit pracovní parametry – po- klepejte na příslušné ikoně v simulačním oknu (levá myš) – otevřete položku: Na výkon (stav – průběh) fronty v běhu simulačního čas se lze podívat po kliknutí na tlačítko v dialogovém boxu vlastností. Tlačítko umožňuje nově definovat co se objeví na obrazovce (včetně zobrazení animace).

9 SW a SIMULACE – Simul8 Work Entry Points - where work enters the simulation Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Vstupní bodPráce Vstupní bod Práce Toto je místo, které je vždy prvním bodem – zde simulace začíná. Je to ZDROJ prvků (tzv. pracovní položka = Work Items ) procházejících simulačním mode- lem, jako aktivní prvek. Těchto bodů VSTUPU může být kolik je potřeba – podle modelované reality. …….

10 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide ……. Každý z těchto VSTUPŮ může mít svoji funkční charakteristiku – a to, v případě potřeby, s použitím růz- ných statistických rozdělení) – je nutno je časově vyladit. Chcete-li zkontrolovat nebo změnit pracovní parametry vstupního bodu - poklepejte na ikoně vstupu v simulačním oknu. Otevřete položku: VLASTNOSTI = PROPERTIES

11 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Každý ze VSTUPŮ může mít své jméno. Nastavit čas shodně s Pracovním centrem.

12 SW a SIMULACE – Simul8 Storage Bins - where work waits to be processed Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Skladovací zásobník – zádrž – fronta Toto je místo, které je místem v němž se vytváří fronta – je to zásobník vstupních prvků přicháze- jících do simulačního modelu – prvky zde čekají, až jsou patřičné prostředky či pracovní centra k dispozici. Zásobník je jedním ze základních objektů, které tvoří strukturu simulačního modelu.

13 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Jsou (obvykle) umístěny "blízko" pracovního centra, které je hlavním pracovním a výkonným prvkem. To znamená, že pracovní položce (aktivnímu prvku procházejícímu simulačním modelem) nezabere žádný čas cesta z fronty do pracovního (zpracovatelského, výkonného) centra. Lze nastavit max. dobu „pobytu“ v tomto zásobníku – položka. Lze nastavit min. dobu „pobytu“ v tomto zásobníku.

14 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Pokud má fronta omezenou kapacitu (například s mecha- nickým bufferem), zadává se maximální počet položek do. Chcete-li zkontrolovat nebo změ- nit pracovní parametry – pokle- pejte na ikoně …. a otevřete položku je určen pro simulaci velkého počtu jednotlivých položek - ! ale nikoliv kapalin nebo předmětů, které lze rozdělit do frakcí.

15 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Lze nastavit min. dobu „pobytu“ v tomto zásobníku. Lze nastavit max. dobu „pobytu“ v tomto zásobníku – položka. Lze nastavit hodnotu úrovně ke stanovení pracovních položek v tomto zásobníku – nula je nej- nižší priorita - zá-porné hodnoty mají prioritu nula – bez zvo- lené úrovně jsou s nulovou prioritou.

16 SW a SIMULACE – Simul8 Work Centers - where work has something done to it Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Pracovní (zpracovatelské) centrum Toto je místo, kde provede vlastní zpracování „položek“.

17 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Chcete-li zkontrolovat nebo změnit pracovní parametry vstupního bodu - poklepejte na ikoně vstupu v simulačním oknu. Otevřete položku: Orientace načasování tlačítko nabízí výběr z časových možností: standardní, nula, atd. a nastavení časování běhu simulace. Grafika Tlačítko pro dialog úpravy grafiky.

18 SW a SIMULACE – Simul8 Work Center Results Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Výsledky Centra Práce Toto je zobrazení výsledků simulačního běhu.

19 SW a SIMULACE – Simul8 Work Exit Points - where work leaves the process Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Výstupní Pracovní body Toto je místo, kde kompletní, hotové dílo skončí a opustí simulace. Je zaznamenáno, jak dlouho strávila pracovní po- ložka v simulaci (od okamžiku, kdy vstoupila až do výstupního bodu). Pro zobrazení informací klikněte na tlačítko výsled- ky nebo se podívejte na Managera výsledků.

20 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Chcete-li zkontrolovat nebo změ- nit pracovní parametry – pokle- pejte na ikoně …. a otevřete položku je určen pro zobrazení dosaže- ných výsledků je určen pro za- stavení limitované hodnotou Je možné

21 SW a SIMULACE – Simul8 Resources - Items, people or parts - are needed to help process work Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Zdroje – potřebné k funkci Pracovního centra Toto je místo pro dimenzování obsluhy.

22 SW a SIMULACE – Simul8 Drawing Routing Arrows Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Kreslení směrování šipek Metoda 1: Na panelu nástrojů Klikněte na "výkres„. Klikněte na objekt, od kterého chcete jít. Klikněte na objektu kam chcete jít. Metoda 2: Použití Stiskněte a podržte klávesu a táhněte myší od prvního objektu ke druhému cílovému objektu - pustit levé tlačítko myši, když je šipka nad středem cílového objektu. Nemusíte být v "režimu kreslení Route " používat tuto metodu.

23 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Můžete odstranit stávající trasu (= šipku) tím, že ji proj- dete znovu. Můžete také použít odkazy v dialogu přidat / odebrat směrování šipek (= add/remove routing arrows). Klikněte pravým tlačítkem myši na směrování Arrow pro přezkoumání a změnu vlastnosti, jako je například doba jízdy, barvy atd.

24 SW a SIMULACE – Simul8 Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Vlastnosti časování – určení doby simu- lačního běhu – klik- nout pravou myší a vybrat.

25 SW a SIMULACE – Simul8 Results Manager Únor 2012 Zdroj: Simul8 - guide Výsledkový manager Centrální sloupec dává vypočtený výsledek, tj. co očekáváme, za dlouhodobý průměr ( byl-li čas za 1000 běhů ? if we had time to do 1000's of runs). Levé a pravé sloupce dávají údaj o tom, jak spolehlivá střední (průměrná) hodnota je.

26 Únor 2012 Grafy

27 …..… Cw13+05 – cv. S1. ZADÁNÍ ……. březen 2012


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2012 S1. CVIČENÍ 1. Úvod k Simul8 CW – 13 LOGISTIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google