Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Word 2010 – Hypertextové odkazy. Ročník:2. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_16.3.07. ICT Anotace: Hypertextový odkaz na soubor, dokument, webovou stránku; vytvoření záložky, stylu nadpisu; vytvoření odkazu přetažením obsahu. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Odkaz na dokument, soubor, webovou stránku Označte text nebo obrázek, který bude tvořit hypertextový odkaz. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz. Nebo klikněte pravým tlačítkem na text nebo obrázek a vyberte tlačítko Hypertextový odkaz v místní nabídce. Možný vzhled odkazu

3 Odkaz na dokument, soubor, webovou stránku Pro vytvoření odkazu na existující soubor nebo webovou stránku klikněte v seznamu Odkaz na na položku Existující soubor nebo webová stránka a pak do pole Adresa zadejte adresu odkazu. Jestliže neznáte adresu souboru, klikněte na šipku v seznamu Oblast hledání a potom přejděte k požadovanému souboru. Hledání na internetu Hledání v počítači Po zadání popisu se text objeví při nastavení ukazatele myši na odkaz

4 Odkaz na dokument, soubor, webovou stránku Pro odkaz na soubor, který dosud není nevytvořen, klikněte v seznamu Odkaz na na položku Vytvořit nový dokument, do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru a v části Úpravy dokumentu klepněte na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní. Zadat název a typ dokumentu Kdy se dokument upraví

5 Vytvoření odkazu na prázdnou e-mailovou zprávu Vyberte text nebo obrázek, který chcete zobrazit jako hypertextový odkaz. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz. V oblasti Odkaz na: klikněte na možnost E-mailová adresa. Zadejte požadovanou adresu do pole E-mailová adresa. Do textového pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Zapsat e-mailovou adresu Zapsat předmět e-mailu Po kliknutí na odkaz se spustí poštovní program (např. MS Outlook) s vyplněnou adresou a předmětem.

6 Vytvoření odkazu na určité místo Pro vytvoření odkazu na místo ve stejném dokumentu je třeba toto místo označit. Místo označíte vložením záložky, dále je možné k označení umístění použít styl nadpisu.

7 Vytvoření záložky V dokumentu, kde chcete vytvořit záložku postupujte takto: Vyberte text nebo položku, ke které chcete přiřadit záložku, nebo klikněte na místo, kam chcete záložku vložit. Na kartě Vložit ve skupině Odkazy klepněte na tlačítko Záložka. Do pole Název záložky zadejte název. Názvy záložek musí začínat písmenem a mohou obsahovat číslice, nesmí však obsahovat mezery. K oddělení slov můžete použít podtržítka, například První_nadpis. Klepněte na tlačítko Přidat.

8 Použití stylu nadpisu Pokud se chcete odkázat na místo ve stejném dokumentu, můžete použít jeden z předdefinovaných stylů nadpisů aplikace Word. Vyberte text, pro který chcete použít styl nadpisu. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na požadovaný styl. Pokud jste například vybrali text, pro který chcete použít styl hlavního nadpisu, klikněte na požadovaný styl Nadpis 1 v galerii rychlých stylů.

9 Odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu Vyberte text nebo objekt, který bude sloužit jako hypertextový odkaz. Klikněte pravým tlačítkem myši a potom vyberte tlačítko Hypertextový odkaz v místní nabídce. Na panelu Odkaz na: klepněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu. V rozevíracím seznamu vyberte záložku nebo nadpis, které chcete propojit (podle toho zda jste v prvním kroku vytvořili záložku nebo styl nadpisu) a potvrďte.

10 Vytvoření odkazu přetažením obsahu z jiného dokumentu aplikace Word Otevřete dokument, do kterého chcete přidat hypertextový odkaz. Otevřete cílový dokument a vyberte text, grafiku nebo jinou položku, na kterou chcete přejít. Můžete například vybrat několik prvních slov oddílu dokumentu, na který chcete vytvořit odkaz. Klikněte na vybranou položku pravým tlačítkem myši a přetáhněte ji na Hlavní panel nad ikonu dokumentu, do kterého chcete přidat hypertextový odkaz. Uvolněte tlačítko myši na místě v náhledu dokumentu, kam chcete vložit hypertextový odkaz a vyberte možnost Vytvořit hypertextový odkaz zde. POZNÁMKA: Text, grafika nebo jiná položka, kterou jste vybrali, bude tvořit odkaz na cílový dokument.

11 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Vytvoření hypertextového odkazu. In: [online]. [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/word-help/ vytvoreni-hypertextoveho-odkazu-HA102011388.aspx Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google