Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Word 2010 - Tabulky I. Ročník:2. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_15.3.01. ICT Anotace: Základní tvorba tabulky, editace textu v tabulce, změna rozměrů buněk, slučování a rozdělování buněk v tabulce. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Základní tvorba tabulky V programu je několik možností navržení a vytvoření tabulky. Tabulky lze později modifikovat, ale na začátku je vhodnější promyslet si konečný vzhled tabulky. Nejvhodnější způsob je vytvoření pomocí pásu karet ve Wordu: Na pásu karet zvolit – Vložení. Ve skupině Tabulky kliknout na Tabulka. v podnabídce se objeví matice – vybrat počet řádků a sloupců a odsouhlasit levým tlačítkem myši.

3 Základní tvorba tabulky V nabídce Tabulka najdete další možnosti: Vložit tabulku – nastavit libovolný počet řádků a sloupců u vkládané tabulky. Navrhnout tabulku – nakreslení nepravidelné tabulky. Tabulka Excel – import tabulky z Excelu. Rychlé tabulky – nabídka předdefinovaných šablon tabulek.

4 Editace textu v tabulce Pohyb v políčkách (buňkách) tabulky lze provést kurzorem myši nebo kurzorovými šipkami na klávesnici. Stiskem Enter se řádek tabulky rozšíří. Každá buňka je samostatný prostor: – Jiná velikost písma a zarovnání. – Odlišné stínování. – Jiná tloušťka a styl čáry.

5 Změna šířky a výšky buněk v tabulce Kdykoliv v průběhu práce s tabulkou ji lze upravovat a měnit její vzhled: Zúžení, rozšíření sloupce (řádku): – Nastavit kurzor myši na vybranou čáru. – V okamžiku změny kurzoru na oboustrannou šipku stisknout levé tlačítko myši. – Tažením vlevo, vpravo (nahoru, dolů), změnit šířku sloupce (výšku řádku).

6 Změna šířky a výšky buněk v tabulce Jiným způsobem je rozšiřování (zužování) sloupců a řádků pomocí značek na svislém a vodorovném pravítku: – Kliknout do kterékoliv buňky tabulky. – Tažením za značky na vodorovném (svislém) pravítku měnit šířku řádků a sloupců. Pozor na změny reaguje celá tabulka.

7 Slučování a rozdělování buněk v tabulce Sousední buňky v tabulce lze spojovat (slučovat) a rozdělovat. Tuto funkci je možné využít při tvorbě složitějších tabulek nebo formulářů. Při této činnosti budeme využívat v pásu karet možnost Nástroje tabulky – tato možnost se objeví při označení buněk tabulky.

8 Sloučení buněk Označit do bloku buňky, které chceme sloučit. Na pásu karet vybrat Rozložení a tlačítko Sloučit buňky. Sloučené buňky se chovají jako jedna buňka, je možné vložit text, centrovat, vybarvit… Další možnosti – po označení buněk kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Sloučit buňky, nebo použít nástroj Guma.

9 Rozdělení buněk Sloučenou buňku je možné rozdělit na dvě a více buněk. Kliknout do buňky, která má být rozdělena. Na pásu karet vybrat Rozložení a tlačítko Rozdělit buňky. Zobrazí se dialogové okno ve kterém se navolí počet řádků a sloupců a potvrdí (OK). Další možnost – pomocí pravého tlačítka myši.

10 Praktické procvičení Vytvořte pravidelnou tabulku o pěti sloupcích a pěti řádcích. Prostřední sloupec a řádek tabulky rozšiřte. Do prvního sloupce napište dny v týdnu (pondělí – pátek) a zarovnejte vlevo, vpravo nebo na střed. Tři buňky v posledním sloupci slučte do jedné.

11 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google