Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS Přednáška (osnova): 1.Typologie armád 2.Reforma a Profesionalizace OS 3.Transformace OS, II fáze reformy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS Přednáška (osnova): 1.Typologie armád 2.Reforma a Profesionalizace OS 3.Transformace OS, II fáze reformy."— Transkript prezentace:

1 Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS Přednáška (osnova): 1.Typologie armád 2.Reforma a Profesionalizace OS 3.Transformace OS, II fáze reformy

2 Formy armády Add, 1 Formy armády Používají se nejčastěji členění: A, Z hlediska postavení armády ve společnosti a jejího řízení: - existuje civilní řízení a kontrola armády - armáda je mocenský nástroj jedné pol. Strany - armáda má neomezenou, nekontrolovatelnou moc - diktátorské režimy B, Z hlediska branného systému státu: - armáda s dobrovolným či povinným braným systémem, -poloprofesionální a -profesionální armáda C, Z hlediska charakteru samotné vojenské organizace (Ch. Moskos – jaké rysy převažují – přechod od vojenské organizace vysoce divergentní k vojenské organizaci vysoce konvergentní s občanskými strukturami): - institucionální ( vojenská služba s převažujícími institucionálními rysy) - zaměstnanecká ( zaměstnanecký vojenský model je založen na tržních principech)

3 Formy armády Add, Formy armády Ozbrojené síly jsou termín, označující obvykle soubor všech státních nebo státem podprovaných organizací, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho výsostném území. (pozemní síly, letectvo, námořnictvo, domobrana, policie) Domobrana neboli reservní armáda (armáda reservistů – záložníků), Zeměbrana neboli hotovost, označující součást vojska (armády) skládající se ze stálé armády odvedených branců, kteří jsou dnes označováni jako základní (presenční) služba, a aktivních záložníků. Milice, více výrazů, domobrana, dobrovolnické ozbrojené složky, ale i policejní složky Všeobecná branná povinnost je oficiální nařízení, podle kterého musí jedinci nastupovat na vojenskou službu. Podle současné právní úpravy může být branná povinnost vyžadována pouze v případě ohrožení státu či za válečného stavu.

4 Formy armády Add, 1 Formy armády Používají se další členění – hlavně z hlediska vojenských parametrů: A, strategických záměrů: -obranná -útočná B, velikosti a složení: -všeobecně a poměrem k počtu obyvatel -Pozemní síly, letectvo, voj. Námořnictvo, strategické síly Chápání pojmů armáda a ozbrojené síly: Armáda: 1.Veškeré ozbrojené síly státu 2.Ozbrojené síly kromě voj. námořnictva 3.Válečné operační uskupení 4.Ozbrojené síly bojující proti státu - různé osvobozenecké armády Ozbrojené síly (práv.). Souhrn všech ozbrojených složek státu, do nichž občané vstupují na základě branného zákona nebo dobrovolnosti: Vojsko + další veřejné ozbrojené sbory + dobrovolnické sbory

5 Formy armády Add, 1 Terminologie Armáda se stará o vnější bezpečnost země, policie obvykle o vnitřní bezpečnost Armáda, nicméně, může poskytnout technické a lidské zdroje své zemi, a to například v případě nějaké živelné katastrofy, nehody nebo jiné závažné události, která svým rozsahem znemožňuje, aby byla zvládnuta s použitím prostředků na místní úrovni, nebo pokud povaha této události znamená vážné ohrožení fungování země Ozbrojené síly bez vazby na konkrétní území se nazývají např. „legie“ a jejich členové nejsou vojáci, ale žoldáci. Termín „Milice“ může vyjadřovat více významů, např. domobranu, dobrovolnické ozbrojené složky, policejní složky, v bývalém ČR – ozbrojená moc dělnické třídy.

6 Moderní armády Add, 1 Moderní armády Profesionální armády, v rámci NATO k tomu směřuje většina zemí. Původně měly profesionální armády jen USA, Kanada a Velká Británie. Postupně se připojila řada dalších západoevropských zemí. Pokud chceme budovat co největší armádu, k obraně území, potom je nutné mít všeobecnou brannou povinnost. Pokud však chceme mít armádu, která má působit v různých misích v zahraničí, je lepší zvolit armádu profesionální. Dochází k razantnímu posunu od ochrany nebo obrany území k obraně zájmů. Obranou těchto zájmů je často i naše účast v různých operacích na podporu a vynucování míru. Obranou našich zájmů je i obrana našich spojenců. Všechny tyto operace budou s největší pravděpodobností probíhat mimo naše území. V Evropě: Beneluxový systém – malá, mobilní, dobře vyzbrojená, mobilní, plně profesionální, mobilizující poloprofesionální zálohy Skandinávský systém: např. Norská, založena na branné povinnosti, vojenském výcviku, pravidelný výcvik záloh, určena k obraně teritoria. Z 28 členských států NATO dosud branná povinnost platí v pěti. Kromě Německa jsou to Řecko, Turecko, Estonsko a Norsko. Německo je jednou z mála západních zemí, v nichž je stále ještě uplatňována všeobecná branná povinnost. Od července však byla zkrácena povinná vojenská služba z devíti měsíců na půl roku. Vojenský výcvik by měli absolvovat všichni mladí muži, vlastní armádu by ale měli tvořit dobrovolníci.

7 Typologie válek Prostor: - Lokální války - Regionální války - Globální válka Čas: - Krátké války - Vleklé války Intenzita: -Omezené války -Totální války Pravidelná válka Pravidelná válka - válka je formálně vyhlášena subjektem mezinárodního práva (státem) je vedena a ukončena v souladu s právními konvencemi. Boje se účastní pravidelná armáda, tedy hierarchicky strukturovaná a disciplinovaná skupina vycvičených a jednotně označených (uniformovaných) odborníků, kteří dodržují normy válečného práva ohledně zacházení se zajatci a civilním obyvatelstvem. Válčící strany používají přiměřené prostředky (neužívají zakázané druhy zbraní). Nepravidelná válka Nepravidelná válka - uchyluje se k ní slabší protivník v asymetrické situaci - tedy v boji se silnější stranou. Metody nepravidelné války užívají především národně-osvobozenecká hnutí, revoluční skupiny, mohou však být i doplněním tradičních konvenčních postupů. Nepravidelné válka je zřejmě nejobtížněji zachytitelná forma válečnictví. Jejím prototypem byla španělská guerrilla (ve španělštině doslova „malá válka“), Název guerrilla se obecně vžil pro označování nejrůznějších druhů nepravidelného vedení války.

8 Typologie válek Postmoderní válka: Není rozdíl mezi civilní a vojenskou sférou Není oddělena od občanské společnosti Boj, útoky jsou součástí každodenního života Zbraň je pro část civilních obyvatel nezbytný předmět denní potřeby Probíhá v geografickém prostoru a i společenském Je krutá, záludná, nelze rozlišit síly dobra a zla Využívá terorismus, což znamená, že: využívá sebevražedných útoků, což přináší spoustu „nových výhod“: odpadá problém únikových cest, odpadá riziko odhalení, chycení, výslechů, zvyšuje se přesnost a účinnost útoku a dále i psychologický účinek aktu

9

10 DEMOKRATIZACE A ROZDĚLENÍ INTEGRACE (legislativa, redukce, NATO) REFORMA – PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE – EXPEDIČNÍ SÍLY DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1999 1993 20072005 Reforma a profesionalizace ozbrojených sil

11 227 106 Supersonic 12+2 Subsonic 18+6 1 617 298 30 2 315 1200 700 131 965 52 913 38 000 Vývojové etapy

12 Změny v armádě ČR po r. 93 -K 1.1. 1993, rozdělení republiky a armády, -Zahájení budování moderní armády, připravené bránit suverenitu ČR -Orientace na již existující bezpečnostní struktury – NATO, vstup v r 1999 Hlavní princip tehdejší vojenské strategie „Čelit jakémukoli napadení, jakýmkoli protivníkem“ Reorganizace a redislokace v armádě Obrana teritoria Početní stavy – předimenzované (32 brigád) vzhledem k zaostávání zbraňových systémů a ceně nové vojenské techniky

13 2. Reforma - Profesionalizace armády BALANCOVÁNÍ ZDROJŮ A ÚKOLŮ MALÁ, MODERNÍ, MOBILNÍ, MLADÁ PROFESIONÁLNÍ SÍLY Proč reforma: Stav a požadavky OS Proč profesionalizace: Moderní a kvalitně vycvičené OS I. FÁZE 2003-2006 – reforma, profesionalizace II.FÁZE 2006-2010 (2012) - transformace

14 Změny v armádě ČR Proč reforma OS – rozpor mezi požadavkem doby a stavem ozbrojených sil – rok 2000/2001 Změnil se charakter vojenských operací, změnily se požadavky na potřebné schopnosti armády, na nutné počty nasazených sil – NATO, 11/11/2001 Pro většinu zemí aliance se zvyšuje potřeba vybudování moderních mobilních sil, moderně vyzbrojených a princip kolektivního zajištění obrany umožňuje, aby armády byly méně početné Nový návrh na profesionalizaci – až s tzv. reformou ozbrojených sil Koncepce profesionální armády: - První návrhy k výrazné reformě ozbrojených sil a profesionalizaci vzešly již v roce 1992 Tehdy se navrhovalo výrazné snížení počtů armády (na 0,3-0,5% populace), struktura byla koncipována jako systém malých jednotek obrany teritoria s odpovídající vazbou na speciální síly s možností vyžití v zahraničních misích. Na profesionalizaci se mělo přecházet postupně.

15 Reforma ozbrojených sil ČR A dále je to schopnost ozbrojených, aby byly schopny uskutečnit kromě vojenských operací též – opera jiné tzn. mírové a humanitární Při operacích vojenského či nevojenského charakteru se snižuje význam množství na sazených lidí, na druhé straně jsou kladeny mnohem vyšší nároky na odborné schopnosti vojenského profesionálu Reforma byla připravená již v roce (2002 - 13/11), dokonce schválena vládou, byla správná, odpovídala změněným podmínkám bezpečnosti ČR, avšak stát si nemohl dovolit vyčlenit předpokládané finanční prostředky na tuto reformu OS – takže původní reforma byla přepracována na nový zdrojový rámec Nová, stávající reforma ozbrojených sil – přepracovaná v druhé polovině roku 2003 a schválena vládou 12/11/2003 – „Koncepce výstavby profesionální armády ČR a mobilizace OS ČR přepracovaná na nový zdrojový rámec“ Otázka, proč přišlo toto strategické rozhodnutí v r. 2002-2003???

16 Reforma ozbrojených sil ČR Proč revize? Nesoulad záměrů se zdroji - 2003 Redukce struktury sil (ze 3 na 2 brigády) Redukce velitelské struktury (z 5 na 2) Redukce personálu (o 9.000 vojáků a 1.200 civilistů), Optimalizace dislokace Snížení úrovně ambicí (brigáda z 5.000 na 3.000 osob)

17

18 2. Profesionalizace armády Základní způsoby profesionalizace jsou: A, plošná, (po jednotlivých funkcích v celé armádě) b, bodová, (budování jednotek a útvarů sestavených jen z profesionálů) c, jejich kombinace Proces profesionalizace: Rekrutace (tj. získávání dobrovolníků ke službě v potřebných počtech,složení, kvalitě a v délce závazku Retenci (tj. udržení kvalitních lidí v armádě, jejich motivace a zvyšování kvalifikace) Migraci (tj. vytvoření předpokladů pro obousměrný snadný přechod mezi vojenskou a civilní kariérou) Při profesionalizaci je třeba řešit problémy: Rekrutační (zajištění kvalitního výběru) Legislativní ( výběr, přijímaní průběh služby, propouštění) Ekonomické (největší náklady na profesionalizaci jsou na začátku, návratnost dlouhodobá)

19 Profesionalizace v armádách demokratických států Profesionalizace armád Mnoho armád demokratických států upouští od principu všeobecné branné povinnosti, v 90 letech tento proces proběhl ve Francii, Belgii a Holandsku, v r. 1998 vyhlásilo profesionalizaci Portugalsko a Španělsko, v roce 1999 se odhodlala k zahájení profesionalizace Itálie. Naopak, všeobecnou brannou povinnost se zemí NATO má Norsko (blízkost Ruska) a SRN (demokratický význam branné povinnosti, ale vedou se intenzivní diskuse), z nečlenských zemí NATO – Švédsko, Rakousko, Švýcarsko se svým tradičním miličním systémem. Celkově lze konstatovat, že vývoj směřuje k profesionálním armádám, případně k zvětšování podílu profesionálů v konskripčně budovaných ozbrojených silách

20 2. Profesionalizace armády Přechod k profesionální armádě je přirozeným důsledkem probíhajících změn v bezpečnostním prostředí a ve vojenství Platí to jak pro velké, tak i malé státy, evropské a mimoevropské, K vedení operací (OSN, NATO, EU aj.), je zapotřebí: akceschopná bojová uskupení, moderně vyzbrojená, zasahovat v co nejkratším čase, ve vzdálených regionech, po dobu dosažení operačních a politických cílů. Česká veřejnost a profesionalizace: Přijala s nadšením informace o zkrácení a nakonec i o skončení vojenské základní služby a civilní služby Většině vyhovuje sejmutí vlastní odpovědnosti za bezpečnost státu a přesun na specifickou úzkou skupinu občanů – vojenských profesionálů Profesionalizaci de facto napomáhal, urychlil – aktivní podíl AČR na mezinárodních mírových operacích všeho druhu, kde byli a jsou nasazeni profesionálové S pochopením veřejnosti se setkávaly změny profesionalizace - zejména u jednotek, které směřují k vyšší specializaci (chemici) a u jednotek vybavených nejmodernější bojovou technikou (letectvo)

21 2. Profesionalizace armády (3) Důsledky profesionalizace: Profesionalizace vytváří lepší předpoklady pro plnění úkolů armády v nových podmínkách mezinárodních vztahů, rizik a ohrožení Profesionalizace zvýšila schopnost armády plnit úkoly ve vyšší kvalitě v rámci aliance NATO a EU, v rámci společných mírových operací Profesionalizace umožnila posílit bezpečnost státu a občanů při nevojenském ohrožení, zejména proti terorismu, přírodním a technologickým katastrofám Profesionalizace umožňuje lepší využívaní sofistikovaných zbraní a zbraňových systémů Profesionalizace vytváří předpoklady pro racionálnější využití finančních prostředků na obranu, dosahuje se vyšší efektivnosti při jejich užití Úskalí, která nelze přehlédnout: Zmizí jeden z kanálů civilní kontroly armády společností Izolace profesionální složky od společnosti Nižší počet rychle použitelných a vycvičených záloh Změny v systému výcviku, výchovy a cyklického nasazení v operacích

22

23 Vycvičeno a certifikováno brigádní úkolové uskupeníI - 2006 Plná profesionalizace OS - 2005 Vytvoření plánované velitelské struktury a struktury sil – 2004 Operace Specializace Dislokace a modernizace Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil - 2002, 2003 Začlenění do EU 2004 Výsledky reformy I fáze

24 Reforma ozbrojených sil Ambice ozbrojených sil – nevojenské hrozby a jejich eliminace Ve prospěch policie ČR 1000 vojáků na dobu 3 měsíce Ve prospěch Integrovaného záchranného systému 1200 vojáků na dobu 1 měsíce Reforma ozbrojených sil: Nová struktura MO a vojsk Dislokační změny Transformace personálu Nová struktura MO a vojsk MO Společné síly (pozemní síly, vzdušné síly, specializované síly) Síly podpory a výcviku (logistická a zdravotnická podpora, výcvik a doktríny) Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž

25 Reforma ozbrojených sil Nová struktura MO a vojsk Společné síly (pozemní síly, vzdušné síly, specializované síly) budou tvořit: 2 mechanizované brigády, 1 dělostřelecká brigáda, průzkumný prapor, vzdušné síly – základny taktického letectva, vrtulníkového letectva, dopravního letectva protiletadlová raketová brigáda, dále pak brigáda chemické a biologické ochrany a některé další menší jednotky pro podporu a zabezpečení vojsk. Pro plnění úkolů na území ČR i mimo něj. Cílový stav k roku 2008 má být 35.000 osob, z toho 26.200 vojáků a 8.800 občanských zaměstnanců. Dislokační změny: Rok 2004 – armáda působí v 65 posádkách a 67 dislokačních místech Během 3 let (2004-6) dojde ke zrušení 38 vojenských posádek a 19 dislokačních míst V roce 2006 to bude již jen 27 posádek a 47 dislokačních míst V souvislosti s reformou byla: zrušena 3 operačně taktická velitelství, Rok 2003 – např. zrušeno 8 vojenských posádek, 4 dislokační místa, vyřazeno 120 170 položek z používání AČR

26 Reforma ozbrojených sil Transformace personálu: V letech 2004 – 2006 dojde k razantnímu snižování personálu Podrobnější pohled na redukce stavu ozbrojených sil poskytuje následující tabulka: V souvislosti s realizací reformu dojde ke strukturální změně ve složení profesionálů, konkrétně ke snížení počtu důstojníků a občanských pracovníků a k nárůstu počtů praporčicského a rotmistrovského sboru: k 1.1. roku20042005200620072008200920102011 rotmistři (poddůstojníci)4600810098001150012500 praporčíci77007500 důstojníci830066005000 civilní osoby200001620014600107008800 personál celkem5047040070385103621035000

27 Reforma ozbrojených sil Změna vojenských hodností: Dnem 1.1.2011 nabývá účinnosti část novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, provedená zákonem č. 272/2009 Sb. Jedná se o změnu v hodnostních sborech a hodnostech. Vzhledem k tomu, že se rozšiřují hodnostní sbory o mužstvo a poddůstojníky a naopak zaniká hodnostní sbor rotmistrů, někteří vojáci budou mít od 1.1.2011 hodnost nižší a někteří naopak hodnost vyšší. Jmenování do vyšší či nižší hodnosti bude ze zákona, tedy bez souhlasu vojáka. Jde o sladění s hodnostmi používanými v NATO,: Poddůstojnický sbor se proto od příštího roku do české armády vrátí, a to v rámci hodností desátník, četař a rotný. Opět bude také zavedena hodnost vojín pro vojáky vykonávající základní výcvik. Zaniknou naopak pozice podpraporčík, štábní rotmistr a podporučík. Změna se dotkne v nejvyšší míře zejména vojáků v základních funkcích. Zatímco nyní jsou vojáci ve funkci střelec, kulometník nebo pancéřovník zařazeni v hodnosti rotný, po zavedení novely budou svobodníky.

28 Hodnostní sbory a hodnosti Armády ČR Hodnostní sbor mužstvo s hodnostmi vojín a svobodník. Hodnostní sbor poddůstojníci s hodnostmi desátník, četař a rotný. Hodnostní sbor praporčíci s hodnostmi rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík a štábní praporčík. Hodnostní sbor nižší důstojníci s hodnostmi poručík, nadporučík a kapitán. Hodnostní sbor vyšší důstojníci s hodnostmi major, podplukovník a plukovník. Hodnostní sbor generálové s hodnostmi brigádní generál, generálmajor, generálporučík a armádní generál. Reforma ozbrojených sil

29 Co se nepodařilo: Schopnosti neodpovídají rychlé změně požadavků (Afganistan, Irák), Neefektivní systém velení a řízení Obranné plánování nekonsolidované Zpoždění modernizace a likvidace materiálu Vzdělávání, řízení kariér, hodnocení Neexistence poddůstojnického sboru Struktura personálu, hodností Výsledky reformy I fáze

30 Reforma ozbrojených sil(1) 4 Základní úkoly ozbrojených sil: 1.Obrana území ČR v systému kolektivní obrany 2.Účast v operacích mimo území ČR silami předurčenými pro operace pod vedením NATO, EU 3.Přijetí sil NATO v případě vojenského hrožení teritoria ČR nebo bezpečnosti aliance 4.Plnění úkolů při nevojenských ohroženích ČR Pozn. – patrný odklon od priority obrany území ČR k expedičním silám, Zdrojový rámec: Ambice ozbrojených sil – obrana území ČR V úvahu připadají nejrůznější formy a intenzita, předpokládá se bez mobilizace nasazení brigádního uskupení v síle 3000 vojáků Ambice ozbrojených sil – mírové operace Účast v jedné operaci na prosazení míru (3000 osob po dobu max. 6 měsíců) nebo) Nebo 1000 osob s rotací po 6 měsících + druhá operace o síle 250 bez rotace (6 měsíců) rok2004200520062007200820092010 mld. CZK52,358,455,454,949,851,8 48,8

31 Trendy v návrzích na rozpočet AČR

32 Filosofie 2. kroku Reformy AČR v rámci dalšího postupu transformace rezortu MO OPTIMALIZACE FUNKCÍ REZORTU MO GŠ - STRUKTURY SIL - NASADITELNOST SCHOPNOSTI – MNOHONÁRODNÍ, NATO A EU DOKONČENÍ DISLOKACE DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH POČTU A STRUKTUR SCHOPNOSTI PŘEPRAVY A NASAZENÍ

33 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2018 Reforma resortu MO ČR Fáze radikálních změn, rušení posádek, snižování počtů osob a VTM Stabilizační fáze s důrazem na zabezpečení personálu Fáze vyhodnocení a přípravy dalšího postupu po dosažení počátečních operačních schopností Pokračování transformace, dosažení cílových struktur a počtu resortu MO

34 Reforma ozbrojených sil NÁBOR VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ Nábor pro rok 2010 stanoven cca 1150 nových vojáků V polovině roku 2010 – přísahu 260 nových vojáků. Byli poslední, kteří nastoupili do armády ještě před zastavením náboru. Předtím nábor cca 250 vojáků každé čtvrtletí. V resortu ministerstva obrany nyní pracuje asi 34 500 lidí, z toho 24 tisíc z nich tvoří vojáci. Armáda v souvislosti s krizí počítá se zrušením celkem 4 500 míst. Propuštěním se ušetří cca 2 mld. Kč Aktuálně v armádě slouží 13% žen.

35 Vývoj skutečných počtů osob v ozbrojených silách 1993 - 2010 KE DNI VZP VZS VZP + VZS O.Z. CELKEM 1.1.1993 38 049 68 630 106 679 25 286 131 965 1.1.1994 33 282 54 326 87 608 23 634 111 242 1.1.1995 30 413 43 178 73 591 27 726 101 317 1.1.1996 27 654 36 797 64 451 26 456 90 907 1.1.1997 26 340 32 174 58 514 27 060 85 574 1.1.1998 23 759 32 942 56 701 21 797 78 498 1.1.1999 22 966 34 281 56 247 21 481 77 728 1.1.2000 23 721 31 185 54 906 21 301 76 207 1.1.2001 23 184 24 955 48 139 21 157 69 296 1.1.2002 20 627 21 235 42 338 20 888 63 226 1.1.2003 21 247 17 363 38 610 22 706 61 316 1.1.2004 21 024 6 359 27 383 18 459 45 842 1.1.2005 22 272 0 22 272 17 858 40 130 1.1.2006 23 830 0 15 168 38 998 1.1.2007 24 229 13 358 37 587 1.1.2008 24334 11 946 36 280 1.1.2009 24103 10 575 34 678 1.1.2010 23136 9017 32 153 Legenda: KE DNI - stav k prvnímu lednu příslušného roku VZP - vojáci z povolání VZS - vojáci v základní (náhradní) službě VZS + VZP - vojáci v činné službě O.Z. - občanští zaměstnanci CELKEM - resort MO

36 Jak se měnila česk á arm á da (rok, voj á ci z povol á n í, občan š t í zaměstnanci, resort obrany celkem, voj á ci povinn é služby) 1993 38 049 25 286 63 335 68 630 1994 33 282 23 634 56 916 54 326 1995 30 413 27 726 58 139 43 178 1996 27 654 26 456 54 110 36 797 1997 26 340 27 060 53 400 32 174 1998 23 759 21 797 45 556 32 942 1999 22 966 21 481 44 447 33 281 2000 23 721 21 301 45 022 31 185 2001 23 184 21 157 44 341 24 955 2002 20 627 20 888 41 515 21 235 2003 21 249 22 675 43 924 19 783 2004 21 055 20 808 41 863 6 359 2005 22 145 17 288 39 433 2006 23 110 14 971 38 081 2007 24 229 13 358 37 587 2008 24 334 11 946 36 280 2009 24 103 10 575 34 678 (ZDROJ: Ministerstvo obrany ČR)

37 Podle materiálu Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky z roku 2007 mělo být na konci roku 2010 dosaženo počtu 36 800 osob (26 200 vojáků, 8 800 občanských zaměstnanců a 1 800 čekatelů). Ve skutečnosti bylo k 1. lednu 2011 v působnosti MO ČR 21 309 vojáků, 8 011 občanských zaměstnanců a 937 vojáků-čekatelů. Jedním z důvodů, proč není možné cílových stavů dosáhnout, je nedostatečný rozpočet. K tomu se ovšem budou v příštích letech přidávat i další faktory, například demografický.

38

39 Přehledy počtu zbraní a vojenské techniky OBRNĚNÁ TECHNIKA Počet 1. Bojové tanky (všechny verze typu T-72) 174 2. Bojová obrněná vozidla513 DĚLOSTŘELECKÁ TECHNIKA 3. Dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více 258 LETECKÁ TECHNIKA 4. Všechny verze typů letadel JAS- 39 a L-159 42 5. Všechny verze vrtulníku typu Mi-24 (i exportní Mi-35) 26 Ve skutečnosti – u vojsk/skladem, nadbytečné počty Reálně (ve výzbroji vojsk) 1 tankový prapor (30) 2 smíšené dělostřelecké oddíly.

40 Struktura AČR Společné síly: Pozemní síly – 2 mechanizované brigády, 1 dělostřelecká brigáda, 1 Průzkumný prapor Vzdušné síly – základna taktického letectva Čáslav, základna letectva Náměšť, Základna vrtulníkového letectva Přerov, základna dopravního letectva Kbely, Protiraketová brigáda Strakonice Síly podpory – zabezpečovací jednotky, opravny a jiná podpůrná zařízení, vojenská zdravotnická zařízení a krajská vojenská velitelství

41 Transformace ozbrojených sil Koncepční rámec další transformaci resortu: Vychází z aliančních (NATO) požadavků, posílení operačních schopností AČR v zahraničních operacích 8% pro okamžité nasazení, 40% vyzbrojeno a vycvičeno pro nasazení v zahraničních operacích) Cíl je vytvoření armády s expedičními schopnostmi Změna ve struktuře hodnostních sborů (15-25% důstojníků, 25-35% praporčíků a zbytek poddůstojníci a mužstvo) Reorganizace záchranných praporů, 1 předán HZS, 2 záchranné prapory reorganizovány (na ženijní prapory) a jeden zrušen). Uvolněné zdroje budou využity ve prospěch výstavby 2 lehkých motorizovaných praporů. Bude vytvořen Národní úřad pro vyzbrojování Nasazení dalších sil (síly rychlé reakce NATO a EU Battle Group) mimo rámec rozpočtu MO

42 Operace při ohrožení svrchova- nosti ČR a kolektiv- ní obrana podle čl. 5 WS Operace kolektivní obrany podle čl. 5 WS, kdy nebude bezpros- tředně ohrožena ČR Operace CRO mimo čl. 5 WS (operace k udržení a posilování mezinárodní bezpečnosti a stability) plná účast včetně všeobecné mobilizace brigáda bez rotace prapor s rotací po šesti měsících rota s rotací po šesti měsících nebo ekvivalentní uskupení letectva po dobu tří měsíců bez rotace brigádní úkolové uskupení na bázi brigády středního typu bez rotace Pravděpodobnost operace Stupeň ohrožení Politicko – vojenské ambice Obrana území ČR je realizována v rámci NATO. Zapojení ČR do mezinárodních projektů obrany proti nosičům ZHN, zejména proti balistickým raketám. Účast v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS ) Přijetí aliančních sil na vlastním území (HNS ) Plnění asistenčních, záchranných a humanitárních úkolů v rámci nasazení praporního úkolového uskupení-velitelství pro mnohonárodní brigádní úkolové uskupení-jeden rok uskupeními do výše praporu určenými do pohotovosti v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) nebo EU (BG) v době kdy nebude nasazeno brigádní úkolové uskupení 100%

43 Přehled výdajů naobranu vjednotlivých zemích NATOAutor: natoaktual.cz Přehled výdajů naobranu vjednotlivých zemích NATOAutor: natoaktual.cz zavřít fotogalerii sdílet dílet 1 / 1

44


Stáhnout ppt "Typologie armád, armáda ČR, profesionalizace OS Přednáška (osnova): 1.Typologie armád 2.Reforma a Profesionalizace OS 3.Transformace OS, II fáze reformy."

Podobné prezentace


Reklamy Google