Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RŮSTOVÉ GRAFY A ZMĚNY TĚLESNÝCH PROPORCÍ ČESKÝCH DĚTÍ V POSLEDNÍCH 50ti LETECH Vignerová J., Riedlová J. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RŮSTOVÉ GRAFY A ZMĚNY TĚLESNÝCH PROPORCÍ ČESKÝCH DĚTÍ V POSLEDNÍCH 50ti LETECH Vignerová J., Riedlová J. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK v Praze."— Transkript prezentace:

1 RŮSTOVÉ GRAFY A ZMĚNY TĚLESNÝCH PROPORCÍ ČESKÝCH DĚTÍ V POSLEDNÍCH 50ti LETECH Vignerová J., Riedlová J. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK v Praze

2 Růst a vývoj dítěte je ovlivněn interakcí genotypu a prostředí – změny růstu populace ukazují citlivě na změny prostředí (zdravotní péče, výživová situace, sociálně-ekonomické podmínky aj.) Monitorování individuálního růstu a monitorování růstu populace je jedním ze základních prostředků sledování zdraví jedince i populace.

3 1.Monitorování individuálního růstu Hlavní pomůcka:Růstové (percentilové grafy) Růstové grafy umožňují porovnání naměřených hodnot základních tělesných rozměrů s hodnotami běžnými v celé dětské populaci Včasné rozpoznání odchylného růstu dítěte od předpokládaných hodnot – možnost předejít některým zdravotním komplikacím, odhalit chybné výživové návyky či psychické problémy dítěte. Rozpoznání vážného onemocnění před jeho klinickým propuknutím.

4 PERCENTILOVÉ GRAFY TĚLESNÉ VÝŠKY

5

6 MOŽNÝ PRŮBĚH RŮSTU VZHLEDEM K PERCENTILOVÝM KŘIVKÁM Rovnoměrný růst Zastavení růstu Zrychlení růstu

7 2. Monitorování růstu populace Transverzální studie Longitudinální studie Výsledky: Aktualizace růstových grafů Dlouhodobé změny růstu a vývoje populace Prevalence nadváhy, obezity, nízké hmotnosti

8 ANTROPOLOGICKÉ VÝZKUMY DĚTÍ A MLÁDEŽE 1790: Čeští chlapci z Vojenské akademie ve Vídni. Čeští chlapci byli větší o 2,7 cm než průměr Habsburské monarchie. 1895: Český lékař a antropolog Matiegka – 100 000 školních dětí 1951 – 2001: 6 výzkumů v desetiletých intervalech, věk 0 - 19 roků, 3 až 5 % populace ______________________________ Další výzkumy: Rozměry hlavy Prevalence obezity Semilongitudinální sledování tělesného růstu

9 SEKULÁRNÍ TREND TĚLESNÉ VÝŠKY Podle Celostátních antropologických výzkumů (každých 10 let)

10 OKAMŽITÁ RŮSTOVÁ RYCHLOST CHLAPCI Rok

11 OKAMŽITÁ RŮSTOVÁ RYCHLOST DÍVKY Rok Vignerová, Bláha, Brabec, Kobzová, Krejčovský, Riedlová: Dlouhodobé změny růstu české dětské populace. Čes.-slov. Pediat., 2005, roč. 60, č.5, s. 274-280.

12 TREND DEBRACHYCEFALIZACE Prodlužování a zužování hlavy v posledních 50ti letech Průměrná maximální délka hlavy se zvýšila o 15 mm (1.5%). Maximální šířka hlavy se snížila o 10 mm (3.5 %).

13 Počet: Dívky: 12 837 Chlapci: 9 645 Střední věk menarche: (50 % ANO, 50 % NE) 1895: 15.1 roku 1991: 13.01 let 2001: 13.00 let Střední věk nástupu mutace: 1991: 14.50 let 2001: 13.84 let STŘEDNÍ VĚK NÁSTUPU MENARCHE A MUTACE 1991, 2001 Logistická regrese 0.01 r. 0.66 r.

14 VĚK ADIPOSITY REBOUND Posun AR do nižšího věku ChlapciDívky 19516.26.4 20014.95.2 Posun -1,3 roku -1,2 roku Věk adiposity rebound (roky) – 50. percentil: Výsledky platí pro 50. percentil. Na vyšším percentilu nastává AR dříve, na nižším později.

15 BMI - CHLAPCI 1951 2001

16 BMI - DÍVKY 1951 2001

17 RŮSTOVÉ GRAFY V PEDIATRICKÉ PRAXI  Podle vyhlášky MZ je povinností pediatra provádět pravidelná měření tělesné výšky a hmotnosti (do 2,5 roku obvodu hlavy) v daných intervalech – zápis do Zdravotního a očkovacího průkazu  Není povinností pediatra vyhodnotit naměřené údaje podle růstových grafů – v mnoha případech vede k pozdnímu rozpoznání diagnózy  Grafy ve Zdravotním a očkovacím průkazu:  Tělesná výška  Hmotnost  Obvod hlavy  BMI  Hmotnost k tělesné výšce  Existují grafy dalších rozměrů (př. kožních řas, obvodu břicha, paže atd.), grafy růstových rychlostí

18 Hlavní využití růstových grafů v běžné pediatrické i klinické praxi: Hodnocení přiměřenosti výživy u dětí do 2 let Hodnocení přiměřeného růstu od narození až do dospělosti Sledování účinnosti léčby při poruchách růstu i jiných vážných onemocněních Diagnóza nadváhy a obezity Sledování redukčního procesu

19 POUŽÍVANÉ RŮSTOVÉ REFERENCE ČR mezi 17 % zemí s vlastními referenčními daty 68 % zemí světa - normy Světové zdravotnické organizace (WHO) 1994 - WHO začala připravovat studii, která by byla zdrojem dat pro nové růstové grafy = Multicentre Growth Reference Study - MGRS

20 KONSTRUKCE AKTUÁLNÍCH RŮSTOVÝCH GRAFŮ V ČR Pro konstrukci grafů hmotnosti, vztahu hmotnosti k tělesné výšce a BMI byla použita data získaná v průběhu 5. CAV 1991. Ostatní grafy byly konstruovány na základě údajů 6. CAV 2001.

21 a) HODNOCENÍ PŘIMĚŘENOSTI VÝŽIVY DĚTÍ DO DVOU LET Kojené děti a děti živené umělou výživou rostou rozdílně Mean z-scores of healthy breastfed infants relative to the NCHS/WHO 1977 reference (An Evaluation of Infant Growth, WHO, 1994)

22 Percentilové pásmo Hodnocení 97 < velmi vysoké 90 -97vysoké 75 – 90vyšší 25 – 75střední 10 - 25menší 3 – 10malé < 3velmi malé b) HODNOCENÍ RŮSTU dítěte podle percentilového grafu tělesné výšky:

23 zahájení léčby

24 c) HODNOCENÍ TĚLESNÝCH POPORCÍ Hmotnost k tělesné výšce (vhodné pro hodnocení prospívání dítěte do 5 let)

25 KONSTRUKCE AKTUÁLNÍCH RŮSTOVÝCH GRAFŮ BMI Je stále více dětí s nadváhou a obezitou. Při konstrukci grafů z aktuálního výzkumu to znamená změkčení normy. Řešení: a) Najít nový percentil pro nadváhu a obezitu b) Používat stále normy z roku 1991 Není experimentálně ověřeno, kde je optimální hranice pro nadváhu a obezitu. Zahraniční normy – rozdílné, většinou volnější.

26 BMI 1991 - referenční údaje 2001 1991 - referenční údaje 2001

27 NADMĚRNÁ HMOTNOST, OBEZITA, NÍZKÁ HMOTNOST Referenční údaje: 5. Celostátní antropologický výzkum 1991 Mezinárodně doporučované referenční údaje: Z roku 2000, nutné pro mezinárodní srovnání

28 Hodnocení hmotnosti podle percentilového grafu hmotnosti k tělesné výšce nebo BMI: Percentilové pásmo Hodnocení 97 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2522821/slides/slide_28.jpg", "name": "Hodnocení hmotnosti podle percentilového grafu hmotnosti k tělesné výšce nebo BMI: Percentilové pásmo Hodnocení 97

29 PODÍL DĚTÍ S NADVÁHOU A OBEZITOU Podle mezinárodně doporučovaných norem Věk 5 – 17 let (chlapci a dívky) International Obesity Task Force, 2004

30 PODÍL DĚTÍ S NADVÁHOU A OBEZITOU podle délky kojení věk 6.00 – 10.99 roků Chlapci, n = 3602Dívky, n = 3592 1. Nekojeno4. Kojeno do 6 měsíců 2. Kojeno do 1 měsíce5. Kojeno déle než 6 měsíců 3. Kojeno do 3 měsíců

31 PODÍL DĚTÍ S NADVÁHOU A OBEZITOU podle BMI rodičů věk 6.00 – 10.99 roků Chlapci, n = 3991Dívky, n = 4026 1. Oba rodiče BMI < 25 (oba v normě) 2. Jeden z rodičů v normě, druhý nadváha 3. Oba rodiče BMI > 25 (oba nadváha)

32

33 WHO doporučuje 6 měsíců výlučného kojení a kojení s dokrmem do 2 let věku dítěte Základní princip MGRS:  Kojení považuje za biologickou normu  Jako normativní růstový model stanovuje růst kojeného dítěte Probíhala v letech 1999 – 2003  USA, Brazílie, Norsko, Ghana, Oman, Indie 8 400 dětí

34 Kriteria zařazení jedince do MGRS:  Výživová kriteria - Exkluzivní kojení nejméně po dobu 4 měsíců - Zavedení příkrmu ve věku 6 měsíců - Částečné kojení i ve vyšším věku než 12 měsíců  Kriteria pro výběr - Socioekonomické podmínky neomezující růst! - Absence zdravotních problémů - Porod jediného dítěte a v termínu - Matka nekuřačka před porodem i po něm aj.

35 Výsledky MGRS publikovány 2006 WHO (2006): WHO Child Growth Standards. Department of Nutrition for Health and Development. World Health Organization, Geneva. World Health Organization

36 Porovnání českých grafů a nové WHO normy Doporučení Světové zdravotnické organizace: implementovat nové růstové standardy ve všech zemích V současnosti používané referenční grafy pro české kojence a děti do 5 let mají jiný průběh než nové růstové standardy WHO

37 Tělesná délka, tělesná výška Naše děti větší než WHO → nadhodnocování TD a TV českých dětí

38 Hmotnost Do 6 měsíců naše děti nižší hmotnost než WHO → riziko předčasného dokrmu ve snaze vyhovět „náročnější normě“. Po půl roce více dětí bude hodnoceno jako obézní (pozitivum?).

39 Hmotnost k tělesné délce (výšce) Hodnota 3. percentilu v našich grafech menší než WHO → více dětí bude hodnoceno jako nedostatečně živené → riziko předčasného dokrmu, podezření na chronická onemocnění → nadbytečná vyšetření  97.p. CAV  50.p. CAV  3.p. CAV

40 Současný závěr porovnání českých referenčních dat a výsledků MGRS: Nové růstové standardy WHO není možné automaticky přijmout bez kritického zhodnocení Žádoucí je provést kontrolní měření na souboru českých kojených dětí

41 http://www.szu.cz/data/rustove-grafy

42 Každé dítě má právo na nejvyšší možný dosažitelný standard zdraví... (Úmluva o právech dítěte, článek 24) Podle Úmluvy o právech dítěte: jvig@szu.cz


Stáhnout ppt "RŮSTOVÉ GRAFY A ZMĚNY TĚLESNÝCH PROPORCÍ ČESKÝCH DĚTÍ V POSLEDNÍCH 50ti LETECH Vignerová J., Riedlová J. Státní zdravotní ústav, 3. LF UK v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google