Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MSSP, přednáška č. 7 Jitka Sinecká Vybrané druhy skupin a práce s nimi III: Lidé s různými typy závislostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MSSP, přednáška č. 7 Jitka Sinecká Vybrané druhy skupin a práce s nimi III: Lidé s různými typy závislostí."— Transkript prezentace:

1 MSSP, přednáška č. 7 Jitka Sinecká Vybrané druhy skupin a práce s nimi III: Lidé s různými typy závislostí

2 Svépomocné skupiny Skupiny charakteristické absencí formálního vůdce Historie: 1935 Anonymních alkoholikůHistorie: 1935 Bil W. a Dr. Bob – hnutí Anonymních alkoholiků ( AA), dnes svépomocné skupiny v USA: Anonymní alkoholici (cca 750 tis. členů), rodiče bez partnera (odhad 1,5mil. členů), Anomymní rodiče (cca 1 mil.členů), i okrajové problémy (anomymní hráči, jedlíci), pol. 80. let rozmach fundamentalistů

3 Typy skupin a jejich povaha První typdiskvalifikovaníPrvní typ - skupiny tvoří lidé – diskvalifikovaní z kategorie „normálních lidí“. Členové jsou předmětem sociální izolace, stigmatizace, posměch, lítosti či sociálního trestání. Druhý typžijícími ve stigmatizujících podmínkáchDruhý typ – skupiny tvořené lidmi žijícími ve stigmatizujících podmínkách, kteří jsou sami předmětem sekundárního stigmatu či trpí v důsledku chování osob ve svém okolí Třetí typspolečné problémyTřetí typ – skupiny lidí jež mají společné problémy, nemusí být stigmatizující, ale jsou pro lidi izolující Čtvrtý typetnických, náboženských či rasových svazkůČtvrtý typ – skupiny organizované okolo etnických, náboženských či rasových svazků, které i poskytují vzáj. pomoc. Pátý typ-kvazipolitickéPátý typ- skupiny organizované na kvazipolitické linii na uspokojování urč. specifických zájmů

4 Principy svépomocných sk. 1. Podporovat psychologicky význam komunity1. Podporovat psychologicky význam komunity Dát dohromady lidi s týmiž problémy (změna osobní krize na sociální zkušenost), poznat, že problém je věcí sociálních podmínek 2. Mít ideologii, která slouží jako protijed vůči vnějším2. Mít ideologii, která slouží jako protijed vůči vnějším skupinám Milující nezainteresovanost, názor bez ohledu na hodnoty a životní názor (miluji alkoholika, nesnažím se ho předělat a ovlivnit či zachránit), žít svůj vlastní život 3. Dát příležitost pro katarzi, zpověď a vzájemnou kritiku 3. Dát příležitost pro katarzi, zpověď a vzájemnou kritiku Zlepšování sebeobrazu – např. tím že se podělím o své problémy, zbavím se zátěže, rituály, snížení sebeobrazu a pocitu vinny

5 Principy svépomocných sk. 4. poskytnout modely rolí4. poskytnout modely rolí ( Když to dokázal on, dokážu to taky, helper-therapy kdo pomáhá, pomáhá možná nejvíce sám sobě, i ten nejúspěšnější potřebuje od ostatních občas pomoc. skupina ve které nedochází k výměně rolí stagnuje a ztrácí smysl. Myšlenka helper-therapy. Kdo hraje určitou roli vytváří zákonitě soubor vhodných dovedností,postojů a chování – má tendenci sám sebe vidět v této roli, ztotožnit se v ní, vzít ji za svou. 5.naučit strategii zvládání denních problémů5.naučit strategii zvládání denních problémů (vzáj.povzbuzování a experimentování vede k hledání nových řešení, morální podpoře) 6. vytvořit síť sociálních vztahů6. vytvořit síť sociálních vztahů ( vytvářejí síť přátel, bojují se stigmatizací, společné oslavy, poskytování pomoci )

6 Základní principy terapeutické komunity Aktivní podíl pacientů na léčení - stávají se vzájemně terapeuty, sdílí spoluzodpovědnost mají spolusprávu a další funkce ve vztahu k provozu odd.Aktivní podíl pacientů na léčení - stávají se vzájemně terapeuty, sdílí spoluzodpovědnost mají spolusprávu a další funkce ve vztahu k provozu odd. 2.Vytvoření oboustranné komunikace - na všech úrovních vertikálně i horizontálně, oba směry. Více akceptace a tolerance, personál přijímá a vítá kritiku, podpora otevřeného vyjadřování názorů.2.Vytvoření oboustranné komunikace - na všech úrovních vertikálně i horizontálně, oba směry. Více akceptace a tolerance, personál přijímá a vítá kritiku, podpora otevřeného vyjadřování názorů. 3. Zvýšení rovnoprávnosti v rozhodování (pokud možné) - zásada jednomyslnosti (rozhodování většiny). Oploštění hierarchické pyramidy.3. Zvýšení rovnoprávnosti v rozhodování (pokud možné) - zásada jednomyslnosti (rozhodování většiny). Oploštění hierarchické pyramidy.

7 Základní prinicipy terapeutické komunity 4. Kolektivnost - podporování kontaktů, vztahů a interakce mezi členy, nedává možnost isolace jedince, únik od společných povinností se posuzuje negativně4. Kolektivnost - podporování kontaktů, vztahů a interakce mezi členy, nedává možnost isolace jedince, únik od společných povinností se posuzuje negativně 5. Sociální učení - přímá zkušenost, konfrontace mezi členy proč dělají to co dělají, učí se zacházet se svými vlastními problémy terapeuticky, čas strávený v komunitě má terapeutickou hodnotu a může být využit.5. Sociální učení - přímá zkušenost, konfrontace mezi členy proč dělají to co dělají, učí se zacházet se svými vlastními problémy terapeuticky, čas strávený v komunitě má terapeutickou hodnotu a může být využit.

8 Organizace života komunity

9 Rozvrh dne v komunitě V blocích probíhá :V blocích probíhá : - skupinová terapie, - skupinová terapie, - specializovaná terapie, - specializovaná terapie, - činnostní terapie, - činnostní terapie, - pracovní terapie, - pracovní terapie, - komunita, - komunita, - sport, večerní program, - sport, večerní program, - přednášky - přednášky

10 Sananim Občanské sdružení SANANIM je největší nestátní organizací v České republice poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Vzniklo v roce 1990 a v průběhu více než patnácti let se mu podařilo docílit provozování komplexního, uceleného systému péče o drogově závislé. V současné době provozuje šest hlavních programů - Terénní programy, Kontaktní centrum, Denní stacionář, terapeutické komunity Karlov a Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty - a řadu programů doplňujících; mezi nejvýznamnější patří Drogové informační centrum. Další programy jsou realizovány zejména v oblasti vzdělávání, primární prevence, publikační činnosti a zahraniční spolupráce. Nadace České spořitelny v roce 2004 převzala generální partnerství sdružení SANANIM po České spořitelně, která s ním spolupracovala po dobu čtyř let. Nadace zejména přispěla na rekonstrukci terapeutického centra v Karlově, jež se zaměřuje na prevenci a léčbu mladistvých a matek s dětmi. V současnosti právě matky nemají možnost léčby společně se svými dětmi, což bylo důvodem rozšíření kapacity komunity právě o tuto specifickou skupinu. Mezi další finančně podpořené projekty patří např.: vybavení Doléčovacího centra, Denního stacionáře a Café Therapy v Praze a terapeutické komunity v Karlově. www.sananim.cz

11 Drop in je nestátní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů v intenci tzv. harm reduction – racionální snižování rizik, která z drogové problematiky jako celku vyplývají. Nadace České spořitelny podporuje projekt Mobil Street (mobilní terénní služby), který je zaměřen na navazování nových kontaktů, poradenství a minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u populace zasažené návykovými látkami nealkoholového typu. Speciální vozidlo slouží jako mobilní ambulance pro výjezdy v Praze a okolí za účelem poskytování základního servisu – výměna injekčních stříkaček, distribuce potřebného zdravotnického materiálu a základního ošetření, poradenství. Hlavním smyslem je minimalizovat riziko přenosu infekčních onemocnění (HIV- AIDS, různé typy hepatitid) mezi uživateli drog a následně i na ostatní populaci, motivovat a působit na chování a jednání uživatelů drog. www.dropin.cz

12 Film: Pravidla lži Při sledování filmu mějte na paměti: organizaci terapeutické komunity a její vedení, činnosti běžného dne, utváření (a porušování pravidel komunity), vývoj a zánik skupiny, místo pobytu a časové trvání skupiny, a další aspekty terapeutické komunity

13 Film: Pravidla lži


Stáhnout ppt "MSSP, přednáška č. 7 Jitka Sinecká Vybrané druhy skupin a práce s nimi III: Lidé s různými typy závislostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google