Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec"— Transkript prezentace:

1 Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec
Terénní programy Lubomír Šlapka – výkonný ředitel Šárka Nemešová – vedoucí kontaktního centra v Liberci

2 Most k naději o. s. Kontaktní centrum Most.
Terénní programy Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov. Kontaktní centrum Liberec. Terénní programy Liberec, Jablonec nad Nisou, Hejnice, Frýdlant, Turnov. Linka duševní tísně. G/L linka. Intervenční centrum.

3 Organizační struktura o. s. Most k naději

4 Kontaktní centrum – personální obsazení

5 Terénní programy – personální obsazení

6 Cílová skupina – kontaktní centrum
Osoby experimentující s návykovými látkami. Problémoví uživatelé návykových látek a osoby závislé na návykových látkách při prvním kontaktu s odbornou institucí, kteří nejsou motivovaní, nebo mají nízkou míru motivovanosti k abstinenci, popř. neakceptují jinou formu léčebné péče. Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog.

7 Cílová skupina – terénní programy
Latentní uživatelé OPL. Osoby závislé a problémoví uživatelé drog. Mladí uživatelé a osoby experimentující s OPL. Uživatelé drog s rizikem získání infekcí HIV, HCV, HVB.

8 Cíle programů kontaktního centra
Navázání kontaktu s klientem a omezení počtu latentních uživatelů OPL. Vytvoření důvěry klienta v možnosti odborné pomoci. Motivace k využívání nabízených služeb. V rámci programů Harm Reduction minimalizovat množství zdravotních a sociálních rizik při užívání OPL – zvyšování kvality života. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Prohlubování spolupráce s návaznými zařízeními sociálních služeb. Získávání a udržování motivace v postupu k léčbě. Ochrana veřejného zdraví. Monitoring drogové scény.

9 Cíle terénních programů
Vyhledávání latentní populace uživatelů drog. Oslovení a navázání kontaktu s osobami, které ještě nevyužili žádnou instituci poskytující odpovídající sociální službu. Oslovení a navázání kontaktu s osobami z minoritních skupin obyvatelstva. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Udržení nízkého výskytu infekčních chorob (HCV, HVB, HIV) mezi uživateli drog. Sběr infekčního materiálu a jeho bezpečná likvidace.

10 Služby kontaktního centra
Výměna injekčního materiálu, distribuce materiálu pro snížení škod. Zdravotní a sociálně právní poradenství. Zprostředkování všech typů ambulantní a rezidenční léčby včetně detoxifikace. Základní potravinový a hygienický servis. Zprostředkování kontaktů do jiných zařízení poskytujících navazující služby. Pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání. Asistenční služba. Situační krizová intervence. Poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů drog. Rodičovská skupina. Orientační testy na infekční nemoci (HIV).

11 Služby terénních programů
Výměna injekčního materiálu – distribuce materiálů pro snížení škod. Předávání informací o bezpečnějším braní drog a bezpečném sexuálním chování. Asistenční služba. Situační krizová intervence. Podávání informací o přenosu infekčních chorob a jejich možné léčbě (HCV, HVB, HIV). Zprostředkování vyšetření na infekční nemoci. Distribuce letáků se zdravotní a sociální tématikou. Zprostředkování kontaktů do návazných zařízení.

12 Statistické údaje 2006 výměna injekčního materiálu

13 Statistické údaje 2006 – počet kontaktů

14 Statistické údaje 2006 – počet klientů majících kód

15 Statistické údaje 2006 – rozdělení dle pohlaví

16 Statistické údaje 2006

17 Poměr převládající (zne)užívané látky

18 SHRNUTÍ V roce 2006 bylo vyměněno v obou programech injekčních stříkaček při 958 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 755 konzultací. Proběhlo 165 kontaktů s rodiči (počítány jsou i rodičovské skupiny). V průběhu roku 2007 narůstá počet konzultací s rodiči a případových prací s klienty. Na konci dubna bylo vyměněno injekčních stříkaček při 350 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 285 konzultací. Průměrný věk klientů je 27, 8 let.

19 VIZE Služby ve vězeňství.
Svépomocná skupina pro rodiče, příbuzné a blízké osoby problémových uživatelů drog. Program pro matky (zne)užívající návykové látky. Gender program. Rozšíření rodinného poradenství. Substituční léčba. Poradenské služby v Jablonci nad Nisou a Turnově. Terénní programy na Železnobrodsku, Semilsku a Jilemnicku. Ucelený program primární prevence. Školení pracovníků zaměstnaných ve státní sféře, pracovníků ve zdravotnictví a jiných pracovníků setkávajících se s problematikou drog.

20 Děkujeme Vám za pozornost.
Most k naději o. s. P. Jilemnického 1929, Most Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Rumunská 5/A, Liberec 1 Tel.: , gsm: Telefonická linka pro veřejnost:


Stáhnout ppt "Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec"

Podobné prezentace


Reklamy Google