Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Terénní programy Lubomír Šlapka – výkonný ředitel Šárka Nemešová – vedoucí kontaktního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Terénní programy Lubomír Šlapka – výkonný ředitel Šárka Nemešová – vedoucí kontaktního."— Transkript prezentace:

1 Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Terénní programy Lubomír Šlapka – výkonný ředitel Šárka Nemešová – vedoucí kontaktního centra v Liberci

2 Most k naději o. s. Kontaktní centrum Most. Kontaktní centrum Most. Terénní programy Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov. Terénní programy Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov. Kontaktní centrum Liberec. Kontaktní centrum Liberec. Terénní programy Liberec, Jablonec nad Nisou, Hejnice, Frýdlant, Turnov. Terénní programy Liberec, Jablonec nad Nisou, Hejnice, Frýdlant, Turnov. Linka duševní tísně. Linka duševní tísně. G/L linka. G/L linka. Intervenční centrum. Intervenční centrum.

3 Organizační struktura o. s. Most k naději Valná hromada Vedoucí E/A Personalistika Referent dotací Vedoucí KC Most Zaměstnanci KCM Vedoucí KC Liberec Zaměstnanci KCL Vedoucí ATK Most Terénní zaměstnanci Vedoucí ATK Liberec Terénní zaměstnanci Vedoucí LDT Zaměstnanci LDT Výbor sdružení Výkonný ředitel sdružení Předseda sdružení

4 Kontaktní centrum – personální obsazení Vedoucí programu kontaktního centra Kontaktní pracovník

5 Terénní programy – personální obsazení Vedoucí terénních programů Terénní pracovník

6 Cílová skupina – kontaktní centrum Osoby experimentující s návykovými látkami. Problémoví uživatelé návykových látek a osoby závislé na návykových látkách při prvním kontaktu s odbornou institucí, kteří nejsou motivovaní, nebo mají nízkou míru motivovanosti k abstinenci, popř. neakceptují jinou formu léčebné péče. Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog.

7 Cílová skupina – terénní programy Latentní uživatelé OPL. Latentní uživatelé OPL. Osoby závislé a problémoví uživatelé drog. Osoby závislé a problémoví uživatelé drog. Mladí uživatelé a osoby experimentující s OPL. Mladí uživatelé a osoby experimentující s OPL. Uživatelé drog s rizikem získání infekcí HIV, HCV, HVB. Uživatelé drog s rizikem získání infekcí HIV, HCV, HVB.

8 Cíle programů kontaktního centra Navázání kontaktu s klientem a omezení počtu latentních uživatelů OPL. Navázání kontaktu s klientem a omezení počtu latentních uživatelů OPL. Vytvoření důvěry klienta v možnosti odborné pomoci. Vytvoření důvěry klienta v možnosti odborné pomoci. Motivace k využívání nabízených služeb. Motivace k využívání nabízených služeb. V rámci programů Harm Reduction minimalizovat množství zdravotních a sociálních rizik při užívání OPL – zvyšování kvality života. V rámci programů Harm Reduction minimalizovat množství zdravotních a sociálních rizik při užívání OPL – zvyšování kvality života. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Prohlubování spolupráce s návaznými zařízeními sociálních služeb. Prohlubování spolupráce s návaznými zařízeními sociálních služeb. Získávání a udržování motivace v postupu k léčbě. Získávání a udržování motivace v postupu k léčbě. Ochrana veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví. Monitoring drogové scény. Monitoring drogové scény.

9 Cíle terénních programů Vyhledávání latentní populace uživatelů drog. Vyhledávání latentní populace uživatelů drog. Oslovení a navázání kontaktu s osobami, které ještě nevyužili žádnou instituci poskytující odpovídající sociální službu. Oslovení a navázání kontaktu s osobami, které ještě nevyužili žádnou instituci poskytující odpovídající sociální službu. Oslovení a navázání kontaktu s osobami z minoritních skupin obyvatelstva. Oslovení a navázání kontaktu s osobami z minoritních skupin obyvatelstva. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Motivace k výměně injekčního materiálu a k méně rizikovému užívání drog. Udržení nízkého výskytu infekčních chorob (HCV, HVB, HIV) mezi uživateli drog. Udržení nízkého výskytu infekčních chorob (HCV, HVB, HIV) mezi uživateli drog. Sběr infekčního materiálu a jeho bezpečná likvidace. Sběr infekčního materiálu a jeho bezpečná likvidace.

10 Služby kontaktního centra Výměna injekčního materiálu, distribuce materiálu pro snížení škod. Výměna injekčního materiálu, distribuce materiálu pro snížení škod. Zdravotní a sociálně právní poradenství. Zdravotní a sociálně právní poradenství. Zprostředkování všech typů ambulantní a rezidenční léčby včetně detoxifikace. Zprostředkování všech typů ambulantní a rezidenční léčby včetně detoxifikace. Základní potravinový a hygienický servis. Základní potravinový a hygienický servis. Zprostředkování kontaktů do jiných zařízení poskytujících navazující služby. Zprostředkování kontaktů do jiných zařízení poskytujících navazující služby. Pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání. Pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání. Asistenční služba. Asistenční služba. Situační krizová intervence. Situační krizová intervence. Poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů drog. Poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů drog. Rodičovská skupina. Rodičovská skupina. Orientační testy na infekční nemoci (HIV). Orientační testy na infekční nemoci (HIV).

11 Služby terénních programů Výměna injekčního materiálu – distribuce materiálů pro snížení škod. Výměna injekčního materiálu – distribuce materiálů pro snížení škod. Předávání informací o bezpečnějším braní drog a bezpečném sexuálním chování. Asistenční služba. Situační krizová intervence. Podávání informací o přenosu infekčních chorob a jejich možné léčbě (HCV, HVB, HIV). Podávání informací o přenosu infekčních chorob a jejich možné léčbě (HCV, HVB, HIV). Zprostředkování vyšetření na infekční nemoci. Zprostředkování vyšetření na infekční nemoci. Distribuce letáků se zdravotní a sociální tématikou. Distribuce letáků se zdravotní a sociální tématikou. Zprostředkování kontaktů do návazných zařízení. Zprostředkování kontaktů do návazných zařízení.

12 Statistické údaje 2006 výměna injekčního materiálu

13 Statistické údaje 2006 – počet kontaktů

14 Statistické údaje 2006 – počet klientů majících kód

15 Statistické údaje 2006 – rozdělení dle pohlaví

16 Statistické údaje 2006

17 Poměr převládající (zne)užívané látky

18 SHRNUTÍ V roce 2006 bylo vyměněno v obou programech 43 249 injekčních stříkaček při 958 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 755 konzultací. V roce 2006 bylo vyměněno v obou programech 43 249 injekčních stříkaček při 958 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 755 konzultací. Proběhlo 165 kontaktů s rodiči (počítány jsou i rodičovské skupiny). Proběhlo 165 kontaktů s rodiči (počítány jsou i rodičovské skupiny). V průběhu roku 2007 narůstá počet konzultací s rodiči a případových prací s klienty. V průběhu roku 2007 narůstá počet konzultací s rodiči a případových prací s klienty. Na konci dubna bylo vyměněno 20 383 injekčních stříkaček při 350 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 285 konzultací. Na konci dubna bylo vyměněno 20 383 injekčních stříkaček při 350 výměnách. V kontaktní místnosti proběhlo 285 konzultací. Průměrný věk klientů je 27, 8 let. Průměrný věk klientů je 27, 8 let.

19 VIZE Služby ve vězeňství. Služby ve vězeňství. Svépomocná skupina pro rodiče, příbuzné a blízké osoby problémových uživatelů drog. Svépomocná skupina pro rodiče, příbuzné a blízké osoby problémových uživatelů drog. Program pro matky (zne)užívající návykové látky. Program pro matky (zne)užívající návykové látky. Gender program. Gender program. Rozšíření rodinného poradenství. Rozšíření rodinného poradenství. Substituční léčba. Substituční léčba. Poradenské služby v Jablonci nad Nisou a Turnově. Poradenské služby v Jablonci nad Nisou a Turnově. Terénní programy na Železnobrodsku, Semilsku a Jilemnicku. Terénní programy na Železnobrodsku, Semilsku a Jilemnicku. Ucelený program primární prevence. Ucelený program primární prevence. Školení pracovníků zaměstnaných ve státní sféře, pracovníků ve zdravotnictví a jiných pracovníků setkávajících se s problematikou drog. Školení pracovníků zaměstnaných ve státní sféře, pracovníků ve zdravotnictví a jiných pracovníků setkávajících se s problematikou drog.

20 Děkujeme Vám za pozornost. Most k naději o. s. P. Jilemnického 1929, 434 01 Most Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Rumunská 5/A, 460 01 Liberec 1 Tel.: +420 482 713 002, gsm: +420 775 624 246 E-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz kc.liberec@mostknadeji.cz Telefonická linka pro veřejnost: +420 482 31 73 73 E-mail: drogova.poradna@mostknadeji.cz drogova.poradna@mostknadeji.cz


Stáhnout ppt "Most k naději o. s. Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Terénní programy Lubomír Šlapka – výkonný ředitel Šárka Nemešová – vedoucí kontaktního."

Podobné prezentace


Reklamy Google