Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav životního prostředí, člověk a biosféra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav životního prostředí, člověk a biosféra"— Transkript prezentace:

1 Stav životního prostředí, člověk a biosféra
Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

2 Základní pojmy znečištění ozónová díra skleníkový jev kyselý déšť
teplotní inverze emise imise smog eutrofizace globální problémy biosféry zákon o životním prostředí Červená kniha národní parky chráněné krajinné oblasti národní přírodní rezervace národní přírodní památky přírodní rezervace přírodní památky biosférické rezervace

3 Stav životního porstředí
člověk svým chováním životní prostředí poškozuje znečištění různých složek ŽP hluk – jeden z faktorů fyzikálního znečištění, vyvolává nervové podráždění, to vede k nesoustředěnosti, nervozitě, únavě a stresu

4 Znečišťování ovzduší poškozování ozónové vrstvy (ozónová díra)v důsledku různých plynů, např. freonů (sloučeniny Cl a F, používají se do sprejů a klimatizací) → více UV záření obrázek 1

5 stoupá množství CO2 v důsledku spalování fosilních paliv → snížení úniku tepla ze Země do vesmíru (skleníkový jev)  oteplování Země různé látky v ovzduší: SO2, NOx → kyselý déšť, nespálené uhlovodíky z výfukových plynů, amoniak, prach… (SO2 vzniká hlavně spalováním hnědého uhlí) obrázek 3 obrázek 2

6 emise = škodlivina uniklá ze zdroje
teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem začne teplota s výškou stoupat → znemožnění vzdušného proudění → horší rozptyl nečistot emise = škodlivina uniklá ze zdroje imise = škodlivina přenesená dále od místa vzniku z emisí vzniká fotochemický smog → vyšší koncentrace přízemního ozónu (jedovatý pro rostliny i živočichy) obrázek 4 obrázek 5

7 Znečišťování vody ubývá zdrojů pitné vody
moře a oceány v důsledku ropných produktů (zamezení přístupu kyslíku k vodní hladině) obrázek 6

8 zemědělskou činností – hlavně dusičnany, eutrofizace = nárůst organické hmoty ve vodě (řasy a sinice), po vyčerpání živin její odumírání → nedostatek kyslíku ve vodě odpadní vody – jeden z ekologických způsobů čištění jsou kořenové čistírny obrázek 8 obrázek 7

9 Člověk a biosféra

10 Globální problémy biosféry
násilí přelidnění potravinový problém ochrana zdraví chudoba zachování druhové rozmanitosti v přírodě úbytek pralesů, nárůst pouští hospodaření s vodou ubývání půdy znečištění atmosféry, klimatické změny špatné hospodaření s přírodními zdroji odpady

11 Ochrana přírody zákon 114 z roku 1992
nejohroženější druhy jsou zapsány v Červené knize mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy) logo CITES 1, 2

12 Národní parky (NP) Krkonošský NP NP Podyjí NP Šumava
NP České Švýcarsko obrázek 9

13 Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
u nás nejblíže: Poodří Beskydy Bílé Karpaty Jeseníky Litovelské Pomoraví Moravský kras obrázek 10

14 Národní přírodní rezervace (NPR)
zřizuje je Ministerstvo životního prostředí NPR Polanská niva obrázek 11

15 Národní přírodní památky (NPP)
také zřizována MŽP NPP Landek obrázek 12

16 Přírodní rezervace (PR)
zřizuje je správa CHKO PR Polanský les PR Rezavka PR rybník Štěpán obrázek13

17 Přírodní památky (PP) zřizuje správa CHKO PP lesní rezervace Turkov
obrázek 14

18 Biosférické rezervace
zvláštní kategorie vyhlašuje UNESCO světově unikátní území Třeboňsko – naše první biosférická rezervace obrázek 15

19 OPAKOVÁNÍ člověk poškozuje různé složky ŽP
hluk –fyzikální znečištění → nervozita, únava, stres ovzduší: ozónová díra - různé plyny, např. freonů (sloučeniny Cl a F) skleníkový jev - spalováním více CO2  snížení úniku tepla ze Země - oteplování Země, SO2, NOx → kyselý déšť, nespálené uhlovodíky z výfukových plynů, amoniak, prach teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem teplota s výškou stoupá → znemožnění vzdušného proudění → smog emise = škodlivina uniklá ze zdroje imise = škodlivina přenesená dále od místa vzniku z emisí - fotochemický smog → vyšší koncentrace přízemního ozónu voda: ubývá zdrojů pitné vody ropné produkty - zamezení přístupu kyslíku k hladině v mořích a oceánech zemědělská činnost – hlavně dusičnany, eutrofizace = nárůst a odumírání organické hmoty ve vodě → nedostatek kyslíku ve vodě odpadní vody – příklad ekologického čištění - kořenové čistírny

20 gobální problémy biosféry:
násilí přelidnění potravinový problém ochrana zdraví chudoba zachování druhové rozmanitosti v přírodě úbytek pralesů, nárůst pouští hospodaření s vodou ubývání půdy znečištění atmosféry, klimatické změny špatné hospodaření s přírodními zdroji odpady ochrana přírody - zákon 114 z roku 1992, Červená kniha ohrožených druhů, mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy) Národní parky (Krkonošský NP) Chráněné krajinné oblasti (Poodří) Národní přírodní rezervace (NPR Polanská niva) Národní přírodní památky (NPP Landek) Přírodní rezervace (PR Rezavka) Přírodní památky (PP lesní rezervace Turkov) Biosférické rezervace -vyhlašuje UNESCO(Třeboňsko)

21 Zdroje Použitá literatura:
ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4 : pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, s. ISBN X. [ ] ČERVINKA, Pavel, et al. Ekologie a životní prostředí : učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1. vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na . obr. 1 – ozónová díra obr. 2 – skleníkový efekt - schémahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif obr. 3 – kyselý déšť – schéma obr. 4 – teplotní inverze obr. 5 – zdroje emisí

22 obr. 6 – ropná skvrna http://upload. wikimedia
obr. 7 – eutrofizace vody – schéma obr. 8 – kořenová čistírna vod obr. 9 – Krkonošský národní park obr. 10 – Poodří obr. 11 – Polanská niva obr. 12 – Landek obr. 13 – Rezavka obr. 14 – Turkov obr. 15 – Třeboňsko


Stáhnout ppt "Stav životního prostředí, člověk a biosféra"

Podobné prezentace


Reklamy Google