Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace.

2  znečištění  ozónová díra  skleníkový jev  kyselý déšť  teplotní inverze  emise  imise  smog  eutrofizace  globální problémy biosféry  zákon o životním prostředí  Červená kniha  národní parky  chráněné krajinné oblasti  národní přírodní rezervace  národní přírodní památky  přírodní rezervace  přírodní památky  biosférické rezervace

3  člověk svým chováním životní prostředí poškozuje  znečištění různých složek ŽP  hluk – jeden z faktorů fyzikálního znečištění, vyvolává nervové podráždění, to vede k nesoustředěnosti, nervozitě, únavě a stresu

4  poškozování ozónové vrstvy ( ozónová díra )v důsledku různých plynů, např. freonů (sloučeniny Cl a F, používají se do sprejů a klimatizací) → více UV záření obrázek 1

5  stoupá množství CO 2 v důsledku spalování fosilních paliv → snížení úniku tepla ze Země do vesmíru (skleníkový jev)  oteplování Země  různé látky v ovzduší: SO 2, NO x → kyselý déšť, nespálené uhlovodíky z výfukových plynů, amoniak, prach… (SO 2 vzniká hlavně spalováním hnědého uhlí ) obrázek 2 obrázek 3

6  teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem začne teplota s výškou stoupat → znemožnění vzdušného proudění → horší rozptyl nečistot  emise = škodlivina uniklá ze zdroje  imise = škodlivina přenesená dále od místa vzniku  z emisí vzniká fotochemický smog → vyšší koncentrace přízemního ozónu (jedovatý pro rostliny i živočichy) obrázek 4 obrázek 5

7  ubývá zdrojů pitné vody  moře a oceány v důsledku ropných produktů (zamezení přístupu kyslíku k vodní hladině) obrázek 6

8  zemědělskou činností – hlavně dusičnany, eutrofizace = nárůst organické hmoty ve vodě (řasy a sinice), po vyčerpání živin její odumírání → nedostatek kyslíku ve vodě  odpadní vody – jeden z ekologických způsobů čištění jsou kořenové čistírny obrázek 7 obrázek 8

9

10  násilí  přelidnění  potravinový problém  ochrana zdraví  chudoba  zachování druhové rozmanitosti v přírodě  úbytek pralesů, nárůst pouští  hospodaření s vodou  ubývání půdy  znečištění atmosféry, klimatické změny  špatné hospodaření s přírodními zdroji  odpady

11  zákon 114 z roku 1992  nejohroženější druhy jsou zapsány v Červené knize  mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy)  logo CITES 1, 212

12  Krkonošský NP  NP Podyjí  NP Šumava  NP České Švýcarsko obrázek 9

13  u nás nejblíže:  Poodří  Beskydy  Bílé Karpaty  Jeseníky  Litovelské Pomoraví  Moravský kras obrázek 10

14  zřizuje je Ministerstvo životního prostředí  NPR Polanská niva obrázek 11

15  také zřizována MŽP  NPP Landek obrázek 12

16  zřizuje je správa CHKO  PR Polanský les  PR Rezavka  PR rybník Štěpán obrázek13

17  zřizuje správa CHKO  PP lesní rezervace Turkov obrázek 14

18  zvláštní kategorie vyhlašuje UNESCO světově unikátní území  Třeboňsko – naše první biosférická rezervace obrázek 15

19  člověk poškozuje různé složky ŽP  hluk –fyzikální znečištění → nervozita, únava, stres  ovzduší:  ozónová díra - různé plyny, např. freonů (sloučeniny Cl a F)  skleníkový jev - spalováním více CO 2  snížení úniku tepla ze Země - oteplování Země,  SO 2, NO x → kyselý déšť, nespálené uhlovodíky z výfukových plynů, amoniak, prach  teplotní inverze – v určité výšce nad povrchem teplota s výškou stoupá → znemožnění vzdušného proudění → smog  emise = škodlivina uniklá ze zdroje  imise = škodlivina přenesená dále od místa vzniku  z emisí - fotochemický smog → vyšší koncentrace přízemního ozónu  voda: ubývá zdrojů pitné vody  ropné produkty - zamezení přístupu kyslíku k hladině v mořích a oceánech  zemědělská činnost – hlavně dusičnany, eutrofizace = nárůst a odumírání organické hmoty ve vodě → nedostatek kyslíku ve vodě  odpadní vody – příklad ekologického čištění - kořenové čistírny

20  gobální problémy biosféry:  násilí  přelidnění  potravinový problém  ochrana zdraví  chudoba  zachování druhové rozmanitosti v přírodě  úbytek pralesů, nárůst pouští  hospodaření s vodou  ubývání půdy  znečištění atmosféry, klimatické změny  špatné hospodaření s přírodními zdroji  odpady  ochrana přírody - zákon 114 z roku 1992,  Červená kniha ohrožených druhů, mezinárodní úmluvy (např. CITES – zákaz obchodu s ohroženými druhy)  Národní parky (Krkonošský NP)  Chráněné krajinné oblasti (Poodří)  Národní přírodní rezervace (NPR Polanská niva)  Národní přírodní památky (NPP Landek)  Přírodní rezervace (PR Rezavka)  Přírodní památky (PP lesní rezervace Turkov)  Biosférické rezervace -vyhlašuje UNESCO(Třeboňsko)

21  Použitá literatura:  ČERNÍK, Vladimír; MARTINEC, Zdeněk; VÍTEK, Jan. Přírodopis 4 : pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 88 s. ISBN 80- 7235-261-X. [2011-15-11]  ČERVINKA, Pavel, et al. Ekologie a životní prostředí : učebnice pro střední odborné školy a učiliště. 1. vydání. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. 120 s. ISBN 80-86034-63-1. [2011- 15-11]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-15-11] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org  obr. 1 – ozónová díra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Largest_ever_Ozone_hole_sept200 0.jpg/600px-Largest_ever_Ozone_hole_sept2000.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Largest_ever_Ozone_hole_sept200 0.jpg/600px-Largest_ever_Ozone_hole_sept2000.jpg  obr. 2 – skleníkový efekt - schémahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif  obr. 3 – kyselý déšť – schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Origins.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Origins.gif  obr. 4 – teplotní inverze http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/8 00px-SmokeCeilingInLochcarron.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/SmokeCeilingInLochcarron.jpg/8 00px-SmokeCeilingInLochcarron.jpg  obr. 5 – zdroje emisí http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg/775 px-AlfedPalmersmokestacks.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/AlfedPalmersmokestacks.jpg/775 px-AlfedPalmersmokestacks.jpg

22  obr. 6 – ropná skvrna http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg/8 00px-IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg/8 00px-IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg  obr. 7 – eutrofizace vody – schéma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Scheme_eutrophication_cs.svg/80 0px-Scheme_eutrophication_cs.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Scheme_eutrophication_cs.svg/80 0px-Scheme_eutrophication_cs.svg.png  obr. 8 – kořenová čistírna vod http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Sewage_Treatment_Plant_- _geograph.org.uk_-_62980.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Sewage_Treatment_Plant_- _geograph.org.uk_-_62980.jpg  obr. 9 – Krkonošský národní park http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg /800px-Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg /800px-Krkono%C5%A1e_%2818%29.jpg  obr. 10 – Poodří http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3% AD%2C_meandry_Odry.JPG/753px-Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3%AD%2C_meandry_Odry.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3% AD%2C_meandry_Odry.JPG/753px-Ostrava%2C_Pood%C5%99%C3%AD%2C_meandry_Odry.JPG  obr. 11 – Polanská niva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Polansk%C3%A1_niva%2C_les_% 281%29.JPG/800px-Polansk%C3%A1_niva%2C_les_%281%29.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Polansk%C3%A1_niva%2C_les_% 281%29.JPG/800px-Polansk%C3%A1_niva%2C_les_%281%29.JPG  obr. 12 – Landek http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Hmostrava.jpg/800px- Hmostrava.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Hmostrava.jpg/800px- Hmostrava.jpg  obr. 13 – Rezavka http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Rezavka_11.jpg/800px- Rezavka_11.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Rezavka_11.jpg/800px- Rezavka_11.jpg  obr. 14 – Turkov http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Turkov.jpeg/450px-Turkov.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Turkov.jpeg/450px-Turkov.jpeg  obr. 15 – Třeboňsko http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Ro%C5%BEmberk.jpg/800px- Ro%C5%BEmberk.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Ro%C5%BEmberk.jpg/800px- Ro%C5%BEmberk.jpg


Stáhnout ppt "Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava – Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google