Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE
PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE INF MHMP a MČ

2 Program Úvod Strategie Dokument Celoměstská koncepce – připom. řízení
Program Úvod Strategie Dokument Celoměstská koncepce – připom. řízení Průzkum stavu ICT v HMP Aktuální činnosti/projekty Infrastruktura (MepNet, Datové centrum …) Aplikace a systémy (Základní registry, Proxio/Agendio, VITA - Stavební úřad, JES/GINIS, e-Spis) Datové fondy (geodata), Web a jiné služby Různé 60 min. 60 min. 30 min. Diskuse: průběžně Podklady: zpráva pro MČ ( ) INF MHMP + MČ,

3 STRATEGIE INF MHMP + MČ,

4 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (1)
Plný název: Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013 – 2016 (dále též CMK) Podnět: RHMP, , usnesení č. 303 Schválila IS/ICT strategii (stručný dokument) Vzala na vědomí detailní přílohy v pracovní verzi (analýza, koncepce, cíle, akční plán), konečné verze budou přílohami CMK Uložila zpracovat CMK (dle zákona o HMP a Statutu HMP) Předložit CMK spolu s aktualizací strategie a zprávou o realizaci do konce září 2013K připomínkování INF MHMP + MČ,

5 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (2)
Zpracování: INF MHMP + KPMG (návaznost na IS/ICT strategii) PS: 2 pracovní schůzky (17.4., 7.5.) – model spolupráce a financování, průzkum Využití a zapracování připomínek ze 2. kola ke strategii (leden/únor 2013) Připomínkování CMK dle Statutu HMP (60 dní) Distribuce všem MČ do DS, s průvodním dopisem radní Vorlíčkové, s tabulkou pro zápis připomínek Zveřejnění na Extranetu Příslib představit na schůzce informatiků – DNES! INF MHMP + MČ, 5

6 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (3)
Odpovědná osoba: J.Šolc Představení dokumentu: Ing. J. Vondrášek, KPMG - samostatná prezentace Diskuse k CMK Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období INF MHMP + MČ, 6

7 Průzkum stavu ICT v HMP se zaměřením na MČ
Východisko: podklad pro řízení rozvoje, dříve realizované průzkumy ( ) Cíl: zmapovat stav a rozvojové potřeby, sdílet informace Proběhla příprava: dotazník, různé pro velké MČ (P1-22) a pro malé MČ, pilotní ověření Odpovědné osoby: J.Šolc, D.Rokos (externí) Sběr dat: červenec – srpen (září), dotazník+konzultační návštěva Přínos pro MČ: přístup ke sdíleným informacím (Extranet) Požadavek na MČ: poskytnout součinnost / údaje pro dotazník, bude zaslána informace INF MHMP + MČ, 7

8 INFRASTRUKTURA INF MHMP + MČ,

9 Datové centrum V CMK kap. 4 Sdílená technická infrastruktura v DC
Datové centrum Šárka (DC1, Veleslavín) Realizace: migrace systémů MHMP + hostovaná řešení pro MČ Možnost využití v případě zájmu MČ - prostor / výkon dimenzován pro provoz dalších aplikací v MepNet Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech INF MHMP + MČ, 9

10 MepNet V CMK kap. 5 Sdílená metropolitní síť a její služby
T-Systems, služba smluvně do konce X/2013 Nové řešení – Interconnect (páteř) a dále 3 poskytovatelé dle rámcové smlouvy České Radiokomunikace, GTS Novera, T-Systems Jednotlivá připojení (nejen MČ) - dílčí VZ – minitendry pro každý ze 107 subjektů 3 fáze: příprava, vyhodnocení a výběr, realizace t.č. příprava všech 107, rozhodnutí o výběru 85 MČ: součinnost při realizaci Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech INF MHMP + MČ, 10

11 ZRIS V CMK část kap. 7 Sdílené podpůrné služby
Základní radniční informační systém Hosting pošty, synchronizace seznamů ových adres (MČ P1-22, TSK, URM, ZZSHMP) 2012 proveden převod na nové prostředí Exchange Řešeny nahlášené problémy (synchronizace), poskytnuta dokumentace pro správné nastavení funkčnosti MČ: nahlášení případných problémů Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech, L. Dvořák INF MHMP + MČ, 11

12 REGISTRY, AGENDY, APLIKACE
INF MHMP + MČ,

13 Základní registry V CMK součást kap. 9 Agendové IS a napojení na ZR
Řešeny 2 oblasti: technické (INF) , organizačně-legislativní (RED) – ohlašování působnosti (RPP), zpochybňování, podklady MHMP: certifikáty/provoz - Proxio, GINIS, MP Orga, VITA-SÚ, Hledáček (SSP+EOS) MHMP+MČ: Univerzální nástroj pro přístup, místo záměr na podporu implementace Průzkum mezi MČ, prezentace 3.4., produkty AutoCont*, Gordic, ICZ, Marbes*, Triada Dílčí prezentace P3 (Marbes/Hledáček, 30.4.), P5 (AutoCont/Kukátko, 31.5), návštěva na MM Brno (25.4.) MČ s Proxio řešeny v 1. vlně (probíhá), 11 MČ (P1, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 20; 6, 19) Dotazník pro dodavatele, porovnání informací, výstup předán MČ Požadavek na MČ (zbývající velké): vyjádřit preferenci do Malé MČ menší poptávka, předpoklad hosovaného řešení). Odpovědná osoba: L. Tobiáš INF MHMP + MČ, 13

14 AIS – Proxio/Agendio V CMK část kap. 9 Agendové IS a napojení na ZR
Užívá MHMP, 11 velkých MČ, hosting pro 7 MMČ Avizované principy Centrálně zajištěna multilicence, podpora a údržba (maintenance), rozvoj Implementace a provozní podpora na vlastní lokální infrastruktuře každý individuálně UNREA návrh nové smlouvy (spolupráce, sublicence) Připomínky od P11, P14, P15, P22 – bude vypořádáno Stanoven rozsah provozní podpory pro MHMP, v přípravě materiál do RHMP (záměr na VZ), orientačně i předpokládané podmínky pro MČ Odpovědná osoba: M.Lukeš

15 AIS - VITA - Stavební úřad
Užívá 17 velkých MČ, MHMP (OST, 2013) napojení na ISZR Projekt (OST,INF, ÚRM) propojení stavebních úřadů (1. a 2. rozhodovací instance), vzájemné předávání dat doplnění mapového klienta a využít CDS GIS, napojení na PDÚ (územní plánování) CPV? - adept na zařazení mezi systém celopražského významu (centrálně licence, maintenance, rozvoj), v případě zájmu MČ Odpovědná osoba: N. Lebrová

16 JES/GINIS V CMK část kap. 8 Ekonomické IS
Užití P2-22, hosting všechny malé MČ Centrálně zajištěna licence, podpora (končí XII/2013) V přípravě Základní evidence majetku Zahájena jednání o podpoře na další období. Bude příprava záměru/zadání pro schválení v RHMP (předp. JŘBU). MČ: Počítáme s účastí zástupců MČ v rámci přípravy a jednání k VZ (komise). Odpovědná osoba: E. Smetana 16

17 e-Spis V CMK kap. 10 Spisové služby a systémy el. podání
Užívá 17 velkých MČ, hosting pro malé MČ Centrálně multilicence (od 2002), maintenance (MHMP, hosting) Dále postupně pořizované moduly: eDeska, ePodatelna, Podatelna DZ, konverze, el. podpis Dále různě užívané návazné moduly (Usnesení, Úkoly, Smlouvy, Registratury, Statistiky) Evidence licencí x skutečné využívání. Příprava na řešení maintenance v odpovídajícím rozsahu Odpovědná osoba: M. Borovička

18 DATOVÉ FONDY INF MHMP + MČ, 18

19 Geodata/GIS V CMK kap. 14 Vytváření, správa a poskytování celoměstsky významných datových fondů, kap. 12 GIS a poskytování geoprostorových dat V součinnosti INF + ÚRM+MČ Volební okrsky (pro ČÚZK/RÚIAN) Tvorba záplavové čáry (VI/2013), + aplikace pro upřesnění Odpovědná osoba: N. Lebrová 19

20 WEB, SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
INF MHMP + MČ, 20

21 Extranet, Portál V CMK kap. 11 Webové aplikace, portály a on-line informační služby poskytující data z datových fondů HMP Extranet - sekce Informatika ve městě, schůzky informatiků, koncepce a strategie, GIS, ZR záměr na revizi obsahu Portál – předp. rozvoj sdílených informací, ukončen provoz Sdílený web VZ, profil zadavatele – eGordion (širší licence), MHMP napojení na eTendr Odpovědná osoba: M. Váňa 21

22 Další eSlužby Projekt IMES – mobilní aplikace, příprava spuštění ostrého provozu, předp. další rozvoj v součinnosti s MČ Odpovědný pracovník: L.Bartoš Služba eUtility report – 9 MČ již provozuje, možnost využití pro celou Prahu Centrální mapové služby – pro weby MČ, využití městských geodat, prezentováno (ÚRM, INF) Odpovědný pracovník: N. Lebrová, ÚRM J.Čtyroký 22

23 OSTATNÍ INF MHMP + MČ, 23

24 Různé Vaše další podněty/dotazy Děkujeme za pozornost! 24


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google