Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE INF MHMP a MČ 24.7.2013 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE INF MHMP a MČ 24.7.2013 1."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE INF MHMP a MČ 24.7.2013 1

2 Program  Úvod  Strategie  Dokument Celoměstská koncepce – připom. řízení  Průzkum stavu ICT v HMP  Aktuální činnosti/projekty  Infrastruktura (MepNet, Datové centrum …)  Aplikace a systémy (Základní registry, Proxio/Agendio, VITA - Stavební úřad, JES/GINIS, e-Spis)  Datové fondy (geodata),  Web a jiné služby  Různé 2 Diskuse: průběžně Podklady: zpráva pro MČ (17.7.2013) INF MHMP + MČ, 24.7.2013 60 min. 30 min.

3 STRATEGIE 3 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

4 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (1)  Plný název: Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013 – 2016 (dále též CMK)  Podnět: RHMP, 5.3.2013, usnesení č. 303  Schválila IS/ICT strategii (stručný dokument)  Vzala na vědomí detailní přílohy v pracovní verzi (analýza, koncepce, cíle, akční plán), konečné verze budou přílohami CMK  Uložila zpracovat CMK (dle zákona o HMP a Statutu HMP)  Předložit CMK spolu s aktualizací strategie a zprávou o realizaci do konce září 2013K připomínkování 4 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

5 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (2)  Zpracování: INF MHMP + KPMG (návaznost na IS/ICT strategii)  PS: 2 pracovní schůzky (17.4., 7.5.) – model spolupráce a financování, průzkum  Využití a zapracování připomínek ze 2. kola ke strategii (leden/únor 2013)  Připomínkování CMK dle Statutu HMP (60 dní)  Distribuce 28.6.2013 všem MČ do DS, s průvodním dopisem radní Vorlíčkové, s tabulkou pro zápis připomínek  Zveřejnění na Extranetu  Příslib představit na schůzce informatiků – DNES! 5 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

6 Dokument Celoměstská koncepce - připomínkové řízení (3)  Odpovědná osoba: J.Šolc  Představení dokumentu: Ing. J. Vondrášek, KPMG - samostatná prezentace  Diskuse k CMK 6 INF MHMP + MČ, 24.7.2013 Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013-2016

7 Průzkum stavu ICT v HMP se zaměřením na MČ  Východisko: podklad pro řízení rozvoje, dříve realizované průzkumy (2006-2007)  Cíl: zmapovat stav a rozvojové potřeby, sdílet informace  Proběhla příprava: dotazník, různé pro velké MČ (P1-22) a pro malé MČ, pilotní ověření  Odpovědné osoby: J.Šolc, D.Rokos (externí)  Sběr dat: červenec – srpen (září), dotazník+konzultační návštěva  Přínos pro MČ: přístup ke sdíleným informacím (Extranet)  Požadavek na MČ: poskytnout součinnost / údaje pro dotazník, bude zaslán a informace 7 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

8 INFRASTRUKTURA 8 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

9 Datové centrum  V CMK kap. 4 Sdílená technická infrastruktura v DC  Datové centrum Šárka (DC1, Veleslavín)  Realizace: migrace systémů MHMP + hostovaná řešení pro MČ  Možnost využití v případě zájmu MČ - prostor / výkon dimenzován pro provoz další ch aplikac í v MepNet  Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech 9 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

10 MepNet  V CMK kap. 5 Sdílená metropolitní síť a její služby  T-Systems, služba smluvně do konce X/2013  Nové řešení – Interconnect (páteř) a dále 3 poskytovatelé dle rámcové smlouvy  České Radiokomunikace, GTS Novera, T-Systems  Jednotlivá připojení (nejen MČ) - dílčí VZ – minitendry  pro každý ze 107 subjektů 3 fáze: příprava, vyhodnocení a výběr, realizace  t.č. příprava všech 107, rozhodnutí o výběru 85  MČ: součinnost při realizaci  Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech 10 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

11 ZRIS  V CMK část kap. 7 Sdílené podpůrné služby  Základní radniční informační systém  Hosting pošty, synchronizace seznamů emailových adres (MČ P1-22, TSK, URM, ZZSHMP)  2012 proveden převod na nové prostředí Exchange  Řešeny nahlášené problémy (synchronizace), poskytnuta dokumentace pro správné nastavení funkčnosti  MČ: nahlášení případných problémů  Odpovědné osoby: L.Kendík, F.Volech, L. Dvořák 11 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

12 REGISTRY, AGENDY, APLIKACE 12 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

13 Základní registry  V CMK součást kap. 9 Agendové IS a napojení na ZR  Řešeny 2 oblasti: technické (INF), organizačně-legislativní (RED) – ohlašování působnosti (RPP), zpochybňování, podklady  MHMP: certifikáty/provoz - Proxio, GINIS, MP Orga, VITA-SÚ, Hledáček (SSP+EOS)  MHMP+MČ: Univerzální nástroj pro přístup, místo CzP@office, záměr na podporu implementace  Průzkum mezi MČ, prezentace 3.4., produkty AutoCont*, Gordic, ICZ, Marbes*, Triada  Dílčí prezentace P3 (Marbes/Hledáček, 30.4.), P5 (AutoCont/Kukátko, 31.5), návštěva na MM Brno (25.4.)  MČ s Proxio řešeny v 1. vlně (probíhá), 11 MČ (P1, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 20; 6, 19)  Dotazník pro dodavatele, porovnání informací, výstup předán MČ  Požadavek na MČ (zbývající velké): vyjádřit preferenci do 31.7. Malé MČ menší poptávka, předpoklad hosovaného řešení).  Odpovědná osoba: L. Tobiáš 13 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

14 AIS – Proxio/Agendio  V CMK část kap. 9 Agendové IS a napojení na ZR  Užívá MHMP, 11 velkých MČ, hosting pro 7 MMČ  Avizované principy  Centrálně zajištěna multilicence, podpora a údržba (maintenance), rozvoj  Implementace a provozní podpora na vlastní lokální infrastruktuře každý individuálně  UNREA návrh nové smlouvy (spolupráce, sublicence)  Připomínky od P11, P14, P15, P22 – bude vypořádáno  Stanoven rozsah provozní podpory pro MHMP, v přípravě materiál do RHMP (záměr na VZ), orientačně i předpokládané podmínky pro MČ  Odpovědná osoba: M.Lukeš 14

15 AIS - VITA - Stavební úřad  Užívá 17 velkých MČ, MHMP (OST, 2013) napojení na ISZR  Projekt (OST,INF, ÚRM)  propojení stavebních úřadů (1. a 2. rozhodovací instance), vzájemné předávání dat  doplnění mapového klienta a využít CDS GIS,  napojení na PDÚ (územní plánování)  CPV? - adept na zařazení mezi systém celopražského významu (centrálně licence, maintenance, rozvoj), v případě zájmu MČ  Odpovědná osoba: N. Lebrová 15

16 JES/GINIS  V CMK část kap. 8 Ekonomické IS  Užití P2-22, hosting všechny malé MČ  Centrálně zajištěna licence, podpora (končí XII/2013)  V přípravě Základní evidence majetku  Zahájena jednání o podpoře na další období. Bude příprava záměru/zadání pro schválení v RHMP (předp. JŘBU).  MČ: Počítáme s účastí zástupců MČ v rámci přípravy a jednání k VZ (komise).  Odpovědná osoba: E. Smetana 16

17 e-Spis  V CMK kap. 10 Spisové služby a systémy el. podání  Užívá 17 velkých MČ, hosting pro malé MČ  Centrálně multilicence (od 2002), maintenance (MHMP, hosting)  Dále postupně pořizované moduly: eDeska, ePodatelna, Podatelna DZ, konverze, el. podpis  Dále různě užívané návazné moduly (Usnesení, Úkoly, Smlouvy, Registratury, Statistiky)  Evidence licencí x skutečné využívání. Příprava na řešení maintenance v odpovídajícím rozsahu  Odpovědná osoba: M. Borovička 17

18 DATOVÉ FONDY 18 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

19 Geodata/GIS  V CMK kap. 14 Vytváření, správa a poskytování celoměstsky významných datových fondů, kap. 12 GIS a poskytování geoprostorových dat  V součinnosti INF + ÚRM+MČ  Volební okrsky (pro ČÚZK/RÚIAN)  Tvorba záplavové čáry (VI/2013), + aplikace pro upřesnění  Odpovědná osoba: N. Lebrová 19

20 WEB, SLUŽBY PRO VEŘEJNOST 20 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

21 Extranet, Portál  V CMK kap. 11 Webové aplikace, portály a on-line informační služby poskytující data z datových fondů HMP  Extranet - sekce Informatika ve městě, schůzky informatiků, koncepce a strategie, GIS, ZR záměr na revizi obsahu  Portál – předp. rozvoj sdílených informací, ukončen provoz Sdílený web  VZ, profil zadavatele – eGordion (širší licence), MHMP napojení na eTendr  Odpovědná osoba: M. Váňa 21

22 Další eSlužby  Projekt IMES – mobilní aplikace, příprava spuštění ostrého provozu, předp. další rozvoj v součinnosti s MČ  Odpovědný pracovník: L.Bartoš  Služba eUtility report – 9 MČ již provozuje, možnost využití pro celou Prahu  Centrální mapové služby – pro weby MČ, využití městských geodat, prezentováno (ÚRM, INF)  Odpovědný pracovník: N. Lebrová, ÚRM J.Čtyroký 22

23 OSTATNÍ 23 INF MHMP + MČ, 24.7.2013

24 Různé  Vaše další podněty/dotazy  Děkujeme za pozornost! 24


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SCHŮZKA K PROBLEMATICE IS/ICT v HL.M. PRAZE INF MHMP a MČ 24.7.2013 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google