Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ „Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011– 2020“ Závěrečné zhodnocení Firma GPL-INVEST s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ „Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011– 2020“ Závěrečné zhodnocení Firma GPL-INVEST s.r.o."— Transkript prezentace:

1 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ „Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011– 2020“ Závěrečné zhodnocení Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

2 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Dne 15. ledna 2009 byla MŽP předložena a schválena Metodika přípravy a rozvoje realizace Krajinných integrovaných plánu rozvoje (KIPR). Tato metodika byla dne úspěšně prezentována v Bruselu. Zlepšení životních podmínek obyvatel, šetrný rozvoj území i ochrana přírody a krajiny - to je hlavní cíl Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR). Plán na rozvoj krajinného integrovaného plánování se týká všech takzvaných specifických oblastí. Region NP Šumava byl určen, jako představitel podobných regionu velkoplošných chráněných oblastí ČR které jsou strukturálně specifické jasně vymezeným účelem ochrany přírody a rekreačního využití, jejichž infrastruktura byla celá desetiletí podfinancována. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

3 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ KIPR je komplexním přístupem k území a umožňuje v mikroregionech čerpat dotace na projekty kombinací několika operačních programů. Projekty, které budou součástí Krajinného integrovaného plánu rozvoje, budou bodově bonifikovány (10 %) v operačních programech relevantních resortů. Zavedením integrovaných plánů zároveň dojde k větší koordinaci při čerpání evropských i národních prostředků a k dosažení vyššího účinku vynaložených peněz. Implementace systému Poslání KIPR bude plně realizováno v programovém období Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

4 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Globálním cílem pilotního projektu KIPR Šumava je přispět k jednomu z hlavních cílu kohezní politiky EU, a to ke snižování regionálních nerovností, se zaměřením na specifické oblasti velkoplošných chráněných území CR. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

5 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Specifickým cílem pilotního projektu KIPR Šumava je koordinace a podpora realizace regionálně významných projektu Regionu NP Šumava, tzn. zefektivnění opatření vedoucích k udržitelnému rozvoji Regionu NP Šumava formou podpory realizace regionálně významných projektu formou ověření Metodiky KIPR. Jde o ucelený přístup zohledňující rozvoj celého území. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

6 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Dosažení cílů v rámci realizace projektu Realizací pilotního projektu byl vytvořen na základě Metodiky dokument KIPR pro území NP Šumava, který mimo jiné obsahuje zásobník projektů, které mají přispět k udržitelnému rozvoji formou podpory z různých programů a dotačních titulů. Předem stanovený cíl ověření Metodiky tvorby KIPR byl v rámci realizace projektu dosažen. Ke konci realizace projektu byly navrženy úpravy této Metodiky na základě zkušenosti s tvorbou samotného dokumentu KIPR pro území NP Šumava. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

7 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Výstupy projektu
V rámci projektu vzniklo několik dílčích dokumentů, analýz a doporučení, hlavním však je vlastní dokument KIPR regionu NP Šumavy. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

8 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Tento dokument obsahuje:
- Analýzu úspěšnosti čerpání regionu podle jednotlivých OP v období , zejm. z hlediska kriterií pro hodnocení žádostí, možností kofinancování a zapojení partnerů - Analýzu relevantních tematických operačních programů, regionálních operačních programů i relevantních národních dotačních titulů z hlediska disponibilních prostředků a možností podpory projektů pilotního KIPR, zejm. možnosti financování z OPŽP, ROP a PRV, Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

9 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ - Zásobník regionálně významných projektů které splnily stanovená kriteria včetně časového a finančního plánu realizace, - Návrh mechanismů podpory těchto projektů - návrh na doplnění implementace operačních programů pro toto plánovací období (bonifikace, speciální výzvy apod.), návrh koordinace přípravy a realizace regionálních infrastrukturálních projektů a návrh pomoci při koordinaci a realizaci lokálních projektů, - Obecný návrh dalších změn vedoucích k udržitelnému rozvoji regionu Na konci realizace KIPR byl vyhotoven návrh úpravy Metodiky KIPR na základě poznatků získaných v rámci projektu včetně doporučení z hlediska jejího praktického využití pro ostatní specifické oblasti CR v programovém období Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

10 Harmonogram projektu a jeho plnění
STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Harmonogram projektu a jeho plnění Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

11 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ V úvodu realizace projektu byl naplánován harmonogram prací, úkolů a setkání řídících orgánů. V průběhu realizace bylo požádáno třikrát o změnu harmonogramu – září 2011 a dále říjen 2011 a září 2012. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

12 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Realizace byla zahájena dne ustavujícím zasedáním Centrálního řídícího výboru, který schválil harmonogram projektu a realizaci pilotního projektu. V návaznosti na toto setkání započala práce na analytické části KIPR, jehož zpracovatel byl vybrán na základě výběrového řízení v květnu 2011 a která byla podkladem pro přípravu samotného dokumentu KIPR. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

13 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Vlastní příprava dokumentu KIPR byla zahájena v říjnu Prvním výstupem byl návrh hodnotících kritérií. Výsledný dokument KIPR byl schválen na 3. jednání Regionálního řídícího výboru v lednu Ve stejném měsíci byla vypsána 1.výzva pro předkládání projektových záměrů do KIPR regionu NP Šumava. Cílem výzvy bylo získání souboru projektových záměrů, které budou umístěny do Zásobníku projektů KIPR. Poté byl zpracován Zásobník projektů, zapracovány připomínky a materiál KIPR byl připraven do meziresortního připomínkového řízení. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

14 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Projektové záměry předložené v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o zařazení do zásobníku projektů byly s ohledem na možnosti jejich financování a odpovědnosti pověřených orgánů za relevantní finanční zdroje rozděleny do 8 skupin tematicky provázaných projektů – tematických oblastí (TO). Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

15 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Schéma zodpovědností za relevantní zdroje financování projektových záměrů předložených v rámci jednotlivých vymezených tematických oblastí Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

16 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Tematické oblasti (TO) – klastry
Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných. Tematické oblasti (TO) – klastry

17 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Vodohospodářská infrastruktura – jedná se o projekty zaměřené na zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatele a návštěvníky regionu. Tematická oblast je dále dělena do 2 podoblastí: povrchové a podzemní vody – cílem je snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod (výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, navazující výstavba a rekonstrukce kanalizací) zásobování pitnou vodou – zabezpečení dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství (výstavba a rekonstrukce vodojemů, úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí - vodovodů). Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

18 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Odpadové hospodářství – snížení produkce odpadů, vytvoření sběrného systému odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémy na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů (budování a rekonstrukce sběrných dvorů a skladů, integrované systémy nakládání s odpady, systémy odděleného sběru odpadů, zařízení na využívání odpadů, zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady, likvidace, popř. rekultivace skládek, podpora výstavby kompostáren a biofermentačních stanic) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

19 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Rozvoj cestovního ruchu – zvýšení využití potenciálu území posílením infrastrukturní vybavenosti pro cestovní ruch, posílení vzájemné provázanosti atraktivit cestovního ruchu a jejich dostupnosti, využívání šetrných forem dopravy, rozšíření nabídky pro možnosti trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v zimním období, zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb základní infrastruktura cestovního ruchu, zázemí pro rozvoj udržitelného turismu (ubytovací kapacity, stravovací kapacity, zařízení pro kongresovou turistiku, zázemí pro rozvoj agroturistiky apod.) doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – zejm. turistické trasy (cyklotrasy / cyklostezky, běžecké trasy, trasy pro pěší, naučné stezky apod.) produkty cestovního ruchu (specifické turistické atraktivity, systémy směřování návštěvníků, propagace území) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

20 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Péče o přírodu a krajinu – opatření vedoucí k zachování či zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, posilování významu krajiny jako součásti kulturního dědictví a prostoru pro kvalitní život člověka (obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, obnova ekologické stability krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny, regenerace urbanizované krajiny, prevence sesuvů a eroze, hodnocení výskytu organických nebo anorganických látek v podzemních vodách) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

21 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Vzdělávání a informace – budování objektů vhodných pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, pro poskytování environmentálního poradenství, pro poskytování informací o ochraně životního prostředí v Národním parku Šumava a prezentaci přírodních a kulturních specifik tohoto jedinečného území, zabezpečení kvalitního materiálně technického vybavení těchto objektů, další rozvoj environmentálně poradenských a informačních aktivit, zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, využití internetových služeb pro uvedené účely (environmentální centra, návštěvnická centra, informační objekty, informační a vzdělávací materiály) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

22 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Rozvoj místní podnikatelské základny – diverzifikace hospodářské základny venkova, zvýšení stability prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků (zejména drobná výroba, řemesla, služby pro hospodářství – opravy strojů a zařízení a maloobchod), diverzifikaci činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem – rozvoj nezemědělské produkce, podpora podnikatelských aktivit s využitím místních specifik a místních zdrojů a podnikání šetrného k životnímu prostředí, podpora zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova, podpora využití existujících budov a ploch pro účely podnikání, podpora prosazování inovačních přístupů, podpora zaměstnanosti a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

23 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Doprava v klidu - usměrňování a organizace individuální automobilové dopravy jako součást obnovy a výstavby návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, jejímž primárním cílem je snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu, tj. jedná se o ochranu přírody před neusměrněným a nešetrným turistickým ruchem; opatření budou realizována pouze v místech, kde přímo souvisí s ochranou přírody a jsou ve vazbě na plán péče o zvláště chráněná území; řešení návaznosti na ostatní formy dopravy (parkovací plochy, záchytná parkoviště, systémy směřování dopravy) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

24 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Občanská vybavenost – vytvoření podmínek růstu ve venkovských oblastech, zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zlepšení životního prostředí venkovských sídel, zvýšení atraktivity venkovských oblastí pro rozvoj malého a středního podnikání a rozvoj bydlení infrastrukturní vybavenost sídel (budování a obnova dopravní a technické infrastruktury v obcích – vyjma vodohospodářské infrastruktury, úprava veřejných prostranství), dostupnost služeb (školská, zdravotnická a sociální zařízení – včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktura, objekty a plochy pro kulturní, společenské a sportovní aktivity, integrované informační a bezpečnostní systémy, využití informačních a komunikačních technologií) Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

25 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Druhá výzva k předkládání projektů do zásobníku KIPR bude vyhlášena v roce 2013. Poté bude materiál KIPR předložen do vlády a CŘV vyhodnotil Metodiku KIPR a efekt pilotního KIPR na území NP Šumava. Na základě připomínek byla Metodika KIPR upravena. Do konce roku 2012 bude do vlády předložena zpráva o výsledcích ověřování metodiky tvorby KIPR včetně návrhu na úpravu této metodiky a na vymezení dalších specifických oblastí. Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

26 Další osud KIPR STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ
Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

27 STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Materiál bude procházet meziresortním připomínkovým řízením – 12/2012 – 1/2013 Materiál KIPR bude předložen vládě ke schválení – 1/2013 Na základě zjištěných výstupů navrhuje MŽP aplikovat v České republice v novém programovacím období EU Integrovaný plán rozvoje specifických území jako nástroj integrovaného přístupu k regionálnímu rozvoji kohezní politiky Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných.

28 Externí administrátor KIPR
STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ Děkuji za pozornost Martin Ježek Externí administrátor KIPR Firma GPL-INVEST s.r.o. byla založena v roce Založili ji osoby, které mají bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů v investiční výstavbě. Tato společnost má sídlo v Českých Budějovicích a středisko ve Strakonicích. Hlavním předmětem podnikání je inženýrská činnost ve všech funkčních kategoriích staveb. V oblasti inženýrské činnosti jsme schopni investorům nabídnou komplexní služby ve všech funkčních kategoriích staveb, zejména – inženýrských, vodohospodářských, potravinářských, občanských, bytových, zdravotnických a všeobecných. GSM:


Stáhnout ppt "STRUČNÉ ÚDAJE O FIRMĚ „Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011– 2020“ Závěrečné zhodnocení Firma GPL-INVEST s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google