Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace9 5.Zpráva o vztazích mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace9 5.Zpráva o vztazích mezi."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace9 5.Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou27 6.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.51 8.Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.76 2

3 Vážení přátelé, jsem velmi potěšen, že společnost GC System poprvé ve své historii, v roce 2007, dosáhla obratu přes jednu miliardu českých korun, přesně pak ,- českých korun. V rámci dosaženého obratu společnosti opět došlo k navýšení objemu poskytovaných systémových služeb ve vazbě na realizované projekty. Díky výši dosaženého obratu a jeho meziročnímu růstu o 49,6% byl GC System zařazen mezi TOP 10 systémových integrátorů v České republice, kde obsadil 9. místo. Zároveň byl GC System na 8.místě mezi firmami s nejrychlejším růstem v roce Tyto vynikající ekonomické výsledky potvrzují správnou strategii společnosti, která je založena na dodávkách HW infrastruktury, následné instalaci, systémové podpoře, vývoji a prodeji SW, vedení projektů a školení. Kvalitní práce obchodního i technického týmu byla vyjádřena získáním nových projektů u společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Conti Capital, a.s., Česká pojišťovna a.s., ČEZDATA, s.r.o., DHL Information Services, Technické sítě Brno, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Státní zemědělský intervenční fond, Třinecké železárny a.s., VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Další nové referenční instalace realizoval GC System u zákazníků ze státní a bankovní sféry – Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB Leasing, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik. Nadále GC System pokračoval v obchodní spolupráci se svými dlouholetými zákazníky, díky kterým může neustále rozvíjet svoje technické a obchodní zázemí v České republice. Mezi ně například patří – ABB s.r.o., Česká spořitelna,a.s., IBM Česká republika, spol. s r.o., Kooperativa, pojišťovna, a.s., MAFRA a.s., Ministerstvo spravedlnosti ČR, OKD, a.s., První novinová společnost, a.s., RWE Energy Customer Services CZ, SITRONICS Telecom Solutions, Statutární město Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Veletrhy Brno, a.s., Vigour a Vojenská zdravotní pojišťovna. GC System rovněž obdržel od svého nejvýznamnějšího obchodního partnera firmy IBM prestižní ocenění - Partner roku 2007 v kategorii Tivoli Software a Partner roku 2007 v kategorii Servery a Storage. Již v roce 2006 rozšířil GC System svoje portfolio nabízených služeb a produktů spoluprací se společnostmi SAP a EMC. Po pozitivním zhodnocení tohoto kroku, především ze strany našich zákazníků, podepisuje i v roce 2007 GC System novou partnerskou smlouvu se společností VMWARE. O d toho kroku si slibujeme komplexnější rozvoj a zabezpečení IT systému u našich klientů. Za důležité považuji nejenom obchodní úspěchy GC Systemu, ale i zlepšení vlastních interních procesů a systémů. Zásadním krokem k těmto pozitivním změnám byla úspěšná implementace ERP systému SAP. Především vám, vážení obchodní partneři a spolupracovníci, velice děkuji za vaši přízeň. Za společnost GC System mohu přislíbit maximální snahu o spolupráci, jenž nám přinese další společné úspěchy. Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. 3 Úvod

4 2.1. Identifikace účetní jednotky Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v obchodě - provádění školící činnosti - činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru výpočetní techniky - poskytování software - pronájem nebytových prostor - reklamní činnost - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 95% akcií GC Holding Group, a.s. Špitálka 41, Brno. Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2006 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Představenstvo a.s.: Libor Dvořáčekpředseda představenstva, ve funkci od Oldřich Staněkmístopředseda představenstva, ve funkci od Ludmila Bednářováčlen představenstva, ve funkci od Dozorčí rada: Ing. Popela Pavelve funkci od Gabriela Adámkováve funkci od Antonín Jurtíkve funkci od Obecné údaje

5 Prodej HW IBM -IBM System p, IBM System x, IBM System i, IBM System z -Systémy pro ukládání dat a budování SAN -Systémy s vysokou dostupností HW Lenovo - osobní počítače ThinkCentre, ThinkStation - notebooky ThinkPad, N series -servery ThinkServer Podpora systémů IBM – služby Středisko systémové podpory firmy GC System poskytuje následující služby: -instalaci, nastavení a správu operačních systémů a software -optimalizace operačních systémů a sotware -řešení problémů a havárií -návrh a správa systémů pro ukládání dat -zálohování dat -Storage Area Network -řešení systémů s vysokou dostupností -Disaster Recovery -implementace IBM High End a Enterprise systémů -problematika bezpečnosti -smluvní havarijní a hot-line podporu 7 x 24. Kromě služeb a produktů výše uvedených poskytujeme jakékoliv služby spojené s podporou software a hardware firmy IBM. Tyto služby poskytujeme jako jeden z nejvýznamnějších partnerů firmy IBM v České republice. 5 Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s.

6 Kvalifikační předpoklady pro poskytování systémových služeb GC System je certifikovaným IBM Premier Business Partnerem pro oblast Systems and Services. Úroveň Business Partnera je oficiální garancí IBM komplexních kvalit tohoto partnera pro dodávku služeb a zboží. Úroveň Premier je nejvyšší úrovní a dokládá nejvyšší kvalitu pro dodávky a služby. GC System disponuje týmem certifikovaných konzultantů poskytujících služby. Tito pracovníci mají certifikace minimálně na úrovni IBM Certified Specialist. Dále GC System disponuje 2. úrovní podpory, tedy týmem pracovníků certifikovaných na úrovni IBM Certified Expert nebo Advanced Technical Expert. Prodej systémového SW UNIX/AIX, Lotus/Domino, DB2, produkty Tivoli, WebSphere, Informix Systémová integrace projektů Služby SAP GC System zajišťuje podporu SAP projektů a to zejména v následujících oblastech: - návrh infrastruktury a architektury SAP řešení - projektové vedení a organizace SAP projektů dle projektových metodik SAP -instalace, update a upgrade SAP řešení -správa a monitoring SAP systémů -systémová integrace SAP systémů a integrace SAP a non-SAP systémů pomocí RFC, SOA atp. - procesní integrace a konfigurace (XI/PI) 6

7 Standardní software ISOPack ISOPack je modulární databázový systém určený pro správu a řízení oběhu dokumentů a vedení přehledných evidencí dokumentů a záznamů v elektronické podobě. ISOPack je softwarový produkt podporující zavedení a údržbu systému řízení kvality dle mezinárodních norem kvality (ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.1 aj.) ISOPack je vlastním softwarovým produktem společnosti GC System vyvíjeném v prostředí Domino/Notes. Aplikace vytvářené dle požadavků zákazníka Vývojová skupina společnosti GC System provádí kromě vývoje a modifikace standardního produktu ISOPack i vývoj aplikací jejichž funkcionalita vychází z požadavků definovaných zákazníkem. 7

8 Školící středisko Školicí středisko společnosti GC System a.s. působí v oblasti realizace počítačových kurzů a poskytování dalších služeb od roku Autorizace školicího střediska -Školicí středisko společnosti Software602 -Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – program DVPP Naše služby -Kurzy produktů Microsoft -Kurzy produktů IBM - AIX, Tivoli, DB2 UDB, AS/400, Websphere MQ -Kurzy systému Lotus Notes/Domino -Kurzy systému Linux, Cobol a Citrix MetaFrame -Kurzy vývojářských technologií -Kurzy internetových technologií -Kurzy databázových technologií -Speciální kurzy technologií Cisco Networking, Kerio WinRoute a Personal Firewall -Speciální kurz Bezpečnost v oblasti IT technologií -Konzultace na produkty Microsoft, IBM, Lotus, Linux aj. -Pronájem učeben, prezentační a IT techniky Certifikace lektorů -Microsoft Certified Trainer -Microsoft Certified Systems Engineer -Microsoft Certified Systems Administrator -Microsoft Certified Professional -IBM Certified Specialist -IBM Certified Advanced Technical Expert 8

9 Obecné údaje Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno 9 Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Ekonomické a finanční informace Právní forma: akciová společnosti IČO:

10 Činnost firmy je řízena ředitelem a její organizační struktura je dělena následovně: Odbory: -obchodní -realizace -servis -marketing -školicí středisko -obchodní zástupci -pobočka Praha, Ostrava, Slovensko -technický -vývojové a projekční středisko -systémové středisko -ekonomický -správa ředitele -finanční účtárna -správa budovy Pobočky akciové společnosti: - Na Strži 3/ Praha 4Česká republika - Českobratrská OstravaČeská republika Organizační složka: -Zátišie Bratislava Slovenská republika Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Firma nemá spoluúčast v jiné společnosti. 10

11 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkemZ toho řídících pracovníků v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členů stat. orgánů spol Odměny členům dozor. orgánů spol Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Celkem

12 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Účetnictví je vedeno a účetní závěrka společnosti je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. kterou se stanoví předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: -cenu pořízení -vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, pojistné Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny zásoby ve vlastní režii. Při účtování zásob je používán způsob A evidence zásob.Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Ve sledovaném účetním období společnost nepořídila majetek vytvořený vlastní čínností Cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období nebyl žádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 12

13 4. Opravné položky k majetku V roce 2007 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení věkové struktury pohledávek. Žádné jiné opravné položky tvořeny nebyly. 2007v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem

14 v tis. Kč Opravná položka kStav k TvorbaČerpáníStav k Dlouhodobý majetek Zásoby0000 Finanční majetek0000 Pohledávky - zákonné Pohledávky - ostatní Celkem

15 5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do nákladů. Drobný majetek od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč je sledován v operativní evidenci. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z předpokládané doby užívání majetku a je stanoven pro každý majetek samostatně, účetní odpisy a daňové odpisy se rovnají. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je při zařazení do užívání účtován do nákladů. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku byly účtovány pevným, vnitřně stanoveným kurzem vycházejícím z kurzů ČNB k Pevný kurz byl v průběhu roku čtvrtletně aktualizován. Zůstatky rozvahových účtů v zahraničních měnách byly k přepočteny dle platného kurzu České národní banky. Zjištěné kurzové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. 7. Odložená daň Odložený daňový závazek je vykázán u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiv a pasiv uvedenou v rozvaze s použitím platné daňové sazby. Odložená daňová pohledávka je účtována, jen pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. K byl proveden přepočet odložené daně a rozdíl ve výši Kč tis. byl zaúčtován jako snížení odložené daně na účet 592 – Daň z běžné činnosti odložená. K společnost vykazuje odložený daňový závazek v celkové výši 737 tis.Kč. 15

16 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Úvěr Komerční banky a.s. 2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. Účetní obdobíRok poskytnutíRok splatnostiPoskytnutý úvěrZůstatek k tis.750 tis. Kč tis tis. Kč tis tis. Kč 16

17 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Rok 2007 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM Stroje a zařízení Dopravní prostředky Nedokončené DHM Celkem Rok 2006 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky Budovy, stavby, haly Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Dlouhodobý drobný HM Stroje a zařízení Dopravní prostředky Nedokončené DHM Celkem

18 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Rok 2007 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený DNM Celkem Rok 2006 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena PřírustkyÚbytkyStav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje0 Software Ocenitelná práva Nedokončený DNM Celkem

19 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Rok 2006 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje Dopravní prostředky Celkem Rok 2006 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 rokupo 1 roce Stroje, přístroje Dopravní prostředky Celkem

20 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Nakoupený drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby 3.5. Majetek zatížený zástavním právem V tis. Kč rok 2007rok 2006 pořízení software do 60 tis. Kč pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč Celkem Rok V tis. Kč Majetek Účetní hodnotaÚčelZávazek k Budova – Na strži, Praha15 467úvěr Budova – Na strži, Praha16 076úvěr

21 4. Vlastní kapitál 4.1. Pohyby vlastního kapitálu Stav k Stav k Základní kapitál Vlastní akcie 00 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy00 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let00 Výsledek hospodaření Celkem Rozdělení zisku v tis. Kč návrh 2007návrh 2006 Tvorba rezervního fondu Úhrada ztráty minulých let 00 Odměny členům představenstva a dozorčí rady Převod na účet nerozděleného zisku Celkem zisk k rozdělení

22 4.2. Základní kapitál Počet akcií v KčHodnota celkem v Kč Nominální hod- nota akcie v Kč na majitele kmen. akcie na majitele

23 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Pohledávky dle splatnosti Pohledávky dle jednotlivých druhů: V tis. Kč (brutto) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní a víceCelkem pohledávky pohledávky Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé odběratelé 00 poskytnuté zálohy Krátkodobé odběratelé pohledávky za ovládající osobou z titulu půjčky stát – daňové pohledávky poskytnuté provozní zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky

24 5.2. Závazky Závazky dle splatnosti Závazky dle jednotlivých druhů: V tis. Kč) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní31-90 dní a víceCelkem závazky závazky Závazky v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé dodavatelé odložený daňový závazek Krátkodobé dodavatelé závazky vůči pracovníkům závazky – soc. a zdrav. pojištění stát – daňové závazky přijaté zálohy 0234 dohadné účty pasivní jiné závazky

25 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva. Společnost se neúčastní soudních sporů, které by mohly významně ovlivnit hospodaření firmy. Pohledávky za ovládající osobou (brutto) v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé pohledávky GC Holding Group, a.s. Krátkodobé pohledávky GC Holding Group, a.s GC System Brno, s.r.o Celkem pohledávky v tis. Kč Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. 00 Obchodní úvěr Komerční banky, a.s Celkem

26 6. Rezervy Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách. Zákonná rezerva byla vytvořena za účelem opravy dlouhodobého hmotného majetku. 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj V roce 2007 nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj Tržby za prodej zboží z toho: tuzemsko zahraničí Tržby z prodeje služeb z toho: tuzemsko zahraničí Změna stavu NV00 Ostatní výnosy z toho: tuzemsko zahraničí Celkem Druh rezervy 01. TvorbaČerpání01. TvorbaČerpán Rezervy zákonné Rezervy ostatní Celkem

27 27 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

28 28 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

29 29

30 30

31 31

32 32 Rozvaha ke dni

33 33

34 34

35 35

36 36 Výkaz zisku a ztráty k

37 37

38 38 Příloha k účetní závěrce společnosti GC System a.s.

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49 Přehled o změnách vlastního kapitálu

50 50 CASH FLOW přehled o peněžních tocích

51 51 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.

52 52

53 53 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k

54 54

55 55

56 56

57 57 Rozvaha ke dni

58 58

59 59

60 60

61 61 Výkaz zisku a ztráty k

62 62

63 63 Příloha k účetní uzávěrce společnosti GC System a.s. k

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou …………………………… Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. …………………………… Ing. Pavel Popela předseda dozorčí rady společnosti GC System a.s. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v aktuálním znění za účetní období roku 2006 Ovládající osoba: Název:GC Holding Group a.s. Sídlo:Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2003 Ovládaná osoba: Název:GC System a.s. Sídlo:Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které by bylo možno označit jako smlouvy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení nebyly učiněny ani jiné právní úkony, ani žádná opatření, která by byla možno označit, že jsou v zájmu takovýchto osob a nebo, že by byla v zájmu nebo na popud takovýchto osob přijata, nebo takovouto osobou uskutečněna. V Brně dne Vyjádření dozorčí rady GC System a.s.: Dozorčí rada byla seznámena s výše uvedenou zprávou a konstatovala, že nemá připomínky.

74 74 Přehled o změnách vlastního kapitálu

75 75 CASH FLOW přehled o peněžních tocích

76 76 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s.

77 77


Stáhnout ppt "Obsah 1.Úvod3 2.Obecné údaje4 3.Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4.Ekonomické a finanční informace9 5.Zpráva o vztazích mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google