Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4"— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4
3. Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5 4. Ekonomické a finanční informace 9 5. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 27 6. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 7. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 51 8. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 9. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti GC System a.s. 76 Obsah 2

3 Vážení přátelé, jsem velmi potěšen, že společnost GC System poprvé ve své historii, v roce 2007, dosáhla obratu přes jednu miliardu českých korun, přesně pak ,- českých korun. V rámci dosaženého obratu společnosti opět došlo k navýšení objemu poskytovaných systémových služeb ve vazbě na realizované projekty. Díky výši dosaženého obratu a jeho meziročnímu růstu o 49,6% byl GC System zařazen mezi TOP 10 systémových integrátorů v České republice, kde obsadil 9. místo. Zároveň byl GC System na 8.místě mezi firmami s nejrychlejším růstem v roce Tyto vynikající ekonomické výsledky potvrzují správnou strategii společnosti, která je založena na dodávkách HW infrastruktury, následné instalaci, systémové podpoře, vývoji a prodeji SW, vedení projektů a školení. Kvalitní práce obchodního i technického týmu byla vyjádřena získáním nových projektů u společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Conti Capital, a.s., Česká pojišťovna a.s., ČEZDATA, s.r.o., DHL Information Services, Technické sítě Brno, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Státní zemědělský intervenční fond, Třinecké železárny a.s., VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Další nové referenční instalace realizoval GC System u zákazníků ze státní a bankovní sféry – Allianz pojišťovna, a.s., ČSOB Leasing, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik. Nadále GC System pokračoval v obchodní spolupráci se svými dlouholetými zákazníky, díky kterým může neustále rozvíjet svoje technické a obchodní zázemí v České republice. Mezi ně například patří – ABB s.r.o., Česká spořitelna,a.s., IBM Česká republika, spol. s r.o., Kooperativa, pojišťovna, a.s., MAFRA a.s., Ministerstvo spravedlnosti ČR, OKD, a.s., První novinová společnost, a.s., RWE Energy Customer Services CZ, SITRONICS Telecom Solutions, Statutární město Brno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Veletrhy Brno, a.s., Vigour a Vojenská zdravotní pojišťovna. GC System rovněž obdržel od svého nejvýznamnějšího obchodního partnera firmy IBM prestižní ocenění - Partner roku v kategorii Tivoli Software a Partner roku 2007 v kategorii Servery a Storage. Již v roce 2006 rozšířil GC System svoje portfolio nabízených služeb a produktů spoluprací se společnostmi SAP a EMC. Po pozitivním zhodnocení tohoto kroku, především ze strany našich zákazníků, podepisuje i v roce 2007 GC System novou partnerskou smlouvu se společností VMWARE. O d toho kroku si slibujeme komplexnější rozvoj a zabezpečení IT systému u našich klientů. Za důležité považuji nejenom obchodní úspěchy GC Systemu, ale i zlepšení vlastních interních procesů a systémů. Zásadním krokem k těmto pozitivním změnám byla úspěšná implementace ERP systému SAP. Především vám, vážení obchodní partneři a spolupracovníci, velice děkuji za vaši přízeň. Za společnost GC System mohu přislíbit maximální snahu o spolupráci, jenž nám přinese další společné úspěchy. Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. Úvod 3

4 Obecné údaje 2.1. Identifikace účetní jednotky 4 Název: GC System a.s.
Sídlo: Špitálka 41, Brno Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v obchodě - provádění školící činnosti - činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru výpočetní techniky - poskytování software pronájem nebytových prostor reklamní činnost - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 95% akcií GC Holding Group, a.s Špitálka 41, Brno. Změny a dodatky v obchodním rejstříku: V roce 2006 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. Členové statutárních a dozorčích orgánů k : Představenstvo a.s.: Libor Dvořáček předseda představenstva, ve funkci od Oldřich Staněk místopředseda představenstva, ve funkci od Ludmila Bednářová člen představenstva, ve funkci od Dozorčí rada: Ing. Popela Pavel ve funkci od Gabriela Adámková ve funkci od Antonín Jurtík ve funkci od Obecné údaje 4

5 Hlavní produkty a složky nabízené
Prodej HW IBM - IBM System p, IBM System x, IBM System i, IBM System z - Systémy pro ukládání dat a budování SAN - Systémy s vysokou dostupností HW Lenovo - osobní počítače ThinkCentre, ThinkStation - notebooky ThinkPad, N series - servery ThinkServer Podpora systémů IBM – služby Středisko systémové podpory firmy GC System poskytuje následující služby: - instalaci, nastavení a správu operačních systémů a software - optimalizace operačních systémů a sotware - řešení problémů a havárií - návrh a správa systémů pro ukládání dat - zálohování dat - Storage Area Network - řešení systémů s vysokou dostupností - Disaster Recovery - implementace IBM High End a Enterprise systémů - problematika bezpečnosti - smluvní havarijní a hot-line podporu 7 x 24. Kromě služeb a produktů výše uvedených poskytujeme jakékoliv služby spojené s podporou software a hardware firmy IBM. Tyto služby poskytujeme jako jeden z nejvýznamnějších partnerů firmy IBM v České republice. Hlavní produkty a složky nabízené firmou GC System a.s. 5

6 6 Kvalifikační předpoklady pro poskytování systémových služeb
GC System je certifikovaným IBM Premier Business Partnerem pro oblast Systems and Services. Úroveň Business Partnera je oficiální garancí IBM komplexních kvalit tohoto partnera pro dodávku služeb a zboží. Úroveň Premier je nejvyšší úrovní a dokládá nejvyšší kvalitu pro dodávky a služby. GC System disponuje týmem certifikovaných konzultantů poskytujících služby. Tito pracovníci mají certifikace minimálně na úrovni IBM Certified Specialist. Dále GC System disponuje 2. úrovní podpory, tedy týmem pracovníků certifikovaných na úrovni IBM Certified Expert nebo Advanced Technical Expert. Prodej systémového SW UNIX/AIX, Lotus/Domino, DB2, produkty Tivoli, WebSphere, Informix Systémová integrace projektů Služby SAP GC System zajišťuje podporu SAP projektů a to zejména v následujících oblastech: - návrh infrastruktury a architektury SAP řešení - projektové vedení a organizace SAP projektů dle projektových metodik SAP - instalace, update a upgrade SAP řešení - správa a monitoring SAP systémů - systémová integrace SAP systémů a integrace SAP a non-SAP systémů pomocí RFC, SOA atp. - procesní integrace a konfigurace (XI/PI) 6

7 7 Standardní software ISOPack
ISOPack je modulární databázový systém určený pro správu a řízení oběhu dokumentů a vedení přehledných evidencí dokumentů a záznamů v elektronické podobě. ISOPack je softwarový produkt podporující zavedení a údržbu systému řízení kvality dle mezinárodních norem kvality (ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.1 aj.) ISOPack je vlastním softwarovým produktem společnosti GC System vyvíjeném v prostředí Domino/Notes. Aplikace vytvářené dle požadavků zákazníka Vývojová skupina společnosti GC System provádí kromě vývoje a modifikace standardního produktu ISOPack i vývoj aplikací jejichž funkcionalita vychází z požadavků definovaných zákazníkem. 7

8 Školící středisko Školicí středisko společnosti GC System a.s. působí v oblasti realizace počítačových kurzů a poskytování dalších služeb od roku 1991. Autorizace školicího střediska - Školicí středisko společnosti Software602 - Akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – program DVPP Naše služby - Kurzy produktů Microsoft - Kurzy produktů IBM - AIX, Tivoli, DB2 UDB, AS/400, Websphere MQ - Kurzy systému Lotus Notes/Domino - Kurzy systému Linux, Cobol a Citrix MetaFrame - Kurzy vývojářských technologií - Kurzy internetových technologií - Kurzy databázových technologií - Speciální kurzy technologií Cisco Networking, Kerio WinRoute a Personal Firewall - Speciální kurz Bezpečnost v oblasti IT technologií - Konzultace na produkty Microsoft, IBM, Lotus, Linux aj. - Pronájem učeben, prezentační a IT techniky Certifikace lektorů - Microsoft Certified Trainer - Microsoft Certified Systems Engineer - Microsoft Certified Systems Administrator - Microsoft Certified Professional - IBM Certified Specialist - IBM Certified Advanced Technical Expert 8

9 Ekonomické a finanční informace
Obecné údaje Název: GC System a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno Právní forma: akciová společnosti IČO: Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Ekonomické a finanční informace 9

10 Pobočky akciové společnosti:
Činnost firmy je řízena ředitelem a její organizační struktura je dělena následovně: Odbory: - obchodní - realizace - servis - marketing - školicí středisko - obchodní zástupci - pobočka Praha, Ostrava, Slovensko - technický - vývojové a projekční středisko - systémové středisko - ekonomický - správa ředitele - finanční účtárna - správa budovy Pobočky akciové společnosti: - Na Strži 3/ Praha 4 Česká republika - Českobratrská Ostrava Česká republika Organizační složka: - Zátišie Bratislava Slovenská republika Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Firma nemá spoluúčast v jiné společnosti. 10

11 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků v tis. Kč 2007 2006 2005 Průměrný počet zaměstnanců 51 48 45 5 Mzdové náklady 40 569 31 180 27 328 9 475 7426 8 016 Odměny členů stat. orgánů spol. Odměny členům dozor. orgánů spol Náklady na sociální zabezpečení 13 964 10 765 9 402 3 316 2 599 2 806 Sociální náklady 410 365 325 30 Celkem 54 943 42 310 37 055 12 821 10 055 10 852 11

12 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Účetnictví je vedeno a účetní závěrka společnosti je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. kterou se stanoví předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: dopravné, clo, pojistné Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny zásoby ve vlastní režii. Při účtování zásob je používán způsob A evidence zásob.Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. 1.2. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností Ve sledovaném účetním období společnost nepořídila majetek vytvořený vlastní čínností. 1.3. Cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období nebyl žádný majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 12

13 4. Opravné položky k majetku
V roce 2007 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě posouzení věkové struktury pohledávek. Žádné jiné opravné položky tvořeny nebyly. 2007 v tis. Kč Opravná položka k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 342 95 295 142 Pohledávky - ostatní 5 898 646 591 5 953 Celkem 4 840 741 886 4 695 2006 v tis. Kč Opravná položka k Stav k Tvorba Čerpání Stav k Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 400 49 147 342 Pohledávky - ostatní 7 332 246 1 680 5 898 Celkem 6 372 295 1 827 4 840 13

14 14 2005 v tis. Kč Opravná položka k Stav k 01. 01. 05 Tvorba Čerpání
Dlouhodobý majetek -1 400 Zásoby Finanční majetek Pohledávky - zákonné 413 35 8 440 Pohledávky - ostatní 6 890 1 650 1 208 7 332 Celkem 5 903 1 685 1 216 6 372 14

15 6. Přepočet cizích měn na českou měnu
5. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do nákladů. Drobný majetek od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč je sledován v operativní evidenci. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z předpokládané doby užívání majetku a je stanoven pro každý majetek samostatně, účetní odpisy a daňové odpisy se rovnají. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je při zařazení do užívání účtován do nákladů. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku byly účtovány pevným, vnitřně stanoveným kurzem vycházejícím z kurzů ČNB k Pevný kurz byl v průběhu roku čtvrtletně aktualizován. Zůstatky rozvahových účtů v zahraničních měnách byly k přepočteny dle platného kurzu České národní banky. Zjištěné kurzové rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. 7. Odložená daň Odložený daňový závazek je vykázán u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiv a pasiv uvedenou v rozvaze s použitím platné daňové sazby. Odložená daňová pohledávka je účtována, jen pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích. K byl proveden přepočet odložené daně a rozdíl ve výši Kč tis. byl zaúčtován jako snížení odložené daně na účet 592 – Daň z běžné činnosti odložená. K společnost vykazuje odložený daňový závazek v celkové výši 737 tis.Kč. 15

16 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Úvěr Komerční banky a.s. 2. Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události. Účetní období Rok poskytnutí Rok splatnosti Poskytnutý úvěr Zůstatek k 2007 2003 2008 8 700 tis. 750 tis. Kč 2006 2 550 tis. Kč 2005 4 350 tis. Kč 16

17 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Rok 2007 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky 3 400 21 35 3 386 Budovy, stavby, haly 35 894 1 052 36 946 6 180 30 766 Samostatné movité věci 39 990 8 325 24 799 23 516 10 580 12 936 Stroje a zařízení 30 187 2 313 24 565 7 935 4 734 3 201 Dopravní prostředky 8 190 6 009 14 199 4 511 9 688 Dlouhodobý drobný HM 1 613 3 234 1 382 1 335 47 1 608 231 1 377 1 333 44 5 2 Nedokončené DHM 778 8 620 9 398 Celkem 80 062 18 018 34 232 63 848 16 760 47 088 Rok 2006 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Pozemky 2 097 1 303 3 400 Budovy, stavby, haly 35 364 530 35 894 5 133 30 761 Samostatné movité věci 11 031 29 734 775 39 990 8 689 31 301 Stroje a zařízení 5 906 24 788 507 30 187 5 400 24 787 Dopravní prostředky 3 291 4 899 8 190 1 758 6 432 Dlouhodobý drobný HM 1 834 47 268 1 613 1 531 82 1 830 44 266 1 608 1 529 79 4 3 2 5 Nedokončené DHM 148 32 191 31 561 778 Celkem 48 640 63 758 32 336 80 062 13 822 66 240 17

18 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Rok 2007 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software 23 295 2 266 25 561 12 058 13 503 Ocenitelná práva 6 331 Nedokončený DNM 1 172 Celkem 30 798 31 892 18 389 Rok 2006 V tis. Kč Stav k Pořiz. cena Přírustky Úbytky Stav k Oprávky Zůstatková hodnota Zřizovací výdaje Software 2 902 20 488 95 23 295 4 830 18 465 Ocenitelná práva 6 331 Nedokončený DNM 21 659 20 487 1 172 Celkem 9 233 42 147 20 582 30 798 11 161 19 637 18

19 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Rok 2006 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Stroje, přístroje 1 183 1 171 12 8 4 Dopravní prostředky 560 549 11 Celkem 1 743 1 720 23 19 Rok 2006 V tis. Kč Splátky celkem Uhrazeno k Zbývá uhradit Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Stroje, přístroje 1 183 1 163 20 8 12 Dopravní prostředky 7 182 5 911 1 271 1 110 161 Celkem 8 365 7 074 1 291 1 118 173 19

20 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Nakoupený drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby 3.5. Majetek zatížený zástavním právem V tis. Kč rok 2007 rok 2006 pořízení software do 60 tis. Kč 68 142 pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč 1 480 1 405 Celkem 1 548 1 547 Rok V tis. Kč Majetek Účetní hodnota Účel Závazek k 2007 Budova – Na strži, Praha 15 467 úvěr 750 2006 16 076 2 550 20

21 4. Vlastní kapitál 4.1. Pohyby vlastního kapitálu 21
Stav k Stav k Základní kapitál 28 000 Vlastní akcie Zákonný rezervní fond 5 600 4 543 Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let 77 544 Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření 36 662 53 477 Celkem Rozdělení zisku v tis. Kč návrh 2007 návrh 2006 Tvorba rezervního fondu 1 057 Úhrada ztráty minulých let Odměny členům představenstva a dozorčí rady 1 360 Převod na účet nerozděleného zisku 36 662 52 420 Celkem zisk k rozdělení 53 477 21

22 4.2. Základní kapitál 22 Počet akcií v Kč Hodnota celkem v Kč
Nominální hod-nota akcie v Kč na majitele 278 kmen. akcie na majitele 1 000 200 22

23 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky Pohledávky dle splatnosti
Pohledávky dle jednotlivých druhů: V tis. Kč (brutto) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní 31-90 dní 90-180 360 a více Celkem pohledávky 2007 50 674 5 925 566 196 4 285 pohledávky 2006 8 206 742 793 34 4 920 Pohledávky z obchodního styku (brutto) v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé 319 224 odběratelé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky za ovládající osobou z titulu půjčky 2 020 2 320 stát – daňové pohledávky 2 122 poskytnuté provozní zálohy 2 328 2 347 dohadné účty aktivní 860 996 jiné pohledávky 183 57 23

24 5.2. Závazky Závazky dle splatnosti Závazky dle jednotlivých druhů: 24
V tis. Kč) Do splatnosti Po splatnosti 0-30 dní 31-90 dní 90-180 360 a více Celkem závazky 2007 54 619 44 341 39 závazky 2006 34 766 740 410 44 36 Závazky v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé 14 363 19 379 dodavatelé 13 626 16 879 odložený daňový závazek 737 2 500 Krátkodobé závazky vůči pracovníkům 5 974 4 201 závazky – soc. a zdrav. pojištění 4 521 3 082 stát – daňové závazky 10 972 3 640 přijaté zálohy 234 dohadné účty pasivní 288 95 jiné závazky 283 233 24

25 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.4. Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva. Společnost se neúčastní soudních sporů, které by mohly významně ovlivnit hospodaření firmy. Pohledávky za ovládající osobou (brutto) v tis. Kč Stav k Stav k Dlouhodobé pohledávky GC Holding Group, a.s. Krátkodobé pohledávky 1 597 1 966 GC System Brno, s.r.o. 3 389 3 358 Celkem pohledávky 4 986 5 324 v tis. Kč 2007 2006 Hypoteční úvěr Komerční banky, a.s. Obchodní úvěr Komerční banky, a.s. 750 2 550 Celkem 25

26 7. Výnosy z běžné činnosti
6. Rezervy Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách. Zákonná rezerva byla vytvořena za účelem opravy dlouhodobého hmotného majetku. 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj V roce 2007 nebyly vynaloženy žádné prostředky na výzkum a vývoj. 2006 2007 Druh rezervy Tvorba Čerpání Čerpán. 31.12. Rezervy zákonné Rezervy ostatní 10 56 81 53 84 Celkem 2007 2006 Tržby za prodej zboží z toho: tuzemsko zahraničí 15 236 4 181 Tržby z prodeje služeb 1 645 3 210 Změna stavu NV Ostatní výnosy 28 738 11 795 28 540 11 546 198 249 Celkem 26

27 mezi ovládající a ovládanou osobou
Zpráva o vztazích 27

28 Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2007
28

29 29

30 30

31 31

32 Rozvaha ke dni 32

33 33

34 34

35 35

36 Výkaz zisku a ztráty k 36

37 37

38 Příloha k účetní závěrce společnosti
GC System a.s. 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Přehled o změnách vlastního kapitálu
49

50 CASH FLOW přehled o peněžních tocích
50

51 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti GC System a.s. 51

52 52

53 Zpráva auditora o ověření řádné účetní
závěrky k 53

54 54

55 55

56 56

57 Rozvaha ke dni 57

58 58

59 59

60 60

61 Výkaz zisku a ztráty k 61

62 62

63 Příloha k účetní uzávěrce společnosti
GC System a.s. k 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 Zpráva o vztazích mezi ovládající
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami, zpracovaná dle § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v aktuálním znění za účetní období roku 2006 Ovládající osoba: Název: GC Holding Group a.s. Sídlo: Špitálka 41, Brno IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2003 Ovládaná osoba: Název: GC System a.s. IČ: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které by bylo možno označit jako smlouvy mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Ve smyslu tohoto ustanovení nebyly učiněny ani jiné právní úkony, ani žádná opatření, která by byla možno označit, že jsou v zájmu takovýchto osob a nebo, že by byla v zájmu nebo na popud takovýchto osob přijata, nebo takovouto osobou uskutečněna. V Brně dne Vyjádření dozorčí rady GC System a.s.: Dozorčí rada byla seznámena s výše uvedenou zprávou a konstatovala, že nemá připomínky. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou …………………………… Libor Dvořáček předseda představenstva společnosti GC System a.s. Ing. Pavel Popela předseda dozorčí rady společnosti GC System a.s. 73

74 Přehled o změnách vlastního kapitálu
74

75 CASH FLOW přehled o peněžních tocích
75

76 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti GC System a.s. 76

77 77


Stáhnout ppt "Obsah 2 1. Úvod 3 2. Obecné údaje 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google