Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do farmakologie Co je to farmakologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do farmakologie Co je to farmakologie."— Transkript prezentace:

1 Úvod do farmakologie Co je to farmakologie

2 Co je to farmakologie ? Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organismy a jejich osudem v organismu věda,studující interakci látek a organismu na všech úrovních složitosti ( molekulární, buněčné, orgánové, celého organismu) cílem studia je určení, zda a jak je možno látku použít jako léčivo

3 vývoj nových léků (preklinicky x klinicky)
sledování používání léků (TDM) v České republice…...35 miliard Kč - farmakoekonomika každý rok celosvětově cca 40 nových léčiv (NCE) většina lékařů předepisuje léky, které nebyly známy v době jejich promoce

4 hospitalizovaní pacienti užívají v průměru 15 dávek různých léků (cca 6-7) denně
v ČR 98% kontaktů pacient-lékař končí předpisem NÚ léčiv jsou příčinou 6,5% hospitalizací (minimálně třetině lze předejít)

5 hospitalizovaní pacienti v 6,7% zažijí závažnou nežádoucí příhodu, 0,32% na ní umírá (tj příčina úmrtí celkem) hospitalizace se v důsledku NÚ prodlužuje o 2,2 dny

6 Farmakologie základní, speciální farmakologie
molekulární farmakologie..mol. biologie experimentální (preklinická) farmakologie klinická farmakologie klinická farmakokinetika (TDM) farmakoepidemiologie, farmakovigilance farmakoekonomika farmakogenetika

7 Základní (obecná) farmakologie
studuje obecně platné zákonitosti, jimiž se řídí interakce organismu a farmaka - tj. jeho osud v organismu, mech. působení, vzájemné vztahy účinků několika farmak apod.

8 Speciální farmakologie
zkoumá jednotlivé látky a jednotlivé skupiny léčiv např. antihistaminika, anestetika

9 Mol. a experimentální farmakologie
Molekulární farmakologie sleduje účinky na molekulární úrovni Experimentální farmakologie - molek. úroveň - zvíře - člověk

10 Klinická farmakologie
Farmakokinetika - zabývá se osudem léčiv v organismu a jejich účinkem z hlediska časového průběhu Farmakodynamika - nauka o mechanismu účinku léčiv

11 Farmakoepidemiologie - sleduje chování léku ve společnosti a epidemiologickými metodami zjišťuje rizika a prospěšnost terapie. vedle faktorů jako je chemická podstata léčiva a interakce léčiva se somatickými strukturami, je nutné brát v úvahu i faktory vnějšího prostředí jako je chování zdravotníka, chování samotného pacienta - compliance a chování společnosti k léku - marketing, konkurence, způsob úhrady

12 Farmakovigilance sledování bezpečnosti léčiv v klinickém zkoušení a praxi identifikace bezpečnostních rizik léčiv opatření ke zvyšování bezpečnosti léčiv CÍL: minimalizovat riziko spojené s používáním léčiv

13 Farmakoekonomika jejím cílem je přinášet podklady pro rozhodování, jak racionálně užít studovaná léčiva. sleduje náklady na jednotlivé lékové skupiny nebo jednotlivá léčiva a jejich účinnost a srovnává tak efektivní vynakládání peněz na jednotlivé léčebné postupy, či na jed. části farmakoterapie

14 Farmakogenetika sleduje interakce léčiva s organismem z hlediska genetiky - závislost účinku léčiv na genetických faktorech

15 Farmakologie jako předpoklad racionální farmakoterapie
Racionální FT = správný lék, správnému pacientovi, ve správné dávce a formě, ve vhodnou dobu, za rozumnou cenu

16 znalost mechanismus účinku ( !! duplicita) farmakokinetika (lékové interakce) nežádoucí účinky účinnost cena (nákladová efektivita)

17 Postup racionální FT určení pravděpodobné diagnózy
pochopení patofyziologie a možností farmakoterapie pochopení farmakologie (PK/PD) vybraného léku výběr nejvhodnějšího léku (účinnost, KI, NÚ, LI, cena)

18 vývěr cílů léčby..účinnost, snášenlivost (risk/benefit)
vytvoření terapeutické aliance s pacientem (compliance) zpětná vazba…optimalizace

19 LL, LP, L LL + PL = LP LP - forma, obal, označení
L - LP po podání do organismu

20 ČESKÝ LÉKOPIS 97 základní dílo normativního charakteru s celostátní závazností obsahuje předpisy o kvalitě, kontrole, skladování a vydávání léčiv a udává běžné terapeutické dávky a o dávky maximální léčiva zařazena do lékopisu se nazývají OFICINÁLNÍ (officina = lékárna) 3 díly + 3 doplňky

21 1. díl ČL 97 Obecná část, která obsahuje:
- všeobecnou část ( terminologie, značky, symboly) - zkušební metody ( přístroje, pomůcky) - část věnovaná obalům a obalovým materiálům - zkoumadla - všeobecné dodatky

22 Národním specifikem jsou potom připojené tabulky - celkem 6 - z nichž humánní medicíny se týká tabulka Tabulka 1 - omamné a psychotropní látky (§§, §), uchovávají se samostatně ve zvláštní místnosti nebo v uzamčené skříni omamné látky - modrý pruh

23 Tabulka 2 - Venena - obsahuje velmi silně účinná léčiva (zvláštně nebezpečné jedy ) (++)
uchovávání v uzamčené skříni Tabulka 3 - Separanda- léčiva silně účinná a žíraviny (+) uchovávání odděleně od ostatních léčiv

24 Tabulka 4 -Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé
obsahuje doporuč. dávky v gramech ( pokud není uvedeno jinak) a to tak, jak byly odvozeny v klinických studiích a jak je upravuje klinická zkušenost pro různé způsoby aplikace jedná se o dávky jednorázové (jednotlivá terapeutická dávka) nebo dávky na den (denní terapeutická dávka)

25 tyto dávky jsou uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka
tyto dávky jsou uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka.Lékař pak upravuje dávku podle požadovaného terapeutického účinku, vnímavosti nemocného, jeho tělesné hmotnosti, stavu,trvání léčby atd. doporučené dávky uvedené v tabulce odpovídají průměrnému dávkování a slouží jako vodítko

26 tabulka obsahuje u silně účinných léčiv také maximální dávky
tabulka obsahuje u silně účinných léčiv také maximální dávky.To jsou takové dávky pro člověka, které nesmé lékárník překročit (jak jednotlivé, tak dávky denní) pokud to lékař nevyznačí na receptu. při překročenní dávky - povinnost vypsat slovy + označit !

27 Tabulka 5 -Doporučené terapeutické dávky pro děti
obsahuje dávkování léčiv u kojenců a dětí do 15 let Tabulka 6 - pro zvířata

28 2. Díl ČL 97 speciální část - obsahuje jednotlivé lékopisné články pro jednotlivé léčivé a pomocné látky zařazené v abecedním pořadí A - L

29 3. Díl ČL 97 M - Y kapitola věnovaná radiofarmakům...


Stáhnout ppt "Úvod do farmakologie Co je to farmakologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google