Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do farmakologie Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do farmakologie Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???"— Transkript prezentace:

1 Úvod do farmakologie Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???

2 Co je to farmakologie ? •Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organismy a jejich osudem v organismu •věda,studující interakci látek a organismu na všech úrovních složitosti (molekulární, buněčné, orgánové, celého organismu) •cílem studia je určení, zda a jak je možno látku použít jako léčivo •Farmacie – zabývá se léky po stránce chemické, technologické a obchodní

3 •vývoj nových léků (preklinicky x klinicky) •sledování používání léků (TDM) •každý rok celosvětově cca 40 nových léčiv (NCE) •v ČR 98% kontaktů pacient-lékař končí předpisem •NÚ léčiv jsou příčinou 6,5% hospitalizací (minimálně třetině lze předejít) •hospitalizovaní pacienti v 6,7% zažijí závažnou nežádoucí příhodu, 0,32% na ní umírá (tj. 4-6. příčina úmrtí celkem)

4 Farmakologie •základní, speciální farmakologie •molekulární farmakologie •experimentální (preklinická) farmakologie •klinická farmakologie –klinická farmakokinetika (TDM) –farmakoepidemiologie, farmakovigilance –farmakoekonomika –farmakogenetika

5 Základní (obecná) farmakologie •studuje obecně platné zákonitosti, jimiž se řídí interakce organismu a farmaka - tj. jeho osud v organismu, mechanismus působení, vzájemné vztahy účinků několika farmak apod.

6 Speciální farmakologie •zkoumá jednotlivé látky a jednotlivé skupiny léčiv, které ovlivňují jednotlivé fyziologické systémy nebo patologické stavy organismu •např. antihistaminika, anestetika

7 Molekulární a experimentální farmakologie •Molekulární farmakologie sleduje účinky léčiv na molekulární úrovni •Experimentální farmakologie - molek. úroveň - zvíře - člověk

8 Klinická farmakologie •Farmakokinetika - se zabývá studiem změn koncentrace farmak v organismu v závislosti na čase •jde o odpovědi na otázky kde a jak rychle je látka vstřebávána, jak je transportována, jak se v organismu rozděluje, přeměňuje a v jaké formě, jak rychle a kudy je vylučována •Farmakokinetika se tedy zabývá otázkami působení živého organismu na chemickou substanci

9 •Farmakodynamika - nauka o mechanismu účinku léčiv •zabývá se studiem působení farmak na místě jejich zásahu •jde o odpovědi na otázky kde, jak a proč dochází k účinku léčiva •zabývá se otázkami působení bioaktivních látek na organismus

10 Farmakoepidemiologie •sleduje chování léku ve společnosti a zjišťuje rizika a prospěšnost terapie •vedle faktorů jako je chemická podstata léčiva a interakce léčiva se somatickými strukturami, je nutné brát v úvahu i faktory vnějšího prostředí jako je chování zdravotníka, chování samotného pacienta - compliance a chování společnosti k léku - marketing, konkurence, způsob úhrady

11 Farmakovigilance •sledování bezpečnosti léčiv v klinickém zkoušení a praxi •identifikace bezpečnostních rizik léčiv •opatření ke zvyšování bezpečnosti léčiv •CÍL: minimalizovat riziko spojené s používáním léčiv

12 Farmakoekonomika •jejím cílem je přinášet podklady pro rozhodování, jak racionálně užít studovaná léčiva. •sleduje náklady na jednotlivé lékové skupiny nebo jednotlivá léčiva a jejich účinnost a srovnává tak efektivní vynakládání peněz na jednotlivé léčebné postupy, či na jed. části farmakoterapie

13 Farmakogenetika •sleduje interakce léčiva s organismem z hlediska genetiky - závislost účinku léčiv na genetických faktorech

14 Farmakologie jako předpoklad racionální farmakoterapie •Racionální FT = správný lék, správnému pacientovi, ve správné dávce a formě, ve vhodnou dobu, za rozumnou cenu

15 Postup racionální FT •určení pravděpodobné diagnózy •pochopení patofyziologie a možností farmakoterapie •pochopení farmakologie (FK/FD) vybraného léku •výběr nejvhodnějšího léku (účinnost, KI, NÚ, LI, cena)

16 •výběr cílů léčby..účinnost, snášenlivost (risk/benefit) •vytvoření terapeutické aliance s pacientem (compliance) •zpětná vazba…optimalizace

17 LL, LP, L •LL + PL = LP •LP - forma, obal, označení •L - se označují hotové výrobky (připravené v lékárně nebo jako hromadně vyráběné přípravky) určené k vydání lékaři, pacientu, - LP po podání do organismu

18 ČESKÝ LÉKOPIS 2002 PHARMACOPOEA BOHEMICA •základní dílo normativního charakteru s celostátní závazností •obsahuje předpisy o kvalitě, kontrole, skladování a vydávání léčiv a udává běžné terapeutické dávky a o dávky maximální •léčiva zařazena do lékopisu se nazývají OFICINÁLNÍ (officina = lékárna) •5 dílů

19 1. díl ČL 2002 Evropská část, která obsahuje: - všeobecné zásady (terminologie, značky, symboly, obecná ustanovení) - zkušební metody (přístroje, pomůcky, F-CH metody, zkoušky totožnosti) - část věnovaná obalům a obalovým materiálům - zkoumadla - obecné texty (sterilita, technologie vakcín)

20 •Obecné články – extrakta, imunosera, radiofarmaka (výroby, vlastnosti, zkoušky totožnosti a na čistotu, stanovení obsahu, označení) •Obecné články lékových forem – LL, PL, vehiculum capsule, tablety...

21 2. Díl ČL 2002 •speciální část - obsahuje jednotlivé lékopisné články pro jednotlivé léčivé a pomocné látky zařazené v abecedním pořadí A - D

22 3. Díl ČL 97 •E - O

23 4. Díl ČL 2002 •P – Z •vakcíny pro hum. a veterinární použití •imunoséra pro hum. a veterinární použití •homeopatické přípravky •vlákna pro hum. a veterinární použití •vaty

24 5. Díl ČL 2002 •Národní část ČL 2002 •složení lékopisné komise •obecné statě a tabulky •speciální část - léčivé a pomocné látky (A-X) - léčivé přípravky (A-Z) - vaty

25 •Národním specifikem jsou potom připojené tabulky - celkem 11 •Tabulka 1 •Tabulka 1 - omamné a psychotropní látky (§§, §), uchovávají se samostatně ve zvláštní místnosti nebo v uzamčené skříni »omamné látky - modrý pruh

26 •Tabulka 2 •Tabulka 2 - Venena - obsahuje velmi silně účinná léčiva (zvláštně nebezpečné jedy ) (++) »uchovávání v uzamčené skříni •Tabulka 3 •Tabulka 3 - Separanda- léčiva silně účinná a žíraviny (+) »uchovávání odděleně od ostatních léčiv

27 •Tabulka 4 •Tabulka 4 -Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé »obsahuje doporuč. dávky v gramech (pokud není uvedeno jinak) a to tak, jak byly odvozeny v klinických studiích a jak je upravuje klinická zkušenost pro různé způsoby aplikace »jedná se o dávky jednorázové (jednotlivá terapeutická dávka) nebo dávky na den (denní terapeutická dávka)

28 »tyto dávky jsou uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka. Lékař pak upravuje dávku podle požadovaného terapeutického účinku, vnímavosti nemocného, jeho tělesné hmotnosti, stavu,trvání léčby atd. »doporučené dávky uvedené v tabulce odpovídají průměrnému dávkování a slouží jako vodítko

29 »tabulka obsahuje u silně účinných léčiv také maximální dávky.To jsou takové dávky pro člověka, které nesmí lékárník překročit (jak jednotlivé, tak dávky denní) pokud to lékař nevyznačí na receptu. »při překročenní dávky - povinnost vypsat slovy + označit !

30 •Tabulka 5 •Tabulka 5 -Doporučené terapeutické dávky pro děti »obsahuje dávkování léčiv u kojenců a dětí do 15 let •Tabulka 6 •Tabulka 6 - pro zvířata •Tabulka 7 – •Tabulka 7 – závislost relativní hustoty na obsahu etanolu (lihová tabulka)

31 •Tabulka 8 •Tabulka 8 – izotonizace vodných roztoků léčiv připravovaných v lékárnách •Tabulka 9 •Tabulka 9 – latinské, anglické a české názvy obecných statí a článků ČL 2002 •Tabulka 10 •Tabulka 10 – standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů •Tabulka 11 •Tabulka 11 – relativní atomové hmotnosti prvků

32 ČL 2002 - Doplněk 2003 •tato část obsahuje nové texty (3 obecné statě a 70 článků), revizní texty (21 obecných statí, 2 obecné články, 7 obecných článků lékových forem a 146 článků – monografií) a korigované texty (5 obecných statí a 69 článků – monografií) •do národní části Doplňku 2003 bylo nově zařazeno jedenáct nových článků základních infúzních roztoků a nové články Phenolum liquefactum a Formaldehydi Kutvirti gargarisma.

33 ČL 2002 - Doplněk 2004 •tato část obsahuje nové texty (3 obecné statě a 69 článků), revizní texty (13 obecných statí, 2 obecné články, 2 obecné články lékových forem a 170 článků-monografií) a korigované texty (8 obecných statí a 74 článků-monografií) •do Národní části ČL 2002 – Dopl. 2004 byly zařazeny čtyři nové články (Gelatum Holt Carbonis detergens tinctura, Unguentum acidi salicylici 1% cum etheroleo lavandulae a Salia pro gargarismate pulvis) a tabulková část byla doplněna a revidována v návaznosti na nové texty.

34


Stáhnout ppt "Úvod do farmakologie Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???"

Podobné prezentace


Reklamy Google