Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???."— Transkript prezentace:

1 Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???

2 Co je to farmakologie ? Farmakologie je vědní obor zabývající se účinky látek (farmak) na živé organismy a jejich osudem v organismu věda,studující interakci látek a organismu na všech úrovních složitosti (molekulární, buněčné, orgánové, celého organismu) cílem studia je určení, zda a jak je možno látku použít jako léčivo Farmacie – zabývá se léky po stránce chemické, technologické a obchodní

3 vývoj nových léků (preklinicky x klinicky)
sledování používání léků (TDM) každý rok celosvětově cca 40 nových léčiv (NCE) v ČR 98% kontaktů pacient-lékař končí předpisem NÚ léčiv jsou příčinou 6,5% hospitalizací (minimálně třetině lze předejít) hospitalizovaní pacienti v 6,7% zažijí závažnou nežádoucí příhodu, 0,32% na ní umírá (tj příčina úmrtí celkem)

4 Farmakologie základní, speciální farmakologie molekulární farmakologie
experimentální (preklinická) farmakologie klinická farmakologie klinická farmakokinetika (TDM) farmakoepidemiologie, farmakovigilance farmakoekonomika farmakogenetika

5 Základní (obecná) farmakologie
studuje obecně platné zákonitosti, jimiž se řídí interakce organismu a farmaka - tj. jeho osud v organismu, mechanismus působení, vzájemné vztahy účinků několika farmak apod.

6 Speciální farmakologie
zkoumá jednotlivé látky a jednotlivé skupiny léčiv, které ovlivňují jednotlivé fyziologické systémy nebo patologické stavy organismu např. antihistaminika, anestetika

7 Molekulární a experimentální farmakologie
Molekulární farmakologie sleduje účinky léčiv na molekulární úrovni Experimentální farmakologie - molek. úroveň - zvíře - člověk

8 Klinická farmakologie
Farmakokinetika - se zabývá studiem změn koncentrace farmak v organismu v závislosti na čase jde o odpovědi na otázky kde a jak rychle je látka vstřebávána, jak je transportována, jak se v organismu rozděluje, přeměňuje a v jaké formě, jak rychle a kudy je vylučována Farmakokinetika se tedy zabývá otázkami působení živého organismu na chemickou substanci

9 Farmakodynamika - nauka o mechanismu účinku léčiv
zabývá se studiem působení farmak na místě jejich zásahu jde o odpovědi na otázky kde, jak a proč dochází k účinku léčiva zabývá se otázkami působení bioaktivních látek na organismus

10 Farmakoepidemiologie
sleduje chování léku ve společnosti a zjišťuje rizika a prospěšnost terapie vedle faktorů jako je chemická podstata léčiva a interakce léčiva se somatickými strukturami, je nutné brát v úvahu i faktory vnějšího prostředí jako je chování zdravotníka, chování samotného pacienta - compliance a chování společnosti k léku - marketing, konkurence, způsob úhrady

11 Farmakovigilance sledování bezpečnosti léčiv v klinickém zkoušení a praxi identifikace bezpečnostních rizik léčiv opatření ke zvyšování bezpečnosti léčiv CÍL: minimalizovat riziko spojené s používáním léčiv

12 Farmakoekonomika jejím cílem je přinášet podklady pro rozhodování, jak racionálně užít studovaná léčiva. sleduje náklady na jednotlivé lékové skupiny nebo jednotlivá léčiva a jejich účinnost a srovnává tak efektivní vynakládání peněz na jednotlivé léčebné postupy, či na jed. části farmakoterapie

13 Farmakogenetika sleduje interakce léčiva s organismem z hlediska genetiky - závislost účinku léčiv na genetických faktorech

14 Farmakologie jako předpoklad racionální farmakoterapie
Racionální FT = správný lék, správnému pacientovi, ve správné dávce a formě, ve vhodnou dobu, za rozumnou cenu

15 Postup racionální FT určení pravděpodobné diagnózy
pochopení patofyziologie a možností farmakoterapie pochopení farmakologie (FK/FD) vybraného léku výběr nejvhodnějšího léku (účinnost, KI, NÚ, LI, cena)

16 výběr cílů léčby..účinnost, snášenlivost (risk/benefit)
vytvoření terapeutické aliance s pacientem (compliance) zpětná vazba…optimalizace

17 LL, LP, L LL + PL = LP LP - forma, obal, označení
L - se označují hotové výrobky (připravené v lékárně nebo jako hromadně vyráběné přípravky) určené k vydání lékaři, pacientu, - LP po podání do organismu

18 ČESKÝ LÉKOPIS 2002 PHARMACOPOEA BOHEMICA
základní dílo normativního charakteru s celostátní závazností obsahuje předpisy o kvalitě, kontrole, skladování a vydávání léčiv a udává běžné terapeutické dávky a o dávky maximální léčiva zařazena do lékopisu se nazývají OFICINÁLNÍ (officina = lékárna) 5 dílů

19 1. díl ČL 2002 Evropská část, která obsahuje:
- všeobecné zásady (terminologie, značky, symboly, obecná ustanovení) - zkušební metody (přístroje, pomůcky, F-CH metody, zkoušky totožnosti) - část věnovaná obalům a obalovým materiálům - zkoumadla - obecné texty (sterilita, technologie vakcín)

20 Obecné články – extrakta, imunosera, radiofarmaka (výroby, vlastnosti, zkoušky totožnosti a na čistotu, stanovení obsahu, označení) Obecné články lékových forem – LL, PL, vehiculum capsule, tablety ...

21 2. Díl ČL 2002 speciální část - obsahuje jednotlivé lékopisné články pro jednotlivé léčivé a pomocné látky zařazené v abecedním pořadí A - D

22 3. Díl ČL 97 E - O

23 4. Díl ČL 2002 P – Z vakcíny pro hum. a veterinární použití
imunoséra pro hum. a veterinární použití homeopatické přípravky vlákna pro hum. a veterinární použití vaty

24 5. Díl ČL 2002 Národní část ČL 2002 složení lékopisné komise
obecné statě a tabulky speciální část - léčivé a pomocné látky (A-X) - léčivé přípravky (A-Z) - vaty

25 Národním specifikem jsou potom připojené tabulky - celkem 11
Tabulka 1 - omamné a psychotropní látky (§§, §), uchovávají se samostatně ve zvláštní místnosti nebo v uzamčené skříni omamné látky - modrý pruh

26 Tabulka 2 - Venena - obsahuje velmi silně účinná léčiva (zvláštně nebezpečné jedy ) (++)
uchovávání v uzamčené skříni Tabulka 3 - Separanda- léčiva silně účinná a žíraviny (+) uchovávání odděleně od ostatních léčiv

27 Tabulka 4 -Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé
obsahuje doporuč. dávky v gramech (pokud není uvedeno jinak) a to tak, jak byly odvozeny v klinických studiích a jak je upravuje klinická zkušenost pro různé způsoby aplikace jedná se o dávky jednorázové (jednotlivá terapeutická dávka) nebo dávky na den (denní terapeutická dávka)

28 tyto dávky jsou uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka
tyto dávky jsou uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka. Lékař pak upravuje dávku podle požadovaného terapeutického účinku, vnímavosti nemocného, jeho tělesné hmotnosti, stavu,trvání léčby atd. doporučené dávky uvedené v tabulce odpovídají průměrnému dávkování a slouží jako vodítko

29 tabulka obsahuje u silně účinných léčiv také maximální dávky
tabulka obsahuje u silně účinných léčiv také maximální dávky.To jsou takové dávky pro člověka, které nesmí lékárník překročit (jak jednotlivé, tak dávky denní) pokud to lékař nevyznačí na receptu. při překročenní dávky - povinnost vypsat slovy + označit !

30 Tabulka 5 -Doporučené terapeutické dávky pro děti
obsahuje dávkování léčiv u kojenců a dětí do 15 let Tabulka 6 - pro zvířata Tabulka 7 – závislost relativní hustoty na obsahu etanolu (lihová tabulka)

31 Tabulka 8 – izotonizace vodných roztoků léčiv připravovaných v lékárnách
Tabulka 9 – latinské, anglické a české názvy obecných statí a článků ČL 2002 Tabulka 10 – standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů Tabulka 11 – relativní atomové hmotnosti prvků

32 ČL Doplněk 2003 tato část obsahuje nové texty (3 obecné statě a 70 článků), revizní texty (21 obecných statí, 2 obecné články, 7 obecných článků lékových forem a 146 článků – monografií) a korigované texty (5 obecných statí a 69 článků – monografií) do národní části Doplňku 2003 bylo nově zařazeno jedenáct nových článků základních infúzních roztoků a nové články Phenolum liquefactum a Formaldehydi Kutvirti gargarisma .

33 ČL Doplněk 2004 tato část obsahuje nové texty (3 obecné statě a 69 článků), revizní texty (13 obecných statí, 2 obecné články, 2 obecné články lékových forem a 170 článků-monografií) a korigované texty (8 obecných statí a 74 článků-monografií) do Národní části ČL 2002 – Dopl byly zařazeny čtyři nové články (Gelatum Holt Carbonis detergens tinctura, Unguentum acidi salicylici 1% cum etheroleo lavandulae a Salia pro gargarismate pulvis) a tabulková část byla doplněna a revidována v návaznosti na nové texty.

34


Stáhnout ppt "Úvod do farmakologie Co je to farmakologie???."

Podobné prezentace


Reklamy Google