Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TechNICKÁ MĚŘENÍ skupina B Velčovský Pavel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TechNICKÁ MĚŘENÍ skupina B Velčovský Pavel"— Transkript prezentace:

1 TechNICKÁ MĚŘENÍ skupina B Velčovský Pavel
Ústav výrobního inženýrství ft-utb

2 Osnova 1. Statistické zpracování naměřených hodnot ………………4 min 2. Nejistota měření …………………………………………………..3 min 3. Měření teplot ………………………………………………………4 min 4. Snímání vysokorychlostních dějů …….…………………….. 5 min 5.Laser interferometr ……………………………………………….4 min

3 Literatura Přednášky a cvičení předmětu Technická měření
Flir Infrared Cameras; dostustupné na Olympus ispeed 2; dostustupné na Renishow -Laserové odměřovací systémy; dostupné na Encyklopedie wikepedia; dostupné na cs.wikipedia.org

4 Úloha 1 Pro zadanou součást o názvu KVÁDR změřte 30x zadaný rozměr. Určete měřidlo (jeho rozsah a rozlišítelnost) - z naměřených sestavte histogram, otestujte normalitu a určete vychýlené hodnoty.

5 Výkres zadané součásti

6 měřidlo Rozsah 0 – 25 [mm] Rozlišitelnost 0,001 [mm]

7 Naměřené hodnoty Číslo měření Naměřená hodnota [mm] 1 15,001 16 14,999
2 14,998 17 14,997 3 18 4 19 14,996 5 20 6 21 7 22 15 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 30

8 Vypočtené hodnoty Aritmetický průměr naměřených hodnot
směrodatná odchylka naměřených hodnot

9 Histogram

10 Opakovatelnost (Repetability) - je variabilita výsledků měření, které získáme jedním měřicím přístrojem. Tento přístroj byl použit 1 pracovníkem pro opakované měření stejných charakteristik na stejném výrobku. 0,005 mm

11 Reprodukovatelnost (Reproducilibity) - je variabilita průměrů měření prováděných různými pracovníky, kteří používají stejné měřidlo pro měření stejné charakteristiky na stejném výrobku.

12 m průměr základního souboru
CSN ISO 2602 m průměr základního souboru STATISTICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK Odhad průměru. Konfidenční interval ČSN ISO 2602

13 CSN ISO 2602 m m průměr základního souboru aritmetický průměr měření
Směrodatná odchylka počet měření pravděpodobnost vzniku chyby

14 CSN ISO 2602 m m průměr základního souboru aritmetický průměr měření
Směrodatná odchylka počet měření pravděpodobnost vzniku chyby m průměr základního souboru

15 CSN ISO m S 95% pravděpodobností bude průměr základního souboru ležet v intervalu od 14,9974[mm] do 14,9986[mm]

16 statistický toleranční interval
CSN ISO 3207 statistický toleranční interval STATISTICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK Stanovení statistického tolerančního intervalu ČSN ISO 3207 010232

17 CSN ISO 3207 Li , Ls Stanovení statistického tolerančního intervalu
Li - minimální hodnota statistického tolerančního intervalu Ls - maximální hodnota statistického tolerančního intervalu Dle normy: K2 (n;p;1-a)= K2 (30;95;95)=2,55 Hodnota koeficientu K2 se mění s: n – počtem prvků p – procentem základního souboru a – pravděpodobností vzniku chyb

18 CSN ISO Li , Ls S 95% pravděpodobností bude ležet 95% hodnot základního souboru, v našem případě rozměrů, od 14,994 [mm] do 15,002 [mm]

19 Tolerance na výkrese x CSN ISO 3207
Statistický toleranční interval

20 Test normality Krabicové grafy jsou užitečné pro grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability. Střední čárka v krabici představuje medián. Hranice krabice pak představují 1. a 3. kvartil. Oblast mezi 1. a 3. kvartilem se označuje jako interkvartilový interval (IQR). Extrémní hodnoty (1,5 × IQR) představují koncové úsečky. Body, které se nacházejí ve větší vzdálenosti než 1,5 × IQR od mediánu jsou zobrazeny v podobě koleček. Tyto body reprezentují možná odlehlá měření.

21 nejistota měření

22 Úloha 2 Pomocí běžného posuvného měřidla bylo provedeno měření součásti o  80 [mm]. Určete - standardní nejistotu typu A uA - standardní nejistotu typu B uB kombinovanou nejistotu - rozšířenou nejistotu

23 měřidlo Rozsah 0 – 150 [mm] Rozlišitelnost 0,05 [mm]

24 Naměřené hodnoty Číslo měření Naměřená hodnota [mm] 1 80,1 2 80,2 3 4
79,9 5 80 6 7 8 9 10

25 standardní nejistota typu A uA
Vypočtené hodnoty uA způsobována náhodnými chybami - příčiny neznámé

26 standardní nejistota typu B uB1 - chyba měřidla
Vypočtené hodnoty uB1 Nezávisí na počtu opakování měření pro výpočet uvažujeme rovnoměrné rozdělení - rozlišitelnost měřidla - koef. pro normální rozdělení - koef. pro rovnoměrné rozdělení

27 standardní nejistota typu B uB2 - osobní chyba
Vypočtené hodnoty uB2 Nezávisí na počtu opakování měření pro výpočet uvažujeme rovnoměrné rozdělení - osobní chyba metrologa - koef. pro normální rozdělení - koef. pro rovnoměrné rozdělení

28 standardní nejistota typu B uB
Vypočtené hodnoty uB

29 Kombinovaná standardní nejistota uc
Vypočtené hodnoty uC

30 Rozšířená standardní nejistota uD
Vypočtené hodnoty uD Procento zákl. souboru Koeficient kr 68% 1 95% 1,96 95,40% 2 99% 2,58 99,73% 3

31 měření teplot v průmyslové praxi

32 Kontaktní měření teploty
Kapalinový teploměr Bimetalový teploměr Rtuťový Líhový

33 Kontaktní měření teploty
Odporový teploměr teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislost elektrického odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě

34 Kontaktní měření teploty
Termočlánek Využívá se termoelektrického jevu, kdy na styku dvou různých kovů vzniká rozdíl potenciálů v důsledku rozdílné výstupní práce elektronu v kovu

35 Bezkontaktní měření teploty
Infrapyrmetr

36 Bezkontaktní měření teploty
Infrafoto

37 Bezkontaktní měření teploty
Termokamerové systémy

38 Úloha 3 Převodovku MPC1, testovaná v podniku PŘEVOD s.r.o., byla na testovací brzdě zatížena na hodnotu 3KW a snímána termo-kamerovým systémem. Určete Jak dlouho trvalo testování převodovky na brzdě Jaká byla frekvence snímání termosnímků. Vyberte si jistý časový snímek a pro něj určete průměrnou teplotu pláště převodovky. Prověďte iotermické zkoumání pláště převodovky. Dále zjistěte nejteplejší a nejstudenější místo snímku a pláště převodovky.

39 Teplotní test pláště převodovky
Vyhodnocení v programu ThermaCAM researcher 2001

40 Teplotní test pláště převodovky
Doba pořizování termosnímků Start Konec 1 h 1 min 28,934 sek

41 Teplotní test pláště převodovky
frekvence snímání termosnímků Aktuální čas snímku f = 10 sekund

42 Teplotní test pláště převodovky
průměrná teplota pláště převodovky Čas snímku 12:10:34,151 Průměrná teplota 40,8 °C

43 Teplotní test pláště převodovky
Teplota pláště převodovky

44 Teplotní test pláště převodovky
Teplota pláště převodovky minimum a maximum

45 Teplotní test pláště převodovky
Teplota pláště převodovky ovlivněné oblasti

46 Teplotní test pláště převodovky
Teplota snímku minimum a maximum

47 Teplotní test pláště převodovky
Izoterma t = 40,8  0,7 °C

48 Teplotní test pláště převodovky
Izoterma t = 40,8  1,4 °C

49 Teplotní test pláště převodovky
Izoterma t = = 42,2  1,5 °C

50 snímání vysokorychlostních děju

51 snímání vysokorychlostních děju
Nastavení parametrů Snímání děje Vyhodnocení děje Interpretace dat

52 Úloha 4 Byl proveden záznam vysokorychlostního děje, probíhajícího při zkoušce opotřebení gumárenských směsí Určete - Popište sestavu I speed 2 Proveďte záznam zadaného vysokorychlostního děje. Určete optimální hodnotu FPS rozlišení, shuttering (po osvětlení) zaznamenaný děj vyhodnoťte.

53 Vysokorychlostní děj

54 Vysokorychlostní děj

55 Vysokorychlostní děj Světelný zdroj Optovod na kameře
Světelný koncentrátor Výsledné nasvícení

56 Vysokorychlostní děj

57 Vysokorychlostní děj

58 Vysokorychlostní děj FPS Shootering 1x Rozlišení x 600

59 Vysokorychlostní děj t = 0,0324 s

60 Vysokorychlostní děj h = 12,58 mm

61 Vysokorychlostní děj

62 Laserinterferometr

63 Laserinterferometr Princip

64 Laserinterferometr Použití: - Polohování lineárních os Přímost vedení
Přímočarost pojezdů Rovinnost Kolmost Polohování rotačních os Měření rychlosti a zrychlení

65 Laserinterferometr Použití:

66 Děkuji za pozornost Konec


Stáhnout ppt "TechNICKÁ MĚŘENÍ skupina B Velčovský Pavel"

Podobné prezentace


Reklamy Google