Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova 1. Statistické zpracování naměřených hodnot ………………4 min 2. Nejistota měření …………………………………………………..3 min 3. Měření teplot ………………………………………………………4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova 1. Statistické zpracování naměřených hodnot ………………4 min 2. Nejistota měření …………………………………………………..3 min 3. Měření teplot ………………………………………………………4."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova 1. Statistické zpracování naměřených hodnot ………………4 min 2. Nejistota měření …………………………………………………..3 min 3. Měření teplot ………………………………………………………4 min 4. Snímání vysokorychlostních dějů …….…………………….. 5 min 5.Laser interferometr ……………………………………………….4 min

3 Literatura 1. Přednášky a cvičení předmětu Technická měření 2. Flir Infrared Cameras; dostustupné na www.flirthermography.com www.flirthermography.com 3. Olympus ispeed 2; dostustupné na www.olympus.cz www.olympus.cz 4. Renishow -Laserové odměřovací systémy; dostupné na www.renishaw.czwww.renishaw.cz 5. Encyklopedie wikepedia; dostupné na cs.wikipedia.org

4 Úloha 1 Pro zadanou součást o názvu KVÁDR změřte 30x zadaný rozměr. Určete - měřidlo (jeho rozsah a rozlišítelnost) - z naměřených sestavte histogram, - otestujte normalitu a určete vychýlené hodnoty.

5

6

7 Naměřené hodnoty Číslo měřeníNaměřená hodnota [mm]Číslo měřeníNaměřená hodnota [mm] 115,0011614,999 214,9981714,997 3 1815,001 414,9971914,996 5 2015,001 614,9972114,998 7 2215 814,9962314,997 9 2414,997 1014,9992514,998 1114,9962615,001 12152714,998 1314,9992814,997 1414,9982914,996 1514,9973014,999

8 Vypočtené hodnoty Aritmetický průměr naměřených hodnot směrodatná odchylka naměřených hodnot

9 Histogram

10 Opakovatelnost (Repetability) - je variabilita výsledků měření, které získáme jedním měřicím přístrojem. Tento přístroj byl použit 1 pracovníkem pro opakované měření stejných charakteristik na stejném výrobku. 0,005 mm

11 Reprodukovatelnost (Reproducilibity) - je variabilita průměrů měření prováděných různými pracovníky, kteří používají stejné měřidlo pro měření stejné charakteristiky na stejném výrobku.

12 STATISTICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK Odhad průměru. Konfidenční interval ČSN ISO 2602 01 0231

13 CSN ISO 2602   průměr základního souboru -aritmetický průměr měření -Směrodatná odchylka -počet měření -pravděpodobnost vzniku chyby

14 CSN ISO 2602   průměr základního souboru -aritmetický průměr měření -Směrodatná odchylka -počet měření -pravděpodobnost vzniku chyby

15 CSN ISO 2602  S 95% pravděpodobností bude průměr základního souboru ležet v intervalu od 14,9974[mm] do 14,9986[mm]

16 STATISTICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK Stanovení statistického tolerančního intervalu ČSN ISO 3207 010232

17 CSN ISO 3207 Li, Ls Stanovení statistického tolerančního intervalu L i - minimální hodnota statistického tolerančního intervalu L s - maximální hodnota statistického tolerančního intervalu Dle normy: K 2 (n;p;1-  )= K 2 (30;95;95)=2,55 Hodnota koeficientu K 2 se mění s: n – počtem prvků p – procentem základního souboru  – pravděpodobností vzniku chyb

18 CSN ISO 3207 Li, Ls S 95% pravděpodobností bude ležet 95% hodnot základního souboru, v našem případě rozměrů, od 14,994 [mm] do 15,002 [mm]

19 Tolerance na výkrese x CSN ISO 3207 Statistický toleranční interval

20 Test normality Test normality Krabicové grafy jsou užitečné pro grafické vyjádření tvaru rozdělení, jeho střední hodnoty a variability. Střední čárka v krabici představuje medián. Hranice krabice pak představují 1. a 3. kvartil. Oblast mezi 1. a 3. kvartilem se označuje jako interkvartilový interval (IQR). Extrémní hodnoty (1,5 × IQR) představují koncové úsečky. Body, které se nacházejí ve větší vzdálenosti než 1,5 × IQR od mediánu jsou zobrazeny v podobě koleček. Tyto body reprezentují možná odlehlá měření.

21

22 Úloha 2 Pomocí běžného posuvného měřidla bylo provedeno měření součásti o  80 [mm]. Určete - standardní nejistotu typu A u A - standardní nejistotu typu B u B - kombinovanou nejistotu - rozšířenou nejistotu

23

24 Naměřené hodnoty Číslo měřeníNaměřená hodnota [mm] 180,1 280,2 380,1 479,9 580 680,2 780,1 879,9 980 1080,1

25 standardní nejistota typu A u A Vypočtené hodnoty u A -způsobována náhodnými chybami - příčiny neznámé

26 standardní nejistota typu B u B1 - chyba měřidla Vypočtené hodnoty u B1 -Nezávisí na počtu opakování měření -pro výpočet uvažujeme rovnoměrné rozdělení - rozlišitelnost měřidla - koef. pro normální rozdělení - koef. pro rovnoměrné rozdělení

27 standardní nejistota typu B u B2 - osobní chyba Vypočtené hodnoty u B2 -Nezávisí na počtu opakování měření -pro výpočet uvažujeme rovnoměrné rozdělení - osobní chyba metrologa - koef. pro normální rozdělení - koef. pro rovnoměrné rozdělení

28 standardní nejistota typu B u B Vypočtené hodnoty u B

29 Kombinovaná standardní nejistota u c Vypočtené hodnoty u C

30 Rozšířená standardní nejistota u D Vypočtené hodnoty u D Procento zákl. souboru Koeficient k r 68%1 95%1,96 95,40%2 99%2,58 99,73%3

31

32 Kontaktní měření teploty Kapalinový teploměrBimetalový teploměr Rtuťový Líhový

33 Kontaktní měření teploty Odporový teploměr teploměr, ve kterém se k měření teploty využívá závislost elektrického odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě

34 Kontaktní měření teploty Termočlánek Využívá se termoelektrického jevu, kdy na styku dvou různých kovů vzniká rozdíl potenciálů v důsledku rozdílné výstupní práce elektronu v kovu

35 Bezkontaktní měření teploty Infrapyrmetr

36 Bezkontaktní měření teploty Infrafoto

37 Termokamerové systémy Bezkontaktní měření teploty

38 Úloha 3 Převodovku MPC1, testovaná v podniku PŘEVOD s.r.o., byla na testovací brzdě zatížena na hodnotu 3KW a snímána termo-kamerovým systémem. Určete -Jak dlouho trvalo testování převodovky na brzdě -Jaká byla frekvence snímání termosnímků. -Vyberte si jistý časový snímek a pro něj určete průměrnou teplotu pláště převodovky. -Prověďte iotermické zkoumání pláště převodovky. -Dále zjistěte nejteplejší a nejstudenější místo snímku a pláště převodovky.

39 Teplotní test pláště převodovky Vyhodnocení v programu ThermaCAM researcher 2001

40 Teplotní test pláště převodovky Doba pořizování termosnímků 1 h 1 min 28,934 sek StartKonec

41 Teplotní test pláště převodovky frekvence snímání termosnímků Aktuální čas snímku f = 10 sekund

42 Teplotní test pláště převodovky průměrná teplota pláště převodovky Čas snímku 12:10:34,151 Průměrná teplota 40,8 °C

43 Teplotní test pláště převodovky Teplota pláště převodovky

44 Teplotní test pláště převodovky Teplota pláště převodovky minimum a maximum

45 Teplotní test pláště převodovky Teplota pláště převodovky ovlivněné oblasti

46 Teplotní test pláště převodovky Teplota snímku minimum a maximum

47 Teplotní test pláště převodovky Izoterma t = 40,8  0,7 °C

48 Teplotní test pláště převodovky Izoterma t = 40,8  1,4 °C

49 Teplotní test pláště převodovky Izoterma t = = 42,2  1,5 °C

50

51

52 Úloha 4 Byl proveden záznam vysokorychlostního děje, probíhajícího při zkoušce opotřebení gumárenských směsí Určete - Popište sestavu I speed 2 - Proveďte záznam zadaného vysokorychlostního děje. - Určete optimální hodnotu FPS rozlišení, shuttering (po osvětlení) zaznamenaný děj vyhodnoťte.

53 Vysokorychlostní děj

54

55 Světelný zdrojOptovod na kameře Světelný koncentrátorVýsledné nasvícení

56 Vysokorychlostní děj

57

58 FPS 5000 Shootering 1x Rozlišení 800 x 600

59 Vysokorychlostní děj t = 0,0324 s

60 Vysokorychlostní děj h = 12,58 mm

61 Vysokorychlostní děj

62

63

64

65

66


Stáhnout ppt "Osnova 1. Statistické zpracování naměřených hodnot ………………4 min 2. Nejistota měření …………………………………………………..3 min 3. Měření teplot ………………………………………………………4."

Podobné prezentace


Reklamy Google