Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rychlostní silnice R52 Cenové posouzení. Obsah prezentace ŘSD ČR A. Koncepce komunikační sítě na území JMK B. Kritéria úsporných opatření na stavbě R52.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rychlostní silnice R52 Cenové posouzení. Obsah prezentace ŘSD ČR A. Koncepce komunikační sítě na území JMK B. Kritéria úsporných opatření na stavbě R52."— Transkript prezentace:

1 Rychlostní silnice R52 Cenové posouzení

2 Obsah prezentace ŘSD ČR A. Koncepce komunikační sítě na území JMK B. Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 C. Stav přípravy R52 D. Závěr

3 A. Koncepce komunikační sítě na území JMK

4 Česká republika ve vazbě na transevropskou síť TEN, multimodální koridory

5 Multimodální koridoryPrioritní projekt č. 25 (Baltsko-jaderský koridor) Úseky v realizaci Úsek v realizaci Gdaňsk - Bielsko Biala Úsek v realizaci A5 Drasenhofen – Vídeň Dokončení 12/2013 Úsek v realizaci D1- D47 Absence rychlostní komunikace v úseku Pohořelice – Mikulov po roce 2013

6 Intenzity vozidel r. 2005 - stávající silniční síť Stávající silniční síť D, R, I. třída Intenzita vozidel v tisících/24 hodin

7 Stávající silniční síť D, R, I. třída Intenzita vozidel v tisících/24 hodin Výhledové intenzity vozidel r. 2030 stávající silniční síť Výrazné navýšení intenzity vozidel v tisících/24 hodin Zprovoznění A5 – 12/2013

8 B. Kritéria úsporných opatření na stavbě R52

9 Charakteristika - základní údaje R52 Kategorie komunikací dle DÚR R52R 26,5 - 20,3 km I. třídaS 11,5 - 0,5 km II. a III. třídaS 7,5 - 13,4 km Mimoúrovňové křižovatky na krajské komunikační síti 5204 Pohořelice - IvaňMÚK Vlasatice 5206 Perná - státní hraniceMÚK Dolní Dunajovice Vyvolané přeložky3 Přeložky silnic I. třídy0,5 km Přeložky silnic II. a III. třídy13 km Přeložky doprovodné sítě4 km Délka R5223,1 km 5204 Pohořelice - Ivaň6,9 km (I. a II. etapa) 5205 Ivaň - Perná8,0 km 5206 Perná - státní hranice8,2 km Mimoúrovňové křižovatky 4 5204 Pohořelice - IvaňMÚK Ivaň 5205 Ivaň - PernáMÚK Perná 5206 Perná - státní hraniceMÚK Mikulov - sever MÚK Mikulov - jih Odpočívky 2 5204 Pohořelice – Ivaň

10 Stavby a limitní objekty R52 Stavba 5204 Pohořelice - Ivaň 6,9 km MÚK Vlasatice (II/381) MÚK Ivaň (R52) Limitní stavby Most Čahoun Odpočívky na R52 Přeložky silnic II. a III. třídy Stavba 5205 Ivaň - Perná 8,0km MÚK Perná (R52) Limitní stavby Most biokoridor Most na silnici II/395 Most + hráz Mušov Přeložky silnic II. a III. třídy Stavba 5206 Perná - státní hranice 8,2 km MÚK D. Dunajovice (III) MÚK Mikulov sever (R52) MÚK Mikulov jih (R52) Limitní stavby Přeložky silnic II. a III. třídy

11 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč

12 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

13 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici. I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč zrušení odpočívek na R52 340 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

14 Zlevnění vlastní staby Odpočívky 2 5204 Pohořelice – Ivaň Zrušení odpočívek na R52

15 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč zrušení odpočívek na R52 změna kategorie R52 z R26,5 na normovou kategorii R25,5 na délku 20 km 340 mil. Kč 100 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

16 Zlevnění vlastní staby Kategorie R52 dle ČSN 736101/Z1 intenzity v roce 2030: 24-27 tis.vozidel/24 hod změna kategorie R52 z R26,5 na normovou kategorii R25,5 na délku 20 km V návaznosti na ČSN, intenzity dopravy bezpečnosti silničního provozu a kategorii A5 Drasenhofen – Wien je doporučená úprava kategorie R52 z R26,5 (DÚR) na R25,5.

17 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč zrušení odpočívek na R52 změna kategorie R52 z R26,5 na normovou kategorii R25,5 na délku 20 km změna vedení a kategorie silnic II. a III. třídy 340 mil. Kč 100 mil. Kč 50 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

18 Zlevnění vlastní staby změna vedení a kategorie silnic II. a III. třídy Kategorie krajských silnic dle ČSN 736101/Z1 -silnice II. třídy s intenzitou dopravy do 10 tis. vozidel /24 hod – S7,5 -silnice III. třídy. s intenzitou dopravy do 3 tis. vozidel /24 hod – S6,5 V návaznosti na intenzity dopravy cca. 1 tis. vozidel /24 hod se doporučuje (v případě jejich realizace) přeřazení silnic II. třídy do III. třídy a kategorie S6,5.

19 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč zrušení odpočívky na R52 změna kategorie R52 z R26,5 na normovou kategorii R25,5 na délku 20 km změna vedení a kategorie silnice II. a III. třídy úprava technického řešení na R52 - mostní objekty, zemní práce 340 mil. Kč 100 mil. Kč 50 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

20 Zlevnění vlastní staby mostní objekt na silnici II/395 zemní práce most na II/395 zemní práce

21 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B1) Koncepce - mimo obrys DÚR a Stanovisko MŽP-EIA změna charakteru R52 (například změna kategorie z rychlostní komunikace R26,5 na silnici I. třídy S20,75) změna koncepce území - nové trasování R52, změna umístění křižovatek S ohledem na Stanovisko MŽP-EIA, obrys stavby v DÚR se nedoporučuje do koncepce zasahovat. Riziko zastavení přípravy stavby R52. 0 mil. Kč zrušení odpočívek na R52 změna kategorie R52 z R26,5 na normovou kategorii R25,5 na délku 20 km změna vedení a kategorie silnice II. a III. třídy úprava technického řešení na R52 - mostní objekty, konstrukce zdí, valů Reálná možnost úspor na stavbě R52 změnou technického řešení v rámci obrysu DÚR a v souladu se stanoviskem MŽP-EIA. 340 mil. Kč 100 mil. Kč 50 mil. Kč B2) Zlevnění vlastní stavby 540 mil. Kč

22 Kritéria úsporných opatření na stavbě R52 B3) Rozdělení investorství financování stavby R52 včetně nezbytných přeložek komunikací a inženýrských sítí oddělené financování doprovodné komunikační sítě II. a III. tříd mimo nezbytné úpravy v rámci R52 oddělené financování systému místních komunikací, cyklostezek, chodníků, polních a lesních cest Pozn. úplným převedením investorství lze na stavbě R52 uspořit celkem 940 mil. Kč, což je vzhledem k charakteru zásahu do území nereálné. Objektivně lze však uvažovat o zrušení některých komunikací, snížení kategorií a převedení investorství zbytných přeložek komunikací na jiné investory (např. KrÚ JMK), což předpokládá snížení nákladů stavby R52 o uvedených 500 mil. Kč 500 mil. Kč B4) Cenové normativy vyhodnocení je zpracováno na základě platných cenových normativů ŘSD ČR Přepočtem CÚ 2007 na CÚ 2010 dle platných cenových normativů je stanovena cena stavby R52 na 10 mld. Kč 0 mil. Kč B5) Etapizace nemá dopad na celkovou cenu stavby R52 etapizace bude stanovena dle stavu přípravy – výkupy pozemků Prioritní úseky budou stanoveny dle stavu přípravy bez zásadního dopadu do ceny stavby R52. 0 mil. Kč 1040 mil. Kč Úspory na stavbě R52 - ŘSD ČR celkem

23 Rekapitulace úspor stavby R52 Bez ovlivnění bezpečnosti silničního provozu a zhoršení obslužnosti území lze na stavbě R52 ušetřit v rámci platných cenových normativů 1,040 mld. Kč (cca 10 % stavebních nákladů). Při radikálnějších úsporách (1,5 – 2,0 mld. Kč) by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu, snížena kapacita úseku a nebyla by zabezpečena návaznost na realizovanou část R52 a rakouský úsek A5. Z těchto důvodů se radikální změny na R52 nedoporučují.

24 C. Stav přípravy R52

25 Stav přípravy R52 C1) Základní dokumenty týkající se přípravy R52 Politika územního rozvoje 2008 Mezivládní smlouva mezi ČR a Rakouskem z 23.1.2009 Deklarace Zastupitelstva Jihomoravského kraje o podpoře a prosazování realizace rychlostní silnice R52 ze dne 17.12.2009 Usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2009 ohledně návrhu na změnu usnesení Vlády ČR z přípravy čtyřpruhového obchvatu Břeclavi v úseku D2 – hraniční přechod Poštorná / Reinthal na přípravu tohoto obchvatu v dvoupruhovém uspořádání Společné prohlášení 10 partnerských regionů a jejich zástupců v Evropském parlamentu o evropském a regionálním významu dálniční osy Gdaňsk – Brno – Vídeň, v Bruselu dne 3.12.2009

26 Stav přípravy R52 C2) Stav a příprava jednotlivých staveb na všech stavbách byly podány žádosti včetně kompletní projektové dokumentace a probíhají územní řízení 5204 Pohořelice – Ivaň v reakci na zrušení ÚP VÚC Břeclavsko byla trasa rozdělena na dva úseky první úsek 3 km: proběhlo místní šetření, předpoklad vydání ÚR do konce května 2010 druhý úsek 4 km: žádost o vydání ÚR podána v březnu 2010 5205 Ivaň – Perná žádost o vydání ÚR podána v březnu 2010 5206 Perná – státní hranice ČR/Rakousko žádost o vydání ÚR byla podána v únoru 2010, předpoklad vydání ÚR do konce června 2010

27 D. Závěr

28 Stav přípravy R52 D1) Cenová úspora 1040 mil. Kč po přepočtu na cenovou úroveň roku 2010 stanovena cena stavby R52 na 10 mld. Kč úspora stavby R52 z ceny 10 mld. Kč bez omezení bezpečnosti silničního provozu, kapacity komunikace a omezení obslužnosti území činí cca 1040 mil. Kč D2) Příprava vydání ÚR 03-06/2010 bez nabytí právní moci zprovoznění úseku A5 Drasenhofen – Vídeň 12/2013 předpokládaná doba realizace jednoho úseku R52 - 3 roky D3) Rizika kroky nevládních organizací při vydávání územních rozhodnutí, podkladových stanovisek a stavebních povolení rozhodování správních soudů průtahy při majetkoprávní přípravě

29 Únor 2010 Za ŘSD ČR, Správa Brno Ing. Pavel Kremitovský


Stáhnout ppt "Rychlostní silnice R52 Cenové posouzení. Obsah prezentace ŘSD ČR A. Koncepce komunikační sítě na území JMK B. Kritéria úsporných opatření na stavbě R52."

Podobné prezentace


Reklamy Google