Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové 1

2

3 Radon průměrná objemová aktivita radonu (OAR) v ČR - 120 Bq/m 3 Stavební materiál běžný dávkový příkon záření gama 0,12 µSv/hod Ozáření ve stavbách

4 Usměrňování ozáření ve stavbách Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů Směrné hodnoty pro nové stavby - OAR 200 Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 0,5 µSv/hod pro existující stavby - OAR 400 Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 1 µSv/hod Mezní hodnoty OAR 4 000 Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 10 µSv/hod

5 Riziko výskytu radonu v objektech

6 Situace v ČR Celkem asi 3,8 mil. bytů 2 % - objemová aktivita radonu nad 400 Bq/m 3 (76 tis. bytů – 200 tis. lidí) 0,2 % - objemová aktivita radonu nad 1 000 Bq/m 3 (7,5 tis. bytů - 20 tis. lidí) 30 tis. domů postavených ze stavebního materiálu se zvýšeným obsahem radionuklidů

7 Prevence při stavbě domů Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 4 -povinnost stanovit radonový index stavebního pozemku nebo měřit OAR ve stavbě a protokol předložit stavebnímu úřadu Stanovení radonového indexu pozemku Stanovení mohou provádět pouze držitelé povolení SÚJB Seznam je na www.sujb.cz – Radiační ochrana – Subjekty s povolením k vybraným činnostem - k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidůwww.sujb.czměření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů

8 Stanovení radonového indexu pozemku 8

9 www.geology.cz

10 Výstavba Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů - povinnost zahrnout do projektu ochranu stavby proti radonu ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů Zajištění kvality stavby – smlouva, nezávislý stavební dozor, kontrola stavebních prací, kontrolní měření objemové aktivity radonu v hotové stavbě

11 ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží Radonový index stavby Maximální ochrana = podvětrání stavby Normou je požadováno - pokud je zjištěno vysoké riziko pronikání radonu - pokud je pod stavbou drenážní vrstva o vysoké propustnosti - je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění Normou je doporučováno - pokud se dají očekávat dodatečné zásahy, které mohou porušit protiradonovou izolaci - pokud může dojít ke zvýšení propustnosti podloží pod domem - pokud je možné očekávat pohyby podloží, které by mohly porušit protiradonovou izolaci - pokud celistvost kontaktních konstrukcí může být dodatečně porušena okolní zástavbou Na izolaci nesmí být použity plastové profilované (nopované) folie Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace 11

12 Kontrola stavby - měření radonu BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU v rámci Radonového programu ČR dlouhodobé měření pomocí stopových detektorů, které se umisťují na 2 měsíce v topném období nebo až na 1 rok, vyhodnocení zajišťuje Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. KOMERČNÍ MĚŘENÍ krátkodobé (týdenní) měření a hodnocení OAR a dávkového příkonu záření gama, měření provádějí subjekty s povolením SÚJB podle metodik vydaných SÚJB. Seznam subjektů s povolením SÚJB je zveřejněn na www.sujb.cz - Radiační ochrana –www.sujb.cz Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidůměření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů 12

13 www.radonovyprogram.cz RADONOVÝ PROGRAM - RADON Informace pro veřejnost Letáky a videa: Měření radonu Protiradonová prevence u novostaveb – informace pro stavebníky Protiradonová prevence při změně dokončené stavby – informace pro stavebníky Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Radon při koupi nemovitosti Domy postavené ze stavebního materiálu se zvýšeným obsahem radionuklidů 13

14 www.radonovyprogram.cz Informace pro odbornou veřejnost Příručka RADON – Stavební souvislosti Prvky protiradonových systémů Odvětrání podloží Protiradonové izolace Ventilační vrstvy Výběr protiradonových opatření Součinitelé difúze radonu Jednoduché větrací systémy Výpočty opatření podle ČSN 73 0601 Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

15 Radonový program ČR Usnesení vlády ČR č. 594 ze 4. května 2009 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán Koordinátor SÚJB Spolupráce – MMR, MPO, MZ, MZe, MŽP, MF Odborná podpora Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Struktura Akčního plánu 1) Strategie informovanosti 2) Strategie protiradonové prevence 3) Strategie usměrňování stávajícího ozáření z radonu 4) Odborná vědecko-technická podpora realizace úkolů Akčního plánu 15

16 Radonový program ČR – Akční plán Priorita - dostupné a srozumitelné informace pro veřejnost i profesionály on line radonová poradna radon@sujb.czradon@sujb.cz radon@suro.cz osobní kontakty Možnost bezplatného informativního měření Systém poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření

17 Vyhlášky č. 461/2005 Sb. (MF) a č. 462/2005 Sb. (SÚJB) Dotace je možné poskytnout na ozdravení bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení – OAR vyšší než 1000 Bq/m 3, max 150 tis. Kč budovy školy, školského zařízení, zařízení pro dlouhodobý pobyt dětí – OAR vyšší než 400 Bq/m 3, max. 1,5 mil. Kč budovy pro sociální a zdravotní služby při dlouhodobém pobytu – OAR vyšší než 1 000 Bq/m 3, max. 1,5 mil. Kč podmínka - stavební povolení vydané do 28.2.1991 vodovodu pro veřejnou potřebu při překročení mezní hodnoty objemové aktivity radonu 300 Bq/l, max. 1,5 mil. Kč Dotace na ozdravná protiradonová opatření

18 Úspory energie 18

19 Děkuji za pozornost eva.pravdova@sujb.cz


Stáhnout ppt "Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google