Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové 1

2

3 Radon průměrná objemová aktivita radonu (OAR) v ČR Bq/m 3 Stavební materiál běžný dávkový příkon záření gama 0,12 µSv/hod Ozáření ve stavbách

4 Usměrňování ozáření ve stavbách Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů Směrné hodnoty pro nové stavby - OAR 200 Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 0,5 µSv/hod pro existující stavby - OAR 400 Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 1 µSv/hod Mezní hodnoty OAR Bq/m 3 dávkový příkon záření gama 10 µSv/hod

5 Riziko výskytu radonu v objektech

6 Situace v ČR Celkem asi 3,8 mil. bytů 2 % - objemová aktivita radonu nad 400 Bq/m 3 (76 tis. bytů – 200 tis. lidí) 0,2 % - objemová aktivita radonu nad Bq/m 3 (7,5 tis. bytů - 20 tis. lidí) 30 tis. domů postavených ze stavebního materiálu se zvýšeným obsahem radionuklidů

7 Prevence při stavbě domů Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 4 -povinnost stanovit radonový index stavebního pozemku nebo měřit OAR ve stavbě a protokol předložit stavebnímu úřadu Stanovení radonového indexu pozemku Stanovení mohou provádět pouze držitelé povolení SÚJB Seznam je na – Radiační ochrana – Subjekty s povolením k vybraným činnostem - k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidůwww.sujb.czměření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů

8 Stanovení radonového indexu pozemku 8

9

10 Výstavba Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů - povinnost zahrnout do projektu ochranu stavby proti radonu ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží ČSN Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů Zajištění kvality stavby – smlouva, nezávislý stavební dozor, kontrola stavebních prací, kontrolní měření objemové aktivity radonu v hotové stavbě

11 ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží Radonový index stavby Maximální ochrana = podvětrání stavby Normou je požadováno - pokud je zjištěno vysoké riziko pronikání radonu - pokud je pod stavbou drenážní vrstva o vysoké propustnosti - je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění Normou je doporučováno - pokud se dají očekávat dodatečné zásahy, které mohou porušit protiradonovou izolaci - pokud může dojít ke zvýšení propustnosti podloží pod domem - pokud je možné očekávat pohyby podloží, které by mohly porušit protiradonovou izolaci - pokud celistvost kontaktních konstrukcí může být dodatečně porušena okolní zástavbou Na izolaci nesmí být použity plastové profilované (nopované) folie Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace 11

12 Kontrola stavby - měření radonu BEZPLATNÉ INFORMATIVNÍ MĚŘENÍ RADONU v rámci Radonového programu ČR dlouhodobé měření pomocí stopových detektorů, které se umisťují na 2 měsíce v topném období nebo až na 1 rok, vyhodnocení zajišťuje Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. KOMERČNÍ MĚŘENÍ krátkodobé (týdenní) měření a hodnocení OAR a dávkového příkonu záření gama, měření provádějí subjekty s povolením SÚJB podle metodik vydaných SÚJB. Seznam subjektů s povolením SÚJB je zveřejněn na - Radiační ochrana –www.sujb.cz Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidůměření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů 12

13 RADONOVÝ PROGRAM - RADON Informace pro veřejnost Letáky a videa: Měření radonu Protiradonová prevence u novostaveb – informace pro stavebníky Protiradonová prevence při změně dokončené stavby – informace pro stavebníky Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Radon při koupi nemovitosti Domy postavené ze stavebního materiálu se zvýšeným obsahem radionuklidů 13

14 Informace pro odbornou veřejnost Příručka RADON – Stavební souvislosti Prvky protiradonových systémů Odvětrání podloží Protiradonové izolace Ventilační vrstvy Výběr protiradonových opatření Součinitelé difúze radonu Jednoduché větrací systémy Výpočty opatření podle ČSN Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

15 Radonový program ČR Usnesení vlády ČR č. 594 ze 4. května 2009 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán Koordinátor SÚJB Spolupráce – MMR, MPO, MZ, MZe, MŽP, MF Odborná podpora Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Struktura Akčního plánu 1) Strategie informovanosti 2) Strategie protiradonové prevence 3) Strategie usměrňování stávajícího ozáření z radonu 4) Odborná vědecko-technická podpora realizace úkolů Akčního plánu 15

16 Radonový program ČR – Akční plán Priorita - dostupné a srozumitelné informace pro veřejnost i profesionály on line radonová poradna osobní kontakty Možnost bezplatného informativního měření Systém poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření

17 Vyhlášky č. 461/2005 Sb. (MF) a č. 462/2005 Sb. (SÚJB) Dotace je možné poskytnout na ozdravení bytu v bytovém nebo rodinném domě užívaném k trvalému bydlení – OAR vyšší než 1000 Bq/m 3, max 150 tis. Kč budovy školy, školského zařízení, zařízení pro dlouhodobý pobyt dětí – OAR vyšší než 400 Bq/m 3, max. 1,5 mil. Kč budovy pro sociální a zdravotní služby při dlouhodobém pobytu – OAR vyšší než Bq/m 3, max. 1,5 mil. Kč podmínka - stavební povolení vydané do vodovodu pro veřejnou potřebu při překročení mezní hodnoty objemové aktivity radonu 300 Bq/l, max. 1,5 mil. Kč Dotace na ozdravná protiradonová opatření

18 Úspory energie 18

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Regionální centrum Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google