Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-09 Téma vzdělávacího materiálu: Klenby I. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění významu klenby, jejího názvosloví a dělení; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 T V A R Y K L E N B O V Ý CH O B L O U K Ů
K L E N B Y I. V Ý Z N A M N Á Z V O S L O V Í D R U H Y T V A R Y K L E N B O V Ý CH O B L O U K Ů

3 K L E N B Y V Ý Z N A M klenby jsou nosné stropní konstrukce, jejichž oblá lícní plocha je odvozena z válcových, rotačních nebo jiných ploch vyzdívají se z kamene nebo cihel, jsou betonové, železobetonové nebo sklo- železobetonové

4 K L E N B Y - N Á Z V O S L O V Í Obr. 1
B – světlost (rozpětí klenby), H – výška (vzepětí) klenby, L – délka klenby, t – tloušťka klenby, o – střed klenbového oblouku, 1 – opěrné zdi, 2 – patka (pateční spára), 3 – pateční ložná spára, 4 – líc klenby, 5 – čelný oblouk, 6 – rub klenby, 7 – pateční klenák, 8 – vrcholový (závěrečný)klenák, 9 – ložná spára, 10 – styčná spára, 11 – čelo klenby, 12 - nadezdívka

5 K L E N B Y - D R U H Y Klenby dělíme do tří skupin:
válené - jsou základní a nejjednodušší. Mají dvě opěry (zdi, nosníky nebo klenbové pásy). klášterní - mají opěry po celém obvodu půdorysu, tlaky vzniklé v klenbě se přenášejí do všech obvodových zdí (opěr). Žebra nejsou zatížená, jsou dutá. křížové - tlak je soustředěn do žeber, kterými se přenáší do pilířů v rozích půdorysu (žebra jsou často zesílená a vystupují).

6 1 – povrchové přímky, 2 – směr působení tlaku
K L E N B Y - D R U H Y a - válená Obr. 2 1 – povrchové přímky, 2 – směr působení tlaku

7 K L E N B Y - D R U H Y b - klášterní c - křížová
Obr. 3, 4 1 – povrchové přímky, 2 – směr působení tlaku, 3 – duté žebro (nezatížené), 4 – ostré žebro, zatížené

8 3 - duté žebro (nezatížené), 5 - zrcadlo
K L E N B Y - D R U H Y d - neckovitá e - zrcadlová Obr. 5, 6 3 - duté žebro (nezatížené), 5 - zrcadlo

9 K L E N B Y - D R U H Y f - pruská g - česká kulová
Obr. 7, 8 6 – tvořící oblouk, 7 – řídící oblouk 8 – náběžný oblouk, 9 – pateční čára kulové báně

10 K L E N B Y - D R U H Y h - báň (kopule) ch - luneta
Obr. 9, 10 4 – ostré žebro zatížené, 10 – báň, 11 – cíp, 12 – luneta ve válené klenbě

11 K L E N B Y T V A R Y K L E N B O V Ý CH O B L O U K Ů
plný oblouk (půlkruhový) - používá se pro velmi zatížené klenby, je hlavním znakem románského slohu segmentový oblouk - je částí kruhového oblouku, jeho výška bývá 1/6 až 1/12 rozpětí oblouku gotický - je známý ze slohu gotického, nejčastěji má středy oblouků v místech patek

12 K L E N B Y T V A R Y K L E N B O V Ý CH O B L O U K Ů
Obr. 11

13 K L E N B Y T V A R Y K L E N B O V Ý CH O B L O U K Ů
Obr. 12

14 K L E N B Y Obr. 13 Původní gotická klenba z 13. století - kaple kostela sv. Petra a Pavla v Opavě - Jaktaři

15 Obr. 14 Válená klenba kostela sv. Petra a Pavla v Opavě - líc klenby

16 Obr. 15 Válená klenba kostela sv. Petra a Pavla v Opavě - rub klenby

17 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrazový materiál Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obr MICHALČÍKOVÁ, Pavla

18 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T .

19 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e 0 9 Napiš název této klenby 2. Z jakých materiálů lze klenby provádět? 3. Jak se tato klenba nazývá? 4. Kam přenáší tato klenba tlak?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google