Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika obchodování s pákovými deriváty Petr Gapko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika obchodování s pákovými deriváty Petr Gapko"— Transkript prezentace:

1 Rizika obchodování s pákovými deriváty Petr Gapko

2 Struktura prezentace Typy pákových derivátů
Warrant Turbo (Knock-Out) certifikát Možnosti obchodování s pákovými deriváty v ČR Typy rizik spojených s obchodováním Value-at-Risk koncept a měření tržních rizik Měření kreditních rizik Operační rizika spojená s obchodováním

3 Typy pákových derivátů

4 Typy pákových derivátů - warrant
Warrant je typ opčního kontraktu, který je právně uzpůsobený pro obchodování na burzách cenných papírů (sekuritizovaná opce) Jako opční kontrakt dává warrant svému majiteli právo na nákup (call warrant) či prodej (put warrant) podkladového aktiva (akcie, index, komodita, …) v předem stanoveném termínu (splatnost), množství (poměr odběru) a za předem stanovenou cenu (vypořádací cena = strike price) Hodnota warrantu: P = vnitřní hodnota (intrinsic value, IV) + časová hodnota (time value, TV) Vnitřní hodnota vždy přesně určitelná, jedná se o rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a strike price Časová hodnota vyjadřuje pravděpodobnost, že warrant na konci splatnosti bude mít kladnou vnitřní hodnotu

5 Typy pákových derivátů – turbo (knock-out) certifikát
Certifikát = sekuritizovaný dluhopis (uzpůsobený pro obchodování na burzách cenných papírů) Výplatní profil a aktuální hodnota certifikátu záleží na podmínkách stanovených v prospektu -> různé druhy certifikátů Turbo certifikát = certifikát, který se svými výplatními podmínkami přibližuje bariérové opci; existují dva základní typy: Turbo long (bull, call) – spekulace na růst Turbo short (bear, put) – spekulace na pokles Hodnota certifikátu: P = vnitřní hodnota + úroková marže Vnitřní hodnota stejně jako u warrantu Úroková marže je náklad na konstrukci turbo certifikátu, který emitent přenáší na investora

6 Možnosti obchodování s pákovými deriváty v ČR

7 Burzovní vs. Mimoburzovní obchod
Pákové deriváty se obchodují dvěmi způsoby: Na burze cenných papírů (technika obchodování totožná s obchodováním s akciemi) Mimoburzovně (investor komunikuje elektronickou cestou přímo s emitentem, odpadá role burzy jako zprostředkovatele obchodu) Pákové deriváty obchodovány buďto na speciálně k tomu určených burzách (EUWAX) nebo v segmentech běžných burz (Xetra, BCPP) U burzovního obchodování zajišťuje vypořádání (settlement) obchodu přímo burza; účastníci se musí chovat podle burzovních pravidel (kotace) U mimoburzovního obchodování settlement zajišťují brokeři protistran; chybí burzovní pravidla, a tudíž nejsou emitenti svázáni povinností kotovat Z pohledu vypořádání je rizikovější mimoburzovní obchodování; tuto nevýhodu emitenti vyvažují nižšími transakčními poplatky

8 Typy rizik spojených s obchodováním

9 Nejčastější rizika Tržní riziko Kreditní riziko Operační riziko
Riziko, že hodnota držených cenných papírů poklesne; toto riziko způsobuje nejvíce ztrát Kreditní riziko Riziko nedodržení závazků protistranou; velmi opomíjeno před propuknutím současné krize Operační riziko Riziko ztráty způsobené procesními záležitostmi (výpadek systému brokera či emitenta); pro jednoduchost sem zahrnujeme i riziko neposkytnutí kotace v průběhu obchodních hodin Právní riziko Riziko ztráty způsobené změnou platných legislativních norem, např. zdanění nebo pravidel obchodování; tomuto riziku se dále nevěnujeme Riziko vypořádání Riziko ztráty plynoucí z nevypořádání platných závazků (cenné papíry či peníze nejsou strženy a připsány na správný účet); tomuto riziku se dále nevěnujeme

10 Value-at-Risk koncept a měření tržních rizik

11 Value-at-Risk koncept
Jedná se o běžný koncept měření ztrát plynoucích z fluktuací na finančních trzích Jednoduchá myšlenka: výnosy z finančních aktiv jsou řízeny určitým procesem (např. Wienerův proces); díky tomuto procesu sledují aktiva v čase určité rozdělení výnosů (např. normální rozdělení) Value-at-Risk koncept nám říká, jakou sumu (nebo % z aktuální hodnoty finančních aktiv) můžeme ztratit během určitého časového horizontu s určitou pravděpodobností Interpretace: 10-denní VaR 25% na hladině pravděpodobnosti 95% znamená, že s 95% pravděpodobností neklesne aktuální hodnota držených aktiv v příštích 10 dnech o více než 25%. Běžně používané rozdělení je standardizované normální: N(0,1), ale…bezpočet vědeckých publikací poukazuje na fakt, že empirické rozdělení má těžší chvosty, nenulovou střední hodnotu a mírnou šikmost.

12 Měření tržních rizik Při obchodech v rámci dnů je třeba použít rozdělení denních výnosů. Při intraday obchodech musíme použít kratší výnosy (hodinové, minutové) Vzorec VaR založen na volatilitě výnosů: VaR = σ *N-1(α)*√T, kde σ je směrodatná odchylka, N-1(α) je počet směrodatných odchylek do zvoleného kvantilu standardizovaného normálního rozdělení, α je zvolená hladina pravděpodobnosti a T je počet časových jednotek (dnů, hodin), pro který VaR měříme Pokud je tedy směrodatná odchylka denních výnosů 2% a α 95%, pak podkladové aktivum s 95% neztratí v jednom dni více než 3,29% své hodnoty Pokud máme derivát s pákou 10, pak v jednom dni neztratí více než 32,9% své hodnoty s pravděpodobností 95%. Použít se dá libovolné rozdělení, je však třeba mít v úvahu, že pro získání ztráty z pákového derivátu je nutno vynásobit ztrátu z podkladového aktiva pákou

13 Měření tržních rizik II
Jak tedy může vypadat vývoj podkladového aktiva v čase? t:

14 Měření kreditních rizik

15 Měření kreditních rizik
Emitenty pákových derivátů mohou být jen velké finanční společnosti s příslušnou licencí, pro měření kreditního rizika emitenta lze tedy využít rating, který přiřazují ratingové agentury. Ratingy a pravděpodobnosti defaultu (nedodržení závazků) na jednoletém horizontu ->>>>>>>>>>> Pro získání jednodenního PD stačí: PD1D = PD1R/√252 Při defaultu (=bankrot) je majitel pákového cenného papíru ve výhodě oproti majiteli akcií (bondholder vs. stockholder) Existuje možnost určitého recovery, ale velmi malá (pro jednoduchost uvažujeme nulu) Pravděpodobnost, že investor ztratí investici kvůli selhání protistrany je na jednom dni pro rating A+ CR = 0,002% Target rating PD AAA 0,010% AA+ 0,014% AA 0,020% AA- 0,030% A+ 0,044% A 0,067% A- 0,100% BBB+ 0,160% BBB 0,260% BBB- 0,430% BB+ 0,710% BB 1,210% BB- 2,090% B+ 3,690% B 6,620% B- 12,120% CCC 22,590%

16 Operační rizika spojená s obchodováním

17 Operační rizika spojená s obchodováním
Hlavní operační riziko z pohledu investora spočívá v následujících událostech: Výpadek systému brokera, burzy či emitenta – v těchto případech nemůže investor realizovat svoji investici a čelí riziku možné ztráty či snížení zisku Odmítnutí kotace – za určitých tržních podmínek emitenti přestávají kotovat jak na burze cenných papírů, tak na mimoburzovním trhu. Burza umožňuje emitentům určitý čas neposkytovat kotace, nicméně tento čas je striktně omezen (dle burzovních pravidel) Pokud je pravděpodobnost, že se stane jedna z výše jmenovaných událostí v délce jedné hodiny během jednoho dne 1% (odpovídá cca. třem hodinovým výpadkům v roce), pak pravděpodobnost ztráty na 95% hladině pravděpodobnosti v našem případě z tohoto rizika bude: OR = 1%*32,9%/√8 = 0,12%

18 Výsledek

19 Výsledek investice Investujme do pákového certifikátu s pákou 10, který vydala banka s ratingem A+ (např. ČSOB). Naše možné ztráty jsou následující: 32,9% kvůli tržnímu riziku 0,002% kvůli kreditnímu riziku 0,12% kvůli operačnímu riziku Celkem tedy můžeme v jednom dni ztratit 33,022% Započteme transakční náklady (1% za obchod) – ty odečteme od možného výnosu; je třeba odečíst dva poplatky (nákup + prodej); výsledný výnos na 95% hladině pravděpodobnosti tedy je 30,9% Pokud od sebe odečteme obě hodnoty, je jasné, že investor se pouze nákupem pákového derivátu ihned posune do ztráty Pravděpodobnost kladného výdělku v našem případě je 46%, kdežto pravděpodobnost ztráty 54% Závěr: OPATRNĚ, investice do pákových derivátů je sázka!

20 Děkuji za pozornost Nějaké otázky???


Stáhnout ppt "Rizika obchodování s pákovými deriváty Petr Gapko"

Podobné prezentace


Reklamy Google