Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Burzy a burzovní obchody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Burzy a burzovní obchody"— Transkript prezentace:

1 Burzy a burzovní obchody
Zdenek Jelínek

2 10. Burzy a burzovní obchody

3 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Burza cenných papírů organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody Burza je místem, kde můžete prostřednictvím některého z členů burzy koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další). Burza je součástí kapitálového trhu dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři. emitenti chtějí získat finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání investoři hledají možnost, jak zhodnotit své volné finanční prostředky. Jde o úlohu kapitálového trhu - přenos kapitálu od investorů k emitentům. Burza pohyb kapitálu v souladu s legislativními pravidly standardizuje a organizuje.

4 10. Burzy a burzovní obchody
AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní nebo se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace. AKCIE NA JMÉNO Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů. AKCIE NA MAJITELE Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování. AKCIONÁŘ Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti. AKCIONÁŘ MAJORITNÍ Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti. AKCIONÁŘ MINORITNÍ Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení. AKCIOVÁ SPOLEČNOST Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité

5 10. Burzy a burzovní obchody
BURZOVNÍ DEN Den, kdy se na burze obchoduje. BURZOVNÍ INDEX Ukazatel vývoje kurzů vybraných cenných papírů obchodovaných na burze. ČLEN BURZY Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.

6 10. Burzy a burzovní obchody
KOTACE Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP. KURZ Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony. KURZOVNÍ LÍSTEK Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.

7 10. Burzy a burzovní obchody
SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:30 hod. do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.

8 10. Burzy a burzovní obchody
TVŮRCE TRHU Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.

9 10. Burzy a burzovní obchody
HLAVNÍ TRH Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru. FUTURES Futures kontrakty představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např.: akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu.

10 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Burza cenných papírů Praha, a. s. Burza cenných papírů Praha (pražská burza) je hlavním organizátorem trhu s investičními instrumenty v České republice. Je založena na členském principu - přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze její členové – licencovaní obchodníci. Funguje od roku 1993

11 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Dohled má Česká národní banka, která spolu s ministerstvem financí vytváří legislativu pro její řádné fungování.

12 10. Burzy a burzovní obchody
Burza První pražská burza, na níž se zpočátku obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami, vznikla v roce 1871. Byla velmi úspěšná v obchodování s cukrem, díky čemuž se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové se obchodovalo již výlučně s cennými papíry.

13 10. Burzy a burzovní obchody

14 10. Burzy a burzovní obchody
Pojmy Broker Zprostředkovatel pro nákup a prodej finančních derivátů jako jsou například komodity a akcie. Musí být registrovaný. Je to prostředník mezi tím, kdo chce na burze obchodovat a burzou – „burzovním parketem“

15 10. Burzy a burzovní obchody
Příkaz Market Je nejvíce používaný Obchodníkem není specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Užívá se zejména pro rychlé uzavření pozic. Podobné příkazy jsou příkazy Market On Close (často zkracováno na MOC) a Market On Open (zkracováno na MOO). Příkaz MOC uskuteční obchod za market cenu v uzavíracím rozpětí trhu (cca 10 posledních minut obchodování), MOO naopak obchod uskuteční v otevíracím rozpětí trhu (cca do 10 minut po otevření).

16 10. Burzy a burzovní obchody
Příkaz Limit (or better) Otevírá/zavírá se pozice za uvedenou cenu nebo lepší. Jde o docílení stejné nebo lepší ceny než je v příkazu obchodníka Je jistota plánovaného plnění, je však třeba reagovat včas. cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena.

17 10. Burzy a burzovní obchody
Stop příkaz Stop příkaz zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu market. Stop příkaz pro nákup je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu. Stop příkaz se nejčastěji používá v případě, že obchodník chce vstoupit nebo vstoupit do nebo z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistance.

18 10. Burzy a burzovní obchody
Investoři se dělí na tři základní typy: konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Usiluje o zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne. progresivní investor chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika. dynamický investor (agresivní) hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika. Zdroj


Stáhnout ppt "Burzy a burzovní obchody"

Podobné prezentace


Reklamy Google