Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ 8 Genetické parametry - heritabilita prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ 8 Genetické parametry - heritabilita prof. Ing. Václav Řehout, CSc."— Transkript prezentace:

1 GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ 8 Genetické parametry - heritabilita prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 Genetické parametry Heritabilita a metody jejího odhadu

3 primární GP genetický rozptyl prostřeďový rozptyl kovariance sekundární GP heritabilita opakovatelnost genetické a prostřeďové korelace

4 Heritabilita = dědivost do jaké míry je znak podmíněný geneticky? do jaké míry je předáván z rodičů na potomky? číselně vyjadřujeme koeficientem heritability h 2 ; nabývá hodnot od 0 do 1; h 2 je mírou dědivosti

5 koef. heritability platí pro danou populaci daný čas konkrétní podmínky obecně platí v daném čase a prostoru ! nemá obecnou platnost !

6 hodnota dědivosti závisí na metodě výpočtu struktuře populace podmínkách chovu úrovni užitkovosti úrovni plemenářské práce sezónnosti vlastnosti pohlavním dimorfismu četnosti souboru přesnosti výpočtu meziplemenných rozdílech (užitkovém zaměření)

7 Metody výpočtu h 2 1. podobnost rodičů a potomků 2. rozklad proměnlivosti 3. neparametrické metody 4. selekční experimenty ! Podmínka – jen ze souborů příbuzných jedinců !

8 1. podobnost rodičů a potomků (hodnoceno korelační nebo regresní analýzou) A.korelace nebo regrese 1potomka na 1 rodiče: B. korelace nebo regrese B1 - potomka na průměr rodičů: B2 - rodiče na průměr potomků B3 - průměru rodičů na průměr potomků C.korelace nebo regrese C1 - mezi polosourozenci C2 - mezi úpl. sourozenci C3 - mezi dvojčaty

9 ad a) korelace nebo regrese potomka na rodiče: A1 – bez zohlednění ze strany otců (jeden rodič - jeden potomek) M 1 D 1 r MD = r XY M 2 D 2 b DM =b YX M n D n h 2 =2r XY nebo 2b YX Korelační páry

10 ad a) korelace nebo regrese potomka na rodiče: A2 – při zohlednění ze strany otců (jeden rodič - jeden potomek) Modifikovaný výpočet r XY nebo b YX ale stejně h 2 =2r XY nebo 2b YX

11 ad b) korelace nebo regrese potomka na průměr rodičů: B1 – regrese potomků na průměr rodičů (jeden rodič - jeden potomek) M 1 O 1 D 1 M 2 O 2 D 2 M n O n D n M+O 2 = R R 1 D 1 R 2 D 2 R n D n r RD =r XY ; b DR =b YX h 2 =2r XY nebo 2b YX

12 ad b) korelace nebo regrese potomka na průměr rodičů: B2 – regrese průměru potomků na jednoho z rodičů (jeden rodič - jeden potomek) P 1 P 2 P n M 1 P 1 P 2 P n M 2 P n P n P n M n = P ∑ P n P1M1P2M2PnMnP1M1P2M2PnMn r MP =r XY ; b PM =b YX h 2 =2r XY nebo 2b YX

13 ad b) korelace nebo regrese potomka na průměr rodičů: B3 – regrese průměru potomků na průměr rodičů (jeden rodič - jeden potomek) M 1 O 1 P 1 P 2 P n M 2 O 2 P 1 P 2 P n M n O n P 1 P 2 P n = R M+O 2 = P ∑ P n P1R1P2R2PnRnP1R1P2R2PnRn r RP =r XY b PR =b YX h 2 =2r XY nebo 2b YX

14 C1 – korelace mezi dvojicemi polosour. Opět – páry polosourozenců = korelační páry O 1 M 1,2 PS 1 PS 2 O 2 M 1,2 PS 1 PS 2 O n M m,n PS 1 PS 2 n 2 +n 2 n=počet polosourozenců r XY b YX Při více polos. Než 2 pak páry ze všech možných kombinací= h 2 =4r XY nebo 4b YX

15 C2 – korelace mezi dvojicemi úpl. sourozenců Opět – páry polosourozenců = korelační páry O 1 M 1 S 1 S 2 O 2 M 1 S 1 S 2 O n M n S 1 S 2 Poznámka: Stejné podmínky chovu obou sourozenců  problém a proto vhodnější AR h 2 = 2S 1 S 2 = 2r XY nebo b YX

16 C3 – korelace mezi dvojčaty Opět – páry polosourozenců = korelační páry Jednovaječná dvojčata:  h 2 =r MZ h 2 = 2(r MZ -r FSMZ ) Dvouvaječná dvojčata:  r DZ h 2 =2(r MZ -r DZ ) Korelace mezi sourozenci úpl.:  r SS (r PS ) a jsou-li souč. sourozenci dvojčata, pak r FSMZ

17 2. rozklad proměnlivosti z analýzy variance teoreticky vychází z předpokladu podobnosti příbuzných je-li znak dědivý, jsou si příbuzní podobnější náhodní jedinci v populaci

18 žádnástředníúplná 123123123 111221123 222313123 333123123 žádnástřednívysoká střednížádná nízká dědivost mezi uvnitř střední dědivost vysoká dědivost podobnost otec: potomci

19 Analýza variance - jednofaktorová proměnlivostSSdfMS meziSS A df A = p – 1MS A =SS A / df A uvnitřSS E df E = n – pMS E = SS E / df E celkemSS C df C = n – 1-

20 složky MS MS E : proměnlivost uvnitř skupiny je podmíněna působením prostředí: MS E : = V E MS A : proměnlivost mezi skupinami je podmíněna geneticky a vlivy prostředí, ve kterém zvířata produkují: MS A = V E + n 0 V G vážený počet jedinců ve skupině

21 intraklasní korelační koeficient hodnota závisí na tom, jaká je příbuznost (genetická podobnost) porovnávaných jedinců: pokud porovnáváme polosourozence, je jejich genetická podobnost = 0,25 (proto je výsledek roven ¼ h 2 )

22 3. neparametrické metody obtížně měřitelné znaky neznáme fenotyp, známe pořadí korelační koeficient dle Spearmana stanovíme pořadí rodičů a nezávisle pořadí potomků; diference mezi pořadím d i n - počet dvojic

23 4. selekční experiment a) selekční pokus r+nadprůměrní rodiče p+jejich potomci r-podprůměrní rodiče p-jejich potomci

24 4. selekční experiment b) realizovatelná dědivost xprůměr populace x s průměr vybraných rodičů x 0 průměr jejich potomků

25 4. selekční experiment c) realizovaná dědivost v genetickém zisku


Stáhnout ppt "GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ 8 Genetické parametry - heritabilita prof. Ing. Václav Řehout, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google