Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu"— Transkript prezentace:

1 Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu
Mario Buzek

2 Problém Pro rozvoj a kultivaci herního výkonu považujeme sledování vývoje fotbalu za naprostou nutnost. Především kvalitativní analýzy výkonových projevů založené na pozorování a popisu sledovaných fenoménů, odrážející daný stav požadavků na herní výkon je neoddiskutovatelná a těžko vyvratitelná. Diagnostika herních dovedností vyžaduje velké zkušenosti a musí vycházet ze zcela konkrétních představ správného provedení. Trenér musí být schopen správně popsat a pochopit kritická místa s důsledky pro tréninkový proces.

3 Individuální herní dovednosti
„Rozhodující faktor pro vývoj efektivně řešené herní situace a naplnění ofenzivních principů hry“ Od individuálních herních dovedností očekáváme: Specifické přizpůsobení herním situacím Splnění požadavků rychlé a tvořivé součinnosti Dynamičnost provedení (s rychlostně silovým akcentem)

4 Tréninkový proces K účelnému a efektivnímu řešení musí být hráči mentálně a motoricky vybaveni, cíleně zaměřeným tréninkem efektivita je postavena na detailech

5 Co je podstatné v tréninkovém procesu:
vytváření správných představ správného a rychlého provedení herních dovedností (modelové vzory) zaměření na detaily – na elementární prvky každé herní činnosti činnost s tzv. kritickými místy správného provedení v kontextu situačního řešení

6 Scénář videofilmu: A/ Zaujímání ofenzivního postoje
- zpracování míče do ofenzivního postavení Umožňuje: lépe kontrolovat herní prostor ve směru branky soupeře (hráč získává ofenzivní přehled), zrychlení útočné činnosti a lépe ovládat soupeře „tváří v tvář“ nejen efektivní sled individuální ofenzivní činností, ale i produktivní vztahovou součinnost při získání ofenzivního přehledu.

7 Předchází: individuálním únikům s míčem (vedení a obcházení soupeře), uvolnění s míčem směrem k brance soupeře, přímočaré dynamické spolupráci („průnikové spolupráci s přečíslením soupeře apod.“)

8 Nutno vypracovat automatismy pro zaujímání útočného postavení a nebát se kontaktu se soupeřem

9 B/ kontrolované vedení míče s výbušně silovým úsilím v přímém pohybu i ze změnou směru (ve spojení s řešením soubojových situací) dodržení plynulého rytmického pohybu změny směru pohybu s rychlou frekvenci kroků, při současné kontrole míče a orientaci v herním prostoru.

10 C/ řešení situací 1:1 Základy úspěšného provedení: Dynamické zahájení po klamném manévru Dovednost a razantnost vybrané varianty řešení Výbušná akcelerace (zrychlení) kolem soupeře)

11 Situační řešení: pro přečíslení pro finální přihrávku pro střelbu

12 D/ dynamická součinnost v mikrosituacích:
chápána ve smyslu přímočaré (průnikové) kombinační spolupráce v různém početním poměru se soupeřem (2:1, 2:2, 2:3, 3:3 atd.) s uplatněním všech dynamických elementů herních činností jednotlivce dynamické převzetí míče s obratem do útočného postoje, dynamické uvolnění se s míčem i bez míče, obejití soupeře, výběr místa s dynamickou akceleraci při rotaci hráčů a podporou spoluhráče s míčem (dynamickým náběhem pro příjem míče, ménědotekovou činností apod.

13 V zájmu efektivní spolupráce dochází tak k propojování herních činností jednotlivce individuálního a vztahového typu.

14 E/Dynamika jednorázových herních činností – elementární dovednosti
Kvalitu provedení především ovlivňují uzlové body (kritická místa), podle kterých poznáme, zda jsme dosáhli optimální koordinace, dynamizace i rytmizace pohybové a herní dovednosti : nastavení rychlostně silového potenciálu při správné rytmizaci pohybu nastavení úrovně dynamické rovnováhy umožňující správné a včasné technické provedení kopu i v nestabilních polohách (pohybová stabilita) pohybová koordinace na zemi i ve vzduchu optimální kloubní pohyblivost pro dynamiku technické způsobilosti

15 Adaptační citlivost na osvojování techniky silně podléhá potřebě opakování. Cílem je dosažení automatizovaných forem

16 F/ Dynamické „nasazení“ hráčů
pohybové zvládnutí opakovaných a složitě strukturovaných herních dovedností je silně závislé na intenzitně střídavém herně pohybovém režimu vyžaduje integraci anaerobních a aerobních energetických režimů s bleskovou senzomotorickou odpovědí na herní podněty (rychlá reakční odezva jako pochopení specifické herní situace) mentální reagování – pohybové a herní myšlení, které zhodnocuje herní dovednosti v situačních souvislostech, v konkrétním herním výkonu.

17 Držení míče (příprava pro vytváření střeleckých situací)
Rovnoměrné rozestavení Udržení hloubky a šířky Vědomá rotace hráčů Střídání spolupráce na krátkou i delší vzdálenost Dokonalá kontrola míče (1-2 dotyky, příp s krátkým vedením míče) Vizuální přehled

18 G/ Represink opětovné získání míče po jeho ztrátě v nepřerušené hře v tzv.“útočném rozestavení“.

19 Závěry a východiska do praxe
Jak tedy stimulovat (podněcovat) herní dovednosti v tréninkovém procesu?

20 A/ Vycházet z utkání v utkání musíme hledat vzorové stimulace, které umožňují nastavit a informovat senzomotorický mechanismus na podmínky utkání Podněty v utkání jsou rozmanité svým herně dovednostním obsahem, intenzitou i délkou trvání Každá realizovaná jednotlivá herní dovednost přispívá svým provedením k aktuálnímu hernímu výkonu

21 B/ Stabilizovat herní dovednosti
komplexní technicko-taktický trénink s příslušným energetickým zabezpečením v konkrétních herně situačních podmínkách


Stáhnout ppt "Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu"

Podobné prezentace


Reklamy Google