Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu Mario Buzek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu Mario Buzek."— Transkript prezentace:

1 Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu Mario Buzek

2 Problém ► Pro rozvoj a kultivaci herního výkonu považujeme sledování vývoje fotbalu za naprostou nutnost. ► Především kvalitativní analýzy výkonových projevů založené na pozorování a popisu sledovaných fenoménů, odrážející daný stav požadavků na herní výkon je neoddiskutovatelná a těžko vyvratitelná. ► Diagnostika herních dovedností vyžaduje velké zkušenosti a musí vycházet ze zcela konkrétních představ správného provedení. Trenér musí být schopen správně popsat a pochopit kritická místa s důsledky pro tréninkový proces.

3 Individuální herní dovednosti ► Specifické přizpůsobení herním situacím ► Splnění požadavků rychlé a tvořivé součinnosti ► Dynamičnost provedení (s rychlostně silovým akcentem) „Rozhodující faktor pro vývoj efektivně řešené herní situace a naplnění ofenzivních principů hry“ Od individuálních herních dovedností očekáváme:

4 Tréninkový proces ► K účelnému a efektivnímu řešení musí být hráči mentálně a motoricky vybaveni, cíleně zaměřeným tréninkem ► efektivita je postavena na detailech

5 Co je podstatné v tréninkovém procesu: ► vytváření správných představ správného a rychlého provedení herních dovedností (modelové vzory) ► zaměření na detaily – na elementární prvky každé herní činnosti ► činnost s tzv. kritickými místy správného provedení v kontextu situačního řešení

6 Scénář videofilmu: ► lépe kontrolovat herní prostor ve směru branky soupeře (hráč získává ofenzivní přehled), ► zrychlení útočné činnosti a lépe ovládat soupeře „tváří v tvář“ ► nejen efektivní sled individuální ofenzivní činností, ale i produktivní vztahovou součinnost při získání ofenzivního přehledu. A/ Zaujímání ofenzivního postoje - zpracování míče do ofenzivního postavení Umožňuje:

7 Předchází: ► individuálním únikům s míčem (vedení a obcházení soupeře), ► uvolnění s míčem směrem k brance soupeře, ► přímočaré dynamické spolupráci („průnikové spolupráci s přečíslením soupeře apod.“)

8 Nutno vypracovat automatismy pro zaujímání útočného postavení a nebát se kontaktu se soupeřem

9 B/ kontrolované vedení míče s výbušně silovým úsilím v přímém pohybu i ze změnou směru (ve spojení s řešením soubojových situací) ► dodržení plynulého rytmického pohybu ► změny směru pohybu s rychlou frekvenci kroků, při současné kontrole míče a orientaci v herním prostoru.

10 C/ řešení situací 1:1 ► Dynamické zahájení po klamném manévru ► Dovednost a razantnost vybrané varianty řešení ► Výbušná akcelerace (zrychlení) kolem soupeře) Základy úspěšného provedení:

11 Situační řešení: ► pro přečíslení ► pro finální přihrávku ► pro střelbu

12 D/ dynamická součinnost v mikrosituacích: ► dynamické převzetí míče s obratem do útočného postoje, ► dynamické uvolnění se s míčem i bez míče, ► obejití soupeře, ► výběr místa s dynamickou akceleraci při rotaci hráčů a podporou spoluhráče s míčem (dynamickým náběhem pro příjem míče, ménědotekovou činností apod. chápána ve smyslu přímočaré (průnikové) kombinační spolupráce v různém početním poměru se soupeřem (2:1, 2:2, 2:3, 3:3 atd.) s uplatněním všech dynamických elementů herních činností jednotlivce

13 V zájmu efektivní spolupráce dochází tak k propojování herních činností jednotlivce individuálního a vztahového typu.

14 E/Dynamika jednorázových herních činností – elementární dovednosti ► nastavení rychlostně silového potenciálu při správné rytmizaci pohybu ► nastavení úrovně dynamické rovnováhy umožňující správné a včasné technické provedení kopu i v nestabilních polohách (pohybová stabilita) ► pohybová koordinace na zemi i ve vzduchu ► optimální kloubní pohyblivost pro dynamiku technické způsobilosti Kvalitu provedení především ovlivňují uzlové body (kritická místa), podle kterých poznáme, zda jsme dosáhli optimální koordinace, dynamizace i rytmizace pohybové a herní dovednosti :

15 Adaptační citlivost na osvojování techniky silně podléhá potřebě opakování. Cílem je dosažení automatizovaných forem

16 F/ Dynamické „nasazení“ hráčů ► pohybové zvládnutí opakovaných a složitě strukturovaných herních dovedností je silně závislé na intenzitně střídavém herně pohybovém režimu ► vyžaduje integraci anaerobních a aerobních energetických režimů s bleskovou senzomotorickou odpovědí na herní podněty (rychlá reakční odezva jako pochopení specifické herní situace) ► mentální reagování – pohybové a herní myšlení, které zhodnocuje herní dovednosti v situačních souvislostech, v konkrétním herním výkonu.

17 Držení míče (příprava pro vytváření střeleckých situací) ► Rovnoměrné rozestavení ► Udržení hloubky a šířky ► Vědomá rotace hráčů ► Střídání spolupráce na krátkou i delší vzdálenost ► Dokonalá kontrola míče (1-2 dotyky, příp. s krátkým vedením míče) ► Vizuální přehled

18 G/ Represink ► opětovné získání míče po jeho ztrátě v nepřerušené hře v tzv.“útočném rozestavení“.

19 Závěry a východiska do praxe Jak tedy stimulovat (podněcovat) herní dovednosti v tréninkovém procesu?

20 A/ Vycházet z utkání ► v utkání musíme hledat vzorové stimulace, které umožňují nastavit a informovat senzomotorický mechanismus na podmínky utkání ► Podněty v utkání jsou rozmanité svým herně dovednostním obsahem, intenzitou i délkou trvání ► Každá realizovaná jednotlivá herní dovednost přispívá svým provedením k aktuálnímu hernímu výkonu

21 B/ Stabilizovat herní dovednosti ► komplexní technicko-taktický trénink s příslušným energetickým zabezpečením v konkrétních herně situačních podmínkách


Stáhnout ppt "Podstata ofenzivního pojetí herního výkonu Mario Buzek."

Podobné prezentace


Reklamy Google