Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Záruka kvality v péči o seniory v Itálii Walter Lorenz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Záruka kvality v péči o seniory v Itálii Walter Lorenz."— Transkript prezentace:

1 Záruka kvality v péči o seniory v Itálii Walter Lorenz

2 Sociální služby v Itálii transformace neshody ohledně přístupu –tradiční vzorce –modernizace obecný přehled: –expanze a konsolidace –decentralizace

3 Pravidla pro kontrolu kvality z velké míry se jedná o odpovědnost regionálních úřadů nesrovnalosti mezi koncepty a směrnicemi nejednotné standardy

4 Motivace pro provádění kontroly kvality možnost dosažení vyšší míry profesionalizace a ustálení postavení sociálních služeb rostoucí očekávání uživatelů, kteří očekávají lepší a více specializované služby fiskální omezení, jejichž důsledkem je efektivní nakládání s omezenými zdroji omezení nekoordinovaného nárůstu nevládních služeb financovaných z veřejných zdrojů veřejný požadavek po větší transparentnosti v souvislosti s korupčními skandály

5 Základní požadavky (zákon 328/2000) autorizace (zákon 381 z roku 1991) – zkoumá, zda jsou objekty vhodnými příjemci státních dotací (především strukturálních) akreditace (regionální návrhy zákonů) – strukturální a operační kritéria specifická pro oblast poskytování služeb možnost volby pro uživatele (vouchery a příspěvky na péči) služební charta

6 Itálie, demografický profil (očekávaný vývoj v letech 2000-2030)

7 Koncepty kvality chybí všeobecně přijímané měřítko pro hodnocení kvality péče o seniory kritéria pro hodnocení struktury a procesu převažují nad ukazateli souvisejícími s kvalitou výsledné péče současná legislativa pokrývá strukturní a organizační ukazatele

8 Standardy a požadavky na kvalitu Celostátní organizace: ‘Società Italiana per la Valutazione e Revisione della Qualità dell’assistenza’ (VRQ) – doporučuje: –každý rok nebo jednou za tři roky vytvořit operační plán týkající se instituce, v jejímž rámci má k zamýšleným činnostem docházet –upravit a zprůhlednit finanční záležitosti –dodržovat statutární požadavky na bezpečnost, zaměstnanost a management sociálních a zdravotních služeb –dodržovat pravidla týkající se profesionální kvalifikace personálu –dodržovat kritéria pro přidělování peněz z veřejných zdrojů

9 Požadavky týkající se uspořádání zařízení (Dekret DPR 14/01/97) –počet lůžek minimálně 20 a maximálně 120 –pokoje s 1,2,3 nebo 4 lůžky, ovšem vždy v nich musí být určité místo pro soukromí –hygienické služby určené pro osoby, které nejsou soběstačné –vhodné a odpovídající vybavení kuchyně –vybavení pro každodenní aktivity, tzn. hry, televize apod. –skříně na čisté ložní prádlo –oddělené odkládací prostory na použité ložní prádlo –vhodné vybavení WC –úložný prostor na pomocná chodítka apod. –pomocné vybavení pro nesoběstačné uživatele jako např. polohovací lůžka, speciální matrace, pomocná chodítka, osvětlení, zásoby kyslíku, systém volání o pomoc v případě pohotovosti apod. –pokoje na provádění lékařských zákroků –pokoje na rehabilitaci

10 Organizační aspekty je nutné, aby služby v rámci zařízení, koordinované se službami poskytovanými mimo zařízení, účinně pokrývaly fyzické, kognitivní, psychologické a společenské potřeby obyvatel zařízení zařízení musí vytvořit individuální plán asistence pro každého obyvatele, který bude odpovídat zjištěným individuálním potřebám je třeba shromažďovat informace o obyvatelích a poskytované lékařské péči, aby je bylo možno kontrolovat je nutné zajistit účast příbuzných obyvatele zařízení

11 Požadavky na personál o Vedoucí pracovník odpovedný za sluzby o Vedoucí lékar o Vseobecný lékar, který bude stanovovat diagnózy a lécbu o Prístup ke specialistum jako napr. odbornikum na geriatrii, zubarum, psychologum apod. o Zdravotní sestra o Fyzioterapeut o Motivacní pracovník o Sociální asistent / sociální pedagog

12 Služební charta by měla obsahovat o informaci o zarízení a jeho základních idejích o informaci o strukture poskytovaných sluzeb o informaci o pozadavcich na kvalitu a o organizovaných programech o mechanismy, které uzivatelum umozní tesit se z práv jako je právo na soukromí, právo na volný prístup k informacím a k rízení ohledne pripadných stízností a také právo na prístup k informacím o verifikacních procesech Správne by mela Charta být doplnena o seznam pravidel kazdého zarízení

13 Řízení kvality –italské agentury pro kontrolu kvality a udělovaní certifikátů musejí získat tzv. akreditaci SINCERT (‘Sistema Nazionale di Accreditamento organismi di certificazione’) Každá taková agentura pokrývá pouze jeden sektor, v tomto případě sektor pro “asistentské residenční instituce” (Residenze Assistenziali) a může získat akreditaci, pouze když vydá nejméně 3 certifikáty. –nejčastěji se jako prostředek kontroly kvality užívá norma ISO 9000. Evropskou verzi těchto norem v Itálii dále upravuje a upřesňuje organizace ‘Ente Nazionale Italiano di Unificazione’ (UNI). Kritéria pro měření kvality rozděluje do 4 kategorií: UNI EN ISO 9000 – obecná kritéria platná pro tento sektor služeb UNI EN ISO 9004 – pokyny pro účinné využití Systémů kvality UNI EN ISO 9001-3 stanovují specifické funkce a požadavky agentury

14 UNI EN ISO 9000 (Itálie) –snaha si klást pouze splnitelné cíle pro seniory –formulace specifických cílů pro seniory –pojmenování vhodných prostředků k hodnocení –zvláštní odpovědnosti vedoucích zařízení –podrobnosti o informačních systémech –dokumentace nutná pro přijímací řízení –zásadní úloha řízení lidských zdrojů (předcházet “vyhoření” u personálu, plánování karierního postupu a tréninku během zaměstnání, spokojenost personálu) –prostředky kontroly nabídky a plnění služeb –vyhodnocování stížností a reakce na ně

15 Zlepšení kvality (budoucnost) V důsledku zákona 328/2000 došlo ke zlepšení kvality a nalezly se nástroje a postupy pro kontmolu služeb, kterou provádí stát. Konkrétním důsledkem bylo zavedení tzv. voucherů a příspěvků na péči, díky nimž mají uživatelé služeb možnost do jisté míry přímo ovlivnit vytváření ukazatelů kvality. Na tomto procesu se podílí i řada státních organizací jako např. Società Italiana per la valutazione e revisione della qualità dell’assistenza (VRQ), Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI and SINCERT, Sistema Nazionale di Accreditamento organismi di certificazione – settore: Residenze Assistenziali

16 Překážky napětí mezi politikou centralizace a regionálními úřady, které dosud nebylo uspokojivě vyřešeno přemíra právních předpisů a pravidel, které se jen těžko slučují nedostatečně vyvinutá kultura spotřebitelských práv a tomu odpovídající zoufalství tváří v tvář nepřekonatelným překážkám, které působí byrokracie odlišné stupně profesionalizace v nejrůznějších sektorech zdravotní a sociální oblasti.


Stáhnout ppt "Záruka kvality v péči o seniory v Itálii Walter Lorenz."

Podobné prezentace


Reklamy Google