Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."— Transkript prezentace:

1 Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.
MISYS ŠKOLICÍ PREZENTACE 2. část Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní.

2 PANEL PASPORTY otevření projektu a výběr obsahu mapy
výběr konkrétního projektu, přidání nového projektu -otevřít projekt ( *.ref) změnit název projektu odebrat projekt změnit název projektu přidat nový projekt odebrat projekt výběr témat – obsahu mapy kliknutím do zatrhávacích políček výběr území kliknutím do zatrhávacích políček výběr pasportů kliknutím do zatrhávacích políček Požadovaný pasport musí být zatržen. Pokud zde zatržen není, je nefunkční a nejsou ani zobrazeny jeho ovládací ikony.

3 PANEL KATASTR nastavení projektu
Ukončit rozblikání posledního zvýraznění Nastavení projektu pokud je v „Nastavení“ zaškrtnuto „Rozblikat aktuální zvýraznění“ zastaví toto rozblikání typ znaku barva znaku tloušťka znaku barva výplně plochy způsob zvýraznění nalezeného prvku zvýraznění plochou je možné pouze u vektorové mapy způsob přeobrazení při nalezení prvku prvek je ve středu zobrazení v daném měřítku

4 PANEL KATASTR vyhledání parcely v mapě
Vyhledání parcely pod budovou výběr katastrální mapy pomocí ikony „Výběr obsahu mapy“ výběr typu evidence KN - Katastr nemovitostí EN - Evidence nemovitostí ( ) PK - Pozemkový katastr ( ) GP - Grafický příděl - (období po 1945) JPK - Pozemkový katastr z jiných k.ú. výběr katastrálního území na příkazový řádek napíšeme konkrétní parcelní číslo dvojí číslování parcel stavební parcely se zadávají se znaménkem minus. na příkazový řádek napíšeme číslo popisné (ČP) nebo číslo orientační (ČE)

5 PANEL KATASTR protokol o parcele vybrané na mapě
Identifikovat jednu Ťuknout do plochy parcely -označit jedno parcelní číslo nebo plochu a potvrdit Identifikovat více Uvnitř obdélníka Uvnitř polygonu -označit více parcelních čísel myší nebo nakreslit obdélník případně polygon -v okně Výběr parcel můžeme zrušit označení některých parcel -kliknutím na parcelní číslo v řádkovém výpisu se zobrazí příslušný výpis Z klávesnice vybere parcelu zadanou z klávesnice Společným sousedem kliknutím na parcelu se vyberou všichni sousedi -možné pouze u vektorové mapy Liniovou stavbou Plošnou stavbou vybere parcely, kterými prochází nakreslená linie nebo stavba -možné pouze u vektorové mapy

6 PANEL KATASTR prazentace dotazů
Prezentace dotazů změna zobrazení prezentace dotazů zvýrazněný prvek zvýraznění bliká počet nalezených objektů zvýraznění značkou typ značky barva značky tloušťka značky seznam uskutečněných dotazů max. počet se nastaví v „Nastavení projektu“ nastaví výřez okolo všech zvýrazněných objektů zvýraznění plochou barva výplně odstraní dotaz uloží dotazy do souboru (*.txt), náčrtu (*.vyp) nebo do výkresu (*.vyk) načte uloženou prezentaci ze souboru *.txt

7 PANEL KATASTR tisk okna (MISYS)
současné měřítko a střed vytiskne část výřezu ve stejném měřítku a se stejným středem jako je v aktivním okně měřítko, střed zadáme měřítko z nabídky nebo z klávesnice a s využitím grafického vstupu střed tisku měřítko, roh a s využitím grafického vstupu levý dolní roh výřezu Tisk okna měřítko, výřez zadáme měřítko z nabídky nebo z klávesnice a požadovaný výřez výřez (zaplní papír) zadáme výřez, který se vytiskne tak, aby se celý zobrazil na papíru pokládání papíru zadáme měřítko z nabídky nebo z klávesnice, zobrazí se obdélník papíru, který umístíme pomocí myši daší obdélník můžeme přesně umístnit pomocí funkce grafický vstup zapnout (vypnout) rámeček rámeček je čára na hranici tištěného výřezu nastavení okrajů umístění tisku na stránce lze ovlivnit nastavením okrajů nastavení tisku loga zadá se název souboru s logem a jeho poloha rektifikace tiskárny rektifikační koeficient upraví velikost pixlu tiskárny zkreslení tisku umožňuje srážku a zkosení ve směru X, Y a stočení

8 PANEL ČÚZK informace o parcele z „Nahlížení do katastru“
kliknutím na parcelní číslo se otevře internetový prohlížeč na stánce ČÚZK s aktuálními údaji o dané parcele

9 PANEL KATASTR písemný operát KN
Výpis je hypertextový kliknutím na označená slova (modrá a při přiblížení myší podtržená) se zobrazí příslušné informace Vyhledání parcely na mapě kliknutím na ikonu se v mapě zobrazí všechny nalezené parcely (všechny na LV 402) přiblížením myši k parcel.číslu se objeví ikona , kliknutím na ni se zvýrazní parcela na mapě (pouze parcela č. 115)

10 PANEL KATASTR výpis parcely, budovy, bytové jednotky
Výběr katastru aktuální katastr ve kterém se vybíralo naposledy ve vybraných katastrech možno vybírat ve více kat. územích když je zaškrtnuto, vybírá ze všech evidencí výběr parcelním číslem výběr číslem popisným nebo evidenčním když je zaškrtnuto, vybere všechny parcely s daným kmenovým číslem výběr podmínkou

11 PANEL KATASTR výpis parcely, budovy, bytové jednotky
Sestavení podmínky pomocí údajů ve sloupci a operátorů se sestaví podmínka podmínku můžeme uložit a později opět vyvolat Oprávněný subjekt můžeme zadávat s diakritikou i bez nemusíme rozlišovat velká a malá písmena nezadáme-li celý název, musíme ukončit řetězec znaků znakem % nebo *

12 PANEL KATASTR výpis listu vlastnictví
Výpis LV

13 PANEL KATASTR výpis listu vlastnictví
aktuální katastr ve kterém se vybíralo naposledy ve vybraných katastrech možno vybírat ve více kat. územích Názvem (identifikátorem) vlastníka můžeme zadávat s diakritikou i bez nemusíme rozlišovat velká a malá písmena nezadáme-li celý název, musíme ukončit řetězec znaků znakem % nebo * výběr číslem LV fyzická osoba právnická osoba výběr parcelním číslem výběr číslem popisným nebo evidenčním částečný výpis

14 PANEL KATASTR výpis listu vlastnictví

15 PANEL KATASTR výpis listu vlastnictví
Ve výpisu částečného listu vlastnictví budou uvedeny pouze objekty načtené ze seznamu a jiné první vztahy vztahující se pouze k nim. Pokud není některý z objektů načtených ze seznamu na daném listu vlastnictví zapsán, systém o tom NEVYDÁ zprávu. V případě, že není na listu vlastnictví zapsán ani jeden ze zadaných objektů, výpis nebude vytvořen.

16 PANEL KATASTR informace o parcele zjednodušené evidence
Výpis parcely ZE

17 PANEL KATASTR informace o parcele zjednodušené evidence
aktuální katastr ve kterém se vybíralo naposledy ve vybraných katastrech možno vybírat ve více kat. územích původ parcely ZE číslo parcely ZE nebo interval číslo parcely KN prohledá celé KÚ a vypíše seznam všech parcel textový soubor se seznamem libovolných parcel

18 PANEL KATASTR přehledné sestavy

19 PANEL KATASTR přehledné sestavy
volba vypisovaného objektu u parcel, budov a osob je možné upřesnit skupinu (např. stavební nebo pozemkové parcely) interval čísel nebo jmen textový soubor se seznamem libovolných parcel

20 PANEL KATASTR úhrnné hodnoty druhů pozemků
Úhrnné hodnoty a počty

21 PANEL KATASTR úhrnné hodnoty druhů pozemků
jednotlivá témata pro sestavení statistického přehledu vyhledávat je možné přes celé KÚ, pro jeden LV nebo subjekt pokud je vložen číselník cen druhů pozemků spočítá cenu pozemků

22 PANEL KATASTR tisk, nastavení, nápověda
Nastavení tisku Vzhled a obsah výpisu Témata nápovědy Kontextová nápověda nastavení tisku i tisk mají ovládání jako váš internetový prohlížeč formát výpisu standardní plný řádkový rozšířený - formát výpisu je řádkový, rozšířený o údaj o vlastníkovi

23 PANEL KATASTR soutisk výpisu s mapou
na stránku se umístí výřez z mapy v zadaném měřítku a poslední nalezený výpis z KN kliknutím na ikonu Tisk se stránka vytiskne umístění výřezu zadání měřítka

24 PANEL KATASTR vybarvení parcel podle využití


Stáhnout ppt "Ukázková data grafická jsou majetkem IMIP. Popisná data jsou fiktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google