Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI"— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
Pravčická brána v NP České Švýcarsko

2 ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2012 Název : Národní parky a Chráněné krajinné oblasti v ČR. Vypracovala : Anna Savićová

3 CO TO VLASTNĚ NÁRODNÍ PARK JE?
Národní park je rozsáhlé území , jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku , jehož značnou zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy .

4 NÁRODNÍ PARKY V ČR V České republice se nachází 4 NP :
KRNAP – Krkonošský národní park Národní park České Švýcarsko Národní park Podyjí Národní park Šumava

5 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
Krkonošský národní park je chráněné území v severní části České republiky . Byl vyhlášen Přírodní poměry Krkonoš jsou velmi rozmanité - geologické podloží, jeho dynamický vývoj v minulosti, ovlivnění chladným klimatem a následné oteplení mělo za následek vznik rozmanitých biotopů a zachování pro naši přírodu vzácných druhů jak rostlin, tak živočichů. Vyskytuje se zde asi 300 druhů obratlovců a přes 1200 druhů cévnatých rostlin a několikanásobně více výtrusných rostlin (jako mechy, hlenky, kapradiny, lišejníky atd.). Nachází se zde také nejvyšší hora Česka – Sněžka

6 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Je lesnaté území v České republice , na kterém je ustanoven zvláštní režim ochrany životního prostředí. Národní park Šumava byl založen 20. března 1991. Rozloha NP Šumava je 680,64 km2. Znak Národního parku Šumava v současnosti ukazuje dva živé šumavské stromy, jeden suchý mezi nimi, a za nimi je vidět vrchovina. Nejvyšší horou na území národního parku Šumava je Plechý (1378 metrů) ležící v geomorfologickém okrsku Plešská hornatina. Plechý je zároveň i nejvyšší horou české a rakouské Šumavy

7 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Je dosud jediným moravským národním parkem.
Byl vyhlášen 1. července Jeho rozloha je 63 km2. Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

8 NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO Je jeden ze čtyř národních parků Česka. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od NP Saska Švýcarsko. Oblast národního parku České Švýcarsko náleží do geomorfologického celku Děčínské vrchoviny. Rozloha NP 79 km2. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice. Byl založen 1. ledna 2000

9 CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
(Výběr CHKO )

10 Co to jsou Chráněné krajinné oblasti
Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v českém a slovenském systému ochrany přírody od poloviny 50. let 20. století (od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody) označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

11 CHKO KŘIVOKLÁTSKO Byla vyhlášena 24. listopadu v roce 1978.
Rozloha je 628 km2. Věkově rozrůzněné lesní porosty jsou útočištěm celé řady ohrožených druhů živočichů, především měkkýšů a dalších drobných bezobratlých. Hojně jsou rozšířeni obojživelníci a plazi. Na Křivoklátsku pravidelně hnízdí celkem 120 druhů ptáků včetně vzácného výra velkého a čápa černého. Více než 63 % území pokrývají převážně listnaté a smíšené lesy.

12 CHKO KOKOŘÍNSKO Byla vyhlášena 19 . března v roce 1976 .
Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu 271,57 km² V třetihorách došlo na mnoha místech k průnikům sopečných vyvřelin (čedič, znělce, trachyty a jiné) které tvoří vrcholky v krajině .

13 CHKO ČESKÝ RÁJ Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Byla založena 1. března 1955. Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do tří samostatných částí Většinu podloží chráněného území tvoří tzv. kvádrové pískovce, které tu byly uloženy v období křídy.

14 CHKO ČESKÝ KRAS Byla vyhlášená 19. března v roce 1976 .
Rozloha je 128 km2. Jde o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a Berounem.

15 CHKO JIZERSKÉ HORY Byla vyhlášená 8.12.1967 . Její rozloha je 368 km2.
Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem. Většinu území CHKO Jizerské hory tvoří horniny krkonošsko – jizerského plutonu , který je tvořen granitem několika typů.

16 CHKO BESKYDY CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973.
Její rozloha je 1160 km2. Les pokrývá 71 % území . Zvláštní ochrana 50 maloplošných zvlášť chráněných území (MCHÚ)

17 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ PARKY ČR A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google