Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_15 Datum vytvoření 26. 9. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_15 Datum vytvoření 26. 9. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_15 Datum vytvoření 26. 9. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu Ročník 3. ročník Anotace Ochrana přírody ČR Klíčová slova Národní park, CHKO, maloplošné chráněné území Vzdělávací oblast Člověk a příroda- zeměpis Očekávaný výstup Žák získá přehled o stupních ochrany přírody v ČR Zdroje a citace Zeměpis České republiky: učebnice pro střední školy. 1. vyd., dotisk. Praha: Česká geografická společnost, 2006. ISBN 80-860-3453-4.

2 Národní parky a CHKO příroda v ČR - velmi poznamenaná dlouhodobou lidskou činností n egativn í vliv (těžba surovin, průmyslová činnost, výstavba komunikací je třeba cenná území chránit v ČR různé typy chráněných oblastí s celkovou rozlohou přibližně 12000 km² - cca 15 % rozlohy ČR

3 Velkoplošná chráněná území dvojího typu Národní parky, v současnosti na území ČR 4 národní parky vyhlašovány na základě zákona o ochraně přírody a krajiny chráněné krajinné oblasti (CHKO), na území ČR 25 CHKO

4 obr.č.1

5 Maloplošná chráněná území vyhlašována pro zachování zvlášť významných lokalit mohou být i součástí velkoplošných chráněných území 4 kategorie - národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP) kromě těchto kategorií též přírodní parky, chráněné stromy..

6 Zvláštní typy chráněných území netýkají se pouze území ČR chráněné oblasti evropského i světového významu NATURA 2000 – vytváří státy EU – zachování biologické rozmanitosti, u nás asi 900 území biosférické rezervace – ukázkové oblasti krajiny, u nás 6 těchto rezervací, vznik v rámci programu UNESCO

7 Biosférické rezervace Šumava Třebońsko Krkonoše Pálava Bílé Karpaty Křivoklátsko

8 Národní parky celosvětově užívaná kategorie mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy na území ČR dosud vyhlášeny 4 národní parky

9 Krkonošský národní park vyhlášen 17.5.1963 3 zóny - přísná přírodní, řízená přírodní a okrajová bohatá rostlinná společenstva i rozmanité druhy živočichů 4 vegetační stupně – submontánní, montánní, subalpínský, alpínský

10 výskyt 300 druhů obratlovců a přes 1200 druhů cévnatých rostlin a několikanásobně více výtrusných rostlin nejvyšší bod Sněžka, 1603 m n.m. s průměrnou roční teplotou 0,2 °C sněhová pokrývka na vrcholcích až 180 dní

11 Vrchol Čihadla nedaleko Špindlerovky v Krkonoších obr.č.2

12 Národní park Šumava leží na JZ ČR, součást CHKO Šumava vyhlášen 20.3.1991 rozsáhl á rašeliniš tě, smrkov é i bukov é prales y, horsk é l o uk y, nespoutan é řek y a ledovcov á jezer a 3 zóny - přísná přírodní, řízená přírodní a okrajová patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří střední Evropy

13 najdeme zde desítky druhů ohrožených druhů rostlin a živočichů (tetřev hlušec, rys) unikátní výskyt některých druhů hmyzu – nevyskytuj í se jinde ve světě nejvyšší hora Plechý 1378 m evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem jezera ledovcového původu B oubínský prales

14 Chalupská slať obr.č.3

15 Národní park Podyjí jediný moravský národní park, podél toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem vyhlášen 1.7.1991 nejvyšší bod 536 m n.m. z 84% zalesněn na jižní straně na něj navazuje rakouský Národní park Thaya zdejší flóra patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná chráněná území ČR

16 77 druhů chráněných rostlin, 18 druhů orchidejí, mechy, lišejníky p ásmo znojemských vřesovišť bohaté zastoupení živočichů ze savců vydra říční, sysel obecný, netopýři vzácné druhy ptáků – čáp černý, výr velký vzácné druhy hmyzu, ohrožené druhy motýlů 32 druhů ryb

17 Pohled do kaňonu Dyje obr.č.4

18 Národní park České Švýcarsko vyhlášen 1.1.2000 v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a Brtníky sousedí s německým národním parkem Saské Švýcarsko náleží ke geomorfologickému celku Děčínské vrchoviny, unikátní skalní útvary z jižní a západní strany CHKO Labské pískovce z východu CHKO Lužické hory

19 97% rozlohy parku pokrývají lesy, silně převažuje smrk ztepilý stovky druhů mechů a lišejníků zvraty vegetačních stupňů v důsledku vysokého převýšení pískovcových útvarů na malém prostoru – výskyt montánních a subalpínských druhů v nízké n ad m. výšce 227 druhů ptactva 16 druhů plazů, 8 obojživelníků původně 62 druhů savců

20 Soutěska Kamenice Obr.č.5

21 Chráněné krajinné oblasti kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů na území ČR 25 CHKO

22 Přehled CHKO s datem vyhlášení CHKO Beskydy 5.3.1973 CHKO Bílé Karpaty 3.11.1980 CHKO Blaník 29.12.1981 CHKO Blanský les 8.12.1989 CHKO Broumovsko 27.3.1991 CHKO České Středohoří 19.3.1976 CHKO Český kras 12.4.1972 CHKO Český les 1.8.2005

23 CHKO Český ráj 1.3.1955 CHKO Jeseníky 19.6.1969 CHKO Jizerské hory 8.12.1967 CHKO Kokořínsko 19.3.1976 CHKO Křivoklátsko 24.11.1978 CHKO Labské pískovce 27.6.1972 CHKO Litovelské Pomoraví 19.10.1990 CHKO Lužické hory 19.3.1976 CHKO Moravský kras 4.7.1956 CHKO Orlické Hory 28.12.1969

24 CHKO Pálava 19.3.1976 CHKO Poodří 27.3.1991 CHKO Slavkovský les 3.5.1974 CHKO Šumava 27.12.1963 CHKO Třeboňsko 15.11.1979 CHKO Žďárské vrchy 25.5.1970 CHKO Železné hory 27.3.1991

25 Zdroje WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_%C4%8Cesku obr.č.1 infodatys [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW http://www.infodatasys.cz/lesnioblasti/cr/np_chko.htm obr.č.2 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cihadlo.jpg obr.č.3 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupská_slať_1_(10).jpg obr. č.4 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dyje2.JPG obr. č.5 WIKIMEDIA [online]. [cit. 2013-09-26]. Dostupné z WWW http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamenica3_(js).jpg


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Hronová Číslo materiálu 6_3_ZMP_15 Datum vytvoření 26. 9. 2013 Druh učebního materiálu prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google