Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková."— Transkript prezentace:

1 Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková

2 Základní údaje o oblasti Ostrov Rusinga Island, západní Keňa – Viktoriino jezero Rozloha 40 km 2 cca 24 000 obyvatel, rychlý růst Rybolov, zemědělství Zdroj pitné vody – jezero –Nevyhovující kvalita surové vody –Častý výskyt nemocí z kontaminované vody

3 Záměr, cíl, výstupy projektu Záměr a cíl projektu Snížit výskyt nemocí z kontaminované vody pomocí funkčního systému zásobování obyvatel nezávadnou vodouVýstupy: Zdroje vody a technologie Osvěta a training Water management system

4 Realizátor projektu a partner v zemi příjemce Realizátor projektu a partner v zemi příjemce Humanistické centrum Narovinu Humanist Centre of Kenya

5 Identifikace projektu, příprava Diskuse s komunitou Rekognoskace terénu Měření GPS Odběry a analýzy vzorků vody Návrh technického řešení ve variabilním rozsahu dle předpokládané spotřeby vody Zajištění financování

6 Technologické schéma Studna využívající částečně břehovou infiltraci  úprava vody (filtrace, dezinfekce)  akumulace (vodárna s umývárnou v komunitním centru)  hlavní vodojem a rozvody do veřejných odběrných míst Projektovaná kapacita úpravny 60 m 3 /den

7 Harmonogram Rok 2007 2008 měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI XIIIIIIIIIVVVI aktivita studna provizorní akumulace provizorní provoz studny a akumulace stavba vodárny příprava technologie v ČR instalace technologie trvalý provoz zařízení nepředvídané události sabotáž v místě řešení financování povolební nepokoje stavební nepřipravenost, chybějící komponenty problémy s proclením

8 Průběh realizace – I. etapa Studna –hloubka 4,5 m –hladina cca 2 m pod terénem –vydatnost 1,5 až 2 l/s –doba realizace – 5 dnů Geneze a kvalita vody –Voda podzemní s podílem břehové infiltrace z jezera –Kvalita dle předpokladu, optimálnější chemické složení než voda jezerní, mírný zákal, bakteriologické znečištění Instalační práce –Položení potrubí –Provizorní instalace akumulačních nádrží, jejich propojení a nasazení jednoduchých filtrů

9 Průběh realizace – II. etapa Příprava v ČR a v Keni –Projekt stavebních objektů –Technologie a komponenty ČR x Keňa –Stavební připravenost na místě –Zdržení v důsledku povolebních nepokojů a financování projektu Instalační fáze v Keni - 1 týden –Chybějící komponenty (filtrační písek, desinfekční činidlo) –Nedostatečná stavební připravenost –Pomalý postup zemních prací –Několikadenní zdržení technologie na celnici –Dokončování instalace v časovém presu, nedostatek času na řádné zaškolení a dostatečný poloprovoz

10 Malé porovnání aneb plán a realita DenPlánovaná aktivitaSkutečná aktivita 25.5. neOdlet z Vídně do Nairobi 26.5. poRáno Nairobi, přelet do Kisumu, časně odpoledne příjezd na Rusinga, kontrola připravenosti Ráno Nairobi, přelet do Kisumu, celý den shánění filtračního písku (bezúspěšně) a chlornanu (úspěšně). Příjezd na Rusinga za tmy 27.5. útZahájení instalace, čištění studnyKontrola připravenosti -nepřipraveno, zemní práce nejsou hotovy navíc technologie stále na celnici v Nairobi. 28.5. stInstalaceOdjezd na blízký ostrov Takawiri, kde je možno natěžit vyhovující písek. Těžba písku a jeho přeprava na Rusinga (loď, oslí povoz). 29.5. čtInstalace, příprava na poloprovozProsévání písku, výkopy pro kabely, čekání na technologii, čištění zásobních tanků na vodu 30.5. páPoloprovoz a školení obsluhyTechnologie dorazila na místo, kolem poledne začínáme s instalací ! 31.5. soPoloprovoz a školení obsluhyInstalační práce 1.6. neVyhodnocení, odjezd do KisumuDokončení instalace, v 16 hod. zahájení (cca 5 m3 vody), školení obsluhy, poté vypuštění nádrží 2.6. poKisumu - NairobiPokračování poloprovozu a proškolení v dopoledních hodinách, sepsání manuálu, úklid pracoviště a v 15:00 odchod na trajekt, přejezd do Kisumu 3.6. útNairobiPřesun z Kisumu do Nairobi, odpoledne v Nairobi 4.6. stRáno odlet do Evropy, večer doma

11 Provoz (od VI/2008) Vydatnost studny : 1,5 až 2 l/s Výkon technologie úpravy: 50 až 60 m 3 /den Cílová skupina uživatelů vody a množství vody –Původně širší komunita (2 až 3 tis. obyvatel) –Aktuálně – pouze centrum (škola, školka, sirotčinec, kuchyň s jídelnou) –Denní spotřeba vody v průběhu prvního roku – 2,3 m 3, předpoklad postupného zvyšování Náklady a udržitelnost –Provozní náklady 7800 KES/měsíc (2 až 2,5 tis. Kč) elektrická energie (elektrocentrála) servis generátoru –Úhrada nákladů z rozpočtu školy (sponzoring dětí) –Náklady na 10 l kvalitní pitné vody 2 KES (0,5 až 0,7 Kč)

12 Fotodokumentace

13 Fotodokumentace

14 Hodnocení po roce Kladné stránky –Projekt se podařilo realizovat i když v odlišném rozsahu –Technologie je od června 2008 v provozu bez výraznějších problémů a slouží centru –Přenos know – how, komunita ví, jak svépomocně vybudovat studnu –Prezentace technologie, která může být v daných podmínkách využívána v širším měřítku Nedostatky –Nepodařilo se sehnat finanční prostředky a projekt rozšířit tak, aby sloužil širší komunitě –Projekt je tak vázán pouze na úzkou skupinu příjemců, což může vnést do širší komunity nerovnováhu –Z důvodu časové tísně nebyl prostor pro poloprovoz za přítomnosti realizátora, neproběhla osvětová kampaň –Pokud nedojde k rozšíření cílové skupiny, je technologie pro stávající využití zbytečně předimenzována –Není zcela zajištěna pravidelná analytická kontrola –Energetická náročnost provozu, využívání elektrocentrály (finanční náročnost, nebezpečí kontaminace při manipulaci s pohonnými hmotami) –Nebyly využity obnovitelné (udržitelné) zdroje energie –Udržitelnost projektu je závislá na vnějších zdrojích

15 Poučení z projektu a doporučení Obecně –Vyjasnit financování každého projektu před zahájením prací, mít v rezervě „minimalistickou“ variantu –Počítat s dostatečnou časovou rezervou na realizaci –Ujistit se, že veškeré komponenty, které mají být nakoupeny v zemi příjemce, jsou na místě ještě před cestou realizátora na lokalitu –Důsledně začleňovat do projektů školení a semináře a počítat s dostatečně dlouhou evaluací –Podporovat více projektů s obdobným technickým zaměřením a systematicky budovat lokální kapacity Doporučení pro daný projekt –Snažit se rozšířit projekt pro co nejširší skupinu příjemců v dané lokalitě –Začlenit projekt do komunitního managementu – nejen pro úzkou skupinu lidí organizovaných v místní NGO –Podporovat implementaci obdobných projektů v dané lokalitě, poskytovat konzultace –Usilovat o systematické vytváření water managementu pro celou ostrovní oblast –Předcházet konfliktním situacím (závist, sabotáž, krádeže)

16 A co si odvézt do Evropy ? Trochu nadhledu Nic není tak tragické, jak se to může jevit na začátku Nikdy není pozdě Důvěřuj ale prověřuj Pokud nejde o život ….. Hakuna matata, pole pole….

17 Řešitelský tým ČR Humanistické centrum Narovinu GRYF HB s.r.o. WASTECH a.s. Praha Keňa Humanist centre of Kenya Dobrovolníci z komunity Placení dělníci

18


Stáhnout ppt "Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google