Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková"— Transkript prezentace:

1 Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková

2 Základní údaje o oblasti
Ostrov Rusinga Island, západní Keňa – Viktoriino jezero Rozloha 40 km2 cca obyvatel, rychlý růst Rybolov, zemědělství Zdroj pitné vody – jezero Nevyhovující kvalita surové vody Častý výskyt nemocí z kontaminované vody

3 Záměr, cíl, výstupy projektu
Záměr a cíl projektu Snížit výskyt nemocí z kontaminované vody pomocí funkčního systému zásobování obyvatel nezávadnou vodou Výstupy: Zdroje vody a technologie Osvěta a training Water management system

4 Realizátor projektu a partner v zemi příjemce Humanistické centrum Narovinu Humanist Centre of Kenya

5 Identifikace projektu, příprava
Diskuse s komunitou Rekognoskace terénu Měření GPS Odběry a analýzy vzorků vody Návrh technického řešení ve variabilním rozsahu dle předpokládané spotřeby vody Zajištění financování

6 Projektovaná kapacita úpravny 60 m3/den
Technologické schéma Studna využívající částečně břehovou infiltraci č úprava vody (filtrace, dezinfekce) č akumulace (vodárna s umývárnou v komunitním centru) č hlavní vodojem a rozvody do veřejných odběrných míst Projektovaná kapacita úpravny 60 m3/den

7 Harmonogram Rok 2007 2008 měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 2008 měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII aktivita studna provizorní akumulace provizorní provoz studny a akumulace stavba vodárny příprava technologie v ČR instalace technologie trvalý provoz zařízení nepředvídané události sabotáž v místě řešení financování povolební nepokoje stavební nepřipravenost, chybějící komponenty problémy s proclením

8 Průběh realizace – I. etapa
Studna hloubka 4,5 m hladina cca 2 m pod terénem vydatnost 1,5 až 2 l/s doba realizace – 5 dnů Geneze a kvalita vody Voda podzemní s podílem břehové infiltrace z jezera Kvalita dle předpokladu, optimálnější chemické složení než voda jezerní, mírný zákal, bakteriologické znečištění Instalační práce Položení potrubí Provizorní instalace akumulačních nádrží, jejich propojení a nasazení jednoduchých filtrů

9 Průběh realizace – II. etapa
Příprava v ČR a v Keni Projekt stavebních objektů Technologie a komponenty ČR x Keňa Stavební připravenost na místě Zdržení v důsledku povolebních nepokojů a financování projektu Instalační fáze v Keni - 1 týden Chybějící komponenty (filtrační písek, desinfekční činidlo) Nedostatečná stavební připravenost Pomalý postup zemních prací Několikadenní zdržení technologie na celnici Dokončování instalace v časovém presu, nedostatek času na řádné zaškolení a dostatečný poloprovoz

10 Malé porovnání aneb plán a realita
Den Plánovaná aktivita Skutečná aktivita 25.5. ne Odlet z Vídně do Nairobi 26.5. po Ráno Nairobi, přelet do Kisumu, časně odpoledne příjezd na Rusinga, kontrola připravenosti Ráno Nairobi, přelet do Kisumu, celý den shánění filtračního písku (bezúspěšně) a chlornanu (úspěšně). Příjezd na Rusinga za tmy 27.5. út Zahájení instalace, čištění studny Kontrola připravenosti -nepřipraveno, zemní práce nejsou hotovy navíc technologie stále na celnici v Nairobi. 28.5. st Instalace Odjezd na blízký ostrov Takawiri, kde je možno natěžit vyhovující písek. Těžba písku a jeho přeprava na Rusinga (loď, oslí povoz). 29.5. čt Instalace, příprava na poloprovoz Prosévání písku, výkopy pro kabely, čekání na technologii, čištění zásobních tanků na vodu 30.5. pá Poloprovoz a školení obsluhy Technologie dorazila na místo, kolem poledne začínáme s instalací ! 31.5. so Instalační práce 1.6. ne Vyhodnocení , odjezd do Kisumu Dokončení instalace, v 16 hod. zahájení (cca 5 m3 vody), školení obsluhy, poté vypuštění nádrží 2.6. po Kisumu - Nairobi Pokračování poloprovozu a proškolení v dopoledních hodinách, sepsání manuálu, úklid pracoviště a v 15:00 odchod na trajekt, přejezd do Kisumu 3.6. út Nairobi Přesun z Kisumu do Nairobi, odpoledne v Nairobi 4.6. st Ráno odlet do Evropy, večer doma

11 Provoz (od VI/2008) Vydatnost studny : 1,5 až 2 l/s
Výkon technologie úpravy: 50 až 60 m3/den Cílová skupina uživatelů vody a množství vody Původně širší komunita (2 až 3 tis. obyvatel) Aktuálně – pouze centrum (škola, školka, sirotčinec, kuchyň s jídelnou) Denní spotřeba vody v průběhu prvního roku – 2,3 m3, předpoklad postupného zvyšování Náklady a udržitelnost Provozní náklady KES/měsíc (2 až 2,5 tis. Kč) elektrická energie (elektrocentrála) servis generátoru Úhrada nákladů z rozpočtu školy (sponzoring dětí) Náklady na 10 l kvalitní pitné vody 2 KES (0,5 až 0,7 Kč)

12 Fotodokumentace

13 Fotodokumentace

14 Hodnocení po roce Nedostatky Kladné stránky
Projekt se podařilo realizovat i když v odlišném rozsahu Technologie je od června 2008 v provozu bez výraznějších problémů a slouží centru Přenos know – how, komunita ví, jak svépomocně vybudovat studnu Prezentace technologie, která může být v daných podmínkách využívána v širším měřítku Nedostatky Nepodařilo se sehnat finanční prostředky a projekt rozšířit tak, aby sloužil širší komunitě Projekt je tak vázán pouze na úzkou skupinu příjemců, což může vnést do širší komunity nerovnováhu Z důvodu časové tísně nebyl prostor pro poloprovoz za přítomnosti realizátora, neproběhla osvětová kampaň Pokud nedojde k rozšíření cílové skupiny, je technologie pro stávající využití zbytečně předimenzována Není zcela zajištěna pravidelná analytická kontrola Energetická náročnost provozu, využívání elektrocentrály (finanční náročnost, nebezpečí kontaminace při manipulaci s pohonnými hmotami) Nebyly využity obnovitelné (udržitelné) zdroje energie Udržitelnost projektu je závislá na vnějších zdrojích

15 Poučení z projektu a doporučení
Obecně Vyjasnit financování každého projektu před zahájením prací, mít v rezervě „minimalistickou“ variantu Počítat s dostatečnou časovou rezervou na realizaci Ujistit se, že veškeré komponenty, které mají být nakoupeny v zemi příjemce, jsou na místě ještě před cestou realizátora na lokalitu Důsledně začleňovat do projektů školení a semináře a počítat s dostatečně dlouhou evaluací Podporovat více projektů s obdobným technickým zaměřením a systematicky budovat lokální kapacity Doporučení pro daný projekt Snažit se rozšířit projekt pro co nejširší skupinu příjemců v dané lokalitě Začlenit projekt do komunitního managementu – nejen pro úzkou skupinu lidí organizovaných v místní NGO Podporovat implementaci obdobných projektů v dané lokalitě, poskytovat konzultace Usilovat o systematické vytváření water managementu pro celou ostrovní oblast Předcházet konfliktním situacím (závist, sabotáž, krádeže)

16 A co si odvézt do Evropy ? Trochu nadhledu
Nic není tak tragické, jak se to může jevit na začátku Nikdy není pozdě Důvěřuj ale prověřuj Pokud nejde o život ….. Hakuna matata, pole pole….

17 Řešitelský tým ČR Humanistické centrum Narovinu GRYF HB s.r.o.
WASTECH a.s. Praha Keňa Humanist centre of Kenya Dobrovolníci z komunity Placení dělníci

18


Stáhnout ppt "Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou autor: K. Kubíková"

Podobné prezentace


Reklamy Google