Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluační zpráva Dvou projektů české rozvojové spolupráce s Moldavskem: Stará ekologická zátěž Iargara odstranění ropného znečištění Zpracování koncepce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluační zpráva Dvou projektů české rozvojové spolupráce s Moldavskem: Stará ekologická zátěž Iargara odstranění ropného znečištění Zpracování koncepce."— Transkript prezentace:

1 Evaluační zpráva Dvou projektů české rozvojové spolupráce s Moldavskem: Stará ekologická zátěž Iargara odstranění ropného znečištění Zpracování koncepce odpadového hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v regionu Leova

2 Projekt Iargara: 2006 – 2009 Cíle projektu byly: • zhodnotit rozsah kontaminace ropnými látkami • navrhnout a pilotně ověřit konkrétní sanační opatření • zvýšit povědomí o preventivních a nápravných opatřeních odborné veřejnosti i obyvatel

3 Aktivity evaluační mise v Iargaře • Prohlídka kontaminovaných lokalit: Agromontaž, Neftěbaza, Elevator • Měření mocnosti fáze ropných látek na hladině podzemní vody • Konzultace s místním vyškoleným technickým pracovníkem • Pohovor se starostkou

4 Závěry evaluační mise – projekt Iargara • Realizované práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kvalitní výstupy realizátora • Použity relevantní technické postupy sanačních prací • V současné době je projekt možno považovat za neudržitelný • Technické vybavení na místě stačí k obnovení sanačních prací

5 Projekt Leova: 2007 – 2009 Cíle projektu byly: • vytvořit podmínky pro zavedení funkčního systému nakládání s odpady ve městě Leova • Realizovat pilotní projekt • Rozšířit know-how nakládání s odpady i do jiných regionů Moldavska

6 Aktivity evaluační mise v Leově • Návštěva sběrných míst pro tříděný odpad • Návštěva nově vytvořené skládky • Návštěva sběrného dvora • Konzultace se starostou • Diskuse na gymnáziu • Návštěva ostatních zařízení, spojených s jinými českými projekty

7 Závěry evaluační mise – projekt Leova • Realizované práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací • Výstupy naplnily cíle projektového dokumentu • Dlouhodobá udržitelnost projektu • České aktivity jsou ve městě známé • Rozšíření know-how do dalších osmi měst • Kvalitní vzorový projekt pro rozvoj Moldavska

8 Další doporučené kroky ve městě Leova • Nový buldozer a nakladač na skládku již zajišťuje město • Oprava příjezdní komunikace ke skládce • Zřízení provozní komunikace na skládce • Přivedení elektřiny na skládku • Zabezpečit hasební a užitkovou vodu na skládce • Zpevněný povrch separačního dvora v Leově • Školící aktivity ve školách a výuka ekologie • Jiné (mimo projekt): • Rekonstrukce ČOV (Boncom a Topol) • Rekonstrukce vodárny

9 Doporučení evaluačního týmu • Přímé a aktivní zapojení místních samospráv do projektu • Zapojení místních firem do realizace projektu • Pozměněné fázování monitoringu • Doporučujeme vytvořit mediální strategii pro lepší prezentaci české rozvojové spolupráce v cílové zemi

10 Děkujeme vám za pozornost Evaluační tým: Sektoroví odborníci: Ing. Jiří Klicpera, CSc; Mgr. Jiří Pištora Hlavní evaluátorka: Radka Bzonková, Dr.phil.23. 2. 2011


Stáhnout ppt "Evaluační zpráva Dvou projektů české rozvojové spolupráce s Moldavskem: Stará ekologická zátěž Iargara odstranění ropného znečištění Zpracování koncepce."

Podobné prezentace


Reklamy Google